دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب
تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

روزنه آنلاین » تعبیر خواب آنلاین » تعبیر خواب جوجه کبوتر چیست؟

همانطور که همه ما میدانیم کبوتر نشانه عشق و صلح میباشد در زیر تعبیر خواب کبوتر  و دانه خوردن کبوتر را برای شما قرار داده ایم که تعبیر کبوتر به زن اطلاق گردیده و میتواند خواستن زن باشد.

کبوتر بین تمام اقوام و ملت‌ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می‌شود.

کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می‌شود و از کف دست صاحب خویش دانه می‌گیرد.

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

اکثر معبرین اسلامی دیدن کبوتر در خواب را نیکو تعبیر کرده و آن را دلیل بر زن می‌داند حتی در جایی امام صادق (ع) کبوتر را نامه از غایب می‌داند.

این تعبیر بیشتر به دلیل نامه بر بودن کبوتر در گذشته بیان شده است.

محمدبن سیرین گوید:

دیدن کبوتر، دلیل زن است.

جابرمغربی گوید:

مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن کبوتر بر پنج وجه است.

گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

مطیعی تهرانی:

تعبیر خواب گوشت کبوتر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد.

تعبیر خواب زدن کبوتر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کند به سبب سخنی که در حق او بگوید.

تعبیر خواب کبوتر بازی جابر مغربی: دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آنلی بیتون:

آنلی بیتون می‌گوید:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

تعبیر خواب جوجه کبوتر ، سیاه و مرده و چاهی و سفید در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب چیدن سیب از درخت ، معنی چیدن میوه از درخت چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

ابن سیرین می گوید که اگر در خواب دیدی که جوجه کبوترهای زیادی داری معنی خواب تو این است که از زن ها به تو سود و منفعت می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دندان سفید و سالم ، و معنی کشیدن دندان در اسلام چیست

معنی دیگر این خواب غم و غصه ای است که به خاطر زن ها به تو می رسد است.

برای کامل شدن این بحث تعبیر خواب کبوتر را از دید معبران بزرگ را برای شما آورده ایم.

امام جعفر صادق ع

دیدن کبوتر در خواب می تواند بر پنچ چیز دلالت کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

اولین معنی دیدن کبوتر در خواب زن است.

دومین معنی دیدن کبوتر در خواب کنیز کم سن و سال است.

سومین معنی دیدن کبوتر در خواب به دست اوردن مال است.

چهارمین معنی دیدن کبوتر در خواب نامه ای است که از راه دور به شما می رسد.

پنجمین معنی دیدن کبوتر در خواب رسیدن به ریاست است.

آنلی بیتون

اگر در خواب خود جفت گیری و لانه سازی کبورتان را ببینید معنی این خواب این است که زندگی پر از آرامش و خوبی دارید.

اگر در خواب خود صدای ناراحت کبوتران را بشنوید معنی این خواب این است که شما در انتظار کمک کسی هستید که او می میرد و شما را ناراحت می کند ، ممکن است معنی این خواب از دست پدر یا مادر و یا برادر یا یکی از دوستان خوبتان باشد.

اگر در خواب کبوتر مرده ببینید معنی این خواب این است که زن و شوهری در اثر بی وفایی و کم شدن محبت بینشان از هم جدا می شوند.

اگر در خواب کبوتر سفید ببینید معنی این خواب این است که دوستان وفاداری دارید و محصولات فراوانی به دست خواهید آورد.

اگر در خواب یک دسته کبوتر سفید و زیبا را دیدید معنی این خواب این است که در زندگی شما صلح حرف اول را می زند و پیشرفت زیادی در آینده خواهید داشت.

اگر در خواب کبوتری نامه ای برای شما بیاورد معنی این خواب این است که دو عاشق به هم می رسند و خبری از دوستی قدیمی که در جایی دور زندگی می کند و مدتی از او خبر نداشتید به شما می رسد.

اگر در خواب یک کبوتر خسته ببینید معنی این خواب این است که غم و اندوه صلح و آرامش شما را به هم می ریزد و ممکن است خبر معلول شدن یکی از دوست های خوب خود را بشنوید.

اگر کبوتری برای شما یک نامه بیاورد و مضمون این نامه محکوم شدن شما باشد معنی این خواب این است که یکی از نزدیکان شما به بیماری سختی مبتلا می شود و شما از نظر مالی ضرر زیادی می کنید.

اگر در خواب صدای کبوترتانی در که در لانه خود هستند را بشنوید معنی این خواب این است که صاحب زن و زندگی می شوید.

اگر یک دختر مجرد این خواب را ببینید مفهوم خواب این است که با مرد مورد نظر خود ازدواج می کند.

اگر در خواب ببینید که با تفنگ کبوتران را شکار می کنند معنی این خواب این است که خشونت ذاتی که دارید و پنهان می کردید دوباره آشکار می شود.

جابر مغربی

اگر کسی در خواب ببیند که کبوتری دارد معنی این خواب این است که مسافری که دارد دوباره پیش او باز می گردد.

اگر کبوتری در خانه تو بمیرد مفهوم خواب این است که مسافرت از سفر خواهد آمد.

اگر در خانه خود کبوتران زیادی داشته باشی مفهوم خواب این است که فرزندان زیادی خواهی داشت و یا به عبارتی مال زیاید خواهی داشت.

بهترین کبوترها در خواب کبوترهای سفید و سبز هستند و بهترین تعابیر را دارند.

اگر زنی در خواب کبوتر ببنید مفهوم خواب او این است که شوهر می کند و صاحب چند دختر می شود.

کبوتر بازی در خواب نشان دهنده کارهای بیهوده است.

دیدن یک کبوترخانه در خواب نشان دهنده ناحق است.

عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

نوشته شده توسط

مدیر  

· در۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۶.

خواب چند جوجه کبوتر زیبا و سفید را دیدم که در لانه ی خود از دهان و نوک مادرشان غذا و دانه میگرفتند هنوز بالا و پرشان کامل نشده بود و خیلی جیک جیک میکردند تعبیرش چیه؟

رهایی,استقلال,پیشرفت چشمگیر,و دست پیدا کردن به شغل و یا مرتبه ای بلند از تعابیر خواب جوجه کبوتر سفید میباشد

تعبیر خواب جوجه کفتر از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب خود جوجه کفترهای کم و یا زیادی را با هم ببیند دلیل بر اینکه یکی از بستگان و یا نزدیکانش از دردی شدید و یا بیماری سخت نجات پیدا میکند و بهبود می باید,اگر دیدی که خودت به جوجه کبوترها دانه میدهد دلیل بر اینکه رزق و روزی ات دو چندان میشود

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

تعبیر خواب جوجه کبوتر مرده از دیدگاه شیخ طوسی: گرفتار شدن در بند اسارت یا زندانی و دادگاهی شدن نزدیکانت معنی و تعبیر خواب جوجه کفتر مرده است اگر خواب دیدی که جوجه کبوتری را از عمد میکشی دلیل بر اینکه مشکلات بزرگی بر سر راهت قرار میگیرد

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

سلام خواب دیدم جه جوجه کبوتر سفیدی را از دوستم خریدم و به منزل اوردم و پس از گذشت چند روز مرد و من از مردنش خیلی ناراحت و غمگین شدم

پاسخ: این خواب نشانه ی این است که کسی قصد دارد تا از مال و یا پول تو سواستفاده کند و یا دزدی بر تو وارد شود

اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است. اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

 

 

برچسب ها:
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوجه کفتر
تعبیر خواب جوجه کبوتر مرده
تعبیر خواب کشتن جوجه کبوتر

سلام… امروز صبح خواب دیدم آقای جوانی ک معروف و مشهور و خواننده هستن یه رژ لب که بدنه شیشه ای داشت ب من دادن و گفتن اینو شما قبلا به من داده بودی وقتی سرشو برداشتم رنگ خوده رژ آبی لاجوردی بود و داخلش یه کبوتر سفید زیبای واقعی اما با اندازه خیلی کوچیک طوری ک داخل قوطی رژ لب جا شده بود!!!! قرار داشت و حرکت میکرد و ب من نگا میکرد و خیلی خوشگل و سفید بود اما کوچیک ب اندازه یه بند انگشت!… بعد از اینکه نگاش کردم اون آقا گفت حالا بهم برش گردون میخوام پیش خودم باشه منم سرشو بستم و بهش دادم… چ تعبیری داره؟؟؟!!!

امید و توکلتان تنها به خداوند باشد و شما تنها به فکر تلاش و کوشش تان باشید به زودی خبرهای خوب و خوشحال کننده ای به گوشتان خواهد رسید

سلام. دیشب خواب های عجیب دیدم. شب موقع خوابم فیلم وحشتناک دیدما. خواب دیدم دختر خاله ام بود انگار از بلندی خودشو انداخت و افتاد از زیر فکش تا گلوش کنده شد ..صورتش به نوعی نصف شد..دوتا کبوتر سفید که یکیش رو بالهاش خالهای سیاه هم داشت از آسمون افتادن جلوم و مرده بودن.خیلی در هم برهم بود .خواب فیل هم دیدم و یه فک. بچه فیل بود.ترسیده بود.فیل و فک با من دوست بودن ظاهرا..دعوا و در هم برهمی بود.ممنون از تعابیر خوبتون.

نگران نباشید کبوترهای سفید در رویاهای ما پریشانی ها غم ها و رنج ها را بر بال خود حمل میکنند و همچنین سبب آرامش در زندگی واقعی هستند پس تعبیر این رویا نیک است

سلام من چند وقت پیش خواب دیدم تو پشت بوم خونه یه کبوتر کاملا سفید لونه درست کرده و نشسته توش،لونه رو زمین پشت بام بود،هوا هم کمی بارونی بود،رفتم نشستم کنارش دیدم در حال تخم گذاشتنه،دو تا تخم اندازه تخم مرغ گذاشت،در تمام مدت من نشسته بودم و نگاش می کردم اونم اصلا نمی ترسید و خیلی راحت بود یکی از تخم رو برداشتم و گذاشتم داخل دهنم ولی زود دوباره گذاشتم سر جاش،چند روز قبلشم یه کبوتر سفید خیلی اتفاقی اومده بود تو پشت بوم که من دیدمش و خیلی اهلی هم بود و من براش دونه و اب بردم نیم ساعتی بود و بعد پرواز کرد رفت،این خواب تعبیری داره؟می شه تعبیر کتید؟

تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

عرض سلا‌م‌وخسته‌نباشیدخدمت مدیرگل وسایت‌خوبشون
بنده‌دیشب‌خواب‌دیدم یاکریمی دراستخرماهیی‌درحال قرق‌شدن است‌خواستم‌نجاتش‌بدم‌ولی نشد‌رفت زیراب بعدیکی دیگه‌ازیاکریم هاافتادتواب ازاب بیرون‌اوردمش نگهداری کردم‌ازش بعدبال‌کشیدورفت
ممنون‌میشم تعبیرشوبگید

عمر طولانی، پاداش بزرگ، بهبود بیمار، برطرف شدن مشکل

سلام خواب دیدم کبوتریی شدم وباماری میجنگم ومار را کشتم .ممنون میشم تعبیرش روبفرمایین.

ایده های جدیدی به ذهن شما خطور خواهد کرد که سبب موفقیتتان می شود

سلام من خواب ديدم يه جوجو كفتر سفيد از توي اب اومد بيرون وانگار ميخواست حرف بزنه ولي يكدفعه بابام پاشو گزاشت روش و كشتش و ازش خون اومد من خيلي دلم سوخت وناراحت شدم تعبيرش چي ميشه ممنون

احترام و امتیاز برای شماست انشاالله

سلام… ممنون از سایت خوبتون… خواب دیدم قرار است با قطار به مشهد سفر کنیم اما با این که ساعت حرکت نزدیک است پدر و مادرم بی خیال هستند و من موام حرص می خورم و غر می زنم که راه بیفتیم و جا نمانیم… یک کبوتر زیبا که یکی از بال هایش زخمی شده بود هم در خانه بود که به حالش غصه می خوردم

نشانه ی بدست آمدن لذت و امنیت است

سلام خسته نباشید
دیشب خوای دیدم یه قو سفید وارد خونه شده داره گردنمو گاز میگیره بعدش به پدرم گفتم این داره چیکار میکنه بنداز بیرون گفت این حیوون تشنه اس بابام برد اب داد بهش. بعدش قو بالای خونه سه تا تخم مرغ گذاشته بود. خواهرمم خواب دیده بود که سه تا تخم مرغ تبدیل به جوجه شده.
ممنون

بیانگر این است شما را به نیکی می شناسند

سلام وقت بخير.شب اربعين سرشب در حد چند ثانيه خوابم برد و تو خواب ديدم يه كبوتر سفيد بال زد اومد روي پاتختي كنار تختم ايستاد و به من نگاه كرد.ممنون از تعبيرتون

نگاه کبوتر در این جا قول اتفاقاتی را میدهد که شما را سر ذوق خواهد آورد

سلام…
صبح ساعت حدود نه و نیم به بعد فک کنم بود…دیدم یک جفت کبوتر به رنگ خاکستری روشن که مال خونه همسایه بود وخیلی تپل و ناز بود باخودم گفتم چرا اینا از‌اینجا نمیرن و پرواز کنن چون مال همسایمو بود مثلاولی انگار قصد رفتن نداشتن…اونورتر دیدم یه مرغ و خروس سفیدی هست خروسه داره باگربه سیاهه روبروش ایستتده وگربه انگار چنگ میزد ولی خروسه جلوشو انگاری قصد داشت بگیره

درود ، نیکوست و تمام منفعت این رویا نصیب یکی از آشنایان و به احتمال زیاد همسایگان شما می شود.

بعددیدم خونه نامزدم میرم رفتم دیدم یه دختر سبزه خوشگل خونشونه کفتم اون کیه کفتن خواهرجاریمه کفتم چرا خونه خواهرش نخوابیده اومده خونه شما نمیبنه پسرجوان هست به نامزدم میکفتم شیرینی داد نامزدم خوردم بعدپوتینم پوشیدم کفتم کاردارم رفتم بعداومدم خونمون دیدم خواهرم ودامادمون بالای درخت هستن توت میخورن منم رفتم بالای درخت درختو تکون دادم کلی توت ریخت زمین رفتم جمعش کنم دیدم تخم پرنده از درخت افتاده پایین پوستش کنده شده تخم پرنده ولی بچه اش توکیسه ابشه بردن خونه کنارلخاری کذاشتم دوتاهم تخم مرغ گذاشتم کنارش تا نمیره بدنیا بیاد بعددیدم نامزدم زنک زده چیکارمیکنی بهش توضیح دادم کفت مغازه کرفتم بیاپیشم کفتم نمیام کفتم دیگه نمیشه بعدقطع کرد(دروافعیت با نامزدم قهرم وقصدطلاق دارم)

از این رویا یک توصیه برداشت می شود : شکیبا باش که همه کارها با صبر و شکیبایی به نتیجه مطلوب می رسد.

سلام من خواب دیدم یکی از دوستام دوتا جوجه کبوتر به من دادیکیش بالش شکسته بود گفت بده به همسایه بغلیت اون خونه نبود من اوردمش خونه یکیش که بالش شکسته بود مورچه ها خورد اون یکیش بزرگ شده بود من میخواستم بیارم بدم به صاحبش داداشم نمیزاشت

کبوتر در خواب می تواند به میل درونی انسان برای رسیدن به آزادی و استقلال روانی اشاره داشته باشد.

سلام وقت بخیر یکی از آشناهامون که خیلی هم آدم درستی هست برای من خواب دیده که یک سبد بچه خرگوش سفید تو دستم داشتم که بهشون میگفتم میخوام این بچه خرگوش هارو بزرگ کنم و تو دستم دیگم هم یک سبد جوجه کبوتر سفید بوده که میگفتم میخوام اینارو هم بزرگ کنم ولی گویا با نگاهم (حرفی نزدم)به این دوستمون رسوندم که بعدش قصد دارم کبوترها که بزرگ شدن بخورمشون و ایشون قصد داشتن من رو منصرف کنن
لطفا تعبیر خواب رو بهم بگین منتظرم خیلی ممنونم ازتون

سلام بیانگر صلح و ارامش در بین اقوام است

با سلام
دیشب خواب دیدم پسر یکی از اقوام با سنگ یک کبوتر را زد و افتاد روی زمین و امکان پرواز نداشت. من این کبوتر که یک بچه هم داشت برداشتم و کمکش کردم تا پرواز کرد و بچه اش هم که کلی ذوق کرده بود پشت سرش پرواز کرد. میخواستم تعبیرش رو بفرمایید.
با تشکر

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

سلام ، بیانگر ناکامی تلخی یا شکست برای دوستان و یا برخی از آشنایان است

سلام خواب دیدم که ی کبوترسفید روی دیوارمان است زیباو تپل یود ، من و پدرم ویکی از همسایگان مان که خانم هستن ومومن محترم والبته سید هم هستن خانه ما بودن درون خانه ما تاریک شد یه دفعه، بعد دیدم پدرم با گوشی حرف میزنه انگار خبر از رسیدن ی پولی را به پدرم دادن درون خانه روشن شد خانم همسایه رفت بیرون و کبوتر را آورد داخل خانه و روی دکور گذاشت و خودش رفت من هی به پدرم میگفتم بابا ببین چقدر سفید و خوشگله.

سلام این رویا میتواند بیانگر میل درونی شما به ازادی باشد که سعی در به دست اوردن استقلال در زندگیتان دارید

سلام من خواب دیدیم چندتا کبوتر تو حیاط بودن ی گربه اومد ی بچه کبوتر برد من دنبالش کردم و گرفتم جوجه زنده موند گربه رو زدم

سلام این رویا نشان دهنده صلح است

خواب دیدم که از گوشه پنجره اشپزخونمون چندتا کبوتر اومدن توی اشپزخونمون و روی تخم مرغ هایی که اونجا بود نشستن من میخواستم اونا رو بیرون کنم باگوشه جارو آروم می دمشون ولی نمی‌رفت بعدش مامانمو از خواب بیدار کردم تا اون کبوترها رو بیرون کنه مامانم با یه سنگ جوجه یه کبوتر و کشت ولی همون لحظه پشیمون شد من کف آشپزخونه دراز کشیده بودم مامانم هول شده بود و جوجه مرده رو انداخت رومن، ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید

این رویا بیانگر صلح و ارامش در زندگیتان است

ما تو خونمون یه مرغ عشق داریم خواب دیدم یه کبوتر تو اون قفس نگه داشتیم که یه دفعه بالاشو تکون داد دیدم از زیرش چندتا جوجه کبوترای سفید یکی یکی اومدن بیرون

خواب دیدم سه تا جوجه کبوتر از بیرون آوردم خونه دارم بزرگشون میکنم حس خوبیم داشتم نمیدونم چرا و همینه که بزرگتر میشدند بیشتر لذت میبردم

دانلود عکس

آلبوم عکس گلهای زیبا برای پروفایل 2019 جدید

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۱

دانلود عکس

آلبوم عکس گل های زیبا و عاشقانه برای پروفایل (2)

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۴

متفرقه

جملات زیبا برای شروع نامه اداری

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا و عاشقانه درباره مواظب خودت باش

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۰

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم شیده برای پروفایل

۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۵۳

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم سامینا برای پروفایل

۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره کنترل خشم

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۳

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم سوفیا برای پروفایل

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره نماز جمعه

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن خداحافظی از دوستان دانشگاهی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

مجموعه متن خداحافظی دانش آموز از معلم

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۳

اس ام اس و عکس نوشته

متن خداحافظی از حرم امام رضا

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۶

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم ژینوس برای پروفایل

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۳

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم ژاکلین برای پروفایل

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره لالایی مادر

۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۸

اس ام اس و عکس نوشته

متن کوتاه و زیبا درباره شجاعت

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۷

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره نسیه نداریم

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۹

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباه رنج و سختی

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۴

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره تحمل مشکلات

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۵

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره کمک خواستن از خدا

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۹

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم زیبا برای پروفایل

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۸

دانلود عکس

آلبوم عکس پروفایل پرسپولیس جدید

۰۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۵

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته درباره بی ارزش شدن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن کوتاه درباره فکر و خیال

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۷

اس ام اس و عکس نوشته

مجموعه متن زیبا درباره قول دادن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره نقاشی کشیدن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۷

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم رکسانا برای پروفایل

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۸

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته به درک که رفتی برای پروفایل

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۱

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا درباره درک کردن

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۷

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم توران برای پروفایل

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۰

دانلود عکس

آلبوم عکس گلهای زیبا برای پروفایل 2019 جدید

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۱

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته درباره بی ارزش شدن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۰

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته به درک که رفتی برای پروفایل

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۱

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره کمک خواستن از خدا

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۹

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم زیبا برای پروفایل

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۸

اس ام اس و عکس نوشته

متن کوتاه درباره فکر و خیال

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۷

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباه رنج و سختی

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۴

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره تحمل مشکلات

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۵

اس ام اس و عکس نوشته

مجموعه متن زیبا درباره قول دادن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۳

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا درباره درک کردن

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۷

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره لالایی مادر

۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۸

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم توران برای پروفایل

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۰

دانلود عکس

آلبوم عکس پروفایل پرسپولیس جدید

۰۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۵

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم رکسانا برای پروفایل

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۸

اس ام اس و عکس نوشته

متن کوتاه و زیبا درباره شجاعت

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۷

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم ژاکلین برای پروفایل

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره نسیه نداریم

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۹

اس ام اس و عکس نوشته

مجموعه متن خداحافظی دانش آموز از معلم

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۳

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم شیده برای پروفایل

۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۵۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره کنترل خشم

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۳

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم ژینوس برای پروفایل

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا و عاشقانه درباره مواظب خودت باش

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۰

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره نقاشی کشیدن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۷

اس ام اس و عکس نوشته

متن خداحافظی از دوستان دانشگاهی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۶

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم سامینا برای پروفایل

۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱

اس ام اس و عکس نوشته

متن خداحافظی از حرم امام رضا

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۶

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم سوفیا برای پروفایل

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۳

دانلود عکس

آلبوم عکس گل های زیبا و عاشقانه برای پروفایل (2)

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۳۴

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره نماز جمعه

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۲

متفرقه

جملات زیبا برای شروع نامه اداری

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۳

بیشتر

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا و عاشقانه درباره مواظب خودت باش

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۰

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره کنترل خشم

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره نماز جمعه

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن خداحافظی از دوستان دانشگاهی

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

مجموعه متن خداحافظی دانش آموز از معلم

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۳

اس ام اس و عکس نوشته

متن خداحافظی از حرم امام رضا

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۶

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره لالایی مادر

۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۸

اس ام اس و عکس نوشته

متن کوتاه و زیبا درباره شجاعت

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۷

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره نسیه نداریم

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۹

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباه رنج و سختی

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۴

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره تحمل مشکلات

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۵

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره کمک خواستن از خدا

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۹

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته درباره بی ارزش شدن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن کوتاه درباره فکر و خیال

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۷

اس ام اس و عکس نوشته

مجموعه متن زیبا درباره قول دادن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۵۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا درباره نقاشی کشیدن

۰۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۷

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته به درک که رفتی برای پروفایل

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۱

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا درباره درک کردن

۰۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۷


طراحی قالب از PressCustomizr.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کبوتر در خواب آورده اند .امام صادق دیدن کبوتر را در خواب نشان از مال و ریاست ,
و نامه می داند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب کبوتر می گوید دیدن کبوتر در خواب به معنای زن گرفتن است,
و خوردن گوشت کبوتر به معنای خوردن مال یک زن می باشد . برای دانستن تعبیر خواب کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کبوتر به روایت آنلی بیتون:

دیدن کبوتر سفید در خواب، علامت وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.
دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، علامت پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.

اگر در خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا،
در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد.

شنیدن صدای ناراحت کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید ,
و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

دیدن کبوتر مرده در خواب، نشانه آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال,
دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید.

دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند. با شنیدن,
خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه خبر از محکومیت شما می‌دهد، علامت آن است,
که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی ضرر فراوانی خواهید دید.

اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع ,
خواهید شد. اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد,
دلخواهش ازدواج خواهد کرد.

اگر در خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما د,
ر زندگی هویدا خواهد شد.

تعبیر خواب کبوتر به روایت محمد بن سیرین

دیدن کبوتر، به معنای زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد.
اگر خواب بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کند و
به سبب سخنی که در حق او بگوید.

اگر در خواب بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان.

در کتاب تفسیر رویا ها  آمده است :

کبوتر نماد صلح، آگاهی فرد از پتانسیل‌های خود، تجارب مذهبی، پیوند و خویشاوندی است. کبوتر در خواب بر اساس ,
و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به معانی زیر است:

دیدن کبوتر در خوابتان علامت این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید.
کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است ,
که خواب ممکن است بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد.

خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این است که شما,
از پیامد های شایعه پراکنی یا خبر دادن، رنج خواهید برد.

دیدن یک کبوتر در خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی است. بویژه دیدن یک کبوتر سفید,
در خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکن است بیانگر یک پیغام,
یا یک برکت از جانب روح القدس باشد.

شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید. اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را ازاد می کند،
به ترویج کلام خدا اشاره دارد.

خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می کنند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد است که با عشق،
آرامش، لذت و امنیت پرشده است.

دیدن یک کبوتر که در خوابتان پرواز می کند می رود بیانگر این است که کسی که دوست داشتید فوت شده است.

درباره تعبیر خواب کبوتر به روایت جابرمغربی بیشتر بدانید

اگر در خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد،
همین دلیل است.

اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند ,
و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است.

اگر زنی خواب کبوتر بیند، به این معنا است که شوهر کند و دختر  آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب،
دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب کبوتر به روایت امام جعفر صادق

دیدن کبوتر بر پنج وجه است.

اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب،
دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب کبوتر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود.
کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه ,
شاخص و نمونه شناخته شده است.

کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب ,
خویش دانه می گیرد.

اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.

اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد.

معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه ,
دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است ,
که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند.

این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند.
اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند,
بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود.

دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

تعبیر خواب , تعبیرستان , تاویل

Copyright (c) 2006-2019 persianv.com All Rights Reserved

© باز نشر مطالب اختصاصی سایت فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت persianv.com مجاز میباشد .

مجله دلگرم: تعبیر خواب کبوتر ( تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر ، خواب خوردن گوشت کبوتر ، تعبیر خواب حمله کبوتر ، کبوتر مرده یا بیمار ، تعبیر خواب بستن کبوتر و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

1- تعبیر خواب کبوتر شایعات، اخبار و ارتباطات میان مردم است. کبوتران پیام هایی از ناخودآگاه شما به ویژه احساساتتان نسبت به خود و اطرافیان است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :دیدن کبوتر بر پنج وجه است .2- زن .3- کنیزک .4- مال .5- نامه که از غائب ( غایبی ) رسد .6-ریاست

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :7- اگر بیماری خواب کبوتر ببیند تعبیرش آنست که شفا می یابد8- اگر بیننده خواب بدهکار باشد تعبیرش آنست که قرضش را ادا میکند9- چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود .

محمدبن سیرین گوید :10- تعبیر خواب کبوتر ، زن است .

جابرمغربی گوید :11- اگر زنی کبوتر بیند ، تعبیرش آنست که ازدواج کند و صاحب فرزند دختری شود12- دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه ، دلیل بر ناحق است .

آنلی بیتون می‌گوید :13ـ دیدن کبوتری خسته در خواب ، نشانة آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می کند . با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می کوبد .

14- تعبیر خواب جمع شدن یک دسته کبوتر نشان از گسترش شایعات در زندگی است. سعی کنید علت و منشا این شایعات را پیدا کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :15- اگر کسی خواب ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوتر جمع شده اند تعبیرش آنست که صاحب ثروت می شود .

جابرمغربی گوید :16- تعبیر خواب جمع شدن کبوترها در خانه ، فرزندان زیاد است

آنلی بیتون می‌گوید :17- اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می کنند و لانه می سازند ، تعبیرش آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد .18- اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، تعبیر ، آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد .19ـ اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، تعبیرش آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد .20ـ تعبیر خواب دیدن کبوترانی در حال پرواز ، فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است .

21- تعبیر خواب حمله کبوتر ها این است که کسی شما را مجبور میکند تا به اشتباهات خود در میان جمع اعتراف کنید. احتمالا سعی دارد شما را در ملا عام رسوا کند و آبروی شما را ببرد. پس مراقب باشید.

22- تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار به این معنی است که به خاطر شایعاتی که در مورد شماست بیمار شده اید یارنج دیده اید. سعی کنید این افراد را پیدا کنید تا بیش از این آسیب نبینید.

جابرمغربی گوید :23ـ تعبیر دیدن کبوتر مرده در خواب ، آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند .

24- تعبیر خواب کبوتر کوهی به معنی بازگشت به خانه و زادگاهش است.

25- تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر این است به شخص غیر قابل اعتماد ، اخبار و اتفاقات خصوصی خود را بازگو میکنید و به همین دلیل آسیب جدی می بینید.

26- تعبیر خواب بستن بال کبوتر به این معنی است که شخص شایعه ساز را شناسایی کرده و درصدد راهی برای خلاص شدن از او هستید.

27- اگر در خواب کبوتری دیدید که نامه ای همراهش بود تعبیرش این است که از کسی که دوستش دارید یا به او حس عاطفی دارید نامه ای دریافت خواهید کرد.28ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید .29ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

30- تعبیر خواب کشتن کبوتر این است که به شخصی که در موردتان شایعه پراکنی کرده آسیب می رسانید.

31- تعبیر خوردن گوشت کبوتر در خواب نشان دهنده تمایل به آزاد بودن و رهایی شماست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :32- اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند .

محمدبن سیرین گوید :33- اگر خواب ببیند گوشت کبوتر میخورد ، دلیل که مال زن خورد .

34- تعبیر بچه کبوتر در خواب این است که شما در مدت کوتاهی عشق خود را ملاقات خواهید کرد و احتمالا در آینده ای نزدیک با او ازدواج می کنید.

محمدبن سیرین گوید :35- اگر خواب ببیند که صاحب بچه کبوترهای زیادی است تعبیرش آنست که از زنان منفعت یابد

36- تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب خوب است. کبوتر سفید نماد عروسی ، صلح، عشق، دوستی و محبت است.

آنلی بیتون می‌گوید :37- تعبیر خواب کبوتر سفید وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است .38- تعبیر دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب ، پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :39- اگر یک زندانی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان آزاد می شود40- دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :41- تعبیر خواب کبوتر این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید.42- تعبیر خواب جفت گیری و لانه سازی کبوتران زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است43- تعبیر خواب پرواز کردن کبوتر ، فوت شخصی است که شما دوستش دارید

44- تعبیر کبوتر سیاه در خواب آنست که به زودی یک رویداد خاص و جالب را تجربه خواهید کرد.

45- تعبیر خواب کبوتر آبی نشان از یک سوء تفاهم مهم در زندگی است که باعث اضطراب، استرس و تشویش خانواده خاهد دشد.

46- تعبیر کبوتر قهوه ای نشان دهنده مشکل در روابط عاشقانه است ومعمولا علت آن زیاده خواهی و بریز و بپاش در زندگی است.

47- تعبیر دیدن کبوتر خاکستری در خواب این است که به زودی به یک مهمانی خواهید رفت و بسیار خوشحال خواهید شد.

48- کبوتر طلایی یا زرد در خواب پیش بینی می کند به زودی ازدواج خواهید کرد.

49- تعبیر دیدن فضله کبوتر به این معنی است که درآینده نزدیک ثروت و سود زیادی به دست می آورید. البته برای داشتن ایده های سود آور بهتر است ذهن خود را بازتر کنید و به نظرات دیگران نیز اهمیت بدهید.

ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای مرتبط

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

تعبیر خواب عقاب : دیدن عقاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

تعبیر خواب کلاغ : دیدن کلاغ در خواب نشانه چیست ؟

 

تعبیر خواب حکمت 20

محمد بن سیرین گوید : دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید. اگر…

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک…

کامل ترین مرجع تعبیر خواب

تعبیر خواب زباله ، تعبیر دیدن زباله در خواب

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

تعبیر خواب تاریخ ، دیدن تاریخ در خواب

تعبیر خواب دست زدن ، تعبیر دست زدن در خواب

تعبیر خواب صلوات ، تعبیر صلوات فرستادن در خواب

تعبیر خواب قصاب ، تعبیر دیدن قصاب در خواب

تعبیر خواب مادیان ،تعبیر دیدن مادیان در خواب

تعبیر خواب تف کردن ، تعبیر تف کردن در خواب

تعبیر خواب مبل

تعبیر خواب آرایش کردن ، آرایش کردن در خواب

تعبیر خواب منبر ، تعبیر دیدن منبر در خواب

تعبیر مرگ در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب قیچی ، تعبیر دیدن قیچی در خواب

آزار و اذیت

تعبیر خواب راه رفتن روی آب ، راه رفتن روی آب در خواب

آلات موسیقی

تعبیر خواب آگهی درگذشت ، آگهی فوت در خواب

تعبیر خواب نارنج ، تعبیر دیدن نارنج در خواب

تعبیر خواب خربزه ، تعبیر دیدن خربزه در خواب

تعبیر خواب شیردادن به بچه

بوته

تعبیر خواب حکمت 20

تعبیر خواب صدف ، تعبیر دیدن صدف در خواب

بریدن

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب سالاد ، تعبیر دیدن سالاد در خواب

برلیان

تعبیر خواب کتری ، تعبیر دیدن کتری در خواب

تعبیر خواب درخت فندق ، دیدن درخت فندق در خواب

پرنده

تعبیر خواب الکتریسیته ، الکتریسیته در خواب

تعبیر خواب درخت بادام ، دیدن درخت بادام در خواب

تعبیر خواب دستبند ، تعبیر دیدن دستبند در خواب

تعبیر خواب پاییز ، دیدن پاییز در خواب

تعبیر خواب سیب زمینی

تعبیر خواب خشت ، تعبیر دیدن خشت در خواب

تعبیر خواب گردون ، تعبیر دیدن گردون در خواب

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

تعبیر خواب صورت ، تعبیر دیدن صورتی زشت در خواب

تعبیر خواب ناف ، تعبیر دیدن ناف در خواب

بزازی

تعبیر خواب سر بریدن ، تعبیر سر بریدن در خواب

تعبیر خواب گردو ، دیدن و خوردن گردو در خواب

تعبیر خواب
کبوتر,تعبیر خواب کبوتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر خاکستری,تعبیر خواب کبوتر
چاهی,تعبیر خواب کبوتر قهوه ای,تعبیر خواب کبوتر یاکریم,تعبیر خواب کبوتر
زخمی,تعبیر خواب کبوتر سبز,تعبیر خواب کبوتر قرمز,تعبیر خواب کبوتر در
قفس,تعبیر خواب کبوتر سیاه وسفید,تعبیر خواب کبوتر سیاه رنگ,تعبیر خواب
کبوتر سیاه مرده,تعبیر خواب کفتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر سیاه,تعبیر خواب
کفتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر مشکی,تعبیر خواب دیدن
کبوتر سیاه,تعبیر خواب کفتر چاهی,تعبیر خواب کبوتر چاهی,تعبیر خواب کفتر
چاهی,تعبیر خواب گرفتن کبوتر چاهی,تعبیر کبوتر چاهی در خواب,تعبیر خواب
کبوتر یاکریم مرده,تعبیر خواب کبوتر زخمی,تعبیر خواب کبوتر سفید زخمی,تعبیر
خواب کفتر زخمی,تعبیر خواب دیدن کبوتر زخمی,تعبیر خواب زخمی شدن
کبوتر,تعبیر خواب کبوتر سبز رنگ,تعبیر خواب کفتر سبز,تعبیر کبوتر سبز در
خواب,تعبیر خواب کفتر قرمز

خواب کبوتر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم کبوتر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب کبوتر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب کبوتر را مطالعه نمایید و متوجه شوید کبوتر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کبوتر 5 چیز است

زن- کنیزک-مال-نامه-ریاست

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

تعبیر خواب کبوتر، زن است

تعبیر خواب کبوتر گرفتن و کبوتر دادن ، زن خواستن است

تعبیر خواب گوشت کبوتر خوردن ،خوردن مال زن است

تعبیر خواب زدن و انداختن کبوتر ، در سختی ها زنش را رها می کند

تعبیر خواب داشتن جوجه کبوتر منفعت است و بعضی گویند غمی از سبب زن است

تعبیر خواب کبوتر داشتن ، آمدن مسافر از سفر است

تعبیر خواب مردن کبوتر،نیز امدن مسافر است

تعبیر خواب داشتن کبوتر زیاد در خانه، داشتن فرزندان فراوان است و مال فراوان

تعبیر خواب کبوتر سبز و سفید خیلی خوب است

تعبیر خواب دیدن کبوتر توسط زن، خواستن شوهر است

تعبیر خواب کبوتر بازی ، کار بیهوده است

تعبیر خواب کبوتر توسط زندانی آزادی است

تعبیر خواب کبوتر توسط بیمار ، شفا یافتن است

تعبیر خواب کبوتر توسط وامدار ، ادای قرض است

کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است

تعبیر خواب دیدن کبوتر توسط دختر، شوهر کردن است

تعبیر خواب جفت گیری کبوتران و لانه سازی آنها ، زندگی بسیار زیبا است

تعبیر خواب صدای نالان کبوتر چشم به یاری دیگران داشتن است

تعبیر خواب کبوتر مرده جدایی زن و شوهر است

تعبیر خواب کبوتر سفید وفاداری به همسر و دوستان است

تعبیر خواب دیدن یک دسته کبوتر سفید صلح و آرامش است

تعبیر خواب کبوتر نامه بر رسیدن عشاق بهم است

تعبیر خواب کبوتر خسته ، غم و اندوه است

تعبیر خواب صدای کبوتران صاحب خانواده شدن است

تعبیر خواب با تفنگ کبوتران را زدن ، خشونت ذاتی است

تعبیر خواب کبوتران در حال پرواز نشانه خبرهای خوب است

کبوتر بین
تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در
وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و
نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که
دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب
کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر
بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین
خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند
از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که
از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می
کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است

 محمدبن سیرین گوید: دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید. اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان. جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت،
دلیل که  او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و
بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است. اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند
و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کبوتر
بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب
رسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم است که
به وی رسد.

کبوتر یکی از انواع پرندگانی است که برای بسیاری از افراد یک زیبایی خاصی دارد. گاهی کبوتر در خواب دیده می شود.

تعبیر خواب کبوتر دارای تنوع زیادی است از جمله تعبیر خواب کبوتر خاکستری و یا تعبیر خواب آزاد کردن کبوتر و… ما در این مقاله از پارسی نو سعی کرده ایم تا به صورت کامل همه تعبیرهای دیدن کبوتر در خواب را گردآوری و منتشر کنیم.  از جمله تعبیر خواب بچه کبوتر و یا تعبیر خواب فضله کبوتر. ما را تا پایان این مقاله همراهی کنید.

پرندگان در خواب معانی متفاوتی دارند. آن‌ها ممکن است امیدها و اهداف‌مان را به تصویر بکشند، اما در عین حال می‌توانند بازتابی از یک هارمونی، عشق و صلح باشند. در بیشتر موارد پرندگان آزادی روح و ذهن ما را بازتاب می‌دهند. همچنین معروف است که پرندگان ممکن است گاهی احساسات مذهبی را منعکس کنند.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که کبوتر نماد صلح، آگاهی فرد از پتانسیل‌های خود، تجارب مذهبی، پیوند و خویشاوندی است. کبوتر در خواب بر اساس و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به معانی زیر است : دیدن کبوتر در خوابتان بیانگر این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید. کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این است که شما از پیامد های شایعه پراکنی یا خبر دادن، رنج خواهید برد. دیدن یک کبوتر در خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی است. بویژه دیدن یک کبوتر سفید در خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکن است بیانگر یک پیغام یا یک برکت از جانب روح القدس باشد. شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید. اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را ازاد می کند، به ترویج کلام خدا اشاره دارد. خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می کنند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است. دیدن یک کبوتر که در خوابتان پرواز می کند می رود بیانگر این است که کسی که دوست داشتید فوت شده است.

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

بنابراین گفته می شود که : اگر در خواب کبوتر ببینید، نشانه‌ی خوبی است. کبوترها نمادی از هارمونی، بیگناهی و صلح هستند. کبوتر همچنین نماد عشق، دوستی و وفاداری است. اگر در خواب ببینید که کبوتری در حاله ساخت لانه است، یعنی زندگی خانوادگی‌تان سرشار از آرامش و عشق است.

آنلی بیتون می‌ گوید : اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد. شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید. دیدن کبوتر مرده در خواب، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند. اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید. دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند. با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد. اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه خبر از محکومیت شما می‌دهد، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید. اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد. اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد. اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد. دیدن کبوترانی در حال پرواز، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است.

ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر کبوتر، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که صد درهم به دست می‌آوری (تعبیرهای مختلف).

جابر مغربی می‌ گوید : کبوترهای سفید و سبز بهترین تعبیر را دارند.

اگر زنی در خواب کبوتر ببیند، یـعـنـی ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود.

مطیعی تهرانی : اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن کبوتر بر پنج وجه است. زن. کنیزک. مال. نامه که از غائب (غایبی) رسد. ریاست گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب بستن بال کبوتر به این معنی است که شخص شایعه ساز را شناسایی کرده و درصدد راهی برای خلاص شدن از او هستید.

مطیعی تهرانی : اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید. اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد. مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است. اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

اگر در خواب کبوتری دیدید که نامه ای همراهش بود تعبیرش این است که از کسی که دوستش دارید یا به او حس عاطفی دارید نامه ای دریافت خواهید کرد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید.

محمدبن سیرین گوید : اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.‌‌‌‌‌

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، یـعـنـی صاحب فرزندان زیادی می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی “جوجه‌کبوترهای” زیادی داری، یـعـنـی از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند : به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب کبوتر کوهی به معنی بازگشت به خانه و زادگاهش است.

محمدبن سیرین گوید : اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

جابر مغربی : دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب جمع شدن یک دسته کبوتر نشان از گسترش شایعات در زندگی است. سعی کنید علت و منشا این شایعات را پیدا کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر کسی خواب ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوتر جمع شده اند تعبیرش آنست که صاحب ثروت می شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد. معبران نوشته‌اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می‌شود. دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

تعبیر کبوتر سیاه در خواب آنست که به زودی یک رویداد خاص و جالب را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب کبوتر آبی نشان از یک سوء تفاهم مهم در زندگی است که باعث اضطراب، استرس و تشویش خانواده خاهد دشد.

تعبیر کبوتر قهوه ای نشان دهنده مشکل در روابط عاشقانه است ومعمولا علت آن زیاده خواهی و بریز و بپاش در زندگی است.

تعبیر دیدن کبوتر خاکستری در خواب این است که به زودی به یک مهمانی خواهید رفت و بسیار خوشحال خواهید شد.

کبوتر طلایی یا زرد در خواب پیش بینی می کند به زودی ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب غذا دادن به کبوتر این است به شخص غیر قابل اعتماد ، اخبار و اتفاقات خصوصی خود را بازگو میکنید و به همین دلیل آسیب جدی می بینید

تعبیر خواب حمله کبوتر ها این است که کسی شما را مجبور میکند تا به اشتباهات خود در میان جمع اعتراف کنید. احتمالا سعی دارد شما را در ملا عام رسوا کند و آبروی شما را ببرد. پس مراقب باشید.

تعبیر خواب کبوتر مرده یا بیمار به این معنی است که به خاطر شایعاتی که در مورد شماست بیمار شده اید یارنج دیده اید. سعی کنید این افراد را پیدا کنید تا بیش از این آسیب نبینید.

تعبیر بچه کبوتر در خواب این است که شما در مدت کوتاهی عشق خود را ملاقات خواهید کرد و احتمالا در آینده ای نزدیک با او ازدواج می کنید.

تعبیر دیدن فضله کبوتر به این معنی است که در آینده نزدیک ثروت و سود زیادی به دست می آورید. البته برای داشتن ایده های سود آور بهتر است ذهن خود را بازتر کنید و به نظرات دیگران نیز اهمیت بدهید.

دیدگاه

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهــم♥
کپی برداری فقط با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد.

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

Copyright Parsino.com © 2018 – Allrights Reserved

تعبیر خواب کبوتر ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهد. اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كندبه سبب سخني كه در حق او بگويد. اگر بيند كبوتر بچگان بسيار داشت، دليل كه از زنان منفعت يابد و بعضي مي گويند، دليل غم بود به سبب زنان.

تعبیر خواب کبوتر اگر به خواب بيند كبوتري داشت، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر بيند كبوتري در خانه او بمرد، همين دليل است. اگر ديد كبوتر بسيار در خانه داشت، دليل كه او را فرزندان بسيار باشند و نيز گويند مال تمام حاصل كند و بهتري كبوتر درخواب سفيد و سبز است. اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد و ديدن كبوتر بازي در خواب، دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است.

تعبیر خواب کبوتر ديدن كبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:كنيزك. سوم: مال. چهارم: نامه كه از غائب (غايبي) رسد. پنجم: رياست

گويند ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وي رسد.

تعبیر خواب کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد. اگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد. اگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است. چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسي کبونر در خواب ببيند از مسافر غايب نامه اي و خبري دريافت مي کند. اين تعبير به علت آن است که از کبوتر در گذشته براي نامه رساني و بردن پيغام و سلام نيز استفاده مي کردند. اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند. اگر کسي ببيند بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند صاحب ثروت مي شود. ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

1ـ اگر خواب ببينيد كبوتران جفت گيري مي كنند و لانه مي سازند ، نشانة آن است كه در روزگاري صلح آميز و پر از صفا ، در خانه اي زيبا با كودكاني حرف شنو و مطيع در ناز و نعمت بسر خواهيد برد . 2ـ شنيدن صداي محزون كبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد كه چشم به ياري كسي داريد اما با مرگ نوميد و اندوهگين مي شويد ، شايد پدر خود را از دست بدهيد . 3ـ ديدن كبوتر مرده در خواب ، علامت آن است كه زن و شوهر در اثر بي وفايي يا مرگ از هم جدا مي شوند . 4ـ ديدن كبوتر سفيد در خواب ، نشانة وفاداري دوستان و به دست آوردن محصولاتي فراوان است . 5ـ ديدن يك دسته كبوتر سفيد در خواب ، نشانة پيشرفت در آينده و زندگي صلح آميز است . 6ـ اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي آورده است ، علامت آن است كه عشاق به وصال هم مي رسند و از حال و احوال دوستي كه دورتر از شما زندگي مي كند خبرهايي خوب خواهيد شنيد . 7ـ ديدن كبوتري خسته در خواب ، نشانة آن است كه غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه مي كند . با شنيدن خبر معلول شدن يك دوست ، موجي از اندوه سواحل شادي شما را درهم مي كوبد . 8ـ اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي به شما مي رساند و نامه خبر از محكوميت شما مي دهد ، علامت آن است كه شما يا يكي از نزديكان به بيماري سختي مبتلا مي شويد و از نظر مالي زيان فراواني خواهيد ديد . 9ـ اگر خواب ببينيد صداي كبوتران را از آشيانه شان مي شنويد ، نشانة آن است كه صاحب خانواده و فرزنداني مطيع خواهيد شد . اگر دختري جوان چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد . 10ـ اگر خواب ببينيد كبوتران را با تفنگ هدف قرار مي دهند ، نشانة آن است كه خشونت ذاتي شما در زندگي هويدا خواهد شد .

11      ـ ديدن كبوتراني در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنيدن خبرهايي خوب اس

سلام. در خوابم دو تا کبوتر یا کریم را با تفنگ بادی کشته و با دست سر آنها را از تن جدا نمودم خواهشمند است راهنمایی فرمائید

سلام خواب دیدم که حیاط خونه ام پراز قمری یاهمان کبوتر چاهی است حدود 6یا7تا قمری بود ک میگشتند و دانه نک میزدن روی زمین لطفا تعبیرش رابه من بگویید ممنونم

سلام خسته نباشید،توخواب دیدن یک کبوترسفیددارم توخونه نگرداشتم غذامیدام بهش توسفره اینامیرفت نون میخوردبعداینوبرداشتم بردم بیرون پردادمش چندسری پروازمی دوباره برگشت،دیگه آهرسرنیومدش بیدار شدم ازخواب

با سلام . خواب دیدم با چند کبوتر بازی میکردم و یکی‌از ٱنها ٱنقدر ضعیف بود که نمیتوانست بپرد و سیاه رنگ بود. بقیه را اذیت میکرد ناگهان متوجه شدم سه تای ٱنها محل حساس مرا در دهان گرفته و فشار میدادند که از درد بیدار شدم. این خواب را روز که خوابیده بودم دیدم. لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر.

سلام خواب دیدم یه کبوتر سفید بزرگ تو حیاط خونمون هست بعد اومد بغل من گرفت خوابید وقتی بیدار شد گذاشتمش رو زمین که راحت باشه چند قدم راه رفت بعد از خونمون رفت بیرون همینکه پاشوگذاشت بیرون یه گربه بزرگ گردنشو چنگ زد و کشتش بعد با نگرانی از خواب پریدم از دیشب تا حالا وجودم پر از استرس شده لطفا تعبیر کنید برام.ممنونم

سلام من خواب دیدم سه تا کبوتر سفید دارم که اونا رو بستم اونا میخوان پرواز کنند و برن ک من نمیذاشتم و نگهشون داشتم تعبیرش چیه؟؟

با سلام . خواب دیدم با چند کبوتر بازی میکردم و یکی‌از ٱنها ٱنقدر ضعیف بود که نمیتوانست بپرد و سیاه رنگ بود. بقیه را اذیت میکرد ناگهان متوجه شدم سه تای ٱنها محل حساس مرا در دهان گرفته و فشار میدادند که از درد بیدار شدم. این خواب را روز که خوابیده بودم دیدم. لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر.

باسلام. .خواب دیدم تو حیاط خونم بودم با چن تا از همسایه ها داشتم حیاط تمیز میکردم وشب بود یا کریم اومد نشست تو حیاط به همسایه سفارش میکردم کاریش نداشته باشین دوباره میره …ممنون میشم از تعبیر خابم

سلام من یک کبوتر مریض را چندماهی هست که توی خونه نگه میدارم . مریضی جوری هست که نمیتونه پرواز کنه. دیشب خواب دیدم که کبوترم به سمت پنجره اتاق که باز بود پرواز کرد و لبه پنجره نشست و من هم از ترس اینکه نیوفته رفتم به سمتش که بگیرمش. بقیش را یادم نیست که چی شد. لطفا اگر تعبیر این خواب را میدونین بهم بگین. ممنون

سلام.خواب دیدم ک دختر عموم ب من میگه پدرت دوتا کبوتر گذاشته تو خونمون ،خیلی سروصدا میکنن..ب پدرت بگو بیا پسشون بگیره..لطفا بگید تعبیر این خاب چیه..خواهرم عروس خونه عموم و منم نامزد دارم..من و خواهرم قراره ک جاری بشیم

سلام. من تو خواب دیدم ۴تا کبوتر یا همان یا کریم اومدن خونمون ۳تا پرواز میکردن ولی من یکی از اونارو گرفتم .قبلش پرواز میکرد ولی وقتی گرفتم دیگه پرواز نمیکرد.و در اخر بردم بیرون تو ایوان گزاشتم و درو بستم که بره.ممنون میشم از تعبیر خوابم

تعبیرش اینه که کیر میره تو کونت و در نمیاد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

تعبیر دیدن کبوتر در خواب چیست؟

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود.

کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد.

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.

اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد.

معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است.

چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود.

از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبوتر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند.

اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند.

اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود.

دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.

اگر در خواب‌تان «کبوتر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

سلام من خواب یه کبوتر سفید دیدم توخونمون که داشت به آسمون نگاه میکرد خیلی هم آروم بود.من میخواستم نزدیکش بشم که خواهرم گفت نه کبوترمیترسه میره ولی خیلی دوست داشتنی بود.تعبیرش چیه

با سلام در تعبیر خواب کبوتر امده است که نشان بر نیکی دارد و به این صورت است که اگر زندانی کبوتر ببیند ازاد شود و اگرقرض دار ببیند قرش ادا شود و اگر دختر جوان ببیند همسر یابد و اینکه از غایب به شما خبری خواهد رسید که نیک است . سربلند و پیروز باشید.

سلام من حدودا 4 ماه پیش به رحمت خدا رفت نزدیکای صبح ساعت 6 خواب دیدم که دارم برادرم رو تشییع جنازه میکنم اما برادرم به شکل کبوتر بود و من زار زار گریه میکردم تعبیرش چیه؟

با سلام در این خواب باید خدمت شما عرض کنم همانگونه که در بالا خوانده اید تبعیر خواب کبوتر به معنای وفا و عشق است و برای شما که در این خواب ایشان را دیده اید باید بدانید که ممکن است به این شکل تعبیر یابد که نشان از محبت شما به ایشان است و این خواب به شکلی ممکن است نشان از قدردانی باشد. حتما برای ایشان خیرات دهید سربلند و پیروز باشید

سلام، من خواب دیدم دنبال دو کبک بزرگ در لابلاي صخره ها در کوهستان بودم که یکی از این کبک ها خودش وارد خانه ام شد و آنرا گرفتم و در ذهنم گفتم دومی نیز وارد خانه خواهد شد. تعبیرش چیست؟

با سلام اگر دختری مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به دنبال کبکی نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد با زنی ممتاز و صاحب جمال ازدواج می کند.این تعبیری است که برای خواب شما موجود است و بدانید اینکه در خواب خود به دنبال دیگری هم بوده اید نمایانگر ان است که ممکن است دو انتخاب برای این موضوع داشته باشید ولی حکما یکی از ان ها برای شما خیر است و ان هم شخصی است که به دنبال شما بیاید و ازمایش خود را پس بدهد. سربلند و پیرور باشید

سلام من خواب ديدم يه كبوتر سفيد خيلي بزرگ تو خونمون بود و من و خواهرم چون از كبوتر ميترسيم تو خواب با وسايلي كه دم دستمون بود سمتش پرت ميكرديم و اون رو ميزديم تعبيرش چي هستش؟

خواب دیدم چند کبوتر امدن تو اتاق و مادر شوهرم کبوتر ها رو میگرفت پرت میکرد بیرون میشه تعبیرش را برام ایمیل کنید ممنون

خواب ديدم جلوي قفس كبوتر نشستم و نگاهش ميكنم كه يدفه ديدم داره تخم ميذاره دستمو بردم تو تخمو برداشتم انقد سفيدو بزرگ بود اندازه تخم مرغ و گرم ، سه تخم كرد و من اونهارو با احتياط برداشتم و مواظب بودم كه تكونشون ندم و خيلي با احتياط تو دستم نگه داشتم و با ذوق به همسرم نشونشون ميدادم ولي نميدونستم باهاشون چكار كنم بذارم جوجه بشن يا بخوريمشون دلمم نميومد اونهرو بخوريم

اقا یک سال پیش ی کبوتر سفید اومد رو بام خونمون نشست بعداز رفتنش هزار بلا ب سرمون اومد خدارو شکر ک این بلادها جانی نبوده والان ک این ویام رو براتون غرستادم اون کبوتر دوباره اومده خدایا دیگ طاقت نداریم خدا ب خیر کنا

سلام خواب دیدم یه کبوتر سفید تو پشت بوم خونمون لونه گذاشته و در حال تخم گذاشتنه،سه تا تخم گذاشت،ب انداره ی تخم مرغ بودن،من کنارش نشسته بودم و تماشاش می کردم اونم از من اصلا نمی ترسید،هوا هم بارونی بود و نم نم بارون می اومد

سلام من خواب دیدم که کبوتر های زیاد در حالی پرواز استن و من یک کبوتر سفید از آسمان میگیرم و جیغ میزنم که حاجت خوده گرفتم لطفا بریم تعبیر کنین

سلام خواب دیدم یه کبوتر سفید از پنجره اومد تو اتاقی که من دراز کشیده بودم شروع کرد به پرواز بالای سرم بعد من با خودم می گفتم معلومه سن و سالش کمه بعد بیدار شدم ازین که نگرفته بودم پشیمون بودم بعد دوباره خوابم برد همون کبوتر تو اتاق پرواز نمی کرد اومده بود رو کف اتاق منم از جام بلند شدم رفتم با تلاش گرفتمش ولی سرو ته گرفتم چون نمیخواستم از دستم دربره

من دخواب دیدم که کبوتر های دزدیده شده ام بهم برگشتن وهمراه انها کبوتر های دیگه بودن تعبیر این خواب چی

سلام من خواب دیدم که میخواستم کفتر بخرم بعد بم گفتن همه ی کفترا رو بخر اما اینو نمی فروشم این کفتر دوکت زرد بود خال سیاه که خیلی خوشکل بود لطفا برام زود تعبیر کنید

با سلام خواهش میکنم تعبیر خوابم رو برام ارسال کنید خواب دیدم توی حرم امام رضا نشسته بودم یه دسته کبوتر سفید روبه قبله همگی با هم سجده کردن و تسبیح خدا رو می گفتن منم وقتی اونا رو دیدم رو به قبله سجده کردم ممنون میشم اگه تعبیر خوابم رو برام بفرستید.

خواب دیدم چند کبوتر ابی قهوه ای و مشکی گرفتم خیلی ام زیبا بودن اگه لطف کنید تعبیر کنید ممنون میشم

سلام دیشب خواب از جوجه های زیاد و دوتا کبوتر دیدم که یکی از کبوترا نر ودیگری ماده بود یه دفعه یه پسربچه ی ناشناس درخونمونو باز کرد اونا پرواز کردن رفتن ومن خیلی ناراحت بودم تا اینکه یک کبوتری دیدم تو تاریکی شب اومدم بگیرمش دیدم کلاغه بی خیال شدم خواهش میکنم واسم تعبیرش کنین

خواب دیدم یه کبوترسفیدبیرون دیدم گرفتمش بردم دادم به شوهرم که ببره پیش کبوتراش خیلی ممنون فقط یه کبوترتوخواب دیدم

سلام خدا خیرتون بده تعبیر خوابم رو حتماً برام ارسال کنید. سپاسگزارم خواب دیدم چند کبوتر به آرامی بین هزاران کبوتر گرفتم و داخل کیسه نایلونی محکم گذاشتم و درش رو گره زدم یادم بود که چند سوراخ براش بگذارم تا نفس بکشن یادم رفت یه مرتبه یادم اومد وقتی نگاهشون کردم دیدم بی حال شدن و کف نایلون افتادن سریع پاکت رو پاره کردم و یه مرتبه همشون نفس کشیدن و سر حال شدن. از خواب بیدار شدم.

aali bood mamnooooooooooooooooooooooom

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب

تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب
تعبیر دیدن جوجه کبوتر در خواب
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *