دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

تعبیر خواب چاق شدن دیگری
تعبیر خواب چاق شدن دیگری

دیدن خواب های مختلف در اختیار خود انسان نیست به همین دلیل کسی
را به دلیل دیدن خواب مجازات نمی کنند.اگر شخصی خود را در بهشت در میان
فرشتگان ببیند، اما رفتار و کردارش خلاف دین باشد،
با دیدن چنین خوابی در شمار نیکان و صالحان قرار نمی‌گیرد. همچنین اگر شخصی
خود را در میان آتش جهنم ببیند، این شخص با دیدن این خواب در شمار فاسقان و
کافران قرار نمی‌گیرد. البته این‌گونه خواب‌ها می‌تواند یک نشانه و علامت از سوی خداوند
باشد.در متن زیر تعبیر خواب چاقی را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چاق ما را
در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند
باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد
و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز
عدم تناسب خوب نیست.

تعبیر خواب چاقی به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب چاقی می گوید :

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت
خواهید داشت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.
چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب
سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی
پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر
می دهد.

ساعد نیوز

Copyright (c) 2006-2019 persianv.com All Rights Reserved

© باز نشر مطالب اختصاصی سایت فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت persianv.com مجاز میباشد .

تعبیر خواب چاق شدن ، صورت و شکم و پاها مرده و دیگران و هیکل در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پشت بام ، کاهگلی همسایه و مسجد و شستن ایزوگام و افتادن از پشت بام

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

دیدن چاق شدن در خواب به معنای داشتن سلامتی نیست ولی نشان دهنده زیاد بودن نعمت و روزی است.

اگر در واقعیت لاغر هستید و در خواب ببینید که چاق شده اید معنی خواب شما این است که وضع مالی شما خوب می شود و غم و رنج شما از بین می رود به شرط اینکه خیلی چاق نشده باشید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب وصیت نامه ، ابن سیرین و خواندن وصیت نامه مرده حضرت یوسف

اگر خیلی بیش از حد چاق شده باشید معنای خوابتان برعکس است.

اگر کسی که لاغر است را چاق ببینید او روزی اش زیاد می شود.

گر در خواب ببینید که خیلی چاق شده اید معنی خواب شما این است که باید بیش از پیش مراقب رفتار خود باشید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شامپو ، زدن موی سر و هدیه گرفتن و شامپو خریدن و شستن موی سر

اگر در خواب به طور عادی چاق شده باشید به مال و ثروت شما افزوده می شود.

اگر در خواب دیگران را ببینید که چاق ده اند معنی خواب این است که در کارها و زندگی خود موفق می شوید.

اگر کسی در خواب دید که به طور معقولی چاق شده است معنی خواب او این است که پول و ثروت او زیاد می شود.

اگر در خواب ببینید که غذاهایی را می خورید که چاق کننده هستند معنی خواب شما این است که در روابط عاشقانه شانس به شما رو می کند.

اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن غذاهای چرب هستید معنی خواب شما این است که عشق شما ، شمار ا تنها می گذارد.

اگر زنی در خواب ببیند که چاق شده است عشقش او را ترک می کند.

اگر زنی که متاهل است در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که روزهای بسیار خوبی در انتظار او خواهد بود.

اگر زنی در خواب ببیند که خیلی چاق شده است معنی خواب او این است که در زندگی خود خوشبخت می شود و زندگی خوب و با عشق و صداقتی را خواهد داشت.

اگر مردی در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که مرد آزاید می شود.

اگر در خواب ببینید که بستگان شما چاق شده اند معنی خواب شما این است که پول در زندگی شما زیاد می شود.

اگر در خواب ببینید که دیگران چاق شده اند معنی خواب این است که کارهای خلاف و خطرناک را شروع می کنید.

اگر دختر جوانی در خواب ببیند که چاق شده است معنی خواب او این است که به زودی یک ازدواج موفق می کند و خیلی هم خوشبخت می شود.

اگر در خواب ببینید که فرزندان شما چاق شده اند معنی خواب شما این است که یک تغییر در زندگی شما رخ می دهد که برای شما بسیار خوب و خوشایند است و تاثیر این تغییر در زندگی همه خانواده دیده می شود و روحیه همه اعضای خانواده شما به مراتب بهتر می شود.

همانطور که قبلا گفتیم دیدن لاغری و لاغر شدن کسی در خواب اشاره به تنگ شدن روزی و خشکسالی دارد معنی دیدن چاق شدن کاملا برعکس است و به زیاد شدن نعمت و ورزی اشاره می کند.

تعبیر خواب چاق شدن صورت در خواب ؛ معنی چاق شدن صورت در خواب در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب داشتن یوزپلنگ ، معنی دیدن داشتن یوزپلنگ در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

مفهوم کلی خواب چاق شدن است و خیلی فرق نمی کند شکم شما چاق شده باشد و یا صورت و در هر دو صورت مفهوم چاق شدن را دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پاره شدن تسبیح ، معنی دیدن پاره شدن تسبیح در خواب های ما چیست

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب چاقی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی

دیدن چاقی در خواب به معنای داشتن سلامتی نیست ولی نشان دهنده زیاد بودن نعمت و روزی است.

اگر در واقعیت لاغر هستید و در خواب ببینید که چاق شده اید معنی خواب شما این است که وضع مالی شما خوب می شود و غم و رنج شما از بین می رود به شرط اینکه خیلی چاق نشده باشید.

اگر خیلی بیش از حد چاق شده باشید معنای خوابتان برعکس است.

اگر کسی که لاغر است را چاق ببینید او روزی اش زاید می شود.

خالد بن محد العنبری

اگر کسی در خواب دید که به طور معقولی چاق شده است معنی خواب او این است که پول و ثروت او زیاد می شود.

آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که خیلی چاق شده اید معنی خواب شما این است که باید بیش از پیش مراقب رفتار خود باشید.

اگر در خواب به طور عادی چاق شده باشید به مال و ثروت شما افزوده می شود.

اگر در خواب دیگران را ببینید که چاق ده اند معنی خواب این است که در کارها و زندگی خود موفق می شوید.

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن در خواب مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چاقی یا چاق شدن در خواب چیست؟ چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. همچنین معبرین غربی معتقدان بیانگر تغییری خوب در زندگیتان است. شما در جایی از زندگی تان فراوانی را تجربه می کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

 

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن در خواب مفهومی دارد؟

 

در سر زمین رویاها آمده:

 

در سر زمین رویاها آمده:

یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

 

در سر زمین رویاها آمده:

یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .

 

در سر زمین رویاها آمده:

فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

 

مطالعه تعبیر خواب های زیر را به شما عزیزان پیشنهاد میکنم

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

تعبیر خواب آدم لاغر ، تعبیر خواب صورت ، تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

دیدگاه

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن در خواب مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چاقی یا چاق شدن در خواب چیست؟ چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. همچنین معبرین غربی معتقدان بیانگر تغییری خوب در زندگیتان است. شما در جایی از زندگی تان فراوانی را تجربه می کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

 

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن در خواب مفهومی دارد؟

 

در سر زمین رویاها آمده:

 

در سر زمین رویاها آمده:

یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

 

در سر زمین رویاها آمده:

یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .

 

در سر زمین رویاها آمده:

فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

 

مطالعه تعبیر خواب های زیر را به شما عزیزان پیشنهاد میکنم

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

تعبیر خواب آدم لاغر ، تعبیر خواب صورت ، تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

دیدگاه

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن در خواب مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چاقی یا چاق شدن در خواب چیست؟ چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. همچنین معبرین غربی معتقدان بیانگر تغییری خوب در زندگیتان است. شما در جایی از زندگی تان فراوانی را تجربه می کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

 

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن در خواب مفهومی دارد؟

 

در سر زمین رویاها آمده:

 

در سر زمین رویاها آمده:

یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

 

در سر زمین رویاها آمده:

یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .

 

در سر زمین رویاها آمده:

فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

 

مطالعه تعبیر خواب های زیر را به شما عزیزان پیشنهاد میکنم

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

تعبیر خواب آدم لاغر ، تعبیر خواب صورت ، تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

دیدگاه

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن در خواب مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چاقی یا چاق شدن در خواب چیست؟ چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. همچنین معبرین غربی معتقدان بیانگر تغییری خوب در زندگیتان است. شما در جایی از زندگی تان فراوانی را تجربه می کنید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

 

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن در خواب مفهومی دارد؟

 

در سر زمین رویاها آمده:

 

در سر زمین رویاها آمده:

یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

 

در سر زمین رویاها آمده:

یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .

 

در سر زمین رویاها آمده:

فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

 

مطالعه تعبیر خواب های زیر را به شما عزیزان پیشنهاد میکنم

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

تعبیر خواب آدم لاغر ، تعبیر خواب صورت ، تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

دیدگاه

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.

دعا سایت – وبگاه ادعیه و اذکار اسلامی مجربه

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب چاق شدن پاها و چاق شدن شکم و چاقی دیگران و چاقی از دیدگاه ابن سیرین  و چاق شدن زیاد و خوردن غذاهایی که باعث چاقی می شوند و درست کردن غذا با خوراکی های چرب و چاق شدن زن شوهردار و چاق شدن یک زن و مرد و چاق شدن فرزندان و یک دختر جوان …

تعبیر خواب چاقی – چاق شدن شکم و صورت در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب چاقی شکم,تعبیر خواب چاقی صورت,تعبیر خواب چاق شدن پاها,تعبیر خواب چاق شدن ران,تعبیر خواب خوردن غذاهای چاقی,تعبیر خواب خوراکی های چاق کننده,تعبیر خواب چاقی ابن سیرین,تعبیر خواب چاق شدن دیگران,تعبیر خواب چاق شدن بستگان,تعبیر خواب چاق شدن دختر جوان

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیر ی که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

تعبیر خواب به روایت العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید.

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

شما غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقیشما با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار.یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقتیک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .بستگان چاق شده اند : پولدیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناکدیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست.یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

**************************************************

بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

مطلب قبلی

کتاب مفتاح الاستخراج از جفر جامع کتاب جامع آموزش علم جفر

مطلب بعدی

فال روزانه دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸ + فال تولد و فال حافظ

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

تعبیر خواب بغل کردن و آغوش گرفتن مرده و خوابیدن در کنار مرده

تعبیر خواب در آغوش گرفتن پدر بزرگ مرده

تعبیر خواب در آغوش گرفتن و گریستن – تعبیر آغوش و اشک ریختن در خواب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس از  10صبح الی 21

 

09108496864

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

09100439969

آخرین مطالب

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و…

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از…

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و…

پستهای اخیر

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و فال حافظ

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از شر جن و شیطان

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و برآورده شدن حاجت

پستهای اخیر

تعبیر خواب صلوات فرستادن از ترس جن

فال روزانه شنبه ۲۹ شهریور ۹۹ + فال تولد و فال حافظ

دعای امنیت یافتن از چشم زخم و محفوظ ماندن از شر جن و شیطان

دعا و سوره مجرب رفع مشکلات و گرفتاری و غم و برآورده شدن حاجت

Welcome, Login to your account.

Recover your password.

A password will be e-mailed to you.

خواب و خواب دیدن مهم ترین مسئله ای است که تمام افراد دنیا با آن سروکار دارند! یکی از مهم ترین بخش های خوابیدن هر فرد رویاهایی است که در خواب می بیند مکان، موضوعات و خبرهایی که شاید هیچ گاه در بیداری نمی توان دید

به همین منظور تعبیر و تفسیر خواب بهترین گزینه است که علت رویاهای گاها عجیب ما تعبیر شود در این بخش نیز به تعبیر خواب اندام های بدن و چاق و لاغر شدن در خواب می پردازیم با وبسایت نازوب مثل همیشه همراه باشید.

 

Sleep and sleep are the most important issues that all people in the world are dealing with! One of the most important parts of sleeping each person is dreams dreaming of places, topics and news that may never be seen in awakening.

For this purpose, interpretation and interpretation of sleep is the best option to be interpreted as the cause of our sometimes weird dreams. The section also describes how your body’s sleeping and fat and slipping into sleep, with the cool website as always.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

 


چاق شدن در خواب چه تعبیری در بیداری دارد؟

 

 

چاقی همانطور که در بیداری نشانه سلامتی نیست در خواب نیز همانطور است. اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و …

 

غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

 

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

 

 

لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

 

آنلی بیتون می گوید:
• دیدن خواب لاغر شدن نشانه رسیدن به چیزهایی است که دوست دارید.
• دیدن خواب لاغر شدن بیش از حد معمول نشانه دچار شدن به مشکلات زیاد خواهد بود.
• دیدن زن لاغر در خواب نشانه بدست آوردن موقعیت ها و موفقیت های جدید در عشق است.
• دیدن مردی لاغر در خواب نشانه پایان خوشی نداشتن آروزهای قدیمی شما خواهد بود.

 

ابن سیرین می گوید:
• اگر شخصی خواب ببینید که بازویش ضعیف شده است خوابش نشانه این است که زنش دچار ناخوشی می شود و یا اینکه برادر یا فرزندش دچار ضعف حال می شود همچنین ضعیف شدن بازو در خواب میتونه نشانه نرسیدن خیر و منفعتی از سوی برادر, فرزند, شریک یا دوست مورد اعتماد باشد.
• اگر شخصی خواب ببینید که ران پایش لاغر و باریک شده است نشانه ضعیف شدن اقوامش خواهد بود.
• اگر شخصی خواب ببینید که لاغر شده و دچار ضعف بدنی شده و رنگ و رویش زرد شده است خوابش نشانه غم و بیماری خواهد بود.
اگر خواب ببینید که با شلیک گلوله کشته شده اید نشانه این است که حسادت کردن شما …

 


تعبیر خواب لاغری در کتاب سرزمین رویاها

 

 

• اگر خواب ببینید که لاغر شدید خواب شما نشانه پولدار شدن شما خواهد بود.
• اگر یک زن در خواب ببینید که لاغر شده است خوابش نشانه شانس در عشق خواهد بود.
• اگر یک دختر جوان خواب ببینید که لاغر شده است خوابش بیانگر این است که او بخاطر از دست دادن معشوقه اش گریه فراوان خواهد کرد.
• اگر خواب ببینید که برای لاغری شدن رنج بسیاری می کشید بدانید که از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
• اگر یک مرد خواب ببینید که لاغر شده است خوابش نشانه این است که او به کارهای سودمند و پرسودی وارد خواهد شد.

 


خواب دیدن اندام های بدن چه تعبیری دارد

 

 

تعبیر خواب اندام به روایت محمد بن سیرین

اندامها را اگر بیند که افزون شد دلیل کند که خویشان واهل بیت او زیاده گردند واو در موضع خویش مقیم بود.
اگر بیند که اندامهای او بریده بود یا از تن او بیفتاد دلیل که به سفر رود وخویشان او پراکنده گردند.
اگر بیند که اندام خویش می برید وپراکنده می کرد دلیل که اهل بیت وخویشان خود را در شهرها پراکنده کند.

تعبیر خواب اندام به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

اگر بیند که اندامی از تن او با وی سخن می گفت دلیل است که در میان خلق رسوا گردد.
اگر بیند اندامی از اندامهای خویش به راهی همی رفت دلیل است کاری کند که برآن اعتماد دارد.
اگر بیند که اندامی از تن وی جدا شد دلیل است کسی از خویشان به غربت افتد.
اگر بیند که اندامهایش آزرده بود دلیل که بیمار گردد.
اگر بیند مرغی از اندام او پاره گوشتی بربود دلیل که از مال او چیزی بستاند.
اگر بیند که گوشت از اندام خویش همی برید ودر پیش مرغ می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.
اگر اندامی از اندامهای او تباه گشت دلیل بر اینکه بر راست نبود.

ام فضل گوید به رسول خدا گفتم یا رسول الله خواب منکری دیدم فرمود چه دیدی گفتم پاره ای از اندام تو ببریدند و در کنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آید و در کنار تو بزرگ شود و پس از آن از فاطمه حسین متولد شد و در کنار او بزرگ شد و او را می پرورید.

تعبیر خواب اندام به روایت یوسف نبی علیه السلام

دیدن بریدن اندام از خویشان وی کسی جدا گردد.

تعبیر خواب اندام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اندام های انسان در خواب احکام جداگانه و متفاوت دارند که در جای خود نوشته می شود.دست، پا، دهان، چشم، ابرو، انگشت و بالاخره هر یک از اعضا و اندام ما تجسم چیزی هستند که به جای آن چیز در خواب ما شکل می گیرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشیا اشاراتی می دهند.

روی هم رفته اگر ببینید اندام شما زیاد تر از حد طبیعی شده نشان آن است که یاران و دوستان و احبا شما زیاد خواهند شد.
متعدد شدن دستها ازتشدید اعمال شما خبر می دهد.

اعمالی که مبتنی بر نفس و ذات بیننده خواب هستند و از سرشت و طینت او نشات می گیرند. برای نمونه اگر دیدید که به جای دو دست چندین دست دارید خواب شما می گوید بیش از گذشته کارهای نیک و بد انجام می دهید.

چنانچه آدم خوبی باشید بیشتر نیکی می کنید و اگر بد باشید و تا کنون بدی کرده اید اعمال بد شما فزونی می یابد که البته زیان آن اعمال بد به خودتان باز می گردد.

چنانچه در خواب ببینید پایتان بریده شده سفری در پیش داریدو اگر دست و پایتان را بریده دیدید یاران شما بخصوص متعلقانتان متفرق می گردند.
اگر ببینید که گوشت بدن خود را می برید نفعی عاید شما می شود و چنانچه دیگری گوشت شما را می برد از شما به او سودی می رسد که خودتان راضی نیستید.

 

 

چنانچه در عالم خواب عضوی از بدن خویش را متالم و دردناک احساس کنید در صورتی که در بیداری دردی نداشته باشید و نگرانی بیمار شدن هم برایتان وجود نداشته باشد خواب شما از یک ببیماری نزدیک خبر می دهد ولی اگر واقعا دردی داشته باشید اما در خواب عضو دیگری را دردناک احساس نمائید این خواب تعبیرندارد زیرا واکنش نگرانی شماست.

چنانچه کسی در خواب ببیند دستهایش اضافه شده اما دستهای اضافه زنانه است نه مردانه کسی او را فریب می دهد یا زنی وسوسه گر و فتنه انگیز در مسیر زندگیش قرار می گیرد.

 

اگر ببینید که دست یا پایتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است که مردم درباره شما بد قضاوت می کنند و بد می گویند و انگشت نما می شوید و رسوائی به بار می آورید.

اگر مشاهده کنید که یکی از اعضا بدن شما در جای خودش نیست و در عالم خواب ندانید برای آن عضو چه اتفاقی افتاده و کجاست خوابتان می گوید که یکی از اقربا و نزدیکان شما به جائی می رود که یا نمی دانید آن جا کجاست و یا آنقدر دور است که نمی توانید از او خبر بگیرید.

 

اگر در خواب دیدید که دو دهان دارید خواب شما می گوید که آمادگی دارید تا فردی آزمند و طماع باشید. داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.

چنانچه در خواب ببینید که مرغی ناشناخته (مشروط بر اینکه کلاغ یا کرکس نباشد) و شما ندانید نام آن مرغ چیست از گوشت شما ربود و برد که بخورد نشان آن است که چیزی از شما به جبرو عنف گرفته می شود.

اگر در عالم خواب ببینید که دست یا پای شما را بریده اند ولی مجددا آن عضو در جای خودش روئیده و به وجود آمده صاحب فرزند می شوید و اگر در شرایط پدر و مادر شدن نیستید یکی از اقربانتان فرزندی می آورد که او به شما خیلی نزدیک است.

تعبیر خواب اندام به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که پاره ای گوشت از اندام خود ببرید دلیل کند که آن کس را خیر ومنفعت رسد.
اگر بیند که اندام از تن وی جدا کنند دلیل که کسی مالی از او بستاند به زور.
اگر بیند گوشت از اندام خود می برید ودر پیش مرغی می افکند دلیل که از مال خویش چیزی به کسی بخشد.

 

 

انگشتان در خواب چه تعبیری دارند؟


تعبیرهای کلی● انگشتان دست:

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پنج انگشت دست راست، نمازهای پنج گانه، و پنج انگشت دست چپ، فرزندان برادر می‌باشد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر انگشت شصت، نماز صبح، انگشت سبابه، نماز ظهر، انگشت وسط، نماز عصر، انگشت چهارم نماز مغرب و انگشت کوچک نماز عشاء است، و همچنین درستی در نمازها می‌باشد.


● انگشتان پا:

 

 

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر انگشتان پا، زینت و آرایش می‌باشد. اگر ببینی انگشت پای تو بزرگ و قوی می‌باشد، یـعـنـی کار سرپرستی و ریاست تو بر خانه رو به راه و ساخته می‌شود و اگر بر خلاف این ببینی رو به راه و برقرار نمی‌شود (دفع بلا و گرفتاری).


آسیب یا نداشتن انگشت


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی انگشت تو افتاده یا بریده شده است، یـعـنـی فرزند یا برادر و برادرزادگان یا خدمتکاران، و یا یارانت از تو جدا می‌شوند، یا اینکه توان و قوت خود را از دست می‌دهی، یا اینکه نمازهای پنجگانه را به جا نمی‌آوری.


جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی انگشت شصت تو بریده شده، قوت و مال و اموال نخواهی داشت، و اگر انگشت سبابه بریده شده، در انجام نماز واجب کوتاهی می‌کنی، و اگر انگشت وسطی بریده شده، یـعـنـی «پادشاه» یا بزرگ شهری از دنیا می‌رود، و اگر انگشت چهارم بریده شده، یـعـنـی دچار ضرر مالی می‌شوی و اگر انگشت کوچک بریده شده، یـعـنـی نوه تو از دنیا می‌رود.


اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.
اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی انگشت تو شکسته است، یـعـنـی یکی از اعضای خانواده و فامیل تو از دنیا می‌رود.


ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی انگشتان خود را مشت کرده‌ای، یـعـنـی هم کارها و امور تو تو گره می‌خورد و بسته می‌شود و هم امور خانواده و فامیل.


اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری.


اصفهانی می‌گوید:

اگر ببینی از انگشت تو فریاد بلند شده است، یـعـنـی در میان بستگان تو بحث و جدل و بگومگو بوجود می‌آید.
اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند و یا اینکه از انگشت سبابه‌ات خون می‌ریزد، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی .


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای انگشتان عبارتند از: 1- فرزند 2- برادر و برادرزادگان 3- خدمتکاران 4- یاران 5- قوت 6- نمازهای پنجگانه (تعبیرهای مختلف).

 

چاق و لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد/ تعبیر خواب اندام های بدن

What is the fat and slimming in the dream? / Interpretation of the body organs

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب عورت

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن

تعبیر دیدن چاق شدن در خواب چیست؟

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد.

چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.

چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید.

به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

اگر در خواب‌تان «چاق شدن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

یوتاب گلچینی از بهترین ها

برچسب های مرتبط

چاقی در خواب نشانه فراوانی نعمت و فراخی روزی است. اگر لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید، وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد، مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید، تعبیر برعکس دارد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد، همین تعبیر برای او نیز هست. اگر چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید، از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید.

اگر تعبیر خواب خود را پیدا نکردید آن را از ما بپرسید. لطفا به موارد زیر دقت فرمایید: لطفا هر خواب را در صفحه تعبیر خواب مرتبط با آن سوال کنید.
لطفا قبل از ارسال خواب متن تعبیر خواب را به دقت بخوانید. اگر تعبیر خواب درخواستی در صفحه موجود باشد دیدگاه شما پاسخ داده نخواهد شد.
حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت های انگلیسی تایید نخواهند شد.
تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.
تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.
در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد!

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
ورود
عضویت

Mahy : خیلی عذر میخوام یادم رفت بگم که توی خواب می دیدم شوهرم تو خونه ما داره تعداد زیادی ظرف میشوره. واقعا ببخشید

Mahy : سلام عزیزم. خواب دیدم شوهرم روی یک تخت چوبی خوابیده بطور خنده دارو زیادی چاق شده مثل بادکنک دور کمرش چاق شده بود موهاش کوتاه‌پسرانه و عینک با قاب مشکی داشت. برادرم بالای سرش روی چارچوب تخت خوابیده بود شوهرم تا منو دید جا باز کرد که من کنارش بخوابم منم محل نذاشتم بعد یه کتاب شعر مثل دیوان حافظ بهم دادن گفتن میخوای بدونی همسرت چه خیالی راجع به تو داره، کتاب رو باز کن و شعرش رو بخون، میخواستم بدونم هنوز منو دوست داره یا نه کتاب رو باز کردم، دقیق یادم نیست شعرش رو ولی بنظرم بد نبود تقریباخیالم راحت شد با خودم گفتم بعدا با داداشم معنیش رو بررسی میکنم ممنون

فریبا هراتی : سلام. همسر شما دارد برایتان با سیاست رفتار می کند و الکی خودش را بزرگ نشان می دهد. او احساساتی و ناراحت است و نمی خواهد که شما از احساس واقعی او با خبر باشید. برادرتان هم از همسرتان سیاستمدارتر است و احساس همسرتان را بخوبی می فهمد. شما اقتدارتان بسیار بالاست و همسرتان نمی خواهد پیش شما کم بیاورد ولی او می خواهد سعی کند که نگرش های اشتباه خودش را تعدیل کند و برای آینده برنامه ریزی کند. او تصمیم دارد جوری رفتار کند که شما او را خوب بدانید و رضایت شما را جلب کند. تشکر از همراهیتون.

یاش گین : سلام. خواب دیدم میخوام برم تو خونم. یعنی خونه دانشجوییم.من دانشجو دکتری هستم. منتظر میمونم دوستم زنگ زده میخواد بیاد پیشم. وقتی میرسه با هم میخوایم بریم داخل. کلید انداختم یه در همزمان یه آقای دیگه کلید انداخت در دیگه. دوستم گفت مگه ایشونو نمیشناسی. آقای فلانی از دانشجوهای دکتری دانشگاهمون. من تعجب کردم مدام میگفتم یعنی همخونه من اینه. انگار تو خونم دو تا اتاق بود یکیشو من مینشستم یکیشو اون آقا. اسمی که به من گفت تو بیداری من میشناسم یه آقای متاهل هست که اصلا هیچ ربطی به منو دانشگاهم نداره فقط آشنای کسی بود که من در گذشته یکبار دیدمش حالا اینکه چرا اسم اون آقا تو خوابم اومد اصلا نمیدونم. اونشب گذشت. فرداش شد شب تو خونم خواب بودم که اون آقا هم رسید خونه. یکم صدا میومد انگار خانواده اون آقا اومده بودن همراهش. نصف شب خواهرش داشت خونرو جارو برقی میزد. یکهو در اتاق منم باز کردو شروع کرد جارو کردن اتاق من انگار یکم پررو بود. من دیگه بیدار شدم. اینبار نگاهشون کردم دیدم اون آقا بسیار چاق شده نسبت به شب قبل و در کل واقعیت. خیلی چاق بود. زشت نبود ولی چاق بود. خواهرشو مادرش هم چاق بودن. اصلا خانوادگی چاق بودن. انگار تو خواب یه احساس و یه اتفاقی داشت میافتاد. خواهرش جاروش که تمام شد اومد رو تخت من نشست گفت خوب نیست اینقدر لاغری یکم چاق شو اصلا کسی نمیفهمه چند سالته. حالا انگار داشت در مورد من و برادرش حرف میزد. منم ناراحت شدم گفتم راستش من اینجور خوبم اصلا دوست ندارم سنم و ظاهرم بره بالا همینجور بچگونه باشم بهتره. دیگه پاشد از اتاقم بره بیرون گفت ببخشید در اتاقتو محکم زدم حالا درست بسته نمیشه. پاشدم گفتم عیب نداره تا در اتاق برادرش هم همراهیش کردم دیدم اون آقا داره تلوزیون میبینه. ولی خوب بازم انگار یه احساسی تو هوا بود که به زبون آورده نمیشد.

فریبا هراتی : سلام. دوست شما به خاطر مسئله ای با شما همفکری خواهد داشت و شما به او اجازه می دهید تا با کمک شما مشکلی را حل کند. آقای دانشجو هم در رابطه با همان مسئله (کاری) با شما همفکری دارد و به جنبه ی دیگری از موضوع نگاه می کند یا در موقعیت دیگری، روی همان موضوع کار می کند. او سعی می کند که با استفاده از امکانات مالی که دارد، ظاهرا نشان دهد که در جنبه ای از کارش قویست و هیچ مشکلی ندارد و همینطور در رابطه با شما هم ظاهرسازی خواهد کرد. این آقا امکانات مالی قوی یا دانشی قوی دارد که می تواند با استفاده از آن در هدفش پیروز شود. او معتقد است که شما هم باید پربارتر و قویتر باشید و دانشتان را بیشتر کنید. شما نمی خواهید این مسئله را بپذیرید و به نظر خودتان به اندازه کافی خوب هستید ولی شرایط شما بر این آقا پوشیده و مخفی نیست و به هرجهت او زندگی خودش را دارد. تشکر از همراهیتون.

امید : با سلام و خسته نباشید. خواب بنده : با دوست دخترم در کافه ای که اکثرا میرویم مشغول به کار شدیم ولی کار خاصی انجام نمیدیم و اکثرا نظاره گر هستیم که در همون حالت دوست دختر سابق خود را در همون کافه دیدم که بسیار چاق شده بود. تعبیرش چی میتونه باشه؟ ممنون

فریبا هراتی : سلام. تشکر. شما ذهنتان را کاوش می کنید و روی خودتان کار می کنید و به دنبال حمایت و تضمینی برای تصمیماتی که در قبال دوستی هایتان می گیرید، هستید. دوست دختر سابق شما خیلی مجرب تر از قبل شده و درک او بالاتر رفته است و شاید هم به ثروت زیادی رسیده است. شاید شما دوست سابقتان را با دوست امروزتان مقایسه می کنید. تشکر از همراهیتون.

افسون : ببخشید من هنوز ایشان را ندیده ام و شناخت چندانی از ایشان ندارم ، یعنی این خواب خبر از آینده می دهد. چون در موردش شناختی ندارم که صحبتی کرده باشم . ممنون میشم جوابم رو بدید.

فریبا هراتی : منظور من از صحبت کردن در مورد او در واقع تصور شما راجع به او است. اینطور است نه اینکه شما او را دیده باشید. مثلا در خیال خودتان می گویید خوب است اینطور باشد و اگر خلاف این باشد تو ذوقتان می خورد.

افسون : با سلام و عرض احترام خدمت شما . خواب دیدم آقایی که قرار است به خواستگاریم بیایند ولی هنوز ایشان را ندیده ام، راننده ی ماشین شان بودند و من و مادرم هم صندلی عقب ماشین ایشان سوار بودیم ، سپس همگی پیاده شدیم و من چهره ایشان را دیدم و پسندیدم و بدن ورزیده ای هم داشتند و بازوهای قوی و ورزشکاری داشتند و یک تیشرت آستین کوتاه طوسی رنگ به تن داشتند و من در کل پسندیدم شان . در جای دیگری در خواب دوباره ایشان را دیدم ولی این بار بدن چاق و شلی داشت و پوست روشن داشت ولی این بار چهره و هیکل ایشان را دوست نداشتم . انگار اینبار دوستش نداشتم . ممنون میشم خوابم را تعبیر کنید.

فریبا هراتی : سلام. احترام متقابل. او کنترل زندگی اش را بدست گرفته و شما پشت سر او صحبت می کنید که شخصیتی مجرب و عاقل و ورزیده داشته باشد و از پس خودش به خوبی بر بیاید و بتواند از شما حمایت کند و راحت باشد و مغرور و کم حرف و با اعتماد به نفس. اما اگر او خیلی اعتماد به نفس نداشته باشد و کمی استرس داشته باشد و پولدار هم باشد شما شاید او را نپسندید. برای شما مردانگی و غرور و اعتماد به نفس خیلی مهم است. در حالی که شما اگر زرنگ باشید باید فکر کنید که وجود او برای شما چه نفعی می تواند داشته باشد و برایتان مهم نباشد که وجود او برای او چه نفعی می تواندداشته باشد!!!! تشکر از همراهیتون

پریماه : شرمنده هرچند این اقا اصلا خوشبخت نیست و شما شرایطشو نمیدونید وخانمش وندیدید و از اول هم زورکی بوده اما در خاب ایشون به اشاره به زنش گفت برای الانه چون الان اصلا با من نیست

فریبا هراتی : دوست خوبم من هیچ چیز از زندگی شما و این آقا نمی دانم اما صرفا خوابتان را تعبیر کردم. همه ی خوابها وحی منزل نیستند و اینطور نیست که هر چه دیدید تا ابد همان بشود. گاهی خوابها هشدار هستند، گاهی از گذشته می گویند گاهی از آینده گاهی احساس امروز را می گویند. شاید احساس او عوض شود خواب شما هم تغییر کند. من علم غیب ندارم. صرفا دوستانه خواستم راهنماییتان کنم ولی شما درست می فرمایید. صلاح خویشتن خسروان دانند و بس.

پریماه : خانم هراتی این حالت که من لگد زدم بارها از طرف من بوده تو این دوسال و ایشون خاسته تا صبر کنم امکانش هست این مساله حتما مربوط به رجوع کردنه؟

فریبا هراتی : دوست گلم این آقا آدم درستی نیست. شما هر قدر هم که نیت تان خوب باشد و هر قدر هم که بگویید اوست که به شما چسبیده و رهایتان نمی کند، تا شما نخواهید، او قادر نخواهد بود به شما برسد. او واضح در خوابتان گفته که همسر اولش از اول بود. این جور مردها همیشه اینطور حرف می زنند . اول ناله می کنند که همسر اولشا ن خیلی بد است. بعد از ترس اینکه همسر اول نفهمد که چه شده، پنهان کاری می کنند. وقتی دستشان رو می شود شروع می کنند به آزار و اذیت همسر اول. بعد که پای پرداخت مهریه به میان کشیده می شود، می گویند که او را نگه می دارند و اشتباه کرده اند و همسرشان را دوست دارند. شما هم این وسط تا الان مثلا وابسته به او می شوید و بعد به شما می گویند که او را هم دوست دارند و شما را هم دوست دارند. بازیچه ی کسی نشوید!!

پریماه : ممنون ولی من اصلا ایشون ونمیشناختم واز زمانی که برای طلاق پا دادگاه گذاشتم ایشون قدم پیش گذاشتن ودوسال تما من جوابشون کردم وبا زور والتماس بنده رو راضی کردن اما یهو به خاطر دخالت اطرافیان اختلاف ایجاد شد و به دلایلی کار به تعویق افتاد و بارها گفتم من برم دنبال زندگیم اما ایشون راضی نیست و به دلیل بازار سکه واقدام خانم میخان تا صبر کنم

پریماه : سلام بله

فریبا هراتی : سلام. مادر شما تصمیم می گیرد که دیگر در کار شما دخالت نکند و جلوی شما را نگیرد. او به مادرتان کمک خواهد کرد که واقعیت را بیشتر بررسی کند و کاری کند که خیال مادرتان راحت شود. همسر این آقا بسیار عصبانی شده و غصه می خورد و دلش گرفته و حالت افسردگی دارد. اما این آقا می گوید که تصمیم گرفته که از خانمش جدا شود و حق او را بدهد که برود. شما خودتان هم دلتان برای این خانم می سوزد. شما می خواهید برای خودتان حمایت بخرید و ازدواج کنید. این آقا ثروتمندتر خواهد شد. دوباره او به خانمش رجوع خواهد کرد و این شما را عصبانی می کند. او معتقد است همسر اولش از اول زندگی اش با او بوده ولی شما را برای الان می خواهد . شما اشتباه متوجه شده اید که فکر می کنید اون خانم را برای الان می خواهد. اون خانم همسر اولش که از اول بوده!!! شما را برای الان می خواهد. دوست عزیز این خواب به صورت واضح به شما هشدار می دهد که او شما را موقتی می خواهد و هوس هستید. زن اولش را هم کنار نمی گذارد. دقت داشته باشید که مردی که به همسر چندین ساله اش به خاطر شما پشت پا بزند، و به او خیانت کند، شما را که تازه به زندگی او آمده اید را قطعا تا ابدیت نخواهد خواست!!! دست بالای دست بسیار است و اگر موجب شوید که دل کسی بسوزد و زندگی کسی از هم بپاشد، تقاص یا کارما، یک روز همین بلا را سر خودتان هم خواهد آورد. تا دیر نشده از تصمیمتان منصرف شوید. تشکر از همراهیتون.

از تاریخ 21 بهمن 1396 فقط اعضای وب سایت می توانند تعبیر خواب خود را سوال کنند. اگر قبلا عضو شده اید ورود و برای ثبت نام عضویت را کلیک کنید.
ورود
عضویت

کلیه حقوق مادی ومعنوی مطالب متعلق به وب سایت یوتاب دات کام می باشد و کپی برداری از آن ممنوع است!

تعبیر خواب چاق شدن,تعبیر خواب چاق شدن شکم,تعبیر خواب چاق شدن صورت,تعبیر خواب چاق شدن مرده,تعبیر خواب چاق شدن بچه,تعبیر خواب چاق شدن پا,تعبیر خواب چاق شدن دیگران,تعبیر خواب چاق شدن دوست,تعبیر خواب چاق شدن شوهر,تعبير خواب چاق شدن زن

خواب چاق شدن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم چاق شدن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب چاق شدن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب چاق شدن را مطالعه نمایید و متوجه شوید چاق شدن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب چاقی در خواب ، نعمت است

تعبیر خواب لاغری که در خواب چاق شده است ، بهبود وضع مالی و رفع غم است

تعبیر خواب چاق شدن دیگری

تعبیر خواب چاقی که در خواب لاغر شده باشد ، نگرانی است

تعبیر خواب چاق شدن ، افزوده شدن بر شادی ها و ثروت است

تعبیر خواب دیگران را چاق دیدن ، موفقیت است

تعبیر خواب بیش از اندازه چاق شدن ، مراقب رفتار خود بودن است

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانة آن است که هر دم بر ثروت و شادی های شما افزوده خواهد شد .

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت .

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید .

چاقي در خواب نشانه سلامت نيست اما گوياي فراواني نعمت و فراخي روزي مي تواند باشد.

چنانچه لاغر هستيد و در خواب ببينيد چاق شده ايد وضع مالي شما بهبود مي يابد و غم و اندوه شما رفع مي گردد مشروط بر اينکه زياد چاق نشده باشيد چون در خواب نيز عدم تناسب خوب نيست

اگر ببينيد که زياد چاق شده و تغيير شکل داده ايد تعبيري که کرده شد معکوس مي گردد.

اگر در خواب ديگري را چاق ببينيد و او در بيداري لاغر باشد همين تعبير براي او نيز هست.

به هر حال فربهي متناسب در خواب خوب است و از فراواني نعمت خبر مي دهد.

من خواب دیدم رفتم گوسفند بخرم.بعد اینکه 2 تا گوسفند چاق گرفتم/داشتم میاوردم که سگ چوپان (سفید و خیلی بزرگ)بهم حمله کرد و من رفتم تو یه ساختمون قایم شدم.

سلام من خواب دیدم سه تا تخم مرغ دارم.بعد اونارو شکستم روی فرش و با دستم روی فرش پخش کردم!تعبیرش چیه؟؟؟؟

من خواب ديدم خيلي چاق شدم و خيلي ازين موضوع ناراحت بودم تو خواب,قيافم زشت شده بود!

تعبیرتخم مرغ فرزنددارشدنه.

مرد چاق جوانی که زن که 20 سال ازش بزرگتره رو به قصد خاطر خواهی می دزده

خواب دیدم اون طور که میخوام چاق شدم آخه من بسیار لاغر هستم ولی در خواب مچ دستم را دیدم که حالت خوبی گرفته بود و خیلی خوشحال بودم

من چندبار تا حالا خواب خواب دیدم یکی از مردهای فامیلمون خیلی تپل شده چون این خواب و دو سه باری دیدم کنجکاو شدم بدونم تعبیرش چیه؟ با تشکر

چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و … غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست. اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

سلام من خواب دیدم مادر شوهرم خیلی چاق شده تعبیرش چیه

سلام مادر شوهر من دو هفته است که فوت کردن دیشب خواب دیدم تو یه مجلس با لباس و مقنعه مشکی حضور داشتن و خیلی چاق شده بودند تعبیرش چیه ممنون

دیدگاه

تعبیر خواب چاق شدن دیگری
تعبیر خواب چاق شدن دیگری
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *