دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب تشییع جنازه از ابن سیرین

جنازه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند جنازه کسي را مي برند دليل است خداوندش را بر چندين مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برايشان ظلم کند واگر بيند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومي برند و مردمان از پيش جنازه او مي رفتند دليل که شرف و بزرگي يابد لکن دين […]

دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تشییع جنازه

جنازه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند جنازه کسي را مي برند دليل است خداوندش را بر چندين مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برايشان ظلم کند واگر بيند بمرد واو را بر جنازه نهاده ومي برند و مردمان از پيش جنازه او مي رفتند دليل که شرف و بزرگي يابد لکن دين […]

دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب جنازه در اب

عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت نوشته شده توسط مدیر   · در۰۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۵. خواب دیدم جنازه مردی روی آب بصورت معلق در حال حرکت است،من به همراه شوهرم برای تفریح کنار دریا رفته بودیم و با دیدن چنین منظره ای آن چنان ترس و وحشت کرده بودم که حتی قادر نبودم شوهرم را […]