دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب چاق شدن ران

تعبیر خواب چاق شدن ران
تعبیر خواب چاق شدن ران

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن ران در خواب آورده اند . ابن سیرین می گوید شکستن ران پا در خواب به معنای جدا شدن از خویشاوندان می باشد . ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب ران می گوید ران راست به معنای فامیل پدری و ران چپ به معنای فامیل مادری می باشد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

بد نیست بدانید ران پا در خواب به معنای استقامت شما می باشد و اگر در خواب ببینید که ران پای خود را دوست دارید و از دیدنش لذت می برید یعنی از انجام کارهای خود راضی و خرسند هستید .با این حال مغرور نشده و باز هم مراقب رفتارهای خود باشید .

تعبیر خواب ران به روایت محمد بن سیرین

ران دیدن، قوت او و خویشان او بود.

ابراهیم کرمانی می گوید

تعبیر خواب چاق شدن ران

ران راست، دلیل کند بر خویشان پدری، ران چپ، دلیل بر خویشان مادری کند

مطیعی تهرانی می گوید:

ران دارایی و مال و چیزهایی است که بر آن متکی هستید یا طی سالیان گرد آورده اید. حتی نام نیک و شهرت و محبوبیت می تواند به شکل ران در خواب های ما ظاهر شود،

تعبیر خواب ران به روایت امام جعفر صادق

ران در خواب دیدن، برچهار وجه است. اول: اهل بیت. دوم: دوستان که بر ایشان اعتماد باشد. سوم: خشم. چهارم: مال.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند ران او پاره شد، دلیل بود که خویشان او را از مهتری اندوه و خواری برسد. اگر بیندگوشت رانهای او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید گوشت ران شما کنده شده بخشی از مال شما از بین می رود.

اگر دیدید که ران شما زخم یا متالم و دردناک شده یا به پول شما لطمه می خورد و یا به نام نیک
و شهرت شما. اگر در خواب دیدید خودتان گوشت ران خود را کنده اید نشان آن است
که مال خود را خودتان هدر می دهید یا با انجام عملی نامناسب موجب بدنامی خویش می شوید.

تعبیر خواب ران به روایت ابراهیم کرمانی

. اگر بیند که ران او باریک شد، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند.

مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه دیدید ران های ضعیف و لاغری دارید این چیزها یا یکی از مهمترین آنها را از دست می دهید.

تعبیر خواب ران به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب دیدید ران های ورزیده و چاق و محکمی دارید بر قدرت،
شهرت و نام نیک خویش متکی و امیداور هستید یا می شوید و

آنلی بیتون می گوید :

۱_ اگر خواب ببینید ران پای شما نرم و سفید است ، نشانه آن است که سعادت و خوشبختی در انتظار شماست .

۲_ دیدن ران پایی زخمی و خون آلود در خواب ، نشانه آن است که کسی به شما خیانت خواهد کرد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند رانهایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد ، دلیل که از خویشان جدا نگردد و پیوستگی کند
به نکاح . اگر بیندگوشت ران خود را می خورد ، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد .

بانک جامع تعبیر خواب

Copyright (c) 2006-2019 persianv.com All Rights Reserved

© باز نشر مطالب اختصاصی سایت فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت persianv.com مجاز میباشد .

یوتاب گلچینی از بهترین ها

برچسب های مرتبط

تعبیر دیدن ران در خواب، دو وجه دارد. یا به فامیل بر می گردد و یا به ثروت و دارایی هایی که بر آنها متکی هستیم. حتی نام نیک و شهرت می تواند به شکل ران در خواب های ما ظاهر شود. اگر خواب ببینید که به ران راست خود نگاه می کنید، در فکر فامیل پدری و اگر به ران چپ می نگرید، دراندیشه فامیل مادری هستید.

اگر کسی ران راست خود را ضعیف دید، از فامیل پدری دور می شود و اگر ران چپ را ضعیف دید، از فامیل مادری دور می شود. اگر ران راست مجروح شد، از فامیل پدری کسی بیمار می شود و اگر ران چپ را مجروح ببینید از فامیل مادری کسی بیمار خواهد شد. اگر رانهای خود را قوی ببینید، بر نیروی جسمانی شما اضافه خواهد شد. اگر کسی ران های خود را به هم چسبیده دید، از بستگان خود دور نخواهد شد و اگر کسی مجرد باشد، با بستگان پیمان ازدواج می بندد.

در تعبیری دیگر اگر در خواب دیدید ران های ورزیده و چاق و محکمی دارید، بر قدرت و شهرت خویش متکی می شوید و دیدن ران های لاغر تعبیر عکس را دارد. اگر در خواب دیدید گوشت ران شما کنده شده، بخشی از مال شما از بین می رود.
اگر دیدید که ران شما زخم یا دردناک شده، یا به پول شما لطمه می خورد و یا به نام نیک و شهرت شما. اگر دیدید خودتان گوشت ران خود را کنده اید، نشان آن است که مال خود را خودتان هدر می دهید یا با انجام عملی نامناسب موجب بدنامی خویش می شوید. تعبیر خواب چاق شدن ران

محمد ابن سیرین می گوید: ران دیدن، قوت او و خویشان است. اگر ببیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر ببیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند.

ابراهیم کرمانی می گوید: ران راست، دلیل کند بر خویشان پدری و ران چپ، دلیل بر خویشان مادری کند. اگر ببیند که ران او باریک شد، خویشان او ضعیف شوند. اگر ببیند ران او پاره شد، نشانه این است که به خویشان او از جانب شخص بزرگ و مهتری، اندوه و خواری برسد. اگر ببیند گوشت رانهای او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود.

جابر مغربی می گوید: اگر ببیند رانهایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد، دلیل که از خویشان جدا نگردد و پیوستگی کند به نکاح. اگر ببیند گوشت ران خود را می خورد، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید: لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
ورود
عضویت

MMitra : ممنونم از لطفتون و وقتی که گذاشتید. بسیار ممنونم بابت هشداری که دادید.

فریبا هراتی : خواهش می کنم.

MMitra : با سلام و وقتتون بخیر. راستش من یه خواب دیدم که اجزای زیادی برای تعبیر داره. بنابراین نمیدونستم خوابو بایستی کدوم صفحه بنویسم و این صفحه رو با اجازه شما انتخاب کردم. خواب دیدم یک صحنه ای رو که در اون یه خانمی با دست مردی رو به من نشان داد و گفت این آقا همسر آینده توست. وقتی نگاهم به این شخص افتاد دیدم ایشان یکی از آشنایان قدیمی است که سالها پیش ازدواج کرده ولی من از ایشان بی خبرم. وقتی نگاهم به این شخص افتاد اول به موهای سرش نظرم جلب شد با خودم گفتم چرا موهاش سیخ سیخی. این آقا یا کچل بوده و تازه مو در آورده و یا مو داشته و تازه موهاشو تراشیده. بعد نگاهم به ابروها و مژه هاش جلب شد. گفتم وای چه ابروهای پر پشت و چه مژه های بلندی داره. بعد خیره شدم به دو تا چشمش. گفتم چقدر چشمای درست و تیره ای داره بعدش انگار یک سفری به عمق چشماش داشتم نمی دونم دقیقا نور دیدم در چشماش یا چیز دیگری دقیق یادم نیست. بعدش چشمم افتاد به سبیل و ریشش و گفتم وای ریش و سبیل هم که داره(لازم به ذکره که ریش سببلش معمولی بود، در واقعیت فکر کنم این آقا ریش و سبیل نمیذارن). بعدش توجهم به سمت لباش که بسته بودند کشیده شدمخصوصا لب پایینش. بعدش دیدم این آقا یک لباس سیاه به تن داره و انگار از نظر ظاهری هم تا اندازه ای چاقه به طوریکه لباسش واسش تنگ بود. بعد یادم میاد که داشتم با خودم غر می زدم وای چاقم که هست و چه شکم بزرگی داره! بعد یهو توجهم دوباره به سمت پیراهنش جلب شد پیراهنش به نظر کثیف میومد انگار لکه هایی روی پیراهنش بود. بعدش شلوارشو دیدم که به نظر قهوه ای رنگ بود و اونم مثل پیراهنش کثیف بود. پیراهنش رو روی شلوارش انداخته بود و کمربندش دیده نمی شد. در اینجا من داشتم با خودم می گفت وای چرا لباساش کثیفه و چرا پیراهنشو روی شلوارش انداخته اصلا معلوم نیست کمربند داره یا نه. بعدش دیدم این آقا روی زمین نشسته به حالت چهارزانو و رانهای بزرگی داره. که من باز داشتم غر می زدم چه رانهای بزرگی داره. در انتهای خوابم چشمم به دستش افتاد که یک انگشتر از این انگشترایی که مردان مذهبیمون به دست می کنند به یکی از انگشتانش هست به نظرم اومد انگشترش عقیق باشه. بعدش از خواب پریدم. خواب عجیبی به نظر می رسید و اینه که مزاحمتون شدم واسه تعبیرش. ممنون از لطفتون و وقتی که می گذارید.

فریبا هراتی : سلام. تشکر. اینکه به شما گفته اند که این آقا که یکی از آشنایان قدیم است شوهر شماست؛ منظور این است که یا نسبتی با او دارد یا از لحاظ فکری و عقیدتی شبیه به اوست. همسر آینده شما فکرش راحت است و مشکلی ندارد که خیالش ناراحت باشد ولی خیلی هم دوست و آشنا ندارد. او احساس خود را بروز نمی دهد و سعی می کند که به شیوه ای نامحسوس خودش را ابراز کند. مثلا مستقیم به شما نمیگوید که دوستتان دارد و سعی می کند که در عمل ابراز کند. او خوشبین و خوش شانس است ولی مرموز است و حرفش را به هر کسی نمی گوید. شخصیت واقعی خودش را نشان نمی دهد. او زیاد رمانتیک نیست و قدرت را از کلامش ابراز می کند و هر چه او بخواهد همان باید انجام شود. او رازدار و کینه ای و جدی است و خیلی پولدار است. در مورد مسائل اخلاقی او نمی گذارد که به او بد بگذردو دیسیپلین و نظم ندارد. از لحاظ استقلال مالی قوی است و احساس می کند که یک سری مسائل او را محدود کرده و نمی تواند هر کار که دوست داشت انجام دهد. در ارتباطات و راههایی که قدم بر می دارد گناهکار است ولی ظاهری مذهبی دارد و روزی اش زیاد است. لطفا اگر او به خواستکاریتان آمد او را نپذیرید!!! :)))) این خواب می تواند به منزله هشداری برای شما باشد. تشکر از همراهیتون.

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
ورود
عضویت

کلیه حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به وب سایت یوتاب دات کام می باشد و کپی برداری از آن ممنوع است!

تعبیر خواب چاقی ، شدن شکم و پاها و صورت چاق شده بزرگ شدن هیکل اضافه وزن همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب حشره ، زیر پوست و در موی سر و دیدن حشرات زیاد ابن سیرین در برنج

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.تعبیر خواب چاق شدن ران

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

دیدن چاقی در خواب به معنای داشتن سلامتی نیست ولی نشان دهنده زیاد بودن نعمت و روزی است.

اگر در واقعیت لاغر هستید و در خواب ببینید که چاق شده اید معنی خواب شما این است که وضع مالی شما خوب می شود و غم و رنج شما از بین می رود به شرط اینکه خیلی چاق نشده باشید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آفتابه ، اب پاشیدن با آفتابه و توالت و آفتابه سبز و لگن مسی و صف توالت

اگر خیلی بیش از حد چاق شده باشید معنای خوابتان برعکس است.

اگر کسی که لاغر است را چاق ببینید او روزی اش زاید می شود.

اگر کسی در خواب دید که به طور معقولی چاق شده است معنی خواب او این است که پول و ثروت او زیاد می شود.

اگر در خواب ببینید که خیلی چاق شده اید معنی خواب شما این است که باید بیش از پیش مراقب رفتار خود باشید.

اگر در خواب به طور عادی چاق شده باشید به مال و ثروت شما افزوده می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شپش ، در موهای سر دختر و دیگران از امام صادق از زبان یوسف پیامبر

اگر در خواب دیگران را ببینید که چاق ده اند معنی خواب این است که در کارها و زندگی خود موفق می شوید.

اگر در خواب ببینید که غذاهایی را می خورید که چاق کننده هستند معنی خواب شما این است که در روابط عاشقانه شانس به شما رو می کند.

اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن غذاهای چرب هستید معنی خواب شما این است که عشق شما ، شمار ا تنها می گذارد.

اگر زنی در خواب ببیند که چاق شده است عشقش او را ترک می کند.

اگر زنی که متاهل است در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که روزهای بسیار خوبی در انتظار او خواهد بود.

اگر زنی در خواب ببیند که خیلی چاق شده است معنی خواب او این است که در زندگی خود خوشبخت می شود و زندگی خوب و با عشق و صداقتی را خواهد داشت.

اگر مردی در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که مرد آزاید می شود.

اگر در خواب ببینید که بستگان شما چاق شده اند معنی خواب شما این است که پول در زندگی شما زیاد می شود.

اگر در خواب ببینید که دیگران چاق شده اند معنی خواب این است که کارهای خلاف و خطرناک را شروع می کنید.

اگر دختر جوانی در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که به زودی یک ازدواج موفق می کند و خیلی هم خوشبخت می شود.

اگر در خواب ببینید که فرزندان شما چاق شده اند معنی خواب شما این است که یک تغییر در زندگی شما رخ می دهد که برای شما بسیار خوب و خوشایند است و تاثیر این تغییر در زندگی همه خانواده دیده می شود و روحیه همه اعضای خانواده شما به مراتب بهتر می شود.

مولف

اگر در خواب دیدید که لاغر شده اید یعین مال و دارایی شما کم می شود.

اگر در خواب دیدید که لاغر شده اید و احساس ضعف هم می کنید معنی خواب این است که دچار بیماری و غم می شوید.
.loader {
border: 5px solid #f3f3f3;
border-radius: 50%;
border-top: 5px solid #4D91FF;
width: 50px;
height: 50px;
-webkit-animation: spin 2s linear infinite; /* Safari */
animation: spin 1s linear infinite;
}

/* Safari */
@-webkit-keyframes spin {
0% { -webkit-transform: rotate(0deg); }
100% { -webkit-transform: rotate(360deg); }
}

@keyframes spin {
0% { transform: rotate(0deg); }
100% { transform: rotate(360deg); }
}

آیا خوابهای ظهر هم تعبیر دارند یا باطل هستند؟

تعبیر به خیر کردن یعنی چی؟

آیا خوابها را هر طور تعبیر کنیم همونطور اتفاق می افتند؟

چرا جدیداً انقدر زیاد خواب میبینم؟

تعبیر خواب چاق شدن ران

خوابهای من کی تعبیر میشن؟

چه خوابی دیدی؟

در حال حاضر هم فقط میتونی از طریق کلیک کردن روی گزینه “پاسخ ویژه” که در ابتدای فرم قرار داره نسبت به ارسال خواب خودت اقدام کنی (البته تعبیر خواب به این طریق هفت هزار تومان هزینه داره که قبل از ارائه تعبیر دریافت میشه).

به دلیل اینکه در حال حاضر امکان پاسخگویی وجود نداره میتونی طی ساعات آینده مراجعه کنی.

در حال حاضر امکان پاسخگویی وجود نداره.

حد سوالات مطرح شده در امروز به پایان رسیده و می بایست فردا مراجعه کنی.

برای پاسخهای ویژه میبایست هفت هزار تومن پرداخت کنی.
امتیازهای پاسخ ویژه شامل موارد زیر هستش:

1- خواب تو محرمانه شده و نمایش داده نمیشه.

2- معمولاً سریعتر تعبیر میشه.

3- اگه لازم بشه توضیحات مفصل و بیشتری ارائه خواهد شد.

مراحل کار هم به این صورته که با انتخاب این گزینه متن خواب خودتو ارسال می کنی و پس از بررسی در صورتی که تعبیر اون مشخص شد به تو اطلاع داده میشه که مبلغ هفت هزار تومن واریز کنی و بعد از واریز، تعبیر ارائه خواهد شد. در صورت تمایل می تونی خواب خودتو توی قسمت پایین بنویسی.

اگه مایلی این گزینه رو انتخاب کنی، باید در ابتدا عضو سایت تعبیرستان بشی و بعد این گزینه رو انتخاب کنی (عضویت هم کار خاصی نداره و ظرف یک دقیقه انجام میشه.. فقط کافیه یه اسم و یه رمز عبور انتخاب کنی.. ایمیل و شماره همراه رو هم اگه دوست داشتی ثبت کن. به طور کلی عضویت رایگان هستش منتها پاسخهای ویژه هزینه مختصری داره).

برای مشاهده و استفاده از فرم می بایست جاوااسکریپت بر روی مرورگر شما فعال باشد.

تعبیر خواب رانران دارایی و مال و چیزهایی است که بر آن متکی هستید یا طی سالیان گرد آورده اید. حتی نام نیک و شهرت و محبوبیت می تواند به شکل ران در خواب های ما ظاهر شود، چنانچه در خواب دیدید ران های ورزیده و چاق و محکمی دارید بر قدرت، شهرت و نام نیک خویش متکی و امیداور هستید یا می شوید و چنانچه دیدید ران های ضعیف و لاغری دارید این چیزها یا یکی از مهمترین آنها را از دست می دهید. اگر در خواب دیدید گوشت ران شما کنده شده بخشی از مال شما از بین می رود. اگر دیدید که ران شما زخم یا متالم و دردناک شده یا به پول شما لطمه می خورد و یا به نام نیک و شهرت شما. اگر در خواب دیدید خودتان گوشت ران خود را کنده اید نشان آن است که مال خود را خودتان هدر می دهید یا با انجام عملی نامناسب موجب بدنامی خویش می شوید. برخی از معبران نوشته اند که ران معرف افراد خانواده بیننده خواب است. از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که ران در خواب اهل بیت است و مال و دوستانی که می توان به آنها اعتماد داشت. اگر ببینید یک ران شما چاق است و دیگری لاغر دوستان و دشمنان شما متمایز هستند. عده ای دوست دارید و حجمی هم دشمن که این دشمنان دوستان سابق بوده اند که آنها را از دست داده اید.

محمدبن سیرین گوید: ران دیدن، قوت او و خویشان او بود. اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند. ابراهیم کرمانی گوید: ران راست، دلیل کند بر خویشان پدری، ران چپ، دلیل بر خویشان مادری کند. اگر بیند که ران او باریک شد، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند. اگر بیند ران او پاره شد، دلیل بود که خویشان او را از مهتری اندوه و خواری برسد. اگر بیندگوشت رانهای او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند رانهایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد، دلیل که از خویشان جدا نگردد و پیوستگی کند به نکاح. اگر بیندگوشت ران خود را می خورد، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد. حکایت: چنین گوید که: مردی نزد محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که گوشت ران من سرخ شده بود و بر وی موی رسته بود، به کسی گفتم تا آن موی بتراشید. محمدبن سیرین گفت: تو وام داری و یکی از خویشان تو وامت را بگذارد. پس هم در آن ماه، مبلغ دویست دینار وام او را کی از خویشان او بگذارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: ران در خواب دیدن، برچهار وجه است. اول: اهل بیت. دوم: دوستان که بر ایشان اعتماد باشد. سوم: خشم. چهارم: مال.

دعا سایت – وبگاه ادعیه و اذکار اسلامی مجربه

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب چاق شدن پاها و چاق شدن شکم و چاقی دیگران و چاقی از دیدگاه ابن سیرین  و چاق شدن زیاد و خوردن غذاهایی که باعث چاقی می شوند و درست کردن غذا با خوراکی های چرب و چاق شدن زن شوهردار و چاق شدن یک زن و مرد و چاق شدن فرزندان و یک دختر جوان …

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب چاقی شکم,تعبیر خواب چاقی صورت,تعبیر خواب چاق شدن پاها,تعبیر خواب چاق شدن ران,تعبیر خواب خوردن غذاهای چاقی,تعبیر خواب خوراکی های چاق کننده,تعبیر خواب چاقی ابن سیرین,تعبیر خواب چاق شدن دیگران,تعبیر خواب چاق شدن بستگان,تعبیر خواب چاق شدن دختر جوانتعبیر خواب چاق شدن ران

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیر ی که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

تعبیر خواب به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید.

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

شما غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقیشما با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار.یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقتیک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .بستگان چاق شده اند : پولدیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناکدیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست.یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

مطلب قبلی

کتاب مفتاح الاستخراج از جفر جامع کتاب جامع آموزش علم جفر

مطلب بعدی

فال روزانه دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸ + فال تولد و فال حافظ

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

تعبیر خواب بغل کردن و آغوش گرفتن مرده و خوابیدن در کنار مرده

تعبیر خواب در آغوش گرفتن پدر بزرگ مرده

تعبیر خواب در آغوش گرفتن و گریستن – تعبیر آغوش و اشک ریختن در خواب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس از  10صبح الی 21

 

09108496864

تعبیر خواب چاق شدن ران

09100439969

آخرین مطالب

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و…

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از…

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و…

پستهای اخیر

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و فال حافظ

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از شر جن و شیطان

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و برآورده شدن حاجت

پستهای اخیر

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و فال حافظ

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از شر جن و شیطان

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و برآورده شدن حاجت

Welcome, Login to your account.

Recover your password.

A password will be e-mailed to you.

خواب و خواب دیدن مهم ترین مسئله ای است که تمام افراد دنیا با آن سروکار دارند! یکی از مهم ترین بخش های خوابیدن هر فرد رویاهایی است که در خواب می بیند مکان، موضوعات و خبرهایی که شاید هیچ گاه در بیداری نمی توان دید

به همین منظور تعبیر و تفسیر خواب بهترین گزینه است که علت رویاهای گاها عجیب ما تعبیر شود در این بخش نیز به تعبیر خواب اندام های بدن و چاق و لاغر شدن در خواب می پردازیم با وبسایت نازوب مثل همیشه همراه باشید.

 

Sleep and sleep are the most important issues that all people in the world are dealing with! One of the most important parts of sleeping each person is dreams dreaming of places, topics and news that may never be seen in awakening.

For this purpose, interpretation and interpretation of sleep is the best option to be interpreted as the cause of our sometimes weird dreams. The section also describes how your body’s sleeping and fat and slipping into sleep, with the cool website as always.تعبیر خواب چاق شدن ران

 


چاق شدن در خواب چه تعبیری در بیداری دارد؟

 

 

چاقی همانطور که در بیداری نشانه سلامتی نیست در خواب نیز همانطور است. اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و …

 

غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

 

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

 

 

لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

 

آنلی بیتون می گوید:
• دیدن خواب لاغر شدن نشانه رسیدن به چیزهایی است که دوست دارید.
• دیدن خواب لاغر شدن بیش از حد معمول نشانه دچار شدن به مشکلات زیاد خواهد بود.
• دیدن زن لاغر در خواب نشانه بدست آوردن موقعیت ها و موفقیت های جدید در عشق است.
• دیدن مردی لاغر در خواب نشانه پایان خوشی نداشتن آروزهای قدیمی شما خواهد بود.

 

ابن سیرین می گوید:
• اگر شخصی خواب ببینید که بازویش ضعیف شده است خوابش نشانه این است که زنش دچار ناخوشی می شود و یا اینکه برادر یا فرزندش دچار ضعف حال می شود همچنین ضعیف شدن بازو در خواب میتونه نشانه نرسیدن خیر و منفعتی از سوی برادر, فرزند, شریک یا دوست مورد اعتماد باشد.
• اگر شخصی خواب ببینید که ران پایش لاغر و باریک شده است نشانه ضعیف شدن اقوامش خواهد بود.
• اگر شخصی خواب ببینید که لاغر شده و دچار ضعف بدنی شده و رنگ و رویش زرد شده است خوابش نشانه غم و بیماری خواهد بود.
اگر خواب ببینید که با شلیک گلوله کشته شده اید نشانه این است که حسادت کردن شما …

 


تعبیر خواب لاغری در کتاب سرزمین رویاها

 

 

• اگر خواب ببینید که لاغر شدید خواب شما نشانه پولدار شدن شما خواهد بود.
• اگر یک زن در خواب ببینید که لاغر شده است خوابش نشانه شانس در عشق خواهد بود.
• اگر یک دختر جوان خواب ببینید که لاغر شده است خوابش بیانگر این است که او بخاطر از دست دادن معشوقه اش گریه فراوان خواهد کرد.
• اگر خواب ببینید که برای لاغری شدن رنج بسیاری می کشید بدانید که از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
• اگر یک مرد خواب ببینید که لاغر شده است خوابش نشانه این است که او به کارهای سودمند و پرسودی وارد خواهد شد.

 


خواب دیدن اندام های بدن چه تعبیری دارد

 

 

تعبیر خواب اندام به روایت محمد بن سیرین

اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود.
اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند.
اگر بیند که اندام خویش می برید وپراکنده می کرد دلیل که اهل بیت وخویشان خود را در شهرها پراکنده کند.

تعبیر خواب اندام به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب چاق شدن ران

اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا گردد.
اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد دارد.
اگر بیند که اندامی از تن وی جدا شد دلیل است کسی از خویشان به غربت افتد.
اگر بیند که اندامهایش آزرده بود دلیل که بیمار گردد.
اگر بیند مرغی از اندام او پاره گوشتی بربود دلیل که از مال او چیزی بستاند.
اگر بیند که گوشت از اندام خویش همی برید ودر پیش مرغ می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.
اگر اندامی از اندامهای او تباه گشت دلیل بر اینکه بر راست نبود.

ام فضل گوید به رسول خدا گفتم یا رسول الله خواب منکری دیدم فرمود چه دیدی گفتم پاره ای از اندام تو ببریدند و در کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آید و در کنار تو بزرگ شود و پس از آن از فاطمه حسین متولد شد و در کنار او بزرگ شد و او را می پرورید.

تعبیر خواب اندام به روایت یوسف نبی علیه السلام

دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد.

تعبیر خواب اندام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شود.دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند که به جای آن چیز در خواب ما شکل می گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می دهند.

روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد.
متعدد شدن دستها ازتشدید اعمال شما خبر می دهد.

اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می گیرند. برای نمونه اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید.

چنانچه آدم خوبی باشید بیشتر نیکی می کنید و اگر بد باشید و تا کنون بدی کرده اید اعمال بد شما فزونی می یابد که البته زیان آن اعمال بد به خودتان باز می گردد.

چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده شده سفری در پیش داریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص متعلقانتان متفرق می گردند.
اگر ببینید که گوشت بدن خود را می برید نفعی عاید شما می شود و چنانچه دیگری گوشت شما را می برد از شما به او سودی می رسد که خودتان راضی نیستید.

 

 

چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد خواب شما از یک ببیماری نزدیک خبر می دهد ولی اگر واقعا دردی داشته باشید اما در خواب عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست.

چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است نه مردانه کسی او را فریب می دهد یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد.

 

اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می گویند و انگشت نما می شوید و رسوائی به بار می آورید.

اگر مشاهده کنید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی توانید از او خبر بگیرید.

 

اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می گوید که آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید. داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.

چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته (مشروط بر اینکه کلاغ یا کرکس نباشد) و شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چیزی از شما به جبرو عنف گرفته می شود.

اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که او به شما خیلی نزدیک است.

تعبیر خواب اندام به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که پاره ای گوشت از اندام خود ببرید دلیل کند که آن کس را خیر ومنفعت رسد.
اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند دلیل که کسی مالی از او بستاند به زور.
اگر بیند گوشت از اندام خود می برید ودر پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.

 

 

انگشتان در خواب چه تعبیری دارند؟


تعبیرهای کلی● انگشتان دست:

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پنج انگشت دست راست، نمازهای پنج گانه، و پنج انگشت دست چپ، فرزندان برادر می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر انگشت شصت، نماز صبح، انگشت سبابه، نماز ظهر، انگشت وسط، نماز عصر، انگشت چهارم نماز مغرب و انگشت کوچک نماز عشاء است، و همچنین درستی در نمازها می‌باشد.


● انگشتان پا:

 

 

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر انگشتان پا، زینت و آرایش می‌باشد. اگر ببینی انگشت پای تو بزرگ و قوی می‌باشد، یـعـنـی کار سرپرستی و ریاست تو بر خانه رو به راه و ساخته می‌شود و اگر بر خلاف این ببینی رو به راه و برقرار نمی‌شود (دفع بلا و گرفتاری).


آسیب یا نداشتن انگشت


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی انگشت تو افتاده یا بریده شده است، یـعـنـی فرزند یا برادر و برادرزادگان یا خدمتکاران، و یا یارانت از تو جدا می‌شوند، یا اینکه توان و قوت خود را از دست می‌دهی، یا اینکه نمازهای پنجگانه را به جا نمی‌آوری.


جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشت شصت تو بریده شده، قوت و مال و اموال نخواهی داشت، و اگر انگشت سبابه بریده شده، در انجام نماز واجب کوتاهی می‌کنی، و اگر انگشت وسطی بریده شده، یـعـنـی «پادشاه» یا بزرگ شهری از دنیا می‌رود، و اگر انگشت چهارم بریده شده، یـعـنـی دچار ضرر مالی می‌شوی و اگر انگشت کوچک بریده شده، یـعـنـی نوه تو از دنیا می‌رود.


اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.
اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی انگشت تو شکسته است، یـعـنـی یکی از اعضای خانواده و فامیل تو از دنیا می‌رود.


ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی انگشتان خود را مشت کرده‌ای، یـعـنـی هم کارها و امور تو تو گره می‌خورد و بسته می‌شود و هم امور خانواده و فامیل.


اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری.


اصفهانی می‌گوید:

اگر ببینی از انگشت تو فریاد بلند شده است، یـعـنـی در میان بستگان تو بحث و جدل و بگومگو بوجود می‌آید.
اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند و یا اینکه از انگشت سبابه‌ات خون می‌ریزد، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی .


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای انگشتان عبارتند از: 1- فرزند 2- برادر و برادرزادگان 3- خدمتکاران 4- یاران 5- قوت 6- نمازهای پنجگانه (تعبیرهای مختلف).

 

چاق و لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد/ تعبیر خواب اندام های بدن

What is the fat and slimming in the dream? / Interpretation of the body organs

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب عورت

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن

باعلم – درمان جوش ، علائم بارداری، زایمان طبيعی ، جلوگیری اورژانسی ، انواع پیتزا ، مجله علمی آموزشی، مشاوره ازدواج ، دارونامه، علائم بیماری ها

تعبیر روانشناسی رایج ترین خواب های مشترک بین افراد

تعبیر غسل کردن در خواب – تعبیر خواب غسل – نماز خواندن

تعبیر دیدن خواب ” آباژور ” – تعبیر خواب چراغ خواب

تعبیر خواب مرده – دیدن “جنازه” – تعبیر دیدن کسی که مرده

تعبیر خواب چاق شدن ران

“خواب زایمان” – تعبیر دیدن زایمان کردن در خواب – به دنیا…

” ديدن توت فرنگي در خواب” | خوردن توت فرنگي در خواب

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

در ضمن پسرم معلول هست

سلام ،خسته نباشید ،دیشب خواب دیدم با چاقو قسمت ران مرغ بزرگی را میبریدم بعد دیدم ران راست پسر بزرگم هست ،ممنون میشم ،تعبیر کنید

جدیدترین مطالب

اپتومتریست کیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟

مهمترین نکات هنگام خرید اینترنتی فرش کاشان

بازسازی مقرون به صرفه کابینت – به آشپزخانه خود ظاهری…

روش های جذب 1000 فالوور اول اینستاگرام – افزایش دنبال…

پیشرفت اقتصادی دندانپزشکی و جراحی پلاستیک در سال های اخیر

در سامانه رزرو اینترنتی الی گشت، امکان خرید بلیط هواپیما و تور کیش و همچنین رزرو اتاق در تمامی هتل های کیش فراهم شده است

خرید بلیط هواپیما برای تمام مقاصد داخلی و خارجی از تمام خطوط ریلی کشور با قیمت مناسب

تیک بان سایت معتبر خرید اینترنتی بلیط هواپیما

چت روم

تعبیر خواب ران

ران دارایی و مال و چیزهایی است که بر آن متکی هستید یا طی سالیان گرد آورده اید.

حتی نام نیک و شهرت و محبوبیت می تواند به شکل ران در خواب های ما ظاهر شود،

چنانچه در خواب دیدید ران های ورزیده و چاق و محکمی دارید.تعبیر خواب چاق شدن ران

بر قدرت، شهرت و نام نیک خویش متکی و امیداور هستید یا می شوید و چنانچه دیدید ران های ضعیف و لاغری دارید

این چیزها یا یکی از مهمترین آنها را از دست می دهید.

اگر در خواب دیدید گوشت ران شما کنده شده بخشی از مال شما از بین می رود.

اگر دیدید که ران شما زخم یا متالم و دردناک شده یا به پول شما لطمه می خورد و یا به نام نیک و شهرت شما.

اگر در خواب دیدید خودتان گوشت ران خود را کنده اید نشان آن است

که مال خود را خودتان هدر می دهید یا با انجام عملی نامناسب موجب بدنامی خویش می شوید.

برخی از معبران نوشته اند که ران معرف افراد خانواده بیننده خواب است.

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که ران در خواب اهل بیت است

و مال و دوستانی که می توان به آنها اعتماد داشت.

اگر ببینید یک ران شما چاق است و دیگری لاغر دوستان و دشمنان شما متمایز هستند.

عده ای دوست دارید و حجمی هم دشمن که این دشمنان دوستان سابق بوده اند که آنها را از دست داده اید.

تعبیر, ران,تعبیر خوب ,تابیر خواب ,دعا برای رفع خواب بد , حروف ,عبیر خواب ,تعبییرخواب ,تعبرخواب  , خواب بد ,تعبیر خواب ران

محمدبن سیرین گوید: ران دیدن، قوت او و خویشان او بود.

اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود.

اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند.

ابراهیم کرمانی گوید: ران راست، دلیل کند بر خویشان پدری، ران چپ، دلیل بر خویشان مادری کند.

اگر بیند که ران او باریک شد، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند.

اگر بیند ران او پاره شد، دلیل بود که خویشان او را از مهتری اندوه و خواری برسد.

اگر بیندگوشت رانهای او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود.

جابر مغربی گوید: اگر بیند رانهایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد،

دلیل که از خویشان جدا نگردد و پیوستگی کند به نکاح.

اگر بیندگوشت ران خود را می خورد، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد.

چنین گوید که: مردی نزد محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که گوشت ران من سرخ شده بود و بر وی موی رسته بود.

به کسی گفتم تا آن موی بتراشید. محمدبن سیرین گفت: تو وام داری و یکی از خویشان تو وامت را بگذارد.

پس هم در آن ماه، مبلغ دویست دینار وام او را کی از خویشان او بگذارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: ران در خواب دیدن، برچهار وجه است.

اول: اهل بیت.

دوم: دوستان که بر ایشان اعتماد باشد.

سوم: خشم. چهارم: مال.

محمد بن سیرین گوید:اگر کسی به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است برزخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد.

اگر بیند از جایگاه زخم او خون بیرون آید  و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.تعبیر خواب چاق شدن ران

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن زخم به خواب بر سه وجه است.

اول: ظفر یافتن (پیروزی).

دوم: خیر و منفعت.

سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند زخم زده، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود.

اگر بیند از آن زخم خون می رفت، دلیل که کسی بر وی دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد.

اگر بیند که جایگاه زخم آماس داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

از امام صادق علیه السلام نقل شده که زخم در خواب یا خیر و منفعت و پیروزی است .

یا نقصان مال از این معنی می فهمیم که دیدن زخم در خواب چندان بد نیست ولی باید دید زخم در کجاست و چگونه است.

چرا که محل و موقعیت و کیفیت زخم تفاوت هائی در تعبیر به وجود می آورد.

اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده به زننده زخم پیروز می شوید و کسی که تن شما را مجروح کرده به شما سود می رساند.

مرحوم مجلسی می گوید اگرکسی در خواب ببیند که بدنش زخم شده یا زخم تن دیگری را ببیند خوب است .

چنانچه ببیند تن خودش یا دیگری آماسیده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود می برد و متنفع می شود و جاه و منصب می یابد.

اگر زخم خون داشته باشد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگی.

ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که اگر زخمی بود که خون از آن می رفت بیننده خواب بقدر خونی که می رود زیان مالی می بیند.

اگر زخم بر سینه بود بیننده خواب از همسر خود آزردگی می یابد و اگر بر پشت بود از دوست خویش رنجه می شود و آسیب می بیند.

اگر زخمی در خواب بینید که خون آلود باشد تعبیر آن معلق است به نحوه بازگوئی شما.

چنانچه بگوئید (زخمی دیدم که از آن خون می آمد) خوب است و به روایت امام صادق علیه السلام بر مشکلات چیره می شوید.

در این باره نوشته اند که اگر بگوئید خون می آمد مالی حرام به دست می آورید یا لقمه ای حرام می خورید.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

زخم ، جراحت

زخمی بودن : توهین ، بی حرمتی

زخم خود را بستن : کامیابی در عشق

چسب زخم : اوضاع نا مساعد

چسب زخم بر روی جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

چسب زخمی بر روی خود داشتن: کسانی که به شما تعرض میکنند ببخشید

 

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن زخم در خواب ، نشانه دور ماندن از افراد مورد علاقه است .

۲ـ اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، نشانه آن است

که در اثر تسلیم شدن به لذتهای احمقانه ، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می دهید .

مریم:

سلام خسته نباشید. من خوابی دیدم که خیلی ذهنمو مشغول کرده.

من زیاد خواب میبینم بعضیاشم مثل فیلم میمونه اما این یکی منو خیلی درگیر کرده.

تو تعبیر خواب رفتم اما جوابمو پیدا نکردم.
خواب من این بود: توی یه خونه ی بزرگ بودم. شلوغ بود.

تمام فامیل بودن. توی پذیرایی اونجا هم یه تخت بزرگ و مجلل بود.

رفتم روی اون تخت خوابیدم چنتا از پسرای فامیل هم خوابیدند .
وقتی از خواب بلند شدم روی تخت کسی نبود. توی دشت بودم .

یه رودخونه کم اب هم اونجا بود. تمام فامیل هم بودن. اون تخت هم وسط اونجا بود .

همه داشتن رون مرغ کباب می کردن و می خوردن. خودمو کشتم بهم یه ذره مرغ بدن ولی ندادن.

در اخر هم مامانم یه تیکه گوشت پر از چربی داد.

یادم نمیاد ولی فکر کنم خوردم. بعدش رفتم یه گوشه تو یه غار کوچیک .

شب شد وقتی هم برگشتم کسی نبود . همه رفته بودند گیج شده بودم.

تو خواب اعصابم بهم ریخته بود.لطفا خوابم را تعبیر کنید.
ممنونم از زحماتتون .

تعبیر خواب شما:

زمانی که در پیله تنهایی خود فرو می روید و دیگران را نمی بینید، طبیعی است که آنان را گم می کنید.

چرا باید گیج و سردرگم باشید، رفتار دیگران بازتابی از رفتار خود شماست.
اتاق پذیرایی محل توجه به مهمان است. اما شما می روید و روی تختی کنار پسرهای فامیل می خوابید.

این تصویر به خوبی عدم توجه به حالات دیگران و کش و واکش های روحیشان را نشان می دهد.

در حقیقت، سرگرم کار خودتان هستید و توجهی ندارید دیگران چه نیازهایی دارند و چه می طلبند یا چه چیزهایی را باید درباره شان رعایت کنید.
نتیجه این کارهای شما در دشت خود را نشان می دهد.

خانواده به گونه ای شما را کنار گذاشته اند و بعد شما به جای آن که بخواهید با آن ها همراه شده و احساساتتان را به اشتراک بگذارید.

به غار تنهایی تان می رود. پس از آن معلوم است که باز تنهاتر خواهید شد.

دوست خوبم، ران مرغ همان به اشتراک گذاشتن احساسات و زندگی اجتماعی و عاطفی ماست.

روش زندگی تان را اصلاح کرده و دیگران را ببینید.

به احساساتشان توجه نشان دهید، تا آنان نیز شما را ببینند و به احساساتتان توجه کنند.

برچسبتعبیر خواب تعبیر خواب ران تعبیر دیدن ران در خواب

2020/09/16

2020/07/07

2020/05/10

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

 − 
4
 = 
پنج

.hide-if-no-js {
display: none !important;
}

تعبیر خواب چاق شدن ران
تعبیر خواب چاق شدن ران
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *