دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران
تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران ؛ معنی چاق شدن شکم دیگران در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سوختن در اتش جهنم ؛ معنی سوختن در اتش جهنم چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

مفهوم کلی خواب چاق شدن است و خیلی فرق نمی کند شکم شما چاق شده باشد و یا صورت و در هر دو صورت مفهوم چاق شدن را دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دویدن در جنگل ؛ معنی دویدن در جنگل در خواب های ما چیست

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب چاقی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی

دیدن چاقی در خواب به معنای داشتن سلامتی نیست ولی نشان دهنده زیاد بودن نعمت و روزی است.

اگر در واقعیت لاغر هستید و در خواب ببینید که چاق شده اید معنی خواب شما این است که وضع مالی شما خوب می شود و غم و رنج شما از بین می رود به شرط اینکه خیلی چاق نشده باشید.

اگر خیلی بیش از حد چاق شده باشید معنای خوابتان برعکس است.

اگر کسی که لاغر است را چاق ببینید او روزی اش زاید می شود.

خالد بن محد العنبری

اگر کسی در خواب دید که به طور معقولی چاق شده است معنی خواب او این است که پول و ثروت او زیاد می شود.

آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که خیلی چاق شده اید معنی خواب شما این است که باید بیش از پیش مراقب رفتار خود باشید.

اگر در خواب به طور عادی چاق شده باشید به مال و ثروت شما افزوده می شود.

اگر در خواب دیگران را ببینید که چاق ده اند معنی خواب این است که در کارها و زندگی خود موفق می شوید.

تعبیر خواب چاق شدن ، صورت و شکم و پاها مرده و دیگران و هیکل در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پشت بام ، کاهگلی همسایه و مسجد و شستن ایزوگام و افتادن از پشت بام

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

دیدن چاق شدن در خواب به معنای داشتن سلامتی نیست ولی نشان دهنده زیاد بودن نعمت و روزی است.

اگر در واقعیت لاغر هستید و در خواب ببینید که چاق شده اید معنی خواب شما این است که وضع مالی شما خوب می شود و غم و رنج شما از بین می رود به شرط اینکه خیلی چاق نشده باشید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب وصیت نامه ، ابن سیرین و خواندن وصیت نامه مرده حضرت یوسف

اگر خیلی بیش از حد چاق شده باشید معنای خوابتان برعکس است.

اگر کسی که لاغر است را چاق ببینید او روزی اش زیاد می شود.

گر در خواب ببینید که خیلی چاق شده اید معنی خواب شما این است که باید بیش از پیش مراقب رفتار خود باشید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شامپو ، زدن موی سر و هدیه گرفتن و شامپو خریدن و شستن موی سر

اگر در خواب به طور عادی چاق شده باشید به مال و ثروت شما افزوده می شود.

اگر در خواب دیگران را ببینید که چاق ده اند معنی خواب این است که در کارها و زندگی خود موفق می شوید.

اگر کسی در خواب دید که به طور معقولی چاق شده است معنی خواب او این است که پول و ثروت او زیاد می شود.

اگر در خواب ببینید که غذاهایی را می خورید که چاق کننده هستند معنی خواب شما این است که در روابط عاشقانه شانس به شما رو می کند.

اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن غذاهای چرب هستید معنی خواب شما این است که عشق شما ، شمار ا تنها می گذارد.

اگر زنی در خواب ببیند که چاق شده است عشقش او را ترک می کند.

اگر زنی که متاهل است در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که روزهای بسیار خوبی در انتظار او خواهد بود.

اگر زنی در خواب ببیند که خیلی چاق شده است معنی خواب او این است که در زندگی خود خوشبخت می شود و زندگی خوب و با عشق و صداقتی را خواهد داشت.

اگر مردی در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که مرد آزاید می شود.

اگر در خواب ببینید که بستگان شما چاق شده اند معنی خواب شما این است که پول در زندگی شما زیاد می شود.

اگر در خواب ببینید که دیگران چاق شده اند معنی خواب این است که کارهای خلاف و خطرناک را شروع می کنید.

اگر دختر جوانی در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که به زودی یک ازدواج موفق می کند و خیلی هم خوشبخت می شود.

اگر در خواب ببینید که فرزندان شما چاق شده اند معنی خواب شما این است که یک تغییر در زندگی شما رخ می دهد که برای شما بسیار خوب و خوشایند است و تاثیر این تغییر در زندگی همه خانواده دیده می شود و روحیه همه اعضای خانواده شما به مراتب بهتر می شود.

همانطور که قبلا گفتیم دیدن لاغری و لاغر شدن کسی در خواب اشاره به تنگ شدن روزی و خشکسالی دارد معنی دیدن چاق شدن کاملا برعکس است و به زیاد شدن نعمت و ورزی اشاره می کند.

دعا سایت – وبگاه ادعیه و اذکار اسلامی مجربه

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب چاق شدن پاها و چاق شدن شکم و چاقی دیگران و چاقی از دیدگاه ابن سیرین  و چاق شدن زیاد و خوردن غذاهایی که باعث چاقی می شوند و درست کردن غذا با خوراکی های چرب و چاق شدن زن شوهردار و چاق شدن یک زن و مرد و چاق شدن فرزندان و یک دختر جوان …

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب چاقی شکم,تعبیر خواب چاقی صورت,تعبیر خواب چاق شدن پاها,تعبیر خواب چاق شدن ران,تعبیر خواب خوردن غذاهای چاقی,تعبیر خواب خوراکی های چاق کننده,تعبیر خواب چاقی ابن سیرین,تعبیر خواب چاق شدن دیگران,تعبیر خواب چاق شدن بستگان,تعبیر خواب چاق شدن دختر جوان

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیر ی که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

تعبیر خواب به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید.

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

شما غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقیشما با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار.یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقتیک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .بستگان چاق شده اند : پولدیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناکدیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست.یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

مطلب قبلی

کتاب مفتاح الاستخراج از جفر جامع کتاب جامع آموزش علم جفر

مطلب بعدی

فال روزانه دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸ + فال تولد و فال حافظ

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

تعبیر خواب بغل کردن و آغوش گرفتن مرده و خوابیدن در کنار مرده

تعبیر خواب در آغوش گرفتن پدر بزرگ مرده

تعبیر خواب در آغوش گرفتن و گریستن – تعبیر آغوش و اشک ریختن در خواب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس از  10صبح الی 21

 

09108496864

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

09100439969

آخرین مطالب

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و…

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از…

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و…

پستهای اخیر

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و فال حافظ

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از شر جن و شیطان

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و برآورده شدن حاجت

پستهای اخیر

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و فال حافظ

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از شر جن و شیطان

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و برآورده شدن حاجت

Welcome, Login to your account.

Recover your password.

A password will be e-mailed to you.

تعبیر خواب حکمت 20

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد . ۲ـ اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت . ۳ـ اگر خواب ببینید بیش از…

کامل ترین مرجع تعبیر خواب

تعبیر خواب وزیر

دیدن مادر در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

تعبیر خواب تاج گل ، تعبیر دیدن تاج گل در خواب

تعبیر خواب موز

تعبیر خواب مالیات ، تعبیر دیدن مالیات در خواب

تعبیر خواب بالش ، دیدن بالش در خواب

بندر

دیدن ناخن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب راه رفتن روی آب ، راه رفتن روی آب در خواب

تعبیر خواب جسد ، تعبیر دیدن جسد در خواب

تعبیر خواب الماس ، گم کردن الماس در خواب

تعبیر خواب نامه

تعبیر خواب حرروف الفبا ، حروف الفبا در خواب

تعبیر خواب صخره ، تعبیر دیدن صخره در خواب

تعبیر خواب کشتارگاه ، تعبیر دیدن کشتارگاه در خواب

تعبیر خواب خرمن ، تعبیر دیدن خرمن در خواب

تعبیر خواب کشتن ، تعبیر کشتن حیوانات در خواب

تعبیر خواب سفره ، تعبیر دیدن سفره در خواب

تعبیر خواب گلدان ، تعبیر دیدن گلدان در خواب

تعبیر خواب شقیقه ، تعبیر شقیقه در خواب

تعبیر خواب حکمت 20

تعبیر خواب ماشین

تعبیر خواب خرابه ، تعبیر دیدن خرابه در خواب

تعبیر خواب کتری ، تعبیر دیدن کتری در خواب

تعبیر خواب دکتر ، تعبیر دیدن دکتر در خواب

تعبیر خواب اسلحه ، داشتن اسلحه در خواب

تعبیر خواب باکره ، دختر باکره در خواب

تعبیر خواب بدن ، دیدن بدن در خواب

تعبیر خواب اروپا ، سفر به اروپا در خواب

تعبیر خواب نیام ، تعبیر نیام در خواب

تعبیر خواب پنبه ، تعبیر دیدن پنبه در خواب

تعبیر خواب چهار راه ، تعبیر دیدن چهار راه در خواب

تعبیر خواب ناتوان ، تعبیر ناتوانی در خواب

بازکردن

تعبیر دیدن انواع گل در خواب

تعبیر خواب انبار

تعبیر خواب روز ها ، تعبیر دیدن روزها در خواب

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

تعبیر خواب عدس ، تعبیر دیدن عدس در خواب

تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب ارابه ، دیدن ارابه در خواب

تعبیر خواب چشم ، تعبیر چشم در خواب

صفحه اصلی » سرگرمی 🔥 » تعبیر خواب 🔥 » تعبیر خواب چاقی 🌒 تعبیر خواب چاق شدن / تعبیر چاق بودن و شکم بزرگ در خواب

تعبیر خواب چاقی, تعبیر خواب چاق, تعبیر خواب چاق شدن, تعبیر خواب زیاد غذا خوردن, تعبیر خواب چاق شدن فرد لاغر, تعبیر خواب زن چاق, تعبیر خواب مرد چاق, تعبیر خواب بچه چاق, تعبیر خواب شکم بزرگ, دیدن فرد چاق در خواب, دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چاقی, تعبیر خواب چاق, تعبیر خواب چاق شدن, تعبیر خواب زیاد غذا خوردن, تعبیر خواب چاق شدن فرد لاغر, تعبیر خواب زن چاق, تعبیر خواب مرد چاق, تعبیر خواب بچه چاق, تعبیر خواب شکم بزرگ, دیدن فرد چاق در خواب, دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد

چاقی در خواب نشانه فراوانی نعمت و فراخی روزی است. اگر لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید، وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد، مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید.

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیر ی که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید.

به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید. اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد . اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.

شما غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقی شما با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار. یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد . یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست . یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد . بستگان چاق شده اند : پول دیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناک دیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست. یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند . فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

فال روزانه / فال روزانه میلادی ویکی ویو / طالع بینی روزانه

تعبیر خواب آبشار 🌒تعبیر خواب آبشار یخ زده/ تعبیر خواب افتادن از بالای آبشار

امیر حسین آرمان 🎬 بیوگرافی امیر حسین آرمان به همراه عکس

انتخاب مو در فتوشاپ / آموزش انتخاب مو در فتوشاپ / جدا کردن مو در فتوشاپ

فیلتر shake reduction / ترمیم عکس های تار به واسطه لرزش دست

سوهان عسلی 🥘 طرز تهیه سوهان عسلی ترد و خوشمزه

تقویم ۱۴۰۱ / تقویم سال ۱۴۰۱ / تقویم ۱۴۰۱ در یک نگاه / تعطیلات سال ۱۴۰۱

نوار اریب / انواع نوار اریب / کاربرد نوار اریب / آموزش ساخت نوار

انسولین : مقدار نرمال و راه افزایش ترشح انسولین / انسولین طبیعی و طولانی اثر

تعبیر خواب باکره 🌒تعبیر خواب دیدن بکارت توسط دختر جوان/تعبیر خواب از دست رفتن بکارت

روغن آرگان : خواص, مضرات و طبع روغن آرگان / خواص روغن آرگان لک صورت

مهراد جم 🎬 بیوگرافی و عکس های مهراد جم / همه چیز درباره مهراد جم

قانون موفقیت سی و سوم / موفقیت در کارو زندگی / روز شمار موفقیت

باقالی پلو ماهیچه 🥘 طرز تهیه و فوت و فن باقالی پلو با ماهیچه خوشمزه و مجلسی رستورانی

مکرومه بافی / آموزش مکرومه بافی / وسایل مورد نیاز مکرومه بافی

تعبیر خواب اقیانوس و دریا🌒تعبیر خواب اقیانوس مواج/تعبیر خواب شنا کردن در اقیانوس

روز مادر ۱۴۰۰ و ۹۹ و ۹۸ : تاریخ روز مادر + متن تبریک + عکس پروفایل

تره فرنگی : خواص, مضرات و طبع تره فرنگی / غذا با تره فرنگی

قانون موفقیت هشت / موفقیت در کارو زندگی / روز شمار موفقیت

دسر مشکوفی 🥘 طرز تهیه دسر مشکوفی زعفرانی و مشکوفی سه رنگ

بالی / تور بالی / سفر به بالی در تابستان ۹۸ / تور تابستانه بالی ۹۹

عکاسی هنری چهره / عکاسی از چهره های دوست داشتنی / عکاسی از کودکان در خیابان

واویشکا 🥘 طرز تهیه واویشکا شمالی / خوشمزه ترین واویشکا گوشت

فیبر : غذاهای پر فیبر برای صبحانه, لاغری و یبوست / پر فیبرترین میوه ها

قانون موفقیت سی و دوم / موفقیت در کارو زندگی / روز شمار موفقیت

سواحل شب تاب جهان در کدام کشورها هستند؟

کیست تخمدان ✅ علائم و درمان / درمان کیست تخمدان با سیر و طب سنتی

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

سیامند رحمان 🎬 بیوگرافی سیامند رحمان و عکس های قویترین مرد جهان

محمدرضا شجریان 🎬 استاد محمدرضا شجریان / بیوگرافی استاد شجریان

جاذبه های تورنتو / پارک های شهر تورنتو / طبیعت تورنتو / جاذبه های گردشگری کانادا

تعبیر خواب چاق شدن,تعبیر خواب چاق شدن شکم,تعبیر خواب چاق شدن صورت,تعبیر خواب چاق شدن مرده,تعبیر خواب چاق شدن بچه,تعبیر خواب چاق شدن پا,تعبیر خواب چاق شدن دیگران,تعبیر خواب چاق شدن دوست,تعبیر خواب چاق شدن شوهر,تعبير خواب چاق شدن زن

خواب چاق شدن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چاق شدن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چاق شدن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چاق شدن را مطالعه نمایید و متوجه شوید چاق شدن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چاقی در خواب ، نعمت است

تعبیر خواب لاغری که در خواب چاق شده است ، بهبود وضع مالی و رفع غم است

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

تعبیر خواب چاقی که در خواب لاغر شده باشد ، نگرانی است

تعبیر خواب چاق شدن ، افزوده شدن بر شادی ها و ثروت است

تعبیر خواب دیگران را چاق دیدن ، موفقیت است

تعبیر خواب بیش از اندازه چاق شدن ، مراقب رفتار خود بودن است

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانة آن است که هر دم بر ثروت و شادی های شما افزوده خواهد شد .

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت .

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید .

چاقي در خواب نشانه سلامت نيست اما گوياي فراواني نعمت و فراخي روزي مي تواند باشد.

چنانچه لاغر هستيد و در خواب ببينيد چاق شده ايد وضع مالي شما بهبود مي يابد و غم و اندوه شما رفع مي گردد مشروط بر اينکه زياد چاق نشده باشيد چون در خواب نيز عدم تناسب خوب نيست

اگر ببينيد که زياد چاق شده و تغيير شکل داده ايد تعبيري که کرده شد معکوس مي گردد.

اگر در خواب ديگري را چاق ببينيد و او در بيداري لاغر باشد همين تعبير براي او نيز هست.

به هر حال فربهي متناسب در خواب خوب است و از فراواني نعمت خبر مي دهد.

من خواب دیدم رفتم گوسفند بخرم.بعد اینکه 2 تا گوسفند چاق گرفتم/داشتم میاوردم که سگ چوپان (سفید و خیلی بزرگ)بهم حمله کرد و من رفتم تو یه ساختمون قایم شدم.

سلام من خواب دیدم سه تا تخم مرغ دارم.بعد اونارو شکستم روی فرش و با دستم روی فرش پخش کردم!تعبیرش چیه؟؟؟؟

من خواب ديدم خيلي چاق شدم و خيلي ازين موضوع ناراحت بودم تو خواب,قيافم زشت شده بود!

تعبیرتخم مرغ فرزنددارشدنه.

مرد چاق جوانی که زن که 20 سال ازش بزرگتره رو به قصد خاطر خواهی می دزده

خواب دیدم اون طور که میخوام چاق شدم آخه من بسیار لاغر هستم ولی در خواب مچ دستم را دیدم که حالت خوبی گرفته بود و خیلی خوشحال بودم

من چندبار تا حالا خواب خواب دیدم یکی از مردهای فامیلمون خیلی تپل شده چون این خواب و دو سه باری دیدم کنجکاو شدم بدونم تعبیرش چیه؟ با تشکر

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و … غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست. اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

سلام من خواب دیدم مادر شوهرم خیلی چاق شده تعبیرش چیه

سلام مادر شوهر من دو هفته است که فوت کردن دیشب خواب دیدم تو یه مجلس با لباس و مقنعه مشکی حضور داشتن و خیلی چاق شده بودند تعبیرش چیه ممنون

دیدگاه

تعبیر خواب چاق شدن صورت در خواب تعبیر خواب چاق شدن شکم تعبیر خواب صورت چاق شده تعبیر خواب چاق شدن پاها تعبیر خواب بزرگ شدن هیکل تعبیر خواب چاق شدن مرده تعبیر خواب بزرگ شدن صورت تعبیر خواب اضافه وزن

 

منوچهر مطیعیتهرانی گوید:

چاقیدر خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی میتواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالیشما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیادچاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست. اگر ببینید کهزیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیربرای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خوابشما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستیداما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهیمتناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد

در سر زمینرویاها آمده:

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

یک زنخواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .

یکدختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند.

یک مردخواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

یک زنشوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست.

یک زنخواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت

فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایندبرای بیننده خواب .

بستگانچاق شده اند : پول

دیگرانچاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناک

دیگرانچاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست .

شماغذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقی

شما باخوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار .

به سايت خوش آمديد !

براي مشاهده مطلب اينجا را کليک
کنيد

تعبیر دیدن چاق شدن در خواب چیست؟

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید.

به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

اگر در خواب‌تان «چاق شدن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران
تعبیر خواب چاق شدن شکم دیگران
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *