دسته‌ها
تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد
تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد امام صادق ، و زایمان حضرت یوسف و حامله شدن همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گردو از امام صادق ، درخت گردو حضرت یوسف و دیدن و خوردن گردو

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

اگر مجرد باشی و در خواب ببینی که حامله ای معنی خواب این است که به اندازه ای که شکم تو بزرگ شده باشد به تو خیر و برکت می رسد.

اگر در خواب ببینی که حامله هستی و بلافاصله پسری به دنیا بیاوری و در ان لحظه با پسرت صحبت کنی معنی این خواب این است که از دنیا می روی.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب قرآن خواندن دیگری ، با صوت و غلط توسط مرده در دست داشتن

اگر در خواب ببینی که دختری به دنیا آورده ای معنی این خواب این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می آید که بزرگ خاندانت خواهد شد.

اگر در خواب زنی دید که فرزند پسری را زایید و ان بچه با مادرش شروع به صحبت کردن کرد معنی خواب این است که آن زن که این خواب را دیده است به زودی از دنیا می رود.

ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که شکم او بزرگ شده است مانند زن باردار معنی خواب این است که مال و نعمت دنیا به او ارزانی می شود و هر چه شکم بزرگتر باشد این نعمت و مال هم بیشتر خواهد بود.

اگر در خواب ببینی که بارداری و دختری به دنیا آورده ای معنی این خواب این است که صاحب پسر می شوی و اگر در خواب ببینی که پسر به دنیا آورده ای صاحب فرزند دختر خواهی شد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گرگ یوسف نبی ، فرار از گرگ خاکستری و گاو و شغال سفید و توله گرگ

دیدن فرزند پسر در خواب نشانه غم و اندوه است و بیننده خواب در اثر اتفاقی در زندگی خود غمگین می شود.

اگر کسی در خواب دید که فرزند پسر به دنیا آورده است معنی خواب این است که فرزند دختر به دنیا می آورد.

این خواب همچنین می تواند به این معنی باشد که خانواده بیننده خواب برای به دست آوردن چیزی به مشقت و سختی می افتند.

اگر هر مرد و زنی در خواب ببیند که شکم او مانند بارداری بزرگ شده است به او از مال و نعمت دنیا فراوان خواهد رسید و هر چه شکمش در خواب بزرگتر باشد معنی خواب این است که نعمت بیشتری به او خواهد رسید.

معنی بارداری و زاییدن دختر در خواب این است که صاحب فرزند پسر می شوید.

معنی بارداری و زاییدن پسر در خواب این است که صاحب فرزند دختر می شوید.

البته امام صادق در تفسیر خواب بالا می فرمایند که که از نسل تو فرزندی به دنیا می آید و سرآمد و بزرگ خاندانت خواهد شد.

منوچهر مطیعی

دیدن حاملگی و زن باردار در خواب به معنی این است که با گناه و بار غم روبرو می شوید.

اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله است معنی این خواب وظیفه ای سنگین است که بر دوش شما می گذارند و شما دوست ندارید آن را قبول کنید و نباید هم قبول کنید.

اگر زنی در خواب ببیند که حامله شده است غمی به او می رسد که به اندازه سخیت وضع حمل او را ناراحت می کند.

دیدن یک زن حامله در کوچه به این معنی است که خبر ناراحت کننده ای به شما می رسد.

اگر زن بارداری را در خواب دیدید معنی این خواب این است که با گناه روبرو خواهید شد.

اگر همسر خود را در حالت بارداری دیدید در حالیکه واقعا باردار نیست معنی این خواب گذاشتن یک وظیفه سنگین بر روی دوش شماست که شما را خیلی اذیت می کند.

اگر زنی در خواب ببیند که باردار است ولی در واقعیت باردار نباشد معنی این خواب این است که غمی به شما می رسد که زیاد است و اندازه وضع حمل شما را آزار می دهد.

دیدن زن باردار در کوچه هم خوب نیست و اشاره به این موضوع دارد که به زودی خبر بدی به شما می رسد.

ابراهیم کرمانی

اگر زن پادشاه در خواب ببیند که دختر زاییده است معنی اش این است که پادشاه گنج پیدا می کند یا به عبارتی مالش خیلی بیشتر می شود.

اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است معنی این خواب این است که غمگین و ناراحت خواهد شد.

اگر در خواب خود فرزند پسر ببینید معنی خواب این است که دچار غم می شوید و نگران موضوعی می شوید و پیوسته در فکر و خیال خواهید بود.

اگر پادشاهی در خواب ببیند که زنش دختر زاییده است مال و ثروتش زیاد می شود.

معنی دیدن خواب زاییدن دختر توسط مرد انی است که به او غم و اندوه خواهد رسید و باید تلاش کند که رفع بلا کند.

تام چت ویندرا

حاملگی در خواب به زندگی پر بار در بیداری اشاره می کند.

دیدن انسان و حیوانی که حامله است در خواب اشاره دارد به آرزوهایی که باعث زیبا شدن زندگی شما می شود و نور امید را در زندگی تان روشن می سازد.

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

به عبارتی می توانیم حاملگی را مقدمه ای بدانیم برای رسیدن به موفقیت های فردی بیننده خواب.

با توجه به توضیحات گفته شده معنی این خواب خوب است و به طور کلی اشاره به تحول و زندگی دوباره دارد.

آنلی بیتون

اگر دختری مجرد و پاکدامن در خواب ببیند که حامله شده است معنی خواب او این است که اگر غفلت کند به بدختی و رسوایی کشیده می شود.

اگر زنی که متاهل است در خواب ببیند که حامله شده است و در واقعیت حامله نباشد معنی خواب او این است که زندگی آسوده و همراه با آرامشی نخواهد داشت و فرزندانش در آینده حرف او را گوش نمی کنند.

اگر زنی که در واقعیت هم باردار است در خواب ببیند که حامله است معنی خواب او این است که زایمان راحت و بی دردسری را خواهد داشت و درد زایمان او را زیاد اذیت نمی کند.

لیلا برایت

اگر در خواب فرزند پسر خودتان را ببینید معنی خواب این است که اوقات خوبی در انتظار شما خواهد بود و شادی و نشاط در زندگی تان زیاد می شود.

عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

نوشته شده توسط

مدیر  

· در۰۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۵.

قبلا مطلبی را مشابه با همین مطلب در توپ تاپ ارسال کرده بودیم تعبیر خواب بچه دار شدن دختری که مجرد است و تا به حال ازدواج نکرده چیه؟اکثر خانم ها با دیدن چنین خوابی دست پاچه میشوند و نگران این هستند که نکند دارای تفسیر و معنی بدی باشد در انتها در این باره بیشتر صحبت شده است

Dream interpretation for a baby girl Single

تعبیر خواب بچه دار شدن برای دختر مجرد از دیدگاه حکیم ابن سیرین: اگر دختری (فرقی نمیکند با چه سن و سالی) که هنوز همسری ندارد و تا به حال ازدواجی نکرده خواب ببینید که در حال زایمان و یا زاییدن فرزند و نوزاد (پسر یا دختری) است دلیل بر وصلت و ازدواج یکی از دوستان خودش باشد بچه دار شدن دختر تنها و مجرد نوید و خبر یک وصلت بین دوستان و یا آشنایان نزدیک خودش میباشد

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

تعبیر خواب بچه دار شدن پسر دختر مجرد ازدیدگاه کرمانی:اگر دختر مجردی در خواب ببینید فرزند و نوزاد پسری را به دنیا می آورد دامادی درمیان هست زایمان فرزند پسر برای دختر مجرد دلیل بر داماد شدن پسری در جمع خانواده ی خودش دوستان و یا نزدیکان باشد

تو چه خوابی دیدی؟ کامنت کن تعبیرش را بدون !

در این زمینه میتوانید از لینک های پایین نیز استفاده کنید

تعبیر خواب بچه دار شدن چیه

تعبیر خواب دختری که زایمان کرده

تعبیر خواب دختری که حامله شده است

تعبیر خواب دیدم حامله شدم

برچسب ها:
تعبیر خواب
تعبیر خواب بچه دار شدن
تعبیر خواب بچه دار شدن پسر دختر مجرد
تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر مجرد
خواب به دنیا اوردن نوزاد برای دختر مجرد

با سلام و ادب
دختر مجردی هستم که خواب دیدم یکی از دوستان نزدیکم که ایشان هم دوشیزه هستند باردار بوده و پا به ماه است این خواب چ تعبیری برای من و برای دوستم میتواند داشته باشد.
ممنون میشم اگر پاسخ دهید.

سلام من خواب دیدم یه نوزاد دختر کوچولووناز دارم و بهش شیر میدم میشه بگین تعبیرش چی میشه؟درضمن من مجردم?

کرم و بخشش خدا شامل حالتان می شود. آبروی کسانی که می‌خواستند شما را گناهکار جلوه دهند می‌رود و همه چیز روشن می‌شود.

سلام.من بایه نفردوستم که قول و قراره ازدواج باهم داشتیم اماچن وقتیه که رابطمون به پایان رسیدامادیشب خواب دیدم باهمون شخص صاحب فرزند شدیم اماخانوادم خبرنداشتن.لطفا جواب بدید.ممنون

فرزندم ندا این رویا نشان میدهد حال روحی معشوق سابق شما بسیار خوب است و او هم اکنون دوران بسیار خوب و لذت بخشی را با دختر جدیدی شروع کرده است و شما را به کلی از یاد برده

سلام خواهرم خواب دیده من ازدواج نکرده صاحب فرزند شدم در عالم خواب خیلی پرشان نگران بودم باید با بچه چیکار کنم .
میشه لطفا تعبیر این خواب بگید

با کسی اختلاف پیدا می کنید و ممکن است کار به مشاجره و درگیری بکشد. سعی کنید مشکل خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنید و از دعوا پرهیز نمایید.

سلام خواب دیدم با دختر مورد علاقه که ۲ ساله باهم دوستیم عروسی کردیم یعنی خواب عروسیمون رو دیدم و دیدم‌تو عروسی بچه هم داریم و بچمون بغلمون بود تعبیرش چیه؟؟

سلام چند وقته خواب میبینم یکی از بستگان که دختر مجرد هستند ولی ۴۵ساله هستن.باردار شدن و دوشبم خواب دیدم بچه دار شدن . لطفاً تعبیر این خوابها رو برام توضیح بدین؟!
با تشکر

با يك دوست قديمي كه مدت ها از او بي‌خبر بودي، رابطه تازه‌اي برقرار خواهی کرد.

سلام .من دختر مجردی هستم خواب دیدم پسردار شدم و اون پسر هم سید هست

داشتن رابطه ای عاشقانه و رمانتیک ، در آغوش گرفتن معشوق

سلام..لطفا تعبیر خواب من رو هم بگید..
من دختری مجرد هستم و خواب دیدم که صاحب فرزند دختر شدم و بسیار او را دوست میدارم.. دختره آرام و بی آزاری بود و اصلا اذیت نمیکرد..

ممکن است تا یکماه زندگی برایتان مشکل شود باید مقاوم باشید.

سلام من دیشب خواب دیدم که یه بچه 2یا3 ساله دارم که نمیدونم چرا ولی ازم گرفته بودنش من دوباره به زور پس گرفتمش وتا اون لحظه که بچم رو اصلا ندیده بودم و بیش از اندازه هم این بچه رو دوست داشتم و همش بغلم بود حتی میدونستم که بابایه بچه کیه.و من یه دختر مجردم هنوز…
میشه بگید تعبیرش چی میشه؟

نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید کرد .

سلام خواهرم خواب دیدم که من که دختر مجردی به راحتی یه بچه پسر به دنیا آوردم و اون گفته که یه معجزات تو که رابطه نداشتی بچه دار شدی میشه تعبیرش بگین

دردسرها و مشکل ها به پایان می رسد و آرامش در وجود شما شکل خواهد گرفت.

سلام من دیشب خواب دیدم فرزند پسری دارم و او را دوس دارم و زیاد بوسش میکنم در ضمن مجرد هستم .لطفا تعبیرش کنید.

: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

با عرض سلام
من يه دختر مجرد هستم و خواب ديدم كه يه دختر بچه نوزاد دارم و در خواب اون بچه،بچه ي منه.تعبيرش چي هست؟

مقصود نیکی داری و از این کاری که انجام میدهی به بسیاری از افراد سود ميرساني پس تعجیل کن و از سختی راه نترس که خداوتد باتوست

سلام من دختري مجرد هستم ديشب خواب ديدم نوزاد پسري به دنيا آورده ام و به او شير ميدادم و او را دوست ميداشتم، درخواب نميدانستم پدر فرزندم كيست و ازاينكه خانواده ام با اين شرايط فرزند مرا پذيرفته بودند متعجب بودم ، لطفا تعبيرش رو بگيد ، ممنون

به ارزویی که داری به همین سادگی نمی رسی مگر این که علاوه بر تلاش وکوشش توکل را نیز پیشه کنی وامیدوار باشی که لطف خداوندی شامل حالت شود.

سلام.لطفا خواب منم تعبیر کنید
من یه دختر مجردم که خواب دیدم یه نوزاد دختردارم و عیدِ و همه اقوام از جمله مادر بزرگم که فوت شدن توی قنداق بچم پول و هدیه میزارن..درضمن توی خوابم نمیدونستم شوهرم کیه و من کِی باهاش ازدواج کردم فقط به خواهرم میگفتم منکه دخترم.. ما باهم ازدواج نکردیم.. و یچیزه دیگه اینکه نوزاد دخترم حرف میزدباهام راحت!!!با اینکه نوزاد شیرخواره بود.. لطفا تعبیرشو بهم بگید ترخدا

سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

سلام من دختر مجردي هستم كه خواب ديدم صاحب ٤ فرزند پسر شدم و خيلي دوستشون دارم اما چون سنم كمه دوست ندارم دوستان از ان خبر دار شوند

به معنای پیدا شدن خوشبختی در خانه ی شماست

سلام . من خواب دیدم دیشب یه پسر بچه خونمونه و بچه ی یکی از اقوامه . این بچه خیلی خیلی خوشگل بود و بازیگوش من خواب بودم و اومد روی من منو از خواب بیدار کرد و خواهرم رو هم همینطور بعد خواهرم کلی بوسش کرد خیلی چشمای خوشگلی داشت این پسر بچه

سلام فرزندم با توجه به توضیحتان جای نگرانی وجود ندارد و به علامت آینده ای آرام و خوب رای شماست

سلام. من دیشب خواب دیدم یه پسر بچه خیلی خوشگل بود از دست چند نفر فرار میکرد من بردمش خونه همسایمون خیلی کثیف شده بود بردمش تو حموم و شستمش بعد اون آدما اومده بودن اونجا دنبالش چاقو تو دستشون بود سه نفرم بودن میخواستن بچه رو ببرن من چاقو رو از دست یکیشون گرفتم و هر سه تاشونو کشتم این خواب من تعبیرش چی هست

بدین معناست که بین اقوام و بستگان درجه اول شما بخاطر زن مشاجرات لفظی و اختلاف بوجود خواهد آمد

سلام من دختر مجرد هستم و ازدواج نکردم اما در خواب فرزندی را میبینم که فرزند خودم هست و مرا میبوسد تاکنون دوبار این خواب را دیدم بار اول فرزند دختر بوده و بار دوم پسر تعبیر چیست؟؟؟پاسخ ب ایمیلم بفرستید تشکر

به نشانه ی پیدا شدن شوهری با صفات و کردار نیک و پسندیده برای شما و همچنین داشتن زندگی آرام و پرسعادت خواهد بود

سلام من دختر مجردی هستم .دیشب خواب دیدم که نوزاد پسری در اغوشم هس که میگن بچه ی توعه .و من به بچه شیر میدم و شیر فروانی از سینه ام بیرون میاد
دراین حال ب من میگن بااینکه بچه دارشدی هنوز باکره هستی

سلام.من.دختری مجرد هستم که دیشب خواب دیدم یک پسر بچه2_3ساله دارم که حمامش میکنم و از داشتنش خیلی خیلی راضی وخوشحال هستم.لطفا بگید تعبیرش چیست

خوشحالی کردن شما برای این نوزاد به معنی رنجور شدن نومیدی و از دست دادن روحیه در یک دوره زمانی کوتاه است

سلام من خواب دیدم از کسی که قراره ازدواج داریم و البته هنوز اقدامی نشده پسر دار شدم تعبیرش چی میتونه باشه ؟؟؟

تعبیر آن خوشبختی سلامتی و شادمانی است

سلام من دخترم و مجرد هستم. دیشب در خواب دیدم یک فرزند پسر به دنیا اوردم و نمیدونم پدرش کیه . خیلی نگران آیندش بودم و هی از خودم میپرسیدم حالا این بچه رو چطوری نگهش دارم و بزرگش کنم. بهش شیر هم میدادم .خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه؟ با تشکر

قدر جوانی خویش را بدان و شادابی خود را با دیگران تقسیم کن و به جوانی و زیبایی خویش مغرور نباش همیشه شاداب و جوان نمیمانی

من خوال ديدم يكي از اقوام كه خانمي يائسه هستن بچه پسر خيلي زشتي اوردن و من دارم ازش نگه داري ميكنم در حالي كه توي واقعيت من با اين خانوم خيلي مشكل دارم و فهرم و ايشون هي از من عذرخواهي ميكنن اما من خيلي بچشون رو دوست داشتم ميشه لطفا تعبير اينو به من بگيد؟

به نشانه ی این باشد که شما در اینده ی نزدیک مجبور به انجام کاری خواهید شد که از آن بیزار هستید

من خواب دیدم یه نوزاد پسر دارم ،بغلش کردن و تو خواب به خودم میگفتم چقدر شبیه پدرشه،در صورتی که اردواج نکردم ….میشه تعبیرش رو بگید؟

سلام من مجرد هستم خواب دیدم یه نوزاد دختر دارم حس خوبی بهش داشتم مادرم هم کنارم بودند ایشان هم حس خوبی به نوزاد من داشتند و میگفتند دست و پاهاش چه قدر شبیه توست نوزادم توی بغلم خوابیده بود گذاشتمش روی زمین، دیدم دو تا سوسک مرده روی زمین نزدیک دخترم افتادن، نوزادم حرف زد گفت مامان این دو تا سوسک و بنداز بیرون، مواظبم باش تا من راحت بخوابم، من هم اون دو تا سوسک مرده رو با خاک انداز برداشتم و انداختم دور و حواسم به نوزادم بود که از خواب بیدار نشه و آروم بخوابه

زندگی و آینده فرزند (فرزندان) شما بسیار درخشان خواهد بود و به خوشبختی و سعادت مورد نظر دست خواهید یافت.

من دختر مجردی هستم که یک پسر رو دوست دارم و خیلى سال هستش که با هم در ارتباط هستیم.اما اصلا وعده ازدواج به من نداده. دیشب خواب اون پسر رو دیدم که با وجود اینکه مجرد بود اما ی نوزاد دختر داشت که اومد دخترش رو بهم نشون داد و گفت این دخترم هستش و اسمش لنا است.

دعاهایتان برآورده خواهد شد و رقیبانتان موفق نمی شوند. فکر خودتان را به چیزهای دیگری هم معطوف کنید.

سلام من دختر مجردی هستم که یک پسر رو دوست دارم و خیلی سال هستش که با هم در ارتباط هستیم.اما اصلا وعده ازدواج به من نداده.چند شب پیش خواب اون پسر رو دیدم که با وجود اینکه مجرد بود ی نوزاد دختر داشت که اومد دخترش رو بهم نشون داد و گفت این دخترم هستش و اسمش لنا است.

رسیدن به آرزوی قلبی – رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که دارید حتما به نتیجه مثبت خواهد رسید.

سلام..من دیشب خواب دیدم که بدون داشتن شوهر ی بچه ناز که تازه بدنیا امده بوده باشه تو آغوشم بود و خیلی خوشحال بودم..و ازش مواظبت میکردم و وقتی میخاستم براش شیر بدم به این فکر بودم که من هنوز مجردم..واگه براش شیر بدم سینه هام خراب میشن و..دراین فکر بودم که چطور بدون نزدیکی مادر شدم…لطفا برام تعبیرش کنین لطفا

در انتظارید ،به زودی خبر خوشی به شما می رسد که از دل نگرانی بیرون می‌آیید ،اگر می‌خواهید موفق باشید دلتان را صاف کنید و از هوس های بیهوده دست بردارید.

سلام، من دختر مجردی هستم، دیشب خواب دیدم که صاحب پسر بچه زیبای یکی دو ساله ای از یکی از همکاران قدیمی ام شده ام و همکاران برای تبریک گویی جمع شده اند، تا به حال بین من و این آقا که به تازگی جدا شده، رابطه ی احساسی نبوده است، جز اینکه ممکنه من و او دورادور بدون ابراز زبانی و در رابطه بودن همدیگرو دوست داریم، تعبیر این خواب چیه؟ لطفا کمکم کنید.

مقدمات این ملاقات فعلا مهیا نیست. کاری را که مدتی است شروع کرده اید، نیمه کاره رها نکنید. برای هر کاری باید مهارت پیدا کنید، حتی برای شرکت در امتحان

با سلام،من مجرد هستم خواب دیدم که یه دختر بچه دارم که گمش کردم و دنبالش میگردم بعد کلی گشتن پیداش کردم در حالی که داشت بازی میکرد و میخندید.

انقدر تو کارای دیگران دقیق نشو و نکته سنجی نکن چون هر مسی امکان داره دچار اشتباه بشه. اگه دلت میخواد همه حرفای دلشونو به تو بگن باید ماری کنی تا بهت اعتماد کنن

باسلام
من یه دختر مجردم و خواب دیدم که یک بچه دختر زیبا حدودا9ماهه دارم و درخواب همسرم هم کسی بود که الان باهاش دوستم تابیر این خواب چی میشه لطفا بگین خیلی فکرمو درگیر کرده

بر جدایی و فاصله های عاطفی با فرد یا افرادی از دوستان، بستگان، یا اعضای خانواده به علت مشاجره یا دخالتهای نابجا و بی مورد آنان در امور شخصی و زندگی شما دلالت دارد.

سلام من چند شب پیش خواب دیدم که حامله ام و از این موضوع ناراحت بودم و دوباره چند شب بعدش خواب دیدم که پسر به دنیا اوردم و از این موضوع خیلی ناراحت بودم و بچه رو نمیخواستم در ضمن من مجردم و ازدواج نکردم ممنون میشم تعبیرش رو بهم‌ بگین

بزودی فردی در سر راهتان قرار میگیرد که با وی پیوند دوستی برقرار میکنید،این دوست تازه دنیایی از خوبی و مهربانی است و دیدگاهش نسبت به همه چیز مثبت است.

سلام من دختری 36 ساله هستم قبلا ی ازدواج ناموفق داشتم ولی باکره هستم دیشب خواب دیدم که صاحب فرزند پسری شده ام و خیلی نگران بودم که گرسنه است و بایستی به او شیر بدهم هر چه قدر تلاش میکردم که به این مهم دست پیدا کنم موفق نمیشدم تا اینکه اماده شدم واسه شیر دادن که ی نوزاد پسر دیگه رو بمن دادن و گفتند اینم بچه توست و بایستی بزرگش کنی منم دیدم خیلی گشنه هست و بچه اصلیم خوابیده شروع کردم از هر دو پستانم بهش شیر دادن که دیدم چند ساعتی نگذشته که بچه شروع کرده به رشد کردن و حرف زدن که باعث تعجب اطرافیانم شد فهمیده بودم که این بچه نابغه هست و میدونستم که تو طالع ام نیز یک بچه نابغه هست ولی به روی خودم نیاوردم تا اینکه بچه خیلی سریع راه افتاد و بزرگ شد خیلی عجیب بود باعث تعجبم شده بود

با مشکلات بجنگ و از بخت خود گله نداشته باش بعد از هر تاریکی روشنایی هست . سعی کن عقلت بر قلبت غلبه داشته باشد.

سلام من ديشب خواب ديدم بچه دارشدم وفوزنا پسر بدنيا اوردم اسمش هم محمده و ازكسي كه دوسش دارم و الان باهاش رابطه دارمه زندگي خيلي خوشحال كننده اي داشتم ازشرايذم خيلي راضي بودم و بچموخيلي دوست داشتم

نشان دهنده پاداشی است که در نتیجه کار و تلاش زیاد حاصل می شود

سلام وقت بخیر .من با پسری پنج ساله دروستم خواب دیدم ازدواج کردیم ویه دختر بچه حدود پنج یا شش ساله داشتیم و من با دیدن دختر بچه داشتم فکر میکردم که حتما مدت زیادی ازدواج کردیم که یه دختر این سنی داریم . چند هفته پیشم خواب دیدم از یه پسر بچه مراقبت میکنم بچه خودم نبود ولی وقتی میخواستن ازم بگیرنش داشتم عذاب میکشیدم جیغ میزدم گریه میکردم نمیخواستم بچه رو از بغلم جدا کنم وقتیم که جدا کردن منو گرفته بودن اما من با اینکه میدونستم بچه خودم نیست و اصن ازدواجم نکردم اما باز گریه میکردم داد میزدم که ازم نگیرنش میگفتم مت عاشق اون بچم منتشون میکردم
ممنون میشم تعبیر خوابمو همینجا بگین چون ایمیلم مشکل داره باز نمیشه.ممنون

خوشحالی ها و لذتهای احساسی از طرف جنس مخالف

سلام من خواب دیدم که دختر دار شده ام و دختر خیلی اروم و بامزه ای بود تعبیر این خواب چی هست؟

ازدیاد برکت رزق و روزی حلال برای خانواده ی شما

سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم یه پسر دارم و خیلی دوسش دارم و وقتی از خواب بیدار شدم از خنده بیدار شدم

برای رسیدن به اهدافتون باید خیلی تلاش کنی و از تنبلي و تن پروری دست برداری فقط در این صورته که آرزوهات به حقیقت ميپيونده.

سلام من دختر مجردی هستم.خاب دیدم ۱پسر دارم تقریبا ۲ساله که یکم تپل بود.تو خاب اصلا از پسرم خوشم نمیومد.احساس میکردم خونوادمم دوسش‌ ندارن.تو خاب همش سعی میکردم دوسش داشته باشم یا احساس خوبی بهش داشته باشم.ولی نمیشد.حتی کاری میکردم خوانوادمم دوسش داشته باشن ولی بازم نمیشه.لطفا تعبیرشو میگین

احساس عاطفي تازه پيدا مي‌كني كه تا حدودي ناشناخته است. بايد مثل جسم از روح خود نيز مراقبت كرد و آن را در مسيري انداخت كه موجب رشد و كمال آن باشد.

سلام.من خواب دیدم که از پسری که قبلا باهاش دوست بودم بچه دار شدم و ی نوزاد داریم منتهی اصلا بچه رو دوست نداشتم ولی دلمم نمیخواست بلایی سرش بیاد ‌و توی خواب اگر مادر اون پسر میخواست بچمو ازم بگیره نمیزاشتم ولی توی خوابم همش داشتم بهش شیر میدادم و اون پسر اصلا توجهی به من و بچه نداشت و انگار ناراحت بود .تعبیرش چیه

به نشانه ی بیماری رنج و یا نزدیک شدن مرگ یکی از بستگان نزدیک معشوق سابق شماست میتوانید جهت دفع بلای احتمالی با ایدی مدیر سایت در تلگرام مکاتبه نمایید

سلام.من خواب دیدم که از پسری که قبلا باهاش دوست بودم بچه دار شدم و ی نوزاد داریم منتهی اصلا بچه رو دوست نداشتم ولی دلمم نمیخواست بلایی سرش بیاد ‌و توی خواب اگر مادر اون پسر میخواست بچمو ازم بگیره نمیزاشتم ولی توی خوابم همش داشتم بهش شیر میدادم و اون پسر اصلا توجهی به من و بچه نداشت و انگار ناراحت بود .تعبیرش چیه

به نشانه ی بیماری و یا نزدیک شدن اجل یکی از اقوام نزدیک این پسر است ،در صورت تمایل برای دفع خطر و بلای احتمالی با ایدی مدیر سایت در تلگرام مکاتبه ای داشته باشید

من خواب دیدم یه دختر به دنیا اووردم که خیلی اروم بود و از کسی بود که دوسش دارم ولی اونو منو ترک کرده بود و من موقع خواب میخواستم کنار خودمو مادرم بخوابونمش ترس داشتم که نکنه تو خواب برم رو بچه لهش کنم ….وقتس ک بچه رو خوابوندم کنارم همش تو فکر این بودم که چرا این اقایی که بچه ازشه و دوسش دارم ترکم کرده

این رویا به نشانه ی باردار شدن همسر معشوق سابق شماست که البته در اینده ی نزدیک این اتفاق خواهد افتاد

سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم نوزاد پسر دارم و بهش هم شیر خودمو میدادم هم شیر خشک و شوهرم داشتم میشه لطفا تعبیرش رو بگین

حق خطا کاران را کف دستشان بگذارید و از از گذشت بی مورد دست بردارید . شرایط تان را برای دیگران توضیح دهید تا بتوانند درکتان کنند .

دیشب خواب دیدم دوتا بچه دارم یه دختر یه پسر. دوقلو بودن تازه بدنیا اومده بودن

تو خواب خودم میترسیدم که بگم از کجا اوردم ولی مامان و بابا و کسی سرزنشم نمیکرد که این بچه ها رو از کجا آوردم
تو خواب میدونستم باباشون کیه
ولی خودش خبر نداشت که من ازش بچه دارم. تو خواب میخواستم بهش بگم که دوتا بچه ازش دارم ولی نگفتم
بهشونم شیر دادم
تو خواب اسمم واسشون انتخاب کردم
آراد و آوا
حتی میدونستم قول بزرگتر دختر
تو خوابم اول آوا میگفتم بعد آراد
حدود یه سالشون میشد وقتی شیر میخوردن و بهم نگاه میکردیم و همزمان از دو سینه بهشون شیر میدادم سینه هام خیلی کوچیک بودن.
تو خواب از دست پدرشون دلخور بودم
ونمیفهمیدم چطور ازش بچه دار شدم
و رفته بود و دیگه ارتباط نداشتیم
میدونستم ازدواجم نکرده بودیم. پدر بچه ها سه سالی منو میخواستن و به دلایلی الان ازم دلخورن و از ازدواج منصرف شدن.

به علامت اشتباه بزرگی است که از طرف شما سر میزند و باعث خواهد شد تا از طرف والدین و دوستانتان سرزنش شوید بهتر است کمی به نصایح دیگران گوش بدهید و از غرورتان کم کنید

خواب دیدم یه دختر بچه ۱/۵ساله یا دوساله تو بغلمـ هستش بهش گفتم بهم بگو مامان البته خودم مجرد هستم

خوشبختی و سعادت و زندگی راحت

سلام من یه دختر مجرد هستم دیشب خواب دیدم یه دختر بچه دارم که بهش شیر میدم در ضمن دختر بچم با من حرف هم میزد میشه تعبیرشو بگین در ضمن من چن روزه گرفتاره مشکلی شدم این خواب مربوط به مشکلم میشه؟

شیر دادن به نوزاد همراه با تلکم اشاره ای به برطرف شدن پاره ای از مشکلات و گرفتاری های شما و رسیدن به آرامش است که این در گرو صبر و توکل شماست

سلام
من خواب دیدم که حامله هستم و جلوی تمام اعضای خانواده بدنیا اومد و نفس نمیکشید بعد از گریه کردنه من شروع به نفس کشیدن کرد و پسر هم بود.
و اینکه بنده مجرد هستم?

از آنجایی که این نوزاد را در میان جمع به دنیا آورده اید به نشانه ی این است که دست به کار یا رفتاری خواهید زد که خانواده و اطرافیان شما را سرزنش و یا محدود میکنند و خوشبختانه شما می پذیرد

سلام دختر مجردی هستم که خواب دیدم نوازد بسیار زیبایی که خیلی هم دوستش دارم بغل دارم و رفتم خونه مادرم بعد برادرم بچه مو بغل کرده ولی یهویی بچه از دستش میافته رو کاشی سرش میخوره زمین وخون میاد در حالی که گریه میکردم جیغ میزدم بغلش کرده بودم سرشو گرفته بودم خونش بند بیاد تا اورژانس برسه که نمیره هنوز یک روز از خوابم گذشته باز در دل احساسی دارم که انگار واقعیه خیلی ناراحتم تعبیرش بد یاخوب؟

دیدن خون نوزاد در این رویا به علامت این است یک حادثه غم انگیز و یا یک شکست سخت یکی از دوستان نزدیک شما را در افسردگی و غصه غوطه ور میکند

سلام من دختر مجردی هستم که در خواب دیدم یک دختر بچه حدود 3 ماهه دارم ولی پدرش رو نمیشناختم ولی بچه سرطان داشت و تو بغلم فوت کرد منم تا حد مرگ ناراحت بودم و میدونستم که خودمم سرطان دارم و تا چند ماه زنده ام فقط.میشه تعبیرش رو بدونم

تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

سلام من دختری مجرد هستم که خوای دیدم نوزادی پسر دارم ابتدا فکر میکردم که سینه ام شیر ندارد اما ناگهان شیری که کمی هم جامد بود از آن خارج شد و من نوزاد رو شیر دادم علاوه بر آن با شیشه شیر نیز گاهی به او شیر میدادم و همچنین نوزاد قادر به حرف زدن بود و من گاهی از نگهداری اش نگران میشدم و گاهی از داشتنش خوشحال بودم

یک پیشنهاد غیر مترقبه روحیه ات را عوض خواهد کرد و اعتماد به نفس تو را زیاد میکند

سلام دختر مجرد و جوانی هستم خواب دیدم ک ی پسر بچه ی زیبا و یک ساله با لباس سفید من و مامان صدا میزنه و دلبستگی بهم داره یعنی پسر خودمه …..من و پسرجوانی عاشق هم هستیم و قصد ازدواج داریم .تعبیر خواب من چیه؟؟

سلام فرزندم در رویا و سرنوشت شما روشنایی خوشی و سعادت مشاهده میکنم دیدن پسر بچه با جامه ی سفید را به فال نیک بگیرید

سلام من 1ساله عقد هستم خواب دیدم که بچه دار شدم و بچمو یواشکی به دنیا آوردم و به مادر و مادرشوهرم گفتم اینجوری نمیشه بچه روز ب روز بزرگتر میشه و همه میفهمن تو عقد بچه دار شدم باید زود کارا عروسی رو بکنیم خیلی خوشحال بودم ک بچه دارم اما همین ک یادم اومد تو عقد بچه دار شدم یهو ته دلم خالی شد.راستی حتی توی مطب دکتر هم تنها بودم و خوشحال بودم ک الان میرم خانوادمو سوپرایز میکنم تعبیر خاصی داره؟یا بهش فک میکردم همچین خوابی دیدم اخه اخیرا راجع ب این موضوع زیاد صحبت کردیم
پیشاپیش ممنونم از پاسختون

سلام دخترم این رویا به نشانه ی استرس و نگرانی زیاد شما برای آینده ی است با توکل صبوری و یاد خداوند خود را آرامتر کنید چرا که در بخت و اقبال شما روشنایی و خیر مشاهده میکنم

دختری مجرد هستم/نزدیک صبح بود خواب دیدم حامله ام وفورا طی زایمان طبیعی پسری تپل وزیبا بدنیااوردم پدرومادرم فرزندم را پذیرفته بودند ولی همسر نداشتم نگران بودم ک شناسنامه ندارد و ب مادرم میگفتم نام اورادرشناسنامه خود وارد کنند.تعبیرش لطفا

شخصیت تو دیگران را مجذوب می‌کند. از این توان و استعداد خدادادی‌ات استفاده کن و دوستان را دور هم جمع کن و از این فضای صمیمی لذت ببر.

سلام من دختر مجرد هسم خواب دیدم بارداربودم درکنار دریا پدرم وخواهرم داشتن کمکم میکردن زایمان کنم بعدش ک بچه ب دنیا اومد ی دختر خیلی خوشکل ک دوتا پلاک طلای یا زهرا تو گردنش بود فرزند دختر بود لبخند میزد وشیرمیخورددرضمن درخواب همش صدامیزدم یافاطمه زهرا لطفا تعبیرمو بهم بگین

ذکر اسم یازهرا ضامن سلامت شادی و رفاه برای شما و خانواده تان می باشد و به سبب دیدن این رویا برکت و رزق و روزی شما بیشتر از قبل خواهد شد

سلام. من خواب دیدم که تو یه جمعی هسم بعد یه پسر بچه خیلی گریه میکرد و خودشو میچسبوند به من بعد من یه بستنی دستم بود دادم بش شروع کرد بلند خندیدن تعبیرش چی میشه اگه لطف کنید

دوست و یار تو آن کسی است که در غم و شادی با تو همراه باشد ،نه آن کسی که در شادی به دنبالت و در هنگام غم جای دگر باشد ،پس در انتخاب دوستانت دقت کن.

سلام.دختری مجرد خوابی دیده نوزاد پسری داره ک دارم بهش شیر میده ک در حال مردن هستش ک هعی پشتشو میزنه تا هوش بیاد و پشت کردنشو بوس میکنه. میبینه دور اطرافیانش در حال مردن هستن .میشه راهنمایم کنید تعبیرش چیه .تشکر.

خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود

سلام من دختری مجرد هستم که خواب دیدم حامله ام و بچه دار شدم و خودم نفهمیدم کی بچه دار شدم و به همه میگفتم بیهوش شدم بچم که بدنیا اومد اسمشو گذاشتم محمد و بعد به دوست پسرم که در خواب شوهرم بود گفتم و یادم اومد اسم دوست پسرم محمد
و اون تعداد زیادی اسم فرستاد تا من انتخاب کنم حتی یک بار به بچم شیر دادم و کهنشو عوض کردم تعبیرش چیه مرسی

به نشانه ی این است که بار گناهان شما روز به روز زیادتر می شود ارتباط با نامحرم ها برای شما کاری عادی می شود و این باعث می شود تا ابروی شما در شرایط بدی تهدید شود

سلام من دختر مجردی هستم ک دیشب خواب دیدم همه ی اقوام اومده بودن خونمون تا بچه ی بدنیا اومده منو ببینن و بچم دختر بود ک اصلا نفهمیدم چجوری بدنیا اومد خیلی حالم بد شد با این خواب ? تعبیرش چیه ؟

به نشانه ی این است که کسی در این روزها قصد دارد تا از سادگی و احساس شما سوءاستفاده نماید که خوشبختانه موفق نخواهد شد

سلام. من خواب دیدم که تو یه جمعی هسم که عشقمم که مدتیه ولم کرده تو اون جمع هس بعد یه پسر بچه خیلی گریه میکرد و خودشو میچسبوند به من بعد من یه بستنی دستم بود دادم بش شروع کرد بلند خندیدن تعبیرش چی میشه اگه لطف کنید

بخش اول به معنای شادی زیاد و بخش دوم به معنای خراب شدن این خوشحالی و بدل شدن آن به غصه و غم بخاطر یک حادثه یا اتفاق ناخوانده است

سلام من دختری مجرد هستم در خواب دیدم ازدواج کردم ولی پدرش مشخص نبود یک دختر حدود 5یا 6 ماهه داشتم و خیلی دوستش داشتم.

همه ی نشانه های پیرامون تان می خواهند به شما یادآوری کنند که باید انرژی های خود را ذخیره کنید. اما برای دیدن این نشانه ها باید خیلی دقت کنید

سلام من خواب دیدم از پسری که ۲ سال هست با هم دوست هستیم و بسیار به هم علاقه مندیم و فکر ازدواج داریم صاحب نوزاد دختری شدم با اینکه ازدواج نکرده بودیم و خانواده ی من به راحتی این قضیه را پذیرفتن اما خود اون پسر و خانوادش اصلا برخورد خوبی با من ندارن و تمایلی به من و بچه نشان نمیدهند، میشه لطف کنید تعبیر این خواب را بگید؟

این بی توجهی به علامت شروع یک اختلاف و یا دعوا بین شما و فردی که اشاره کردید میباشد

سلام دوست من خواب دیده که من یه جا نشسته بودم و بچه ای رو شیر میدادم ازم پرسیده تو که مجردی چه طور این کار رو میکنی، منم در جواب گفتم خب مامان شدم در ضمن من مجردم و دوستم متاهل ممنون میشم خوابم رو تعبیر کنید

شما بخشنده هستید و دست به خیر دارید و میتوانید به فقرا کمک کنید.صبر و شکیبایی زیادی دارید و به دلیل خیر بودنتان دیکران به شما اعتماد میکنند.

سلام خسته نباشید،من خواب دیدم کسی که بهم خیلی علاقه داریم اومده خواستگاریم ولی پدرم راضی نمیشه و مادرم بام کلی حرف میزنه تا نظرمو عوض کنه و من یک کلام بش میگم دوسش دارم بعد بطور ناگهانی به مادرم گفتم که از خواستگارم باردار م و بچه اوردم همون لحظه ک جنسیتش معلوم نبود ولی زیبا بود مادرم کلی سرزنشم کرد و من هم گریه بعد تو خواب یادم افتاد من رابطه ای نداشتم و دیدم بچه نا پدید شد

لحظات وصف ناشدنی را با همراه عشقتان تجربه خواهيد کرد و بهترین احساس را از اين دیدار خواهی داشت این ملاقات موجب نزدیکی بسیار زیاد شما به یکدیگر خواهد شد.

سلام
من مجردم و خواب دیدم نوزادی توو بغلم بود ک مال خودم بودم. از جای زخم زایمانم اونو تغذیه میکردم ولی از جای زخمم شیر می‌اومد نه خون و ب سرعت جای زخمم خوب شد و بعد از سینه اونو تغذیه میکردم
خیلی عجیب بود اولش خیلی ریز و کوچیک بود شاید ب اندازه ی بند انگشت ک با شیر خوردن یهوو بزرگ شد و کل سینه‌مو توو دهنش گرفته بود نه فقط نوکشو و نوک سینه‌م خیلی باریک و کوچیک بود ولی شیر کم نداشتم

از موضوعی رنج میبری و مدتیست که روح و روانت را آشفته ساخته فردا موقعیتی پدید میاید که تمای آنها برطرف خواهد شد و این قضیه بطور کلی حلی میشود.

سلام دختر مجردی هستم که هنوز ازدواجی نکردم. خواب دیدم صاحب یک فرزند نوزاد شده ام بدون اطلاع خانواده ام و پدر بچه هم کسیه که زیاد علاقه ای بهش ندارم و بچه هم لخته و خوابیده. تعبیر این خواب چیه لطفا بهم بگین

شما به کسب اطلاعات و فراگیری مطالب بسیار علاقه دارید و وقت زیادی را برای این کار می‌گذارید بدانید که به زودی به موفقیت می رسید.

سلام روزتون بخیر، من با پسری که رابطه دوستی دارم البته سالم و خیلی کم هم رو میبینیم دیشب خواب دیدم که ایشون خونه ما هستش ی کم چهرش متفاوت بود ریش و سبیل داشت و یک بچه از دوست دختر سابقش تو بغل، من معذب بودم که ایشون وارد خونه ما شدن و همه خانواده هم بودن، بچه رو هم خیلی دوسداشت و از خودش جدا نمی کرد و توقع داشت منم بچه رو تحویل بگیرم، چهره شاد و راضی هم داشت، از محیط خانواده ما هم راضی بود،!!؟

رابطه عاشقانه ای دارید ممکن است به دلایلی دچار فاصله و جدایی بشوید و رابطه‌تان سرد شود و از بین برود هوشیار باشید.

سلام من یک دختر مجرد هستم که خواب دیدم یک دختر بچه ی ۳ ۴ ساله دارم که خیلی حس خوبی بهش داشتم.میشه لطفا تعبیرشو بگید؟

عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی

سلام . من یه دختر مجردم . من دو شب پشت سر هم خواب بچه دیدم . شب اول خواب دیدم دارم به یه بچه شیر میدم . شب دوم دیدم که یه نوزاد پسر دارم و حمومش میکردم و خیلی هم دوسش داشتم و نوزاده هم همش تو بغلم بود.

اتفاق مبارک و شادی‌آفرینی رخ می‌دهد که تو را هم خوشحال می‌کند. باید برای دوستی‌ها ارزش قائل شد و برای تداوم آنها تلاش کرد. یک هدیه کوچک دارای یک پیام مهم است.

سلام روزتون بخیر
من قبلا نامزد کردم و جدا شدم
من خواب دیدم دختربچه قشنگی رو به دنیا اوردم که دائما لبخند به لب داشت تو خواب کسی شوهرم بود ک سنش خیلی از من بیشتر بودو اصلا توجه ای به بچه نداشت و تو خونه جز مادرمه کسی به بچه م توجه نمیکرد در حالی که الان کسی خواستگارمه که ازمن یه سال بزرگتره و خیلی بهم علاقه داره و مجرده
میشه تعبیرشو برام بزارید

از آسيب بدخواهان دور مي ماني و دوستان نيز با تو صميمي تر ميشوند

سلام
دختری مجرد هستم ک یه پسر و دوست دارم ولی اون منو نمیخواد
دیشب خواب دیدم با یه آقایی ازدواج کردم و از اون صاحب یه نوزاد دختر شدم به قدر جونم نوزادمو دوسداشتم و هزاران بار میبوسیدمش
تو خواب نوزادم حتی بزرگ شد و بزرگ که شد،شد پسر. که بازم عاشقانه دوسش داشتم
پدرش هم تو خوابم زیاد نبود و زیاد تو زندگی پسرش دخالت نمیکرد ولی تو خواب یادمه پذرشم دوست داشتم
میشه تعبیرشو بگید؟ایا ربطی ب پسر مورد علاقم داره؟

شما برای خودتان اهدافی تعریف کرده اید و برای رسیدن به آنها تلاش های زیادی می کنید. اگر تا به حال به مرادتان نرسیده اید، شاید ایراد از خود شماست. بهتر است که کمی روش تان را تغییر دهید

سلام یه دختر هستم که نوزاد پسرخوبی دیدم تو ملفه سفید و بیدار شد و بهش حرفایی که میگفتم تکرار میکرد و همه تعجب کردن که میتونه حرف بزنه و بعد دیدم پنج ساله شد و خیلی شلوغ بود ولی دوستش نداشتم
تو لحظات تعیین کننده ای هستم
از طرف اطرافیانم فشار هست برام و بحث افکارم پریشون شده شب و درمورد پسر بچه حرف زدیم اینا میتونه باعث خواب بشه؟
و اینکه جایی خوندم حرف زدن اون دلیل بر مرگ منه تعبیر این خواب چیه واقعا

در یک مجلس غم و اندوه مقداری در زحمت خواهید افتاد. اما چندان مهم نیست.

سلام یه دختر هستم که نوزاد پسرخوبی دیدم تو ملفه سفید و بیدار شد و بهش حرفایی که میگفتم تکرار میکرد و همه تعجب کردن که میتونه حرف بزنه وبچه میخندید و وقتی بهش میگفتم فینقیلی اونم میخندید و تکرار میکرد منم خندیدم و گفتم وای حرف میزنه بعد دیدم پنج ساله شد و خیلی شلوغ بود ولی دوستش نداشتم تو لحظات تعیین کننده ای هستم از طرف اطرافیانم فشار هست برام و بحث افکارم پریشون شده شب و درمورد پسر بچه حرف زدیم اینا میتونه باعث خواب بشه؟ و اینکه جایی خوندم حرف زدن اون دلیل بر مرگ منه تعبیر این خواب چیه واقعا
من به چیزی که میخوام ایمان دارم
آهان و نگران خوابیدم با فکر احتیاط هایی که باید بکنم تا برسم به چیزی که میخوام و من دختر دوست دارم

شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد.

سلام من تو خواب دیدم که بارون شدید باریده بود و همیشه که چاله چوله های خیابون با اب کمی پر میشد این دفعه به قدری از اب پر شده بود که انگار سیل اومده بود و من که با ماشین داشتم میرفتم خونه از این قسمت خیابون رد شدم و برای چند لحظه احساس کردم توی این سیل گیر کردم و داخل ماشین پر آب شد ولی من آبی نمیدیدم و احساس میکردم که ماشین داره میره زیر آب و ممکنه غرق بشیم!کنارم یه بچه ی ۳ ۴ ساله ی خیلی زیبا بود که نمیشناختمش بهم گفت نگران نباش اینم تموم میشه که بعد چن لحظه من تونستم از اون آب که مثل سیل بود بیرون بیام و از اونجا رد شدم و همه جام گل و خاک شده بود و سالم رسیدم خونه و با اینکه خونوادم خیلی حساسن وقتی واسشون موضوع رو تعریف کردم اهمیتی ندادن و تو خواب ناراحت شدم که چرا واسشون مهم نبود.
آیا این خواب میتونه ربطی به جدا شدنم از دوس پسرم داشته باشه؟چون میخوام تموم کنیم

پر شدن جدول ها و چاله های خیابان بخاطر باران شدید به معنای اتمام رابطه های عاطفی است که مسیر درستی نداشته اند و درواقع در این گونه رابطه های چیزی به جز گناه و فساد وجود ندارد

سلام لطفا خواب منو تعبیر کنید.من مجردم
ولی خواب دیدم فرزند دوقلو گیرم اومده…و دارم بهشون شیر میدم.اولش شیر نداشتم اما یه دفعه شیر درون سینه ام جمع شد.

شیر دادن به نوزادان دوقلو بلا را دفع روزی و رزق را زیاد و آرامش را در اینده به صاحب رویا هدیه میدهد

سلام ..من دختری مجرد هستم و خواب دیدم از پسری که مدت ها پیش با او بودم و همه چیز بین ما تمام شد (البته این اقا اصرار به بازگشت دارند)بچه ی پسر دارم در حد نوزاده چند روزه و نامشروع هست این فرزند …توی خواب ازدواج نکردیم و ان بچه را از ترس ابرو پنهان میکردیم برای مثال من گفتم بچه را بده بمن ببرم خونه بگم بچه دوستم هست و ازش نکهداری کنم ….لطف میکنید اکه تعبیر کنید ممنون

با سلام تعبیر این رویا تاوان گناه یا اشتباهاتی است که در گذشته مرتکب شده اید میباشد محتمل است در اینده به رنج زحمت و گرفتاری بیفیتد و برای مدتی را افسرده به زندگی ادامه دهید

سلام
من دختری مجرد هستم که کسی رو دوست دارم ولی میدونم رسیدن به اون دیگه محاله
مادرم شب تولد حضرت فاطمه(س)خواب دید من کنار یه اب روان و دشت سبز در حال نماز خوندن هستم یه بچه پسر چند ماهه کنارمه مادرم پرسیده این بچه کیه من گفتم اسمش مصطفی است بعد پدر همونی که دوستش دارم میاد میگه این کیه مادرم میگه نمیدونم پدر اون هم با عصبانیت میگه من نمیدونم جریان چیه
میشه لطفا تعبیرش رو بفرماید چون قبل خواب مادرم خیلی دعام کرد که به ارامش برسم و خودم از خدا خواسته بودم برای رسیدن بهش از خدا کمک بخوام و صبر کنم.ممنون و سپاسگزارم .

دچار شکست عشقی می شوید و بسیار ناراحت و غمگین خواهید شد ، بهتر است دست از انزوا و افسردگی بردارید چرا که همه چیز تمام نشده و با اشخاص لایق تری آشنا خواهید شد

سلام دختری مجرد هستم که دیشب خواهرم که متاهل هستن خواب دیدن که دختر بسیاااار زیبایی دارم و همش می‌بوسد بچه رو .. البته در خواب هم پدر بچه رو ندیده بوده.

از انجا که خواهرتان برای شما چنین رویایی دیده اند بیانگر اینده ای روشن و همچنین عاقبت بخیری برای شماست

سلام و وقت بخیر
من دختر مجردی هستم، قبلا خواستگار داشتم که ازش خوشم هم اومده بود ولی بنا به دلایلی ازدواج نکردیم نزدیک به یک سال میشه که از این قضیه گذشته و من دیشب خواب دیدم که ما نامزد هستیم، و من ازش باردارم و این آقا گفته من میخوام با دختر خالت ازدواج کنم ( در واقعیت همچین دختر خاله ای هم ندارم) و تو هم اگه بخوای بمون نخوای طلاق، من تو همون خواب یهو دیدم یه بچه کوچیک اندازه یه انگشت تو اتاقمه و این بچه منه که بهش میرسیدم بعد یه روز شد اندازه نوزاد طبیعی و گفتم ازش جدا میشم و خودم بچه مو بزرگ می کنم .یکم قاطی پاتی بود خوابم نمیدونم تعبیرش چیه.

این رویا نشان دهنده ی این است که یک شانس و یا یک فرصت خوب در اینده نزدیک نصیب شما خواهد شد

سلام دختر مجردی هستم خواب دیدم ک یه نوزاد در بغلم هست و میدونستم ک اون بچه مال منه و من میخواستم برم جایی و میخواستم بچه رو پیش مامانم بذارم ولی اون بچه محکم چسبیده بود ب من و نمیخواست جدا بشه منم بوسش میکردم و قربون صدقش میرفتم توی خوابم خیلی احساس وابستگی بهش میکردم و دوسش داشتم اون بچه هم دقیقا همین حس رو به من داشت

از موانع و مشکلاتی که احیانا از آنها هراسناک هستید با بردباری و پایداری خود با موفقیت گذر خواهید کرد

خواب دیدم یه بچه تو بغلمه بچه ی خودم بود ولی نمیدونم دختر بود یا پسر داشتم نازش میکردم میخواستم شیرش بودم که بیدار شدم

به نشانه ی سلامت سعادت و رزق و روزی برای شما و اهل منزل خصوصا در سال پیش روست

سلام ، مجردم ، خواب دیدم 3 تا بچه دارم 7،6 ساله 2 تا دختر 1 پسر، یه کیشوون تو بغلم بود و مریضبود ، نا راحت بودم از مزیضیش، هر سه تا شون هم خوشکل بودن ، قبل هم خواب دیده بودم یه پسر و دختر خوشکل دارم که دارم ازشون عکس می گیرم ، میشه تعبیرشو بگید خیلی نگرانم

دچار محدودیت شده اید . و شرایط برای ادامه این راه فعلا مناسب نیست .به موقعیت قبلی بر گردید.و برای این راه دنبال فرصت مناسب باشید .

سلام من یه دخترمجردم درخواب دیم یه دختربچه درآغوش خوددارم خیلی خوشکل بود تپلم بودمیخواستم بخوابونمش ولی اصلا نمی خوابید فقط نگاه م میکردبعدش بیدارشدم

سلام . من خواب دیدم که پسری به دنیا اوردم(خواب زایمان ندیدم فقط دیدم ک پسری به تازگی به دنیا اوردم) اما گفتن مرده است قبلش برام مهم‌نبود وقتی دیدمش شروع کردم به گریه . اما هر چه فکر میکردم من باکره بودم و دستم به کسی نخورده بود . و جالب بود خانواده منو سرزنش نمیکردن . و حتی هر چی میکردم صحنه ای از زایمان به یاد نمیاوردم. فقط یه شخصی که قبلا ت زندگیم بود دوباره اومده بود دنبالم . گفتم من حتی دستم به تو نخورده این بچه از کجا اومده گفت واقعا نمیدونم و همش میخواستم‌اونو بفرستم پی زندگیش ک زندگی فعلیم بهم نخوره. البته اینم‌بگم ک همش فکر میکنم نکنه یهو بیاد و زندگی فعلیمو بهم بریزه و شب قلب خواب هم موضوعی رو گفتن همش خندم میومد ک فک میکنم بعدا منو به گریه بندازه. واقعا گیجم نمیدونم . خوابم خیلی بی اساس بود . اصلا نمیدونم زاییده ذهن خودمه و بخاطر فکر مشغولمه یا این که واقعا تعبیر خاصی داره

دیدار و ملاقاتهایی با خانواده و دوستان

سلام من بایکی دوستم و خواب دیدم تنها تو خیابونم هیجکس نبود و یه پسر کوچکلو بغلم بود خیلی خشکل بود ۵ماهه بود و میدونستم او دوستم بچه دار شدم ولی اون نبودش تو خوابم تنها بودم.حتی میدونستم ازدواج نکردم و هی میگفتم من کی بچه دار شدم ولی میدونستم بچه مال خودم و دوستمه

فرصت ای پیش می آید که مي‌تواني از كه از آن نردباني بسازي براي رشد و رسيدن به موفقيت‌هاي بزرگ.

سلام من مجرد هستم و در خواب دیدم ک یک فرزند تقریبا 2ساله دارم ک حرف میزند من اورا اذیت میکردم در حالی ک واقعا دوستش داشتم حتی وقتی بهش داد میزدم و اون گریه میکرد بغلش میکردم و اروم میشد تعبیرش چیه دخترم

دوران سختی را می گذرانید ولی این دوران به خوبی پایان خواهد یافت و استواری شما به پایان خوب این دوره کمک می کند.

سلام من ي دختر مجردم و خواب ديدم تو سن ١٧سالگي دارم ازدواج ميكنم و تا موقع عقد پسررو نديده بودم و اصلا نميشماسمش ولي انگار تو خواب ميشماختمش وقتيم ديدمش يكرست رفتيم سر خونه زندگيمون وخيلي مرد خوبي بود

به علامت ذهن بلند پرواز شماست این رویا نشان میدهد در اینده درباره تصمیمی مهم و سرنوشت ساز عجولانه و زود فکر میکنید

سلام
من دختر 17 ساله اي هستم!مجردم!صبح بود خواب ديدم يهو بچه دار شدم(زايمان را نديدم)سن بچه و جنسيتش را زياد بخاطر نمياورم حس ميكنم كه دختر بود،در قسمتي از خوابم بچه ام خوابيده بود.جالب تر برايم اين بود كه وقتي به پدرو ماردرم گفتم كه من ك با كسي رابطه اي نداشتم اين بچه چطوري بدنيا اومد،خيلي راضي و خوشحال بودن از اينكه نوه دار شدن..راستي منم خيلي دوستش داشتم

چون پدر و مادرتان نیز در رویای شما حضور داشتند خوب است و نوید بخش عاقبت خیری و سعادت برای شماست

سلام.من دختری مجرد هستم و دیشب خوابی طولانی دیدت تا زمانی ک از خواب بیدار شدم هم ادامه داشت.خواب دیدم و حدود ۶ ماه بود ک حامله ام اما نمبدونستم و با تعجب دنبال قطعی شدن این ماجرا بودم ک آیا واقعا حامله ام یا نه….خیلی دنبال جواب قطعی بودم اما به هیچ کسی اعتماد نداشتم ک این قضیه رو بگم..تا این ک نیمه های شب بود و من رفتم جایی ک قبلا هم واس سونو گرافی رفته بودم….ی خانم دکتری اونجا بودن ک بهش اعتماد کردم واونم قبول کرد و همون موقع آزمایشو انجام داد و بهم گفت ک حامله ام…بهم شکلات تعارف کرد ولی من گریه میکردم و ب این فکر مبکردم حالا باید چه کار کنم!
و جواب آزمایشم هم تو ی دشتی پراز گل شقایق بهم داد…ی دشت از گل های شقایق و گل های زرد ک این دشت کنار جاده بود

گلهای شقایق در این رویا به نشانه ی رد شدن شما از سختی های زندگی ست وجود دکتر مورد اعتماد به علامت دوستی وفادار و مهربان در کنار شماست که حامی و همراه تان است

سلام خسته نباشید من مجردم وخواب دیدم نوزادی در دست من هست که مال خودم است اما در خواب همسری ندارم وجنسیت بچه رو هم نمیدونم،بچه روهم دوست داشتم

خبرهای خوشحال کننده از جانب نزديکان.

سلام من ي دختر مجرد ١٧سالع هستم خواب ديدم ك بچه دار شدم جنسيتش معلوم نبود با اينكه چهرش زياد مشخص نبود ولي خيلي دوستش داشتم ك همون موقع پدر بچه از پله ها بالا اومد و من اصلا نميشناختمش يكم تعجب كردم ولي اينقدر شبيه واقعيت بود فكر كردم خودم الزايمر گرفتم ك يادم نمياد ازدواج كردم خلاصه همون موقع من و بچه با پدرو برادر و مادرم با ماشين رفتيم ب ي دشت پر از گل و ي ابشار ك چنتا خانواده هم اونجا بودن پدرومادرم پياده شدن و منو برادرم تو ماشين مونديم ك پدر بچه پيشم نشست وهموم موقع بچه ب گريه افتاد منم مجبور شدم بهش شير بدم البته يكي از سينه هام شير نداشت و سينه چپم آنقدر شيرش زياد بود ك ازش ميريخت خلاصه ب بچه شير دادم و بگم ك خانواده از اين قضيه خيلي خوشحال بودن لطفا راهنماييم كنيد

خبر های غیر منتظره – امیدواری

سلام..خسته نباشید .. من 15 سالمه ازدواج نکردم .. دیشب خواب دیدم یه بچه دارم و جنسیتش معلوم نبود و تو خواب هم ازدواج نکرده بودم حس مادرانه ای داشتم و بهش شیر میدادم و فقط همین یادمه تعبیر این خواب چیه؟

پیروزی در یك كار سخت _ مرگ یکی از دوستان یا فامیل

سلام خواب دیدم انگار تازه زایمان کردم رو تخت روی شکم خوابیده بودم درد داشتم احساس میکردم جفت از بدنم خارج نشده و بچه هام دوقلو و پسر هستن و خیلی کوچیک و لاغر اما یکی بهتر بود پدر بچه هم پسرخالم بود که به پیشنهاد ازدواجش جواب رد دادم همش نگران بودم اگه بخوام باکس دیگه ای ازدواج کنم این بچه هارو چیکار کنم بچه هارو دوس نداشتم اما دلمم نمیخواست به امون خدا ولشون کنم اذیت شن بچه ها اصلا گریه نمیکردن و من همش فکر میکردم مردن ولی همش سرمو میذاشتم رو سینشون میدیدم دارن نفس میکشن

اعلام تقاضای عاشقانه یا تقاضا در مورد یک موضوع عشقی یا ازدواج از جانب جنس مختلف.

سلام من مجردم ولی خواب یک بچه دختر خیلی خوشگل وخنده رو تقریبا دوساله رو دیدم که اقایی گذاشتنش تو بغلم .منم تو خواب حس میکردم مادر اون بچه ام . میشه بگوید تعبیر این خواب برای من چی هست ؟امیدوارم که خیر باشه

بله نیکوست از انجا که این فرد برای شما ناشناس بوده اند بیانگر این است که در اینده ی نزدیک به چیزهایی که به آن علاقمند هستید و با دیدنشان خوشحال می شوید براحتی در مسیر زندگی شما قرار خواهند گرفت

سلام دوست عزیز من به تازگی از کسی که دوست داشتم جدا شدم اما در خواب دیدم که از اون شخص بچه دار شدم و بچه ام دختر بود اما پدر و مادرم از این اتفاق عصبانی و ناراحت نبودن تعبیرش چیه؟

به زودی مشکلات برطرف شده و در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد.

سلام
من یه دختر مجرد هستم
خواب دیدم که بچه دوقلوی پسر دارم
خیلی هم تپل و خوشگل بودن
تعبیرش چیه

دوقولوهای پسر برای شما از روزی رزق و آرامش در زندگی آینده خبر میدهند

سلام من دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم بچه پسر دارم که یک یا ۲ ساله بود که در آغوشم بود و در حال راه رفتن بودم و من با این پسر بچه حرف میزدمو قربون صدقش میرفتم و همش بهش میگفتم مامان جون یا میگفتم پسرم ، واقعا توی خواب حس مادرانه ای به اون بچه داشتم

حواستان باشد و از کارهای ریسک دار هم دوری کنید،و دیگران را به تمسخر نگیرید،بدانید که عشقتان شما را دوست دارد و همه چیز خوب خواهد شد.

سلام…من دختري مجرد هستم كه خواب ديدم از كسي بچه دار شدم که دوسش دارم..بچه هم خیلی شبیه خودم بود..و بهش شیر میدادم ..تعبیرش چیه

این رویا نیز خبر از روزهای شادی آفرین و خوش یمن برای هر دوی شماست

سلام . من دختری مجرد هستم خواب دیدم که نوزاد دختری دارم که جثه بزرگتر از سن و زیبا داشت و من را بوسید و می تونست خیلی محدود کلماتی را ادا کند و من در حال غدذا دادن بهش بودم . با تشکر

جثه بزرگتر این نوزاد به رویاها و اهداف زیاد شما در زندگی اشاره دارد که با عنایت خداوند در حال نزدیک شدن به این اهداف هستید

سلام.من دخترمجردی هستم و خواب دیدم درکنارپسری که دوستش دارم هستم و بدونه دردبچه ای کوچک باچشمانی قهوه ای روشن به دنیا اوردم و به او شیر میدهم

دل تنگ هستی و روح و روان خسته ای داری مه همگی درمان می شود درهای وصال باز می شوند

من خواب دیدم یه خانومی فکر میکنه من باشوهرش در ارتباطم در حالی که همچین چیزی نبودو منم اصلا باهاش بحث نمیکردم گفت من دوتا بچه دارم یکیشو میدم بهت برو

فرزندم صدف رویاهای شما در وب سایت توپ تاپ جمع بندی شده اند و همگی آن ها در حالت تعادل هستند و خطری در آینده شما مشاهده نکردم

سلام . من خواب دیدم یه پسری ک قبلا سعی میکرد بهم‌نزدیک شه و من پسش زدم . تو خیابون تو اون همه مردم یه بچه ی کوچیک رو اورد داد دست من یه بچه ی بور چششم‌و مو زرد بود . گفت خودم نمیتونم تو بیارش دم خونه واسم . منم خوشحال بودم ک ب من توجه کرده و دخترای دیگ اعصابشون خورد میشخ . اما در واقع خودم اصلا بهش حسی نداشتم فقط واسه در اوردن حرص بقیه . منم بچه رو سالم دادم دستش و گفتم‌مرسی ک حرصشونو در اوردی

معمایی برایتان پیش آمده که لاینحل است برای حل آن به افراد ناباب مراجعه نکنید چراغ امیدتان روشن می شود و شما به جواب معمای خودتان می رسید

سلام دختر مجردی هستم. دیشب خواب دیدم یک نوزادی دارم (جنسیتش معلوم نبود) که مراقبش بودم ولی بعد از مدتی که سراغش رفتم دیدم مرده..

از راهی که می روی می خواهند منصرفت کنند.

سلام خواهرم خواب دیده که من صاحب فرزند پسر شدم و اون خیلی بچه رو دوست داره و دلش میخاد بغلش کنه .تعبیرش چیه/در ضمن من مجردم.

فردی حسود، خودخواه و بدخواه در حق شما یک بی لطفی و نامهربانی می کند، اما کاری از پیش نخواهد برد.

سلام.من دختر مجرد هستم.خواب دیدم یه دختربچه نوزاد دارم که خیلی خوشگله.دوستم که واقعا یه دختربچه نوزاد داره که زشته به نظر من.تو خواب میدیدم که میگفتم بچه من چقد خوشگله بچه فلانی زشته و….اینم بگم که من با یکی از همکلاسی هام در حال آشناییم که منو خیلی دوس داره ولی جثه بسیار ریزی داره و هم قد منه و من ظاهرش رو نمیپسندم و احساسم مثل ایشون‌نیست.

از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

سلام . من دختر مجرد هستم و در شرف ازدواج. در خواب دیدم یه بچه به دنیا آوردم و زایمانم طبیعی بود و دردی را احساس نمیکردم. بعد از زایمان خونریزی داشتم و پوشاک ها همش خونی میشد و پرستارها جمعش میکردن و بعد مادر بزرگم که فوت شده رو دیدم که اومد کنارم و خوشحال بود وبهم گفت مینا لباس تو خوشگل تره .گفتم خوب برای تو هم خوبه دیگه. داشتیم لباسهای همدیگه رو تو موبایل نگاه میکردیم. لباس من لباس سبز رنگ مجلسی بلند بود. ولی مال مادربزرگم لباس نخی چند تکه صورتی بود.

یک شخص طماع و حریص و خود شیفته که در اطراف شماست

سلام من دختر مجرد هستم چند شب پیش خواب دیدم بچه دار شدم و پشت سرش یه بچه ی دیگه ام به دنیا آوردم .تعبیرش چی هست ؟؟

شروع یک رابطه عاطفی برای دوستی نزدیک. شروع خوشبختی

سلام. وقت بخیر میشه در مورد خواب من بیشتر توضیح بدید. آخه من همبن خواب رو به طور مختصرتر تو صفحه مادر شدن یک دختر مجرد نوشتم و شما یه چیز دیگه تعبیرش کردین(یک شخص طماع و خود شیفته تعبیر کردین)

نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

سلام همسرم خواب ديده كه دخترمون كه مجرده بچه دار شده من خيلي راحت پذيرفتم ولي همسرم وقتي فهميد خيلي ناراحت وعصباني شد ومقدمات طلاق رو فراهم كرد كه منو طلاق بده ومهلت چند روزه داد كه خونه پيدا كنيم واز خونه اش بريم بيرون

یكی از علت‌های این سرگردانی خود تو هستی كه هنوز بلاتكلیفی. بهتر است هدفت را مشخص كنی تا دیگران هم تكلیفشان را بدانند!

سلام من مجردم حدود يك هفته هست خواب ميبينم يه نوزاد دختر بغلمه و آواره ي خيابونا هستم پريشب بر عكس هر شب خواب ديدم اون بچه پسره. ديشب هم وقتي دوباره خوابشو ديدم صورتش بسيار زشت و كريه شده بود ولي فقط همين يك بار زشت بود بقيه ي شب ها صورت بچه بسيار زيبا بود تعبير خوابم چيه خيلي ميترسم ميشه لطف كنيد؟؟؟؟؟

نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی

سلام من مجردم.و این خوابی رو که میخوام بگم قبلا اتفاق افتاده ولی با این تفاوت که قبلا خواب میدیدم که فرزند دختر بامزه و ارومی دارم .ولی ایندفه دیدم که یه دختر بزرگ از یه شوهر و یه پسر کوچکتر از یه شوهر دیگه …و همیشه هم از بودن این بچه ها بخاطر اینکه سنم کم هستش راضی نبودم..
و مادرم هم یبار خواب دیده بود که من درحالتی که مجردم بچه دارم مرسی اگه تعبیرشو بگین

خوشحالی.تحول و دگرگونی

سلام من خواب دیدم صاحب نوزادی پسرشدم از کسی که قبل باهاش دوست بودم اما دوستیمان تمام شده است من در خواب به بچه شیر میدادم و لذت میبردم و میخواستم بچه خووب شیر شود و همش میخواستم به دیگران توضیح دهم اما کسی برخورد ان چنانی متعجب نشان نداد منم چیزی نگفتم من مجرد هستم لطفا جواب بدهید تعبیرش چیست

سمبل وقار، دوستی، ایمان

سلام
من دختر مجردی هستم که خواب دیدم صاحب نوزادی شیرخواری شدم. نمیدونستم جنسیت نوزاد چی هست ولی خیلی دوسش داشتم … همزمان هوای بارونی شدیدی توی خوابم بود که منو میترسوند…
خواهش میکنم تعبیر خواب من رو هم بگید

با آشفتگی و اغتشاش های فکری خود را درگیر نسازید، زیرا جسم و روح شما بسیار حساس و شکننده است.

باسلام, دختری مجرد هستم,پدر خواستگارم خواب دیدن ک من توی بیمارستان سر زایمان فوت شدم, ایشون منو از روی چندتا تار موی سرم شناختن توی خواب, واینکه پسرشون تو خواب همسرم بوده اما تو اون لحظه حضور نداشتن, ممنون میشم تعبیر خواب رو برام بزارید, با سپاس

هیچ معنایی به جز طوع عمر و سعادتمندی برای شما ندارد

سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون ❤
من یه دختر مجردم تو خواب دیدم دختردار شدم دخترمم پیش مامانم بود ،بعد ما چن نفر که از فامیل بودیم نشسیم یه جا ، چن تا دختربچه ی یکی دوساله با موهای بلندو خوشرنگ اوردن کنارمون ،هرکس دختر خودشو بغل میکرد دوتا دختر مونده بود مامانم میگف اینا دخترای توان ولی من دوسشون نداشتم ، اولی سبزه و لاغر بود با موهای خیلی زیبا دومیم تپلو سفید باموهای فرو کوتاه

در آینده دچار گرفتاری و دردسر می شوید ولی قبل از رویارویی با آن بهتر است خود را نجات دهید و راه چاره ای پیدا کنید.

سلام من دختر مجردم دیشب خواب دیدم که یه پسر بچه شیش هفت ماهه داشتم ناز بود دوستش داشتم اما بعد یادم افتاد که من ازدواج نکردم و نگران شدم خانوادم خیلی عادی با این قضیه رفتار می کردن

در تقدیر بخت و خواب شما افراد زیادی را می بینم که باعث بوجود امدن رضایت و خوشحالی برای شما شده اند و بر آنان تکیه زده اید و همچون کوهی حامی شما هستند

من مجردم و خواب دیدم یه دختر کوچولو تنهایی به دنیا اوردم ولی ازم گرفتنش من گریه میکردم و میگفتم بهم بدینش هنوز بهش حتی شیر هم ندادم که بعدش داییم برام آوردش گفت بیا ببین داره میخنده.

احساسات عاری از لطافت

سلام من دختر مجردی هستم اما چن بار تا حالا خواب دیدم ک باردارم وشکمم بزرگ شده یا قراره زایمان کنم یا چند وقت پیش هم خواب دیدم ک یه بچه ۲-۳ساله دارم و دیشب خواب دیدم ک قصد دارم بارداربشم بعداز تموم شدن درسم و متاهل بودم درخواب
میخواستم ببینم تعبیرش چیه ک اینقدر این خوابارو میبینم
درضمن من درخوابها انگار مجرد نبودم و خجالتی نداشتم ازبابت بچه دار شدنم اما همسری در خواب نمیدیدم
اما درهمه خوابها حس خوبی داشتم از داشتن بچه یا باردار بودن
لطفا تعبیرشونو بگین….ممنون

موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد

سلام همسرم خواب ديده كه دخترمون كه مجرده بچه دار شده من خيلي راحت پذيرفتم ولي همسرم وقتي فهميد خيلي ناراحت وعصباني شد ومقدمات طلاق رو فراهم كرد كه منو طلاق بده ومهلت چند روزه داد كه خونه پيدا كنيم واز خونه اش بريم بيرون

مخالفت شدید پدر با این ازدواج بیانگر مشاجره ای نه چندان مهم با فرزند خانواده ست

سلام من دختری مجردم ودر خواب دیدم از یه پسری که یه ساله باهاش در ارتباطم دختری دو سه ساله دارم که پیش همون پسره بود و به من پیام میداد که اگه دخترت رو میخوای بیا ببرش یه چند روز منم قبول کردم دخترمم خوشگل بود

از حادثه یا یک خطر ناچیز بطور کاملا و به موقع و به هنگام، نجات می یابید

سلام من مجردم خواب دیدم که یه دختردار شدم تازه پیش خانواده خودم هستم و شوهرم معلوم نیست میخواستم بهش شیر بدم حرف زد گفت اول برو سینتو بشو

شستن سینه برای شیر دادن به طفل بیانگر پاکی وژدان و روح شماست دلالت بر پیدا شدن ظرافت و نظم در زندگی شخصیتان داشت

سلام،يكي از دوستان من خواب ديده كه من يك پسر بچه ي زيبا دارم.اما در خواب اهميتي به بچه نميدم.تعبيرش چيه؟درضمن مجرد هستم

خونسرد بودن شما در این خواب یعنی طی شدن روزها به همان روالی است که انتظار دارید که سبب آرامش برای شما می شود

سلام وقت بخیر .دیشب خواب دیدم که یه دختر تقریبا یک ساله دارم خیلی خوشکل بود داشتم روی پاهام می خوابوندمش و با سروصدای زیاد بیدار میشد کمی بغلش کردم .زن دایم گفت خسته شدی بچه رو گرفت و گذاشت رو پاهاش تا بخوابه. من مجرد هستم تعبیرش چیه؟

نیکبختی های زیادی در آینده ی شما وجود دارد در تعبیر این خواب مردی مهربان و وفادار را دیدم که در کنار شما در اینده قرار خواهند گرفت

با سلام
من قبلا متارکه کردم..29 سالمه
خیلی وقتا خواب میبینم که بچه دارم گاهیم دوتا..دیشبم خواب دیدم که که فرزند پسر در آغوشمه و حس مادرانه عجیبی بهش داشتم..تعببرش چی میتونه باشه

نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت

سلام خسته نباشين،من مجرد هستم و ٢١ سالمه خواب ديدم نوزادي دارم (زايمانم رو نديدم) و پدر اين بچه كسي هست كه الان باهاش در ارتباطم و خيلي همديگر رو دوست داريم و قراره ازدواج داريم،تو خواب منو اين آقا كه در خواب شوهرم بود و بچم و پدر و مادرم سوار يك ماشين بوديم و حركت ميكرديم و من به بچه شير ميدادم.ميشه لطف كنيد تعبيرشو بگيد.

در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

دختری مجرد هستم خواب دیدم یک پسر دو سه ساله دارم که خیلی خوشگل و دوست داشتنی و بامزه بود . وقتی بیدار شدم دلم میخواست واقعیت میداشت و یک همچین بچه ای میداشتم . تعبیرش چیه؟؟؟

مراقب بعضي از رفتارهايت باش! به راحتي مي‌توان دلي را شكست و با يك توهين روحي را آزرد اما همان دل و روح را نمي‌توان با هزار كوشش بدست آورد.

سلام من خواب ديدم دوست و دوست پسرش يه پسر بچه دارند و دارن او پسر بچه رو بزرگ ميكنن و خانواده پسره نميدونن كه اين نوه اشونه

عاقبت تلخ و غم انگیزی برای رابطه ی اشخاصی که به آن ها اشاره داشتید در راه است ، اگر مقدور است کمی ایشان را نصیحت کنید

سلام خسته نباشید
من یه دختر مجردم ۱۸سالمه خواب دیدم که یه نوزاد دختر به دنیا میارم انگار تو شرایط بدی بودم و بیهوش شدم وقتی هم که بهوش اومدم بهم گفتن بچت مرده من هم از خانوادم دور بودم بعد اینکه حالم خوب میشه میرم پیش خانوادم همه میان استقبالم منم همش ناراحت بودم یهو میبینم پدرم یه بچه دختر دستشه و داره میخنده دختره هم میخنده میرم سمتشون میگه بیا دخترتو بغل کن منم از خوشحالی فقط گریه میکنم و سجده میکنم بعد ازش فاصله میگیرم و گریم بند نمیاد اما پدرم بچمو میزاره زمین اونم راه میره و میاد سمتم و میخواد که بغلش کنم

همین شرایط بد روحی را ممکن است در ایام اینده تجربه کنید باید با فرا رسیدن این روزها صبور و امیدوار باشید و خود را نبازید

دختري مجردم كه خواب ديدم نوزادي دارم.مطمئن نيستم پسر بود يا نه ولي بهش خودم شير ميدادم و مواظبش بودم.اولش فكر ميكردم بچه عقب افتاده هست بعد ديدم نه اينطوري نيست و كمي لاغر بود.گاهي بچه كارهايي ميكرد كه به نوزاد بودنش شك ميكردم مثل به زور رو پا بلند شدن و گاهي حرف زدن با خودم ميگفتم منكه مجردم يعني اين بچه از كسي هستش كه دوسش دارم؟ خوانوادم هم مراقب بچه بودن و باهام خوب بودن. لطف كنيد جواب بديد.

لذت، کامیابی، خوش گذرانی

سلام و خسته نباشید. من دیشب خواب دیدم بغلم یه دختر 3 …4 ساله هس که دختر خودمه اسمش هم دلسا هست. ولی تو خواب گمش میکنم و هرچقدر میگردم هم پیداش نمیکنم. میشه لطفا تعبیر خواب منم بگید؟ من مجردم. ممنون?

قاطعیت، سفر غیر منتظره

باسلام خسته نباشید.من دختر مجردی هستم خواب دیدم باردارم از دوس پسر قبلیم و از زایمان میترسم اما یهو دیدم بچه بغلمه صاحب دختری بسیار زیبا شدم بااینکه تازه متولد شده بود اما جثه ی بزرگتری داشت حتی حرف میزد نمیدونستم شیر دارم یانه بچه بهم گف بهم آب بده خیلی دوسش داشتم و بچه رو بالا مینداختم و میگرفتم تو دلم گفتم کاش به پسره میگفتم یه دختر دارم ازش اما گفتم بیخیال نمیگم.جالبه مامان و داداشم تو خواب از چیزی خبر نداشتن و چیزی نمیگفتن.من از دوس پسر قبلیم خاطره خوبی ندارم بهم نامردی کرد رف و من هرروز نفرینش میکنم, خواهش میکنم خوابم رو تعبیر کنید نگرانم

نزاع و درگیری در خانواده

سلام من دیشب خواب دیدم ی دختر ناز بدنیا اوردم اما مجردم معشوقه ای هم نداشتم حتی خونوادمم میدونستن اما اون بچه رو خیلی دوسش داشتم و بش شیر میدادم و حاضر نبودم از خودم جداش کنم فقط میترسیدم مردم فکر بد کنن

شخصیتی در اینده راه به زندگی شما باز میکنند که در مدت زمان بسیار کوتاهی خوشبختی را برایتان رقم میزنند

با سلام خواب دیدم توی فضای باز کنار درخت نشسته بودم که یه نوزاد دیدم و بغلش کردم اما تمام لباسام کثیف کرد همینطور رهاش کردم تا اینکه پدر و مادرم اومدن گفتن چرا اون بچه رها کرده اون بچه خودته با شنیدن این حرف تمام ذهنم درگیر شد که چطور بچه دار شدم من که مجردم، رفتم سراغ بچه دوسش داشتم اما نمیدونستم چطور ازش نگهداری کنم
تعبیرش چی میتونه باشه تشکر

رها کردن این نوزاد توسط شما به تعبیر از دست دادن بعضی از فرصت های مهم در زندگی ست حالا که تعبیر را میدانید میتوانید پیشگیری کنید

سلام من دختری مجردم ک خواب میدیم دختری دارم ک اسمش انیتاس ی دختر بچه 5-6ماهه شایدم کمتر.ولی ب مادرم میگفتم ک من هنوز دخترم و رابطه نداشتم ..بهش رسیدگی میکردم بغلش میکردم ولی وقتی ازم پسر خالم پرسید باباش چی گفتم فک کنم ب فرزندی گرفتمش من ک ازدواج نکردم …میشه بگین تعبیرش چیه من این روزا با کسی ک دوسش دارم چند روزیه دعوام شده..

توضیحات شما در این خواب بیشتر بیانگر ایجاد کشمکش و یا بحث های بی منطق و بی مورد با اطرافیان است که البته بتدریج پایان می پذیرد

با سلام
بنده دیشب خواب دیدم که در حین به دنیا آوردن فرزند خود بودم و ابتدا کیسه آب پاره شد و منتظر به دنیا آمدن نوزاد به حالت زایمان طبیعی بودم و دردی حس نمیکردم، مادر و خانواده مادری کنارم بودند و از این که پدر فرزند چه کسی بود مطمئن نبودم، گویی پدری شاید وجود هم نداشته باشد ولی حس ناپاکی و یا نامشروع بودن بچه هم اصلا حس نمیشد.
به شدت مبهم بود مساله پدر بچه و این که خود هم در خواب حس سردرگمی از وجودیت پدر بچه داشتم
متشکرم پیشاپیش

اين روزها مسائل عاطفي ذهن تو را به خود مشغول كرده. دوستان زيادي دور تو جمع شده‌اند اما تو در ميان آنها به جستجوي شخص ايده‌آلت هستي. اين جستجو را بايد ادامه داد تا به نتيجه مطلوب رسيد.

سلام.سه چهار سال پیش خواب دیدم که با خانواده و فامیل روی یک بلندی نشسته بودیم.ناگهان حس کردم چیزی در آسمان هست.به آسمان نگاه کردم و یک سیمرغ بسیار زیبا دیدم.به اطرافیانم هم گفتم ببینید سیمرغ در آسمان هست.همان لحظه سیمرغ متوجه من شد و جهتش را به سمت من برگرداند.بسیار پر هیبت و زیبا بود.من در خواب میدانستم که میخواهد من را ببرد.به عمویم که کنارم بود گفتم اجازه نده من را ببرد.سیمرغ به من رسید و چنگالش را دور گردنم گرفت که من را ببرد.من داد میزدم و خواهش میکردم که نگذارند من را ببرد.عمویم محکم من را گرفته بود و سیمرغ بعد از کمی تلاش بال زد و به سمت بالا رفت.من محو پروازش بودم که به پشت کوهها میرفت اما در دلم حس عمیقی داشتم که باید با سیمرغ میرفتم ولی نمیدانم چرا این کار را نکردم..و طوری که دیگران شنیدند گفتم خدایا من افسانه نمیخواهم مرد واقعی می خواهم.همان لحظه فضای خواب من تغییر کرد و در یک مهمانی قرار گرفتم.آنجا پسربچه ی حدودا 4 ساله ای بود که محو تماشای بازی هایش بودم.یک آشنا در مهمانی به من گفت این بچه ی توئه.گفتم چطور ممکنه من که مجردم.گفت یادت نیست؟خودت نمیخواستی بزرگش کنی و برای همین پیش خانواده ی عمویت بزرگ شد.من جلو رفتم و بچه را در آغوش گرفتم و بوسیدم و حس بسیار خوبی به او داشتم.

از یک شرایط نامساعد و ناهموار رها خواهید شد و به احساس آرامش فوق العاده ای دست خواهید یافت.

سلام من دیشب خواب دیدم ی نوزاد دختر دارم بهشم شیر میدم توی خونمونم بودم کسی براش تعجب نداشت بعدشم میدونستم باباش کسیه ک الان باهاشمو دوسش دارم من مجردم ی صحنه هایی با اون بیرون بودم و میگفتم تو چرا حالی از بچت نمیپرسی زیاد خوشحال نبود

زندگی آرام و بی دغدغه

سلام،من خواب دیدم که بچه دار شدم از نامزد سابقم (نامزدیم بهم خورده ۱ماهه)یه پسر خیلی خوششگلو ناز بود ک لباس سفید تنش بود من خیلی دوسش داشتم واقعا احساس مادرارو داشتم توو خواب حتی وقتی ک بیدار شدمم این حس بامنه ،و اینکه این بچه رو خانوادم خیلی هواشو داشتن ولی اون نامزد سابقم و خانوادش انگار هنوز خبر نداشتن و نمیدونستن تازه میخواستن ببیننش تو خواب حس میکردم ک نامزدم از این بابت همچین ناراحتم نیست ولی مامانم لباسی ک تن بچه بودو عوض کرد انگار ک خانواده اونا گرفته بودن و مامانم میگفت دوس ندارم ببینن لباسی ک اونا گرفتنو تنش کردیم واسه همین لباسایی ک خودمون واسش گرفتیمو تنش کردیم و اینکه یه جای خوابم یادمه ک‌ یه باغچه بود انگار واسه پسرم بود نمیدونم دقیقا ولی گل یاس داشت و منم هی دوس داشتم بیشترش کنم هی گل یاسو میکاشتم تو باغچهه میگفتم میخام واسه پسرم باشه (این خوابو یه جور دیگشم مادر خودم دیده ک من بچه دار شدم پسرم هست خیلی خوشگله سفیدو تپلی و طلاق گرفتمو برگشتم خونه مامانم اینا و اون نامزد سابقم خیلی ناراحته و مادرشم یه قرمه سبزی درست کرده ک اصن قرمه سبزی نبوده یه چیزایی قاطی و پاتی بوده )تعبیرشو میشه بگید کلا خیلی ذهنمونو درگیر کرده؟؟!!!

خبرهای خوب و مهمی دریافت می کنید. جشن و شادی و ازدواج در راه دارید. امکان وقوع مشاجره و دعوا نیز هست.

سلام
من دختری مجردم خواب دیدم بچه دار شدم میدونم پدرش کیه ولی یادم نمیاد باهاش ارتباطی داشتم و با خودم میگم الان دیگ راهی وجود نداره ک ب عشق خودم برسم ولی همچنان ی امید کوچیک دارم

زمان تازه ای در زندگی تان شروع خواهد شد. پذیرای آن باش و هر روز طوری زندگی کن که انگار آخرین روز زندگی تان است، روزگار برای زندگی کردن است

سلام من یه دختر 17سالم بی ادبی نباشه خواب دیدم یه بچه تو اسانسور به دنیا اوردم که بند نافش هنوز بهم وصل بود بعدم تو یه پارت دیگه دیدم اون بچه 5سالس و مامانم میگه شبیه خودته ولی صبح این خوابو دیدم تعبیرش چیه

خوب است فرزندم. دیده شده بند ناف نوازد در این خواب نشانگر یک عمر زندگی سالم همراه با فردی است که در اینده در کنارتان قرار خواهند گرفت

سلام من یه دختر مجردم, خواب یه نوزاد دیدم که ماله خودم بود(جنسیتشم نمیدونستم)!توی خوابم هم همش یه پسر که صورتشو نمیدیدم با لباس سیاه همش همراهم بود…تعبیرش چی میشه؟

مشکلی پیش رو دارید، مراقب باشید

سلام
خواب دیدم ک نوزادی دارم وبهش شیر میدم و تو همون خواب بعدش دیدم حدودا ۵ماهه شده بود تپل و ناز بود و داشت میخندید..در ضمن من مجردم…تعبیرش چی میتونه باشه

با فردی برخورد می‌کنی که می‌تواند مسیر زندگیت را تغییر دهد. این به تو و انتخابت وابسته است که این تغییر زندگیت مثبت است یا منفی.

سلام من ۲۰سالمه خواب دیدم یه پسر ناز تپل خنده رو دارم که محبوب همه هست تعبیرش چیه.من مجردم ممنون میشم جواب بدین

داشتن پسری زیبا و خنده رو رونق برکت و بخت باز را به شما در اینده هدیه میدهد و براحتی و خوشی خوابتان تعبیر می شود

سلام.من دختر ۱۷ساله ی مجردی هستم که بعد از ظهر خواب دیدم که بچه ی کوچک پسر(یک ساله یا کمتر از یک ساله)دارم.و این بچه در خواب حرامزاده بود و پدر بچه بقدری آدم جدی و بدی بود که اجازه نمیداد من بچه رو ببینم.پدر و مادرم به دیدن بچه رفتند و وقتی اومدند گفتند بخاطر بچه خونه ی کوچکتری گرفته تا بچه کمتر از گرما اذیت بشه و من (درست یادم نمیاد)با دیدن عکس یا لباس یا .. چیزی از بچه ام که برای من آورده بودند گریه کردم و دلتنگ بچه شدم.تعبیرش چیه؟ در ضمن هیچ دوست پسر یا کسی که عاشقش باشم رو ندارم.من به شدت نگران این خوابم مخصوصاً گریه ام برای بچه.

خوشبختانه چون در دنیای واقعیت هیچ کس را به عنوان معشوق در کنار خود ندارید نحسی و یا بدی این تعبیر را بطور کامل از بین می برد و خنثی می شود ، و اگر چیزی غیر این بود عواقب بدی برای شما داشت

سلام وقت بخیر، خدا خیرتون بده که وقت میزارید و جواب میدید
من یه دختر ۲۶ ساله مجردم که خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم که فرزند پسری دارم خیلی سیاه و از نظر خودم زشته، توی خواب گویا چندین وقته که بهش بی محبتی کرده بودم و حالا به اصرار نزدیکانم میخواستم برم ببینمش و بهش شیر بدم، وقتی هم دیدمش و خواستم بهش شیر بدم خیلی بی تابی میکرد و فقط کمی از شیر منو خورد، خودم مدام ناراحت بودم و اصلا دوستش نداشتم حتی ازش بدم میومد ولی جلوی بقیه نمیگفتم و مدام خودم رو سرزنش میکردم که مادر نباید از فرزندش متنفر باشه، نمیدونستم همسرم کیه فقط میدونستم از چه طایفه ای هستن چون همه فامیلهاشون رو تو خواب دیدم و اینکه گویا همسرم من و بچه رو ول کرده بود و رفته بود.. درنهایت از شدت ناراحتی عمه ام که در خوابم بود ازم پرسید ک چرا به فرزندم توجهی ندارم، گریه کردم و گفتم من اصلا همسرم رو دوست ندارم قرار بوده با کس دیگری ازدواج کنم، کی با این اقا ازدواج کردم که یادم نیست و چرا بچه دار شدم،چرا شماها جلوی منو نگرفتید و مدام میگفتم کاش بچه نداشتم تا از اینجا میرفتم و حتی به ذهنم آمد که بچه ام رو رها کنم و برم.. تعیبر این خواب چیه؟؟؟؟

اتفاقا چیزهای منفی در این رویا به اتفاقات مثبت در اینده تبدیل خواهند شد یعنی صاحب فرزندی زیبا و پر خیر و برکت در زندگی خواهید شد و در کنار فردی قرار خواهید گرفت که در کنار او احساس آرامش میکنید

سلام من ۱۶ سالمه خواب دیدم ازدواج کردم همسرمو نمیشناسم ولی سه تا بچه دارم ک پسرن باید بگم ک این خابو بعد ظهر دیدم میشه تعبیرشو بگید

تا سه سال دیگر اتفاقی زیبا و ماندگار برای شما رقم خواهد خورد آرام باشید صبوری کنید و منتظر فرا رسیدن این دوران باشید

سلام.من با اینكه هنوز مجردم ولی خواب دیدم یه بچه سه چهار ماهه دارم.خیلی حس فوق العاده ای بود.خیلی خوشحال بودم.توی خواب همسرمم میدیدم.و این خواب سه شبه داره مدلهای مختلف تكرار میشه.

مراقب یک خسارت کوچک مالی یا گم شدن شیئی در خانه خود باشید

سلام من خواب دیدم یه بچه بغلمه و پدرم هم تو این خواب بود

وجود پدر و همزمان بغل کردن نوزاد بیانگر دعای خیر والدین در حق شماست که موجب سعادت می شود

سلام لطفا تعبیر این خواب رو هم بگید من دختر هستم. خواب دیدم که با اقوام رفتیم مسافرت و نوزادی بغل کسی هست که دوسش دارم و این نوزاد مربوط به خودش نیس. تعبیرش چیه؟

موفقیت در عشق یا کسب و کار، موفقیت اجتماعی، سفر دلپذیر

سلام من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم دوتا پسر دوقلو تقریبا یک ساله دارم که خیلی دوسشون دارم و همش برای خودشون این و انور میخزیدند من چند نفر دیگر که نمیشناسم در حال فرار بودیم و مدام از خانه به خانه دیگه میرفتیم دوقلوهام همیشه همرام بودن و خواب پریشان نبودم

در زندگی خود به آرامش و آسایش دست پیدا می کنید

سلام
من مجرد هستم
ولى در خواب ديدم كه بچه دار شدم
در حالى كه هيچ كس خوشحال نبود
و خودم دائما گريه ميكردم
و انگار با شوهر دختر خاله ام ازدواج كرده بودم
كه همه از او متنفرند
و بچه ام هم بچه ى دختر خاله ام بود
ولى وقتى داشتم گريه ميكردم
يكباره بچه غيب شد
و از خواب بيدارشدم

شما بعد از بچه دار شدن هیچ کس را خوشحال ندیده و حتی خودتان گریسته اید پس بدانید آینده ای توام با خوشبختی و آرامش در پیش خواهید داشت

سلام
من دیشب خواب دیدم یهو یک نواد کنارم خوابیده
از اطرافیانم میپرسم این بچه مال کیه ؟ همه میگن مال خودته درحالی که من دختر مجردم
خودم بچه رو قایمکی بزرگ میکنم همه از پشت سرم بد میگن

مراقب باشید تا خدای ناکرده برخی از افراد بد ذات و مکار باعث ریختن آبرویتان نشوند

سلام دختر مجردی هستم که دیدم صاحب دختر شدم حتی با مامانم اسمشو انتخاب کردیم تعبیرش چیه؟

حضور مادرتان و حتی انتخاب اسم توسط ایشان نشان دهنده ی کار خیر و بزرگی است که در شرف وقوع می باشد

سلام من ی دوست داشتم فوت شد دختر مجرد بود و۲۰سالش بود دیشب خواب دیدم بچه دار شده و صاحب ی دختر و هر کاری میکنه ساکت نمیشه و شیر نمیخوره

نشانه ی این است جر و بحث شدیدی در خانه رخ می دهد پس مواظب باشید.

سلام من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم باردارم و درحال زا هستم.و هرچه تلاش میکردم بچه به دنیا نمی اومد.کلی هم استفراغ به رنگ سفید کردم.و میدیدم که مادربزرگم هم در کنار من خیلی خیلی با شدت داره استفراغ میکنه

نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس

سلام.من مجردم و پسری رو دوس داشتم ک ازش جدا شدم.خاب دیدم بچه دارم ازش و بچم ب دنیا اورده بودم..ب خونوادم گفتم و اونا گفتن منو حمایت میکنن..اوایلش همون پسری ک دوستش داشتم میخاست بچه رو ببینه من نمیزاشتم..ولی کم کم با خودم همه جا بود..همیشه هم توی این تلاش بودم ک بچم گرسنش نباشه..ب موقع بهش شیر بدم.گاهیم اب میدادم بهش.دوستش داشتم بچه رو.توی خابمم یادمه چندباری ب بخیه ی روی شکمم نگاه میکردم با اینکه خیلی بخیه دلخراشی بود ولی ازش خوشم میومد..ازینکه بخیه دارم ک نشونه مادر شدنمه.دوستش داشتم.چه تعبیری داره؟

علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد

سلام من خواب دیدم ک دوقلو ب دنیا اوردم ی دختر و ی پسر.و خاله ی خودم بچه هامو ب دنیا اورد…و اینکه من‌مجردم ?

علامت آن است که در محیط خانواده تان شادی فراوان موج خواهد زد

خواب دیدم دوست پسرم یه بچه میاره میده دستم میگه این بچه برادرم هست، بچه دختر بود و زیبا و من همش استرس داشتم یکی بچه رو ازم بدوزده، و حس مادرانه بهش داشتم

مردي احمق وسيله و سبب مي شود که سودي به شما عايد گردد.

سلام من دختری مجرد هستم تا الان ۲ بار خواب دیدم که صاحب فرزند پسری شدم در اولی خیلی خوشحال بودم پسر بسیار زیبایی بود اما چهره شوهرم مشخص نبود در بعدی هم باز خواب بچه پسر دیدم که از بدن کسه دیگری به دنیا امد ولی من میگفتم اول برای من بوده و ناراحت بودم

می‌توان گفت روز پر اضطراب و نگرانی در پیش خواهید داشت

با سلام. من دیشب خواب عجیبی دیدم. مجرد هستم. ۳۲ سالمه.خواب دیدم یه پسر تقریبن یکساله داشتم بغلش کرده بودم حس خوبی بهش داشتم ولی اصلن تو خواب معلوم نبود مال کی هست.منم نمیدونستم مال کیه.زایمان هم ندیدم.بچه های خواهرم دوسش داشتن باهاش بازی میکردن.من سینه ی چپمو فشار دادم به زحمت شیر اومد بهش دادم.شیر خشک هم بهش میدادم.

نشانه آن است که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می‌شوید.

من یه دختر مجرد هستم یه ماهی هست که از کسی ک دوسش داشتم جدا شدم دیشب خواب دیدم حامله ام و بعد چند دیقه دختری زایمان کردم بدون هیچ دردی میدونستم ک پدرش همون فرده تو یه جمع مادرم منو بچمو مخفی میکرد ک ابروم نره ولی من میخواستم ک اون پسر دخترشو ببینه

روبه رو شدن با حوادث نا خواسته می‌باشد و مشکلات کوچک یا بزرگ

سلام، من دو شبه خواب ميبينم يك دختر بچه حدودا دو ساله بسيار زيبا و سفيد و بور وارد خونمون ميشه و منو بغل ميكنه و صورتم رو بوسه بارون ميكنه، منم خيلي دوستش دارم ولي بچه خودم نيست، ديشب هم خواب ديدم بعداز كلي بوسيدن صورتم، صورتم رو ليس ميزنه كه من سعي ميكنم فقط ببوسه، ممنون ميشم تعبيرش رو بگيد

نشانه آن است که برای دیگران اتفاق‌های بدی رخ خواهد داد که خبرش به شما نیز خواهد رسید

سلام من دختری مجردم چند بار خواب بچه دیدم بار اخر خواب دیدم مجردم و ولی زایمان میکم و خیلی راحت بچه ب دنیا میاد بدون درد و د دختر تپل مپل دارم

احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.

حوالی صبح بود که خواب دیدم از کسی که عاشقشم ولی مدتیه جدا شدیم صاحب فرزند پسری شدم که از طرفی به نظرم میرسه همون شخص که دوستش دارم تبدیل به اون بچه شده و از طرفی هم به نظرم میرسه که هم خودشو دارم و هم بچمون رو داریم. خیلی هم بچه رو بغلش میکنم و محکم چسبیده بود تو بغلم.حس خوبی داشتم توخواب.

به معنی غم و غصه می‌باشد.

سلام.خواب دیدم ک باردارم و گریه میکردم چون لگد میزد و تکون میخورد بچه از طرفی چن ماه دگ عروسیم بود میخاستم سقط کنم ولی دلم نمیومد و بدنیا اومد فک کنم دختر بود ولی من همینجوری نگاش میکردم و احساسی بهش نداشتم میگفتم ما ک ارتباطی باهم نداشتیم چجوری حامله شدم.پدرش هم همون کسی بود که باهاش قرار ازدواج گذاشتم و اونجا وایساده بود و اونم مثل من تعجب کرده بود..اطرافیانم هم بودن کنارم..من مجردم23 ساله با این خواب از حاملگی ترسیدک با تکونایی ک بچه میخورد.
خواهش میکنم تعبیرش رو بگین چون خیلی وحشت دارم

چون در این رویا شما یقین داشته اید تا مدتی دیگر عروسی تان است و در عین حال حامله بودید ، بدبختی و یا ضرر تعبیر بطور کامل خنثی می شود و خوشبختانه خیر است

سلام من دختر مجردي هستم كه خواب ديدم صاحب دو تا بچه دوقلو (يكي پسر وديگري دختر)شدم و به انها شير ميدم …ي حس خيلي خوب هم تو خواب داشتم از مادر شدن ولي ي حس بد هم داشتم حس ميكردم ديگه نميتونم با وجود اين بچه ها خوش بگذرونم…پدر بچه هام رو هم نميدونم كي بود !ميشه تعبير اين خواب رو بگين

به این معنی است که احساسات خود را برای کسانی که مراقب شما هستند از بین خواهید برد.

سلام خسته نباشید
من زیاد خواب میبینم که یکی یک بچه گذاشته دم در خونمون و یا مادرم بچه دار شده.تعبیرش چیه؟

شیرینی و خوشی زودگذر است.

سلام من دختر مجردی هستم ک دیشب خواب دیدم حامله ام ولی تو خواب انگار بچم نامشروع بودو یکی از ابجیام ازم میخواست ک سقطش کنم وه من تو خواب دوست پسرمو ک الان خیلی وقته باهم کات کردیمو تو خیابون دیدم ولی توخوابم نمیدونستم اون بچه از اون بود یا نه ولی تو خواب ب خودم میگفتم اون ادمیه ک مسئولیت هیچیو قبول نمیکنه

تعبیرش این است که کاری را با عجله انجام می‌دهی و از آن پشیمان می‌شوی.

باسلام
من مجرد هستم و مادرم در خواب دیدن ک من صاحب دختر شدم…تعبیرش چیه؟

علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد.

سلام من دختری مجردم خواب دیدم باردارم بچه تو شکمم تکون میخوره پدرشم میدونم کیه و میخواد بره انگار نمیخوادمون بعدش دیدم ک دارم روز عروسیمه دنبال ارایشگاه میگردم
ممنون میشم تعبیرشو بگین
با تشکر

عمرتان طولانی خواهد بود.

سلام. دختر مجردی هستم که تو خواب دیدم صاحب یه نوزادم. یادم نیسدختر بود یاپسر. خواب زایمان و … ندیدم. بنظرم تو خواب مجرد نبودم چون برام عجیب نبود بچه دار شدنم ولی یادمم نیس پدرش کی بود تو خواب. به بچه شیر میدادم و مثل اوایل شیر دادن اصلا سخت نبود اینکار. دانشجو بودم تو خواب و خیلی حس بدی داشتم که تو اون دوران صاحب بچه شدم.
لطفا بهم بگین تعبیرش چیه!!

نشانة آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می‌کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.

سلام ميشه خراب منم تعبيركنيددخترمجرديم وخواب ديدم پسر نوزاد خیلی زیبایی دارم به نام امیدبهش شیرمیدادم بچه خوابیدشیر انقدرزیادبودک میپاشید همسری هم توخواب داشتم به نام محمد خیلی مهربان ظاهراون شخص دریادمه ولی توفامیل واطرافیان چنین شخصی نداریم ما یعنی تعبیرش چیه?

بيانگر آن است كه آدم خوبى هستيد

سلام من خواب دیدم که بچه ای به دنیا اوردم و از همون لحظه از من جداش کردن و دیگه ندیدمش
مجرد هستم
بارداری تو خواب ندیدم فقط به دنیا اومذ
میشه تعبیرش رو بگید

نشانه آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست.

سلام
من خواب دیدم یه پسر از پسر خالم دارم که حاصل تقریبا تجاوز اون به منه…. میگم تقریبا چون برام واضح نبود تو خواب ، با زنش اومده پسرو ببینه بچه چهل روزست، با رضایت من ازدواج کرده و هیچ کدوم خبر نداشتیم من باردارم، بعد از رفتنشون با زنش دعواش میشه و وقتی داریم باهم تو یه پیاده روی تاریک قدم میزنیم برام اینارو تعریف میکنه،
در واقعیت زن و بچه داره، در رابطه با احساسش به خودم شک دارم، چون خیلی خیلی خوابشو میبینم یا دنبالم میکنه یه میبوستم ولی خودم حسی بهش ندارم

دگرگونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می‌آید.

سلام
دختر مجردی هستم که خواب دیدم صاحب نوزاد چندماه هستم و از مادر بودن خودم اصلا متعجب نبودم میتونم بپرسم تعبیرش چیه؟

نشانه آن است که برای کسی از اطرافیانتان اتفاق بدی رخ خواهد داد

سلام.من بعد نماز صبح خواب دیدم یه نوزاد پسر دارم درحالی که مجردم,یه نوزاد پسر که لباس سفید پوشیده بود تو بغلم بود آروم بود گریه هم نمیکرد.هم متعجب بودم که مجردم.کی ازدواج کردم هم اینکه بابای بچه کیه؟کجاس؟.وچرا خانواده ام با بچه پیششون هستم هیچی بهم نمیگن,من دوسال بایه اقایی راه دور دوست بودم که سه ساله کات کردیم.همش در این سه سال میخواست دوباره به رابطه با من برگرده.من همه راهای ارتباطی رو قطع میکردم.ولی تو خواب برا بچه ام سیسمونی و لباس و وسیله میخرید من خیلی ناراحت بودم و حرص میخوردم و همش میگفتم معلوم نیس بابای بچه کیه کجاس کی گفته این برا بچه ام لباس بخره چرا دست از سرم برنمیداره. ولی مامان ابجیم سربه سرم میذاشتن میگفتن بده میخره.حالا که دیگه خریده,تو وضعیت اعصاب خوردی حوصله بچه رو نداشتم ولی انقد اروم و مظلوم و معصوم بود دلم براش میسوخت
(چندماهم با یه اقای دیگه اشناشده بودم که مادرم گفتن اگه قصد ازدواج دارن اقدام کنن وگرنه رابطه تون رو ادامه ندید.دوماه خبر هم دیگه رو نداریم،تو خواب تو ذهنم میگفتم یعنی این باباشه؟! اگه این باباشه پس چرا پیش بچه نمیاد

یکی از بستگان سلامتی‌اش در خطر است

سلام من دخترم یه بار نامزد کردم و جداشدم دیشب خواب دیدم یه زن حامله داره زایمان میکنه و بچه شو خودم به دنیا میارم نگرانم که تعبیر چیه

حسرت و پشیمانی به خاطر انجام کاری خواهی خورد

سلام. من یه دختر مجردم. خواب دیدم باردارم و وقتی خواستم وضع حمل کنم خواهر بزرگم بچمو به دنیا اورده. یک زایمان راحت و بدون درد داشتم. تعبیرش چیه؟

نجات یافتن از غصه است

دختری مجرد هستم که در خواب دیدم بدون درد زایمان بچه ای بدنیا اورده ام که خودم در تعجبم که چگونه ممکن است حامله شده باشم.در این حال خواستگاری داشتم که نمیدانستیم وجود بچه را توجیه کنیم.تعبیرش چیست؟خیر است انشالله

آینده ای پیچیده ای در انتظار شماست هم شادی در آن یافت می شود و هم ناکامی و رنج ، ولی امید و صبر زیاد و عنایت خدا زندگی شما را سلامت می بخشد

سلام دختر مجردی هستم که خواب دیدم نوزاد پسری دارم با چشمای رنگی و فوق العاده دوست داشتنی(من در واقعیت بچه دختر دوست دارم)تو خواب متوجه شدم که پدر بچه عشق سابقمه که از هم جدا شدیمو اون با کس دیگه ایه تو خوابم داشتم سعی میکردم که بچمو ازش مخفی کنم اما اون فهمیدو بچه رو دزدید اما چند ساعت بعد برگردوند ،بچه ی نوزادم فقط اینو بهم رسوند که انگار بقلش کرده بوده و بوسیده بودتش بعدم اوردش برای من. تو خوابم همه ی کسایی که مارو میشناختن میگفتن امکان برگشت اون وجود نداره و فقط بچتو ازت میگیره اینجوری و نباید میفهنید و.. واقعا یه همچین خوابیدچه تعبیری داره!؟

بله شما از معشوق قبلی صاحب نوزاد پسر شده اید پس نشان دهنده ی این است که روزگار خوش و خرمی و همراه با لذت زیاد برای این شخص در حال سپری شدن است

سلام من دختر مجردي هستم كه امروز بعد از ظهر خواب ميديدم باردارم و كنار مادرم خوابيدم كه بچم به دنيا مياد و پسره كه خيلي هم خوش اخلاقه و اصلا گريه نميكنه اما انگار در خواب ميدونم ك مشكلي داره كه ب زودي ميميره اما تا وقتي كه خواب ميديدم بسيار سالم و خوب بود،در خواب پدر بچه يكي از اقوام نزديك بودن كه به همه گفته بودن پدر بچه من هستن و باهم رابطه اي داشتيم و بچه هم همش پيش مادرم بود و من دنبال اين اقا بودم كه چرا به همه دروغ گفته ما كه باهم رابطه اي نداشتيم كه ايشون هي انكار ميكرد و دنبال اثبات به من بود البته خونواده اين اقا و مادر من از اين موضوع و بچه راضي و خوشحال بودن اما پدرم ناراضي و خود اون اقا هم هيچوقت درخواست نداشت بچشو ببينه اما هي اصرار ميكرد كه پدرشه.
اين خواب چه تعبيري داره؟وقتي از خواب بيدار شدم خيلي سر حال بودم و تعجب زده

آینده ای خواهید داشت پر از رمز و راز و پر از اتفاقات و هیجانات که البته بیشتر آن ها مثبت و راضی کننده هستند

باسلام من دختری مجردم، دیشب خواب دیدم وقتی به اتاقم رفتم یه گهواره هست وتوی گهواره یه نوزاده پسره موطلایی خوابیده. و من میدونستم پسره منه. یه لبخند بهش زدم بعدشم از اونجا خارج شدم به اون پسره اصلا نزدیک نشدم.تعبیرش چیه؟

نوزاد پسر داخل گهواره دل خوشی تندرستی و نیک بختی در آینده را تضمین میکند

سلام من درخواب دیدم که دوس دخترم بچه دار شده بدون اینکه ازدواج کنه ولی من باهاش کات کردم تعبیرش چیه؟؟؟

مشکلاتی پیش رو دارید

سلام دوست من خواب دیده بود که من با دوس دخترم‌ازدواج کردم وصاحب فرزند شدم بچه هم‌معلوم‌نبود پسره یا دختر ولی الان دیگه کات کردم تعبیرش چیه؟؟

تعبیر آن کینه توزی و جدایی بین عاشق و معشوق است ، این مورد از خواب ها بیشتر تعبیر برعکس دارند

سلام من خاب دیدم توی زمستون بچه ای به دنیا اوردم که نمیدونم پدرش کیه و دو نفر هستن که فکر میکنن این بچه مال اوناس

اتفاق خوش آیندی برای شما در زمستان امسال (97) رقم خواهد خورد

سلام وقت بخیر.من نزدیک چهار ساله یه پسر تو زندگیمه و خیلی به هم علاقه داریم خیلی زیاد و هردو ب شدت بچه دوست هستیم.چند وقت پیش خواب دیدم که من روی تخت زایمان هستم و هیچ دردی را حس نمیکنم با خودم میگفتم زایمان انقد راحته تعجب کرده بودم نه بچه یادمه نه شکمم فقط توی فکر درد زایمان بودم و دردی هم حس نمیکردم فقط میدانستم که حامله ام

در راه پیشرفتتان مانعی پیش می‌آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست

سلام و عرض ادب…..
من دختر مجرد هستم ….خواب دیدم که یه دختر بچه کوچک حدود 3ساله که مال من نبود رو به من انگار سپردن که ازش نگهداری کنم… حتی بغلش گرفتم و جالب اینجا بود که مثل آدمهای بزرگ حرف میزد و خوش سر و زبون و حراف بود بعد من اومدم بین لباسهام دنبال لباس براش گشتم و یه پیراهن بچگانه سورمه ای گلدار که دقیقا اندازه اش بود رو از بین لباسهام جدا کردم و نشونش دادم خیلی هم از اون لباس خوشش اومد… لطفاً تعبیر خواب منو بفرمایید….سپاس فراوان

همه چیز برایت مهیاست تا یک زندگی شاد و زیبا را برای خود بسازی حتی با وجود مشکلات ، برخی از درگیری ها و یا مسائل روزانه که در زندگی هر کسی وجود دارد

سلام وقت بخیر من مجردهستم ،خواب دیدم انگار ازدواج کرده بودم وبچه ای ازاین ازدواج داشتم واززندگیم باهمسرم راضی بودم ونکته ی مهم این که انگارهمسرم آدم مهمی بود وهم زمان که من درحال رسیدگی به بچه بودم وسعی در تمیزنگه داشتن بچه داشتم همسرم به من وکمک کردن به من بی توجهی می کرد ومشغول صحبت با آدم های دیگه بود ووقتی من بچه رومرتب می کردم بابی توجهی به من بچه روازمن میگرفت

به این معنا است که گرفتاری‌ها و مشکلاتی شما را تهدید می‌کند ولی بزودی نیز برطرف می شوند

سلام خسته نباشید
ببخشی من دوشب هست میان خواب هام به صورت چند ثانیه خیلی کمتر تصویر یک پسر بچه میاد روبه رومو بعد سریع از خواب بیدار میشم یا محو میشه

اگر قیافه ی پسر بچه آشنا باشد خوب نیست و بیانگر اتفاق بد برای یکی از اقوام خردسال است و اگر ناشناس باشد خیر هیچ معنای بدی ندارد

با سلام
من خواب دیدم از پسری که نزدیک 1 ساله باهاش دوستم و قصد ازدواج هم داریم فرزند پسری دارم ولی هنوز باهم ازدواج نکرده بودیم.
و خونوادم(مخصوصا پدرم) اصلا مشکلی با این قضیه نداشتند.اما باز هم به دنبال شخصی بودم که بچه نداشته باشند تا بچه خودم رو به اون ها بسپارم.

مشکلات تازه ای در مسیر شما در آینده قرار خواهد گرفت ولی به حمایت و کمک دیگران برطرف خواهد شد

سلام
من دختر مجردی هستم. خواب دیدم نوزاد پسری دارم و بهش چندینبار شیر دادم. توی خواب قنداقش هم کردم و مهمان های زیادی به دیدن بچه اومدن. پای بچه هم کبود بود…
میشه لطفا تعبیرش رو بگین؟ من زياد خواب نمیبینم برام عجیب بود چنین خوابی دیدم

در مسائل عشقی با دقت و مراقبت بیشتری عمل نمایید تا نتیجه مطلوب و دلخواه را بدست آورید.

سلام خسته نباشيد
من و پدر و مادرم حدود يك ماه هست كه مرتب خواب ميبينيم يك پسر بچه به خانوادمون اضافه شده بطوري كه مثل اينكه فرزند پدر و مادرم هست و مسيوليتش با ما هست، چه تعبيري داره اين خواب؟

این نشان میدهد که تلاش و مسئولیت والدین شما بیشتر از قبل خواهد شد

سلام نامزد من که یه دختر هستش و هنوز ازدواج نکردم خواب دیده که یه بچه به دنیا آورده و نمیدونه پدرش کیه و جنسیتش رو هم نمیدونه فقط میگه گوشش مشکل داشت و با فهمیدن این قضیه خیلی ناراحت شده تو خواب باتشکر

اتفاقا شادمانی و روزگار خوش تعبیر این خواب است و او را از این موضوع آگاه کنید

سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم و خود را در خانه در حال زایمان دیدم و خودم بچه را به دنیا اوردم و. مادرم به علت خونی که رو فرش ریختش ناراحت و. عصبانی بود. دختری به دنیا اوردم که سه دست دارد. یک دست راست که قویه و. دو دست چپ. که نسبتا ضعیف و کوچک . ولی از نوزاد نمیترسیدم و دوستش داشتم و اینکه انگار تو خواب نمیدونستم که فقط زن های متاهل میتونن بچه داشته باشن و وجود شوهری که باعث بوجود اومدن بچه شده رو به کل فراموش کرده بودم.

خوب نیست ، اگر مراقب و محتاط عمل نکنید ممکن است آبرو و عزت شما در خطر باشد و با یک اتفاق رسوایی برایتان به بار بیاید

با سلام
خسته نباشید
مجرد هستم
من دیشب خواب دیدم که بدون این که با کسی رابطه داشته باشم صاحب یک نوزاد پسر خیلی خوشگل و تپل شدم و خیلی هم خوشحال بودم و تو ماشین که بودیم دائم بالا میاوورد
ممنون میشم تعبیرش رو بگید

هم دوران لذت بخش و یه یادماندنی و هم تلخ و نگران کننده را با هم در آینده ی خود تجربه میکنید ، در هر دو مرحله از یاد خداوند غافل مشو

سلام وقتتون بخیر
من با شخصی در ارتباطم که قراره باهم ازدواج کنیم ان شاالله
دیشب خواب دیدم بچه ای داشتم که تو خواب ،هم از وجود بچه پریشان بودم هم دلم براش میسوخت و انگار تو خواب میدونستم این بچه ی منو اون شخصه …(جنسیتشو مطمئن نیستم ولی احتمال میدم دختر بود) ولی اطرافیان اطلاعی ازین رابطه نداشتن … تو خواب گردن بچه پوست اضافه ای داشت که مادرم اون پوست از گردنش جدا کرد… میخواستم بدونم تعبیر خوابم چیه؟ ممنون

جدا کردن پوست از گردن نوزاد خوب است و نشان میدهد اتفاقات تازه و نیکی برای شما در حال رخ دادن است

سلام من یہ دختر مجردم خواب دیدم ازدواج کردہ و یہ بچہ یک یا دو سال دارم و خانوادم امدن خونمون و وقتی ہمسرم می فہمہ خانوادم امدہ بچرو بر میدارہ میرہ توی اتاق انگار با خانوادم مشکل دارہ و من وقتی میبینم بابام برای بچم پتو خریدہ بچرو از ہمسرم میگیرم و پیش خانوادم میبرم و باہاش بازی میکنم و می خوام عوضش کنم ولی وقت نمی کنم و میرم کہ عوضش کنم از بیسکویتی کہ دستی بود میدہ من بخورم. مرسی اگہ تعبیرشو بگید بخشید طولانی شد ?

نشان از خبر‌های خوشحال کننده‌ای از طرف آن‌هاست

سلام من دختری مجرد و جوان هستم. خواب دیدم از پسری که خیلی بهش علاقه دارم بدون ازدواج صاحب یه فرزند پسر شده بودم که حدود سه ماهش بود و از سختی کار های بچه و تنهایی گریه میکردم ولی پدر بچه به من دلداری میداد.میشه خوابمو تعبیر کنید ؟ ممنون

بچه دار شدن بدون ازدواج ، حامل شادی برای شما و همچنین شانس در زمینه ی عشق است

سلام من دختر مجردی هستم ،خواب دیدم که یک نوزاد پسر دارم که دراغوشم هست وخیلی اروم و ساکته ومن بهش محبت میکردم ودوسش داشتم در خواب مادرم ازم سوال کرد اسمشو چی میذاری منم اسم پسری که یک سال پیش تو زندگیم بود درواقعیت ،وخیلی دوسش داشتم ولی بهم نرسیدیمو گفتم میخوام بذارم خواستم بدونم تعبیراین خواب چیه

فرزندار شدن و حتی انتخاب اسم برای او در این رویا حامل اخبار نیک برایتان با گذشت زمان است

سلام من دختری مجرد هستم و خواب دیدم و با پسری که چند روزه تموم کردم ازدواج کردم یواشکی و ازش حامله ام و میدونم تو خواب که بچه ای که داخل شکممه پسره و اینکه برای دیدن پدر بچه به مشهد رفتم و زنگ میزنم که بیاد ببینمش ولی نمیاد و میگه که کار دارم بعد مادرم و میبینم و بهش میگم که من حامله ام و با اون پسر ازدواج کردم و خیلی راحت قبول میکنه این موضوع رو تعبیرش چیه

بچه دار شدن از پسری که در حال حاضر با او رابطه ای ندارید ، غم و تاریکی زیاد در آینده ی این شخص است.

باسلام
من در خواب یکی از دوستان نزدیکم که مجرد هست رو دیدم که صاحب فرزند دختر زیبایی شده اما از راه نامشروع واون آقا ترکش کرده بوداصلا هم از بدنیاآوردن بچه پشیمان نبود و از بیم خانواده به منزل ما پناه آورده بود و از رخت خواب هم پایین نمی آمد اهالی خانه ی ماهم از بودن او در منزل راضی نبودند

فرزند به دنیا آمده از راه نامشروع برای دختران مجرد بیانگر تهدید شدن آبرو و رسوایی در میان جمع است

سلام من خواب دیدم پسز بچه ای رو میارن دم در میگن بچه مال توه بزرگش میکنم و. این خواب هی برام تکرار ِ میشهو من از داشتن و اون فرزند راضیم پدر مادرمم هم ناراحت نیستن اما من مجردم تعبیرش چی میشه؟

نیکوست و بیان میدارد مسئولیت های را به شما واگذار میکنند که با خوبی و خوشی از عهده ی آن برخواهید آمد

سلام من مجرد هستم خواب دیدم که صاحب فرزندی شدم که نمی دونم جنسیت او چی بود با وجود اینکه هنوز احساس میکردم که دختر هستم و پیش خانواده بودم این بچه در قنداق سفیدی بود و من عاشقانه اونو دوست داشتم و تعجبم چقدر راحت خانواده اونو پذیرفته بودن و همش تو خواب یاد اون ایه ای می افتادم که در مورد حضرت مریم و فرزند نیکو داشتنش بود البته من روز قبلش در واقعیت استخاره کرده بودم و ایه اومده بود و ادامه خواب اینکه یکی در تعقیب ما بود و من بچرو برداشتم و همراه کل خانواده گویی فرار کردیم از دست اونا اما در برگشت به خانه دیدم یک ماشین گرون قیمت کنارم ایستاد و من در ماشینو باز کردم و یه مردی در ماشین دیدم که گویی احساس کردم پدر اون بچه هست و من هرگز اون ادم در واقعیت ندیدم و بعد در ماشینو بستم و رفتم
البته من این خواب در ساعت ۱۲ یا ۱ شب دیدم و حتی خیلی حس خوبی دارم بعدش
ممنون میشم لطف کنید و تعبیر کنید خوابم رو

تمامی توضیحاتی که دادید بیان می دارد که هم سختی ها و مشکلات در آینده پیش روی شماست و هم شادی ها و لذت های قابل توجه

سلام من مجردم اما باکره نیستم خواب دیدم از دوسپسرم ی فرزند دختر دارم ولی هیچکس نمیدونه او بچه من و اونه و دوسپسرم از بچه ه نگه داری میکرد برای این که کسی متوجه نشهه و من خونه اونا بودم ک خوانواده اونخوانوادمو دعودت کردن خونشون ولی همچنان کسی نمیدونست بچه منو دوسپسرمه فقط پدر دوسپسرم میدونست فرزند پسرشه ولی منو نمیدونست مادرشم

مراقب باشید ممکن است عزت و آبروی شما در ادامه ی زندگی و در آینده تهدید شود

سلام من مجردم ۲۷سالمه ولی باکره نیستم از دوست پسرم جداشدم، دیشب خواب دیدم نورادی دارم نمیدونم دختر بود یا پسر، تو اتاقم بودم در رو بسته بودم و استرس داشتم و نگران بودم که خانوادم نفهمن، وداشتم از بچه نگداری میکردمو بهش شیر میدادم خیلی گرسنه بود و شدیدشیر میخورد،انگار از فکرو استرس خوب بهش نرسیده بودمو گرسنه بود میخواستم تعبیر خوبم رو بدونم.ممنونم

غم ها و ناراحتی های تازه ای در زندگی شما شکل خواهد گرفت ولی از آن ها عبور میکنید

سلام من مجردم وخواهرم خواب دیده که بچه ای را در بغل دارم و در خواب ان بچه ،بچه ی من است تعبیرش چیست؟

خواهرتان برای شما این رویا را دیده و نشان میدهد امیدواری های جدیدی برای هر دوی شما در راه است

سلام من مجرد هستم خواب ديدم زايمان سزارين كردم و بچه از پسري هست كه ١سال هست با هميم و همديگرو خيلي دوست داريم و قراره ازدواج كنيم و خوانوادش منو ديدن و ميشناسن كه البته اين پسر تو خواب شوهرم بود بچه رو اصلا تو خواب نديدم و نميدونم پسر بود يا دختر فقط ديدم كه رو تخت بيمارستانم و شكمم بخيه خورده و درد دارم و ناراحت بودم از اينكه شوهرم چرا نيومده بيمارستان بالا سرم ولي بعدش اومد و داشتيم با هم از بيمارستان ميرفتيم بيرون و من خوشحال بودم كه از كسي كه دوسش دارم بچه دار شدم

وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

با سلام ممنون از وقتی که میزارید و جواب میدید. من زیاد به خواب اهمیت نمیدم ولی این خواب خیلی حس بدی با خودش داشت. من مجردم و خواب دیدم از یه پسری که باهاش خاطره بد دادم و دوسش ندارم بچه دار شدم و برای اینکه خانوادم با خبر نشن بهش بچمو میدم.حتی خواب زایمانمم دیدم و همش میترسیدم اینکه باکره هستم به درد زایمان اضافه کنه.بعد این اقا بچه رو برد و طی قرارهای بعدی که میومدم شیری که دوشیده بودمو بدم و بهش بگم چه جوری از بچه مراقبت کنه میگفتم بزار دخترمم ببینم و به دلایلی نمیزاشت و انقدر تکرار شد و انقدر اصرار کردم و دم خونشون بودم اخرسر گفت اگر این بچه رو بهت بدم مجبورم باهات عقد کنم و هزینه بچه رو بدم من هی به خانوادش اصرار میکردم و میگفتم من اصلا دوسش ندارم که بخوام باهاش عقد کنم و اگر بچمو بده میرم خارج و دیگه من و بچه رو نمیبینه و اونهام نمیزاشتن اخر سر یه حسی تو خواب بهم میگفت دخترمو کشته یا توی خیابون ولش کرده و تو خواب همش بچه‌های خیابونی و میددم و نگران بودم دختر من یکی ازونا بشه به قدری این خواب واقعی بود که از خوابم پاشدم تا یه ساعت استرس داشتم

تمامی رویاها خبر از آینده میدهند و بی اهمیت نیستند همانطور که این رویا می گوید اتفاقات نگران کننده و آشفته ساز زیادی در زمینه ی عشق خواهید داشت !

سلام من مجرد هستم، خواب ديدم صاحب يه دختر شدم ولي توي خواب همش فكر ميكردم چقدر زود بچه دار شدم و تقريبا پشيمون بودم ، به نظرتون تعبيرش چيه ؟ ممنون

کار صعب و دشوار معنا می شود

سلام . من دو تا پسرخاله دارم که هردوشون تازه ازدواج کردن و هنوز بچه ندارن . خواب دیدم هردوشون دو تا پسر تقریبا یک ساله دارن ولی یکیشونو دیدم اونیکی فقط حرفش بود میگفتم پسر فلانیو بیارید از این غذا بخوره ولی اونیکی پیشمون بود و بش غذا میدادیم

باید منتظر بوجود آمدن تغییرات نیکو در زندگی شخصی این دو خانواده باشید

سلام من دیشب خواب دیدم که با پسر عموم ازدواج کردم و از اون بچه دار شدم بچه پسر بود اسمش هم علیرضا بود اینجوری واقعاً از پسر عموم بدم میاد ولی تو خوابم خیلی خوشحال بودم در ضمن من مجرد هستم

از جانب او و خانواده اش در آینده منفعت خواهی دید

سلام من خواب دیدم که با پسر عموم ازدواج کردم از اون حامله ام و به خاطر این ازدواج کرده بودیم که پدر بزرگم گفته بود باید اینا باهم ازدواج کنن از اون صاحب یه پسر شدم و خیلی دوسش داشتم و همش نگران این بود که مبادا اذیت بشه و مادرم همش بهم می‌گفت چیزیش نمیشه همه خیلی خوشحال بودن که من پسر بدنیا اوردم اسم بچه رو نزاشته بودم بعد وقتی بغل عموم بود بهش گفت علیرضا بچه خیلی باهوش بود و بااینکه چند روز بود بدنیا امده بود می‌گفت مامان خودم هم تو خواب خیلی خوشحال بودم

سلام ممنون میشم جواب تعبیر خواب من را به ایمیلم بدهید.
من دختری مجرد هستم که بیشتر مواقع خواب می‌بینم که یه بچه کوچیک دارم و همش دارم غصه میخورم میگم خدایا منکه شوهر ندارم منکه رابطه جنسی باکسی نداشتم که بخام بچه داشته باشم حالا خرجشو چجوری بدم هدفام چی میشن بقیه فامیل چی میگن
یا خواب میبینم بچمو باید شیر بدم گشنشه همش به نبود همسر فکر میکنم ک چجوی یه بچه دارم از کیه این بچه
یا خواب میبینم دارم ازدواج میکنم شب عروسیمه دارم از ارایشگاه میرم به تالار شوهرمم مشخص نیست کیه و همش دارم غصه میخورم که من نمیخام ازدواج کنم درسم چی میشه و بیشتر تو این مدل خوابا عذاب میکشم مخصوصا وقتی خواب میبینم بچه دار شدم یا باید شیر بدم یا میخام فارغ بشم از مسولیت این کار و نخاستن این شرایط عذاب میکشم
لطفا منو راهنمایی کنین واقعا بابت خوابهام زجر میکشم ازدواج و بچه داری برام یه کابوس شده دیگه تو عالم واقعیت
ایمیل من: [email protected]
ایدی تلگرامم: [email protected]

تکرار شدن زیاد این رویاها از روزهای سخت و ناامید کننده ای خبر میدهند که در آینده برای شما رقم میخورند

سلام خسته نباشید خیلی ممنون که وقت میذارید و جواب همه رو میدید .من دختری ۱۵ ساله هستم و مجرد دیشب خواب دیدم تو بیمارستان بچه ای به من دادن و گفتن این بچه ماله توعه ومعلوم نبود دختره یا پسره …بعد من بچه رو گرفتم بغلم یادمه به خانم دکتری که کنارم بود میگفتم من از بچه نوزاد خوشم نمیاد چون تازه به دنیا اومده شبیه قورباغس ولی بعد چهار ماهگی خیلی بچه دوس دارم اون موقع بچه خوشگل تره…نمیدونم چرا اینارو داشتم میگفتمولی یادمه یه چیزه سفید مثل روسری رو سر بچس ولی تو خواب نمیدونستم دختره یا پسر….حتی نمیدونستم پدرش کیه ولی هیچ حسه ناپاکی نداشتم.

شک و افسردگی بمدت کوتاه است

سلام من دختر مجردی هستم ک خواب دیدم ۳نوازد پسر داشتم و به آنها شیر میدادم و مراقبت میکردم..تعبیرشو بگین ممنون میشم

گفت و شنود های خوشحال کننده در نظر است

سلام.من به یه دختری علاقه دارم و عشقمون دو طرفس.قرار ازدواج گذاشتیم چند روز پیش رابطه خیلی جزئی باهم داشتیم الان ایشون خواب دیدن که پسر دار شدیم و اون پسر حدود ۹ ماهش اینا بود و بهش شیر میداد و وقتی سینشو میکشید بچه گریه میکرد و نوزاد هم تپل بود و اون لحظه هم پدرش حضور داشته و خوشحال بودیم همه تعبیرش رو لطف میکنین؟

نشانه ی تحول در شانس و زندگی آینده است

سلام، من خواب دیدم بچه دار شدیم و دختره.
با مادر و خواهرم دنبال اسم دخترونه هستیم برای بچه، میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟؟؟ و اینکه من مجردم.

رضایت کامل در زندگی و در کارها و البته در آینده است

Khab didam ye bache nozad taze be donya omade dSte mano dustam bode , vali bache ma nis, hame fekr mikonan mano dustam yekimo hamele shode o in bache male yekimone, hey miyan donbalemon ke befahman jaryane bache
Chiye . Ma ham farar mikonim

مراقب باشید ممکن است قربانی عاقبت نیندیشی خود شوید

سلام من ۲ساله که جدا شدم
خواب دیدم نوزادی دختر دارم و همش نگران بودم که آقای فلانی اگه بدونه من دختر دارم نمیاد خواستگاریم از طرفی هم به دخترم علاقه داشتم هی میرفتم از مامانم میگرفتمش بهش شیر خشک میدادم دوباره میدادمش مامانم نمی‌دونم پدرش کی بود و بعد دیدم دختر بزرگ شده حدود۲۰وبسیار خوب و با کمالات بود و آرامش پیدا کردم و به خودم افتخار کردم که چنین دختر دارم

همین آرامش دیده شده در این رویا در واقعیت و در بیداری شما نیز ظاهر خواهد شد ، کمی صبوری کنید

سلام چند ماه پیش ازتون تعبیر خوابی رو پرسیده بودم .اینکه خواهرم خواب دیده که من که در واقعیت مجرد هستم در خوابش صاحب فرزند پسر شدم .پدر و مادرمم کنارم هستن .و خواهرم بچه رو دوست داره و دلش میخاد بغلش کنه .و شما در جواب گفتید که فردی حسود و بدخواه در حق من یک بی لطفی و نامهربانی میکنه .الان میخام بدونم که این نامهربانی در چه حیطه و زمینه ای هست .لطفن جواب بدید خیلی برام حیاتیه.

این پاسخ کلی ارسال شده ولی بیشتر می تواند در زمینه ی عواطف یا احساسات باشد

سلام دختر مجردی هستم در آستانه ازدواج . دم صبح خواب دیدم نوزاد پسری دارم . و به همراه خوانده و پسرم به مسافرت رفتم .

این رویا را خوب بپندارید و بدانید که معنای خوشی در واقعیت برای شما به همراه دارد

سلام مامانم خواب ديده كه دختر عموم بچه به دنيا اورده و به همين دليل ازدواج هم ميكنه با يكي از اقوام دور
در واقع دختر عموم از نامزدش جدا شده و به برادرم علاقه منده تعبيرش چي ميشه

کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت

سلام.وقت بخیر!من دختری مجردم.دیشب خواب دیدم که چندخانمی بارداربودن ویکی یکی بچه هاشون بدنیامیومدن تحویل میگرفتن ومیرفتن. ومنم همراه این خانمها بارداربودم .اما روش زایمان اینگونه بودکه پیراهن خانمهاروی طنابها آویزون بود و دامن پیراهنها روبادمیکردن و نوزادها روازدامن پیراهنهامیگرفتن تحویل مادرها میدادن اماازدامن پیراهنم دختری بدنیاامد و اونوتحویل گرفتم ورفتم. باهمسرم مدتیه ازدواج کردم وموقع بدنیااومدن دختر همسرمسافرت یا ماموریت بود وحاضرنبود.امامن دختروکه درپارچه ی سفیدی پوشانده بودن تحویل گرفتم گذاشتم منزل و رفتم سرکار. بعدازبرگشتنم از سر کار بامادرم به نوزاددخترسرزدیم هنوز پرازخون و موادلزج رحم بود نگاهی انداختیم دستهایش مشکل داشت یعنی انگار کف دستش از کتف شروع میسد وبازو ندارد خیلی ناراحت شدم ومادرم تعجب کرده بود امامن دختروبرگردوندم دیدم دستهای دختره بخاطر موادلزج وخون چسبیده بودوهیچ مشکلی ندارد دستهاشوبازکردن وبه مادرنشان دادم وگفتم ببین مادر این دختر سالمه هیچ مشکلی نداره . ودختره هیچ مویی نداشت کاملا کچل اماباچشمهایی کشیده وخیلی سفید وخوشگل بود. بعدهاخواهرمم اومد وگفت دختر مشکلی نداردوسالم است

دلالت بر غم و اندوه دارد برای برخی از اقوام نزدیکتان

سلام من دختر مجردی هستم دیشب خواب دیدم بچه دار شدم(زایمان رو ندیدم ولی هنوز تو بیمارستان بودم). پدر بچه یکی از اقوام بودن و من تو خواب بعد از این که فهمیدم اونه خیلی تعجب کردم. اون و مادرش و مادر من بسیار خوشحال بودن. من بعد از چند ساعت جنسیت بچه رو از مادرم پرسیدم و گفت دختره(تا چند ساعت اصلا نپرسیدم 😐 )، بعد بچه رو واسم آوردن وقتی دیدمش داشت گریه میکرد. همه میگفتن با این که تازه بچه رو به دنیا آوردی ماشالا حالت خیلی خوبه،حالمم واقعا خیلی خوب بود نه درد داشتم نه میترسیدم فقط واسم عجیب بود که بچه دار شدم. یادمه میخواستیم واسش اسم انتخاب کنیم اما به نتیجه نمیرسیدیم…همون موقع ها از خواب پریدم
میشه لطفا تعبیرشو بگین ؟

اینکه پدر این نوزاد یکی از بستگان خودتان بوده ، خوب است و بیان می دارد از جانب خویشانتان در آینده منفعت خواهید دید

سلام خسته نباشيد ،من دختري مجرد هستم كه ديشب خواب ديدم يك بچه اي رو ميارن ميدن تو بغلم ميگن مال تويه (مشخص نبود جنسيتش) ولي وقتي بغلش كردم حس مادرانه داشتم يك حس خيلي خوب اين بچه ماله من و دوست پسرم بود كه الن جدا شديم☹ يعني پدرش حس ميكردم اونه حتي اونم تو خوابم بود با خواهرش،تو يك اتاقي بوديم اين بچه تو بغلم گريه ميكرد و با بچم كه تو بغلم بود ميگفتم ميخواي بري بغل بابا…اونم همش داشت گريه ميكرد ….ناگفته نماند كه دو بار دگ هم قبل جداييمون خواب ديدم بچه ميدن تو بغلم و من حس مادرانه ميگيرم وقتي تو بغلم ميگيرم حس خيلي خوب لطفا تعبير كنيد واسم سپاس فراوان???

تمام توضیحاتتان نشان میدهد که هم اینک شرایط دوست پسرتان از نظر روحی مساعد نیست و ممکن است آینده ی تلخ و سختی در انتظارش باشد !

سلام من دختر مجردی هستم و باکره
چندین بار خواب دیدم بچه دار شدم و خیلی دوسش دارم و بهش شیر خودمو میدم و نمیدونم بچه از کی هست و یهو بچه رو از من میگیرن انگار تو خواب ناپدید میشه خیلی فکرمو مشغول کرده میشه کمکم کنید

مراقب باشید تا خدای ناکرده قربانی بی احتیاطی‌های خود نشوید

سلام
من یک دختر مجردم که خواب دیدم حامله ام و یه فرزند دختر به دنیا آوردم که بسیار زیبا و خنده رو بود دورمم کلی از اقوام بودند . ولی نمیدنم شوهرم کی بود؟؟ تو خواب حس می کردم شوهرم مسافرته!! تعبیرش چی میشه؟؟؟

یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید

سلام من دختر 18 سالم و مجردم و هیچ گونه رابطه ای ندارم مادرم خواب دید ک من بچه(پسر ) سالم زایدم لطفا میکنید بگید تعبیرش چی میگشه ……?????:

در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

سلام من دختر مجردی هستم ک چند روزیه از عشقم کاملا جدا شدم دیشب خواب دیدم ک یه بچه خیلی کوچولو ک دختر هم بود داشتم ک خیلی هم شبیه خودم بود عشقمم کنارم بود تعبیرش چیه؟

پذیرای آن باش و هر روز طوری زندگی کن که انگار آخرین روز زندگی تان است، روزگار برای زندگی کردن است.

سلام،خواب دیدم ک یه پسر چند ماهه دارم که خیلی زشت بود و همش میخندید منم خیلی دوسش داشتم و باهاش بازی میکردم،ولی از شیر خودم نمیخورد.درضمن من مجرد هستم.ممنون میشم اگ تعبیرشو بفرمایین

نگرانیهای کوچک از بین می روند

سلام من خواب دیدم من زایمان کردم البته من مجردم یه نوزاد پسر بدنیا اوردم بهش شیر می دادم اونم نمی خورد . و یه راه می خواستم پیدا کنم که ببرم بدم به پدرش . و خونوادم قبول نمی کردن .

اینکه دنبال راهی بوده اید تا نوزاد را به فرد دیگری واگذار نمایید به این علامت است که از یکی از مسئولیت های مهم خود دوری میکنید و یا تلاش برای انجام ندان آن دارید

سلام.دختر خاله همسر من خواب ديده كه ما بچه دار شديم و بچمون دختر و چشماني مشابه چشمان پدر خانمم دارد.تعبير چيست.ممنونم از اينكه پاسخ مي فرماييد.

نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است

سلام من دختری هستم مجرد.بایه اقاپسری به مدت۵ساله که دوستیم بنابه مخالفت خانواده هاهنوزباهم ازدواج نکردیم۶ ماه ازهم جدابودیم که بازدوباره برگشتیم پیش هم.مادراین اقا پسر همزمان که مابرگشتیم پیش هم وبه صورت پنهانی ازخانواده هاحرف میزدیم خواب منودیده خواب دیده من بایه بچه رفتم دم خونشون گفتم این بچه ازمنوپسر شماست بدید بهش بگیدکه من دیگه نمیتونم بزرگش کنم بعدش بامادراین اقاپسررفتیم توخونه ناهارخوردیم بعدم که ازخواب پریده.لطفا کمکم کنید

آشفتگی های جدیدتر و بیشتری پیش روی خود دارید و چنان چه همراه با منطق و تدبیر در زندگیتان تصمیم گیری نکنید وارد مشکلات بزرگتری خواهید شد

سلام من دختر مجردی هستم، خواب دیدم یه پسر به دنیا آوردم به طوری که ۲ماه بعد از ازدواجم بچه ام ب دنیا اومده! و شب بعدش خواهرم واسم خواب دیده که من یه دختر به دنیا اومدم و توی خواب با خودش فکر میکرده من ک مجردم چطوری بچه دار شدم ک اونجا متوجه میشه من ازدواج کردم! میشه لطفا تعبیر کنید؟

نشان دهنده ی این است که احتمال دارد بخاطر عجول بودن یا تصمیم گیریهای بدون فکر و منطق دچار زیان شوید

سلام ، من دختر مجردم و خواب میدیدم من و خواهرم هرکدوم یه دختر بچه داریم ودختر من ۱ روزش بود خیلی دوسش دارم ولی تو خواب غرق شد اما دختر خواهرم زنده بود

شانس شما در زمینه ی روابط عاطفی و یا عاشقانه و البته در آینده است

سلام من دختر مجرد هستم و خواب دیدم که یه نوزاد دختر دارم که شبیه بچگی های خودم بود و بهش شیر هم دادم تو خواب و تو خواب هم ازدواج نکرده بودم و نمیدونستم پدر بچه کیه و به خودم میگفتم من ک کار بدی انجام ندادم پس بچه چجوری اومده ولی بچه را خیلی دوس داشتم و بچه هم ب من میخندید تعبیر خوابم چیه

اخبار خوبی برای شما در راه خواهد بود ( آینده)

سلام من دختر مجردم و خواب دیدم ک دختری رو ب دنیا آوردم درد زایمان نداشتم و نمیدونستم پدرش چه کسی هست!!بهش شیر میدادم و اون نوزاد تمامی دندونهاش دراومده بود جز دندونهای تخت فک پایین!!!!

نشانه ی پاداش و جوایزی است که به پاس تلاش هایتان خواهید گرفت

سلام من صبح ساعت نزدیک ۹ و ۱۰ بود خواب دیدم در حال زایمان هستم و زایمانم خیلیی راحت بود و فکر کنم دختر بود مطمعن نیستم من یه پسری توی زندگیمه که سه ساله باهمیم و خیلییی همدیگه رو دوست داریم و وابسته ایم و در تکاپو راضی کردن خانوادمم و میخوایم ازدواج کنیم توی این خواب عشقم آشفته بود و هرچی باهاش حرف میزدم زیاد جوابم نمیداد البته اینم بگم حال روحیم بده بخاطره دوریش با فکر بهش خوابیدم و سر یه مسئله از دستم ناراحت شد و از دلش در اوردم شاید مال اینم باشه این خواب دیدم تعبیرش چیه؟؟؟؟

اگر به فکر سراب هایی باشید که واقعیت ندارند ، موقعیت های فعلی را نیز از دست خواهید داد.

خواب دیدم صاحب فرزند دختر شدم و گریه میکردم که چرا فرزندم دختر شده درصورتی که نمیدونستم پدرش کیه خعلی گریه میکردم درصورتی که مجرد هستم تعبیرش چیه؟؟؟

گریستن شما بخاطر اینکه فرزندتان دختر شده و در جایی که در حال حاضر مجرد هستی خبر از مخالفت شدیدتان با برخی از پیشنهایی است که احتمالا از طرف جنس مخالف در آینده دریافت خواهید کرد.

سلام…‌اگه دختر مجردی درخواب ببیند که بچه ای را انگار داشته ولی مث اینکه ازدستش داده یا ازدستش گرفتنشه واز این بابت که پیشش نیستش ناراحته….چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

خبر از این میدهد که چیزهایی را در زندگی ممکن است از دست بدهد ولی در عوض دستاوردهای بهتر و بیشتری نصیبش خواهد شد

سلام چندشب پیش مادر خواب دیده که به خانه ای میروند و ب اونها میگن ک این خونه برای شماس و در خونه پسر بچه ای خوابیده و میگن این فرزند دختر شماست..
و پدر و مادرم پریشان میشوند
لطفا تعببیرش رو بگید

درود ، این فرزند ، نشان دهنده ی فزونی نعمت و رونق است برای خانواده تان

مجردم خواب دیدم یه دختر زایمان کردم، بسیاااار زیبا، سفید و درشت اندام تر از یه بچه نوراد حدودا اندازه بچه یک ساله بود. خییییلی ارام و بی ازار بود در حدی که خودم رفتم بهش شیر دادم واسه گرسنگیش حتی گریه نکرد، بعد دیدم پوشک نداره گفتم حتما بچه است زیر پاش باید کثیف کرده باشه دیدم حتی زیر پاش تمیز نگه داشته بود به اختیار خودش

درود ، بنده به شما می گویم این رویا نیکوست و سبب خیر می شود برایتان ؛ شما نیز همینگونه فکر کنید.

سلام من دختر مجردی هستم، خواب دیدم دو قلو پسر شیش ماهه دارم زیبارو رو و خنده رو تو آغوشم بودن، در جمع فامیلی و خانوادگی بودیم، پدرش رو هم میشناختم ناشناس و نامفهوم نبود. تعبیرش چی هست؟

درود ؛ خبر از بخت و اقبال است برای شما در زندگی آینده.

سلام من دختر مجردی هستم که خواب دیدم در زایمان طبیعی راحت صاحب 2 پسر شدم خاستم خودم بند ناف یکی از انها را ببرم ولی به اشتباه دست یکیش بریدم ولی هر دو سالم بودن بنظر شما تعبیری داره یا بخاطر ذهن اشفته من بخاطر شکست عاطفی چندماه پیشه؟

درود ، زندگی خانوادگی آرام و موفقی را در آینده تشکیل خواهد داد.

باسلام.من در خواب دیدم تماسی باهام گرفتن و گفتن که برم یه جایی وقتی رسیدم مردم تجمع کرده بودن پلیس بود بنظرم اومد و منو برد به یه جای مثل مغازه یه دختر روی تختی دراز کشیده بود و کنارش یه بچه بود اون بچه رو برداشتن و دادن به من گفتن این بچه مال بعد که من میخواستم ازدواج کنم به اون طرف گفتم که اون بچه من نیس ولی دادن به من اونم قبولش کرد.ممنون میشم تعبیر کنید.

درود ، تعبیر خوب میباشد که حکایت از خشنودی در فعالیت های شخصی و اجتماعی دارد

سلام.روزتون خوش. من دختر و مجرد هستم. دو شب پیش خواب دیدم نوزادی زیبا و خیلی ناز در ملحفه سفید را ک پدر ومادر نداشت در بین دیگر خواهران مجردم ب من سپرده شده بود ک من از او خیلی خوب نگه داری میکردم ومثل یک مادر ب فرزند خطابش میکردم و حتی سینه ام را نیز میمکید و ب فرزندی پذیرفتمش ک گاهی مورد شماتت یکی از خواهرانم نیز قرار میگرفتم.دیشب هم برای بار دوم خواب دیدم یک مرد جوان و زیبا نوزادی را در آغوش داشت ک لباسهای کوچکش رنگ سبز بود ولی فرزند او نبود فرزند من هم نبود باز ب نزد من امانت آورد ک از او مراقبت کنم. معنیه این دو خواب در دوشب متوالی چیست؟

درود ؛ چون دوبار تکرار شده است خبر از هشداری میدهد که در زندگی به هر کسی از روی ظاهر اعتماد نکنید چرا که ممکن است مشکل ساز شود.

من خواب دیدم که تو خواب ی بچه بغلم بود که شیر میدادم ولی تو خوابم میدونستم ک ازدواج نکردم و از سر سینم خون میومد

درود ، دیده شدن خون چندان خوشایند نیست. صدقه پرداخت کنید

سلام خسته نباشيد من مجردم و خواب ديدم كه با كسي كه دوسش دارم ازدواج كردم و صاحب يك فرزند شديم كه خيلي شبيه ب من هستش و من اصلا از اين موضوع خوشحال نيستم ولي بچمو دوس داشتم و زايمان طبيعي داشتم …ممنون ميشم تعبير كنيد

درود ، این مورد را به فال نیک بگیرید چرا که نشان از راحتی و یا منفعت میدهد در آینده.

سلام من ویکی از اقوام همدیگه دوست داشتیم اما اون نامزد کرد توی اون دوران چنبار خواب دیدم که همسرش هستم وازش بچه دارم یکبار دوتا پسر ازش داشتم وباردیگه بچه های دوقلو,الان نامزده اما من دوبار خواب دیدم که همسرش هستم و الان باهاش زندگی میکنم و همه هم میدونن اما نمیدونم تعبیر این خواب ها چیه لطفا تعبیرش رو بهم بگید چون اون هم علاقه ای به نامزدش نداشت واجبار بود

درود ، معنای خوبی دارد برای شخصی که قبلا با او در ارتباط بوده اید که بیشتر نشان دهنده شروع دوران جدید و مفرح در زندگی ایشان است

سلام دختری هستم مجرد.چندی پیش خواب دیدم یه بچه تو بغلمه و حس میکردم بچه ماله خودمه و بغلش کردم.تعبیرش چیه؟؟

در زندگی گذشته خود قبلا مرتکب اشتباهاتی شده اید ولی می توانید نسبت به اینده بهتر امیدوار باشید

سلام من دختر مجردی هستم که مادرم حدود شش ماه هست درگیر بیماری صعب العلاجی شدن.
یکی از دوستانم خواب دیده که من با یه دختر خیلی زیبارو که توی بغلم بوده رفتم خونشون و بهش گفتم که این دخترمه، گفتم که من خودم هنوز دخترم اما مادر شدم، گفتم دیدین گفتم میشه و بسیار خوشحال و شاد بودم و اون نوزادی که بغلم بوده خیلی خیلی زیبا بوده، آیا این تعبیر این خواب به سلامتی مادرم و کلا رفع نگرانی های من مربوط میشه؟ یا فقط برای دوستم تعبیر داره؟

درود ، به بیماری های صعب العلاج و یا مشکلاتی که پیش رو که افراد نزدیک شما با آن مواجه هستند با چشم بد نگاه نکنید اجازه دهید تا گذشت بیشتر زمان اوضاع را آرام تر کند

سلام دختر مجردی هستم و به تازگی رابطه ای رو تموم کردم خواب دیدم که صاحب دختری هستم که تا ۱ سالگی بزرگش کردم اما پدرش که نمیشناختمش اورا از من گرفت دوباره دیدم که کودک بزرگ شده و ۶ ساله است و موهایش را میبافم و بسیار دوستش دارم و سرش را بر روی سینه ام میگذارد و میخوابد و دوباره پدرش ازم میگیردش در طول خواب همش در حال تلاش برای گرفتن او از پدرش بودم

درود ، این نشان دهنده ی نقصان یا نقطه ضعف شما در برقراری روابط سالم ، و دنباله دار است و ممکن است شکست در بعضی روابط عاطفی را تجربه نمایید.

سلام من یه دختر مجردی هستم که دوست پسر هم ندارم، خواب دیدم که تو. اتاق زایمان هستم و دختربچه ایی رو به دنیا اوردم، ولی در خواب شوهری نداشتم و انگار. از رابطه من و پسر خاله ام اون بچه به دنیا اومده درحالیکه پسر خاله ام روهم خیلی وقته کلا ندیدم و اصلا توخواب هم جز پدرو مادر و خاهرم کسی نمیدونه که من بچه به دنیا اوردم، دخترم رو خیلی دوست دارم و از هردو سینه به اون شیر میدم و بعدش که با دخترم بازی میکنم میبینم که هر حرفی رو که بهش میزنم تکرار میکنه و ازاین که بچه ی باهوشی دارم خیلی شاد بودم ممنون میشم تعبیرشو بگین مرسی

درود ، این مورد را روشنایی و نیک بختی در آینده ی خود بدانید.

سلام من مجرد هستم.خواب دیدم روتخت بیمارستان هستم و خانواده خودم و خانواده مثلا شوهرم بالاسرم هستن.ولی شخصی ک شوهرم باشه نبود
بعد ک مرخص شدم ی پسر چشم رنگی تپل بهم دادن.
منظورم ازتپل جاقی غیرطبیعی نبود ولی خودم نتونستم بغلش کنم(:
داداشم اوردش برام

درود ، خوشحالی و سعادت در انتظارتان خواهد بود.

سلام.دختری مجردم.خواب دیدم نوزاد دختری دارم و خیلی کوچولو هم بود.براش تو خواب اسم هم گذاشتم.تعبیرش چیه؟

درود ، بعضی از داشته ها یا نعمات زندگی تان شما را سر ذوق خواهد آورد .

سلام چندشب پیش مادر خواب دیده که به خانه ای میروند و ب اونها میگن ک این خونه برای شماس و در خونه پسر بچه ای خوابیده و میگن این فرزند نوه ی شماست در صورتی ک من در خواب والبته در واقعیت ازدواج نکردم و پدر و مادرم پریشان میشوند از این بچه .لطفا تعببیرش رو بگید

درود ، این نشان میدهد که به شما مسئولیت های خوب و راضی کننده ای خواند سپرد که با موفقیت آن ها را انجام خواهید داد.

من دختری بیست ساله هستم در خواب دیدم که باردار بودم و زایمان خیلی راحتی داشتم و پسری به دنیا اوردم که خیلی زیبا بود.فرزند نامشروع بود از کسی که دوسش دارم ولی توی خواب باهاش ارتباط نداشتم فقط چون بهش علاقه داشتم ازش باردار شده بودم .اولش نگران بودم و از خانوادم میترسیدم ولی بعد دیدم خانوادم اصلا ناراحت و عصبانی نیستند..

درود ، پس باید بشدت مراقب باشی ، یک لحظه غفلت می تواند عمری پیشمانی برای شما به بار بیاورد.

سلام من یه دختر مجردم که خواب دیدم دوتا بچه دارم که از راه حلال به دنیا نیومدن که اینو خودم توی خواب میدونستم مامانمم می دونست ولی بابام نمی دونست یکی از این بچه ها خیلی مریض بود که یه گوشه بهش دستگاه تنفسی وصل بود یکی دیگشون خیلی خوشگل بود سالمم بود منم داشتم باهاش بازی میکردم که پاشد بره منم که دیدم نمی تونه راه بره دستاشو گرفتم باخودم راه می بردمش که امدم ببرمش پیش مامانم گفتم بریم پیش مامان بزرگ که مامانم خیلی ناراحت شد ،بردمش بهش غذا بدم که اونجا به مامانم گفتم ای کاش همون اول می زاشتیمشون پرورشگاه ولی الان نمی تونم دلم نمی یاد که بابام اومد منم می خواستم سری قایمش کنم

روابط یا دوستی های جدید و البته در مسیر درستی ، در پیش خواهید داشت.

سلام
من مجرد هستم شب گذشته ( شب میلاد پیامبر ) خواب دیدم که فرزند پسری بدنیا آورده ام و همانطور که در رختخواب بودم میدونستم که ۱۷ ربیع الاول هست و با خودم میگفتم باید اسمش رو حتما محمد بزارم . ولی درخواب بچه ای ندیدم . لطفا بفرمایید چه تعبیری دارد

درود ، احتیاط کنید و در حال حاضر به کسی اطمینان نکنید.

سلام من مجرد هستم و دومین با است که خواب میبینم بچه دار شدم.ان بار خواب بچه ای برهنهو تپلی را دیدم که همون جور که بغلش کردم از چیزی فرار میکنم و بچه همه جای فرش مدفوع میکنه میشه بگید تعبیرش چیه؟
این روزا مشغله و فشار روم زیاده از نظر عاطفی و جسمی.

درود ، ممکن است ایامی را پیش رو داشته باشید که در آن برخی از مسئولیت های یا مشغله هایتان رو به فزودنی رود و همین امر موجب کلافگی ، بی حوصلگی و گوشه گیری شود

سلام
من دختر مجردی هستم که چند ماهی است که یک رابطه احساسیو برخلاف میل خودم و طرفم تموم کردیم ولی بدلیل علاقه زیاد به ایشون هنوز ذهنم درگیره
دیشب خواب دیدم تو حیاط بیمارستان خیلی راحت زایمان کردم و فکر میکنم نوزاد هم دختر بود ولی حس مادرانه خیلی قوی بهش داشتم و با احساس خوبی بهش شیر میدادم و خیلی خوشحال بودم مادرم هم کنارم بود و یک خانم دیگه که نمیدونم کی بودن ولی اصلا تو خواب ندیدم پدرش کی بود،
تعبیر چی میتونه باشه؟

درود ، اینطوری که از این رویا پیداست ، فعلا با برخی از خاطرات ناموفق گذشته درگیر خواهید بود و احتیاج به گذشت بیشتر زمان دارید.

دختر مجردی هستم در خواب دیدم که باردارهستم و در حال زایمان هستم و هیچ دردی احساس نمیکنم در نهایت بچه به دنیا نیامد و به من گفتند که هنوز زمان به دنیا امدن بچه نیست و شما هنوز هفت ماهه هستید و خانواده ام هیچ مشکلی با باردار بودن دختر مجردشان نداشتندی

درود ، هنوز هم باید منتظر و صبور باشی تا دورانی که دلخواه و مورد علاقه ات هستند از راه برسند ، برای رسیدن به برخی از هدف هایت کمی عجولی

سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم از دوس پسرم که خیییییلی رابطه عاشقانه ای داریم 8 ساله بچه دار شدم و ی نوزاد پسر خیییییلی زیبا به دنیا اوردم که خیلی شیرین حرف میزد و من خیلی دوسش داشتم مادرم و خواهرمم خیلی دوس داشتن نوزادم رو تعبیرش چیه میشه بهم بگید؟؟؟؟

درود ، زیاد دلخوش به داشته های حال حاضرتان نباشید ، اگر لحظه ای غفلت کنید طعم تلخ غم را خواهید چشید ! پس احتیاط کنید

باسلام خواب دیدم خاله ام باردار هستن و بچه رو بدنیا اوردن بچه زیبا ولی چند دقیقه بعدش بچه که دست شوهرش بود متوجه شدیم بچه مرده هست روی دست پدرش و روری شکمش خراش یا زخم هست؟؟ ممنون اگر تعبیرش کنید

درود ، نیکی ، شادمانی و زندگی مطلوب تر است برای خاله تان.

سلام من ی دختر مجرد هستم. که چندین ساله با ی اقایی رابطه عاشقانه داریم و همیشه حاجتم و ارزوم رفتن سر خونه زندگیمون هست وحالا انگار داره همه چی درست میشه و قرار ازدواج کنیم .بماند که شب قبل دیدن خوابم با فکر شیرین سرو سامون گرفتنمون و فک کردن به سختیا خوابم برد و.خواب دیدم که اول حامله ام از این اقا و دارم میرم اتاق زایمان و بعد به راحتی زایمان کردم که موقع زایمان رو یادم نیست بعد ی پسر خیلی خنده رو و زیبا به دنیا اوردم که تو خوابم هم مادر اون اقا هم ماد رو خواهر خودم بچه رو دوست داشتن بعد من بچه رو تو بغل داشتم و تو قنداق سفید پیچیده بودم تو اغوشم بود خیلیم دوسش داشتم صورتشو گرفتم رو به روم به جالت مادرانه به صورت خندون زیباش نگاه کردم و گفتم مامان جون تو از کجا اومدی با ی لحن شیرین و زیبا و خندون گفت از شکم تو بعد مادرم و خواهرم و خودم احساس خوش حالی کردیم خیلی تعبیرش چی هست؟

آرزويي كه ممكن است براورده شود

با سلام من از نامزد قبلیم طلاق گرفتم دیروز خواب دیدم که من قبلا یه فرزند پسر هم از ایشون داشتم تعبیرش چیه؟

شايد ديگران از راه‌هاي مشروع يا نامشروع ديگري بتوانند كساني را بدست آورند اما تو با خود عهد كرده‌اي كه زندگي سالمي داشته باشي.

باسلام من در خواب دیدم خواهر مجردم بچه دار شده بود و تقریبا سن کودک زیر یک سال بود وبهش شیر می داد ؟ تعبیرش چیه؟ باتشکر

با محدودیت های موقت ناشی از ترس رو به رو می شوید

خاب دیدم از عشقم صاحب بچه دختر شدم

درود ، امتیاز ها یا دستاورهای جدید در زندگی آینده تان به حساب خواهد آمد.

باسلام من خواب دیدم ک از دختری ک دوستش دارم صاحب فرزند شدم و فقط در خواب فقط خبرش ب من رسید و اونو ندیدم اصلن.
با تشکر

درود ، سعی در بدست آوردن چیزهایی دارید که احتمالا به دور از انتظار یا مشکل است.

من دختر مجرد هستم خواب دیدم که چهار ماه حامله هستم بسیار ناراحت بودم و در سونوگرافی پسرم یک چشم داشت خیلی هم گریه میکردم و ترسیده بودم

نگران نباش تو تلاشت را کرده ای و حتما نتیجه مطلوب را خواهی گرفت.

سلام
دیشب خواب دیدم که صاحب نوزاد دختر شده ام و میخوام براش اسم انتخاب کنم. دور و برم هم شلوغه و خوشحالی.
چندتا اسم آوردم و در آخر اسم بشرا رو انتخاب کردم. علیرغم مخالفت اطرافیان من این نام رو انتخاب کردم. در صمن دختر مجرد هستم.
قبلش هم دارم میرم جایی و توی ماشین هستم. یکی از دوستان قدیمی رو هم توی خیابون دیدم. با خوشحال صداش زدم و گفتم فریناز . که همدیگر رو بغل کردیم و بوسیدیم.
فقط سر من و فریناز حجاب نداشت و بی روسری و باز بودیم.
تعبیرش چیه؟
ممنون

درود ، فقط در این انتظار نباشید تا اتفاقات خوشایند برای شما رخ دهد ، گاهی ممکن است با مسائل منفی نیز رو به رو شوید که حتما می طلبد آمادگی لازم را داشته باشید تا غصه دار نشوید.

سلام.من یه شب خواب دیدم یه فرزند نوزاد دارم که داشتم حمامش میکردم و بعد بهش شیر میدادم و یه فرزند دو سه ساله هم داشتم.و فردا شبش هم خواب دیدم یه فرزند نوزاد دختر دارم که بغلش کرده بودم.درضمن من یه دختر مجرد هستم.تعبیرش چی میشه؟

نگران نباشید و غم و اندوه را از خود دور کنید که آخر و عاقبت کارها خوب خواهد بود

سلام دختر مجردي هستم
ديشب خواب ديدم دختري دارم كه از رابطه نامشروع با كسي كه دوستش دارم به دنيا اومده در حاليكه اصلا در دنياي واقعي تجربه رابطه نامشروع را ندارم و اين دختر بسيار زيبا و حدودا ٤ساله بود ازش متنفر بودم و دوست داشتم كسي نبيندش و ميترسيدم
تعبيرخواب چيه؟!

درود ، سخت کوشی از ویژگی های شماست به طوری که تا به هدف نرسید دست بردار نیستید

سلام
من خواب دیدم از شوهر سابقم پسری به دنیا اوردم و خیلی خوشحالم ومادر سوهر سابقم با یه نوزاد پسر دیگه پیشم اومد و گفت اینم پسر شماست از تعبیرش میترسم

درود ، ممکن است بواسطه ی برخی از اتفاقات و یا افکار منفی راجع به گذشته در شما حس دلتنگی و یا ناراحتی حاصل شود.

سلام من مجردم.خواب دیدم که یه پسربچه تو بغلمه و پسرخودمه.نمیدونستم پدرش کیه.اما تو بغلم محکم به خودم میفشردم انقدر دوستش داشتم که خوشحال بودم بچه ی خودمه.صورتشو به صورتم میچسبوندم و حس مادرانه وعشق بهش داشتم. بردمش خونه مادرم داداشم ازم گرف که ببره بیرون .وقتی اومد ازش پرسیدم بچه کجاست گفت پسرهمسایه خیلی از این بچه خوشش اومد برد خونشون باهاش بازی کنه.اما من یه کم ناراحت و نگران شدم… ممنون

درود ، این بچه را یک نماد از دستاوردهای جدیدتان در ایام آینده بدانید ، تا جایی که مشخص است اهداف خوب و روشنی برای خودتان در زندگی تعیین کرده اید.

سلام. من مجردم . خواب دیدم که صاحب نوزاد پسر یک یا دوماهه هستم. ولی پدر بچه را نمیشناختم. ولی از داشتن نوزاد ناراحت نبودم وبه کسی که ازم پرسید بچه به دنیا آمد گفتم بله. و به نظر میرسید در خانه پدرم هستم و برای تعویض پوشک بچه خواستم مادرم به کمکم بیاید

درود ، افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.

سلام میشه لطفا خواب منم تعبیر کنید. من در عالم واقعی متاهلم ولی خواب دیدم که مجردم و صاحب بچه شدم، بچه مدام بغل مامانم بود و هیکلش خیلی شبیه عروسک بود. من با گریه و ناراحتی به مامانم میگفتم نمیخوامش ولی مامانم اصرار داشت که نگهش داریم و به دروغ به دیگران میگفت بچه ی دیگرانه.

درود بر شما ، نگران نباشید معنای بدی ندارد خصوصا اینکه در حال حاضر متاهل نیز هستید.

سلام
نامزدم دیشب خواب دیده من قبلا ازدواج کردم و بچه دار هستم و توی خواب ناراحت بوده که چرا من بهش دروغ گفتم که مجردم. توی خواب دعوامون شده و منو ترک کرد??تعبیرش چی میشه؟؟؟!!با تشکر

درود ، این رویا اشاره میکند ممکن است همسر یا نامزدتان در مورد شما و در بعضی از موارد دچار سوءتفاهمات بی اهمیت یا ناچیز شوند.

سلام، دیشب خواب دیدم دوقلو بدنیا اوردم در صورتی که مجردم

درود ، میتواند خبر دهنده از زندگی در محیط‌هایی سالم و یا مطلوب در آینده باشد.

سلام . خواب دیدم از کسی که دو سال پیش رابطمون تموم شده . پسر دار شدم و البته تو خوابم همچنان مجرد بودم .ی پسر خیلی تپل و خوشگل که هم زایمانمو دیدم و هم بهش شیر دادم و داشتنش برام خیلی لذت بخش بود ولی اون اقا خبر نداشت که من از اون بچه دارم در ضمن من هیچ وقت نتونستم علاقم ب اون فردو فراموش کنم

درود ، نمادی از آسایش و خوشبختی یا در سال های دور خواهد بود.

سلام من چند وقت پیش از دوست پسرم جدا شدم
چند ساعت پیش هم خواب دیدم که انگار حامله بودم و بعدش بچه دار شدم ازش و هی بهش شیر میدم و بهش نمیگم که ازش بچه دارم
کسیم نمیدونه که بچه منه
تعبیرش چیه ؟

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که هم اکنون و در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید.

سلام.نمیدونم خواب بعدازظهر تعبیر میشه یانه اما خواب دیدم ک مادر یه نوزاد گذاشت تو بغلم و گفت بچته بهش شیر دادم و بچه خیلی آرومی بود گریه نمیکرد فقط خوابیده بود.ولی من سردرگم‌ بودم ک من کی این بچه رو به دنیا آوردم اما دوسش داشتم و با اینکه میدونستم باید بیدارشم درس بخونم اما دوس نداشتم بیدار شم تا ازش دور نشم

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که هم اکنون و در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید.

سلام وقتتون بخیر…عذر میخوام…من دیشب خواب دیدم فرزندی دارم…نمیدونستم از جا از کی ولی فرزندم پسر بود
حس مادری داشتم
حدود 2 یا 3 ساله بود
همش تو این فکر بودم چطوری بزرگش کردم
محبت نیکنید تعبیرشو بهم بگید ممنونم

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید.

سلام من دختر مجرد هستم و خواب دیدم که ۶ قلو پسر و یه ۳ قلو که ۱ پسر و ۲ دختر بود بچه داشتم و اینکه همشون حدود ۳ ماهه بودن، و من خیلی خوشحال بودم و بیشتر با ۲ تا دخترا بازی میکردم.
لطفا تعبیرش رو بگید

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید.

سلام من مجردام و دیشب خواب دیدم ک یه دختر دارم ک انگار دختر تنی من نبود ولی همه ب پای من نوشته بودنش و من ازش نگه داری میکردم و وقتی کسی ک بهم علاقه داشت بهم زنگ زد مجبور شدم دست ب سرش کنم تعبیر این خواب چیه؟ احتمال داره برای آشفتگی ذهن باشه؟

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید.

سلام و عرض ادب . ممنون میشم خواب منم تعبیر کنین عزیز . من یه دختر مجردم ۲۰ سالمه خواب دیدم که ازدواج با کسی که عاشقشم ازدواج کردم و بچه پسر بدنیا اوردم و اونو دادن بعلم و دوسش داشتم و خانوادمم قبول کرده بودن و بهش محبت میکردن و نگهش میداشتن . مو هامم تو خواب کوتاه بود ولی خوش حالت . یه لحطه تو خواب هم احساس کردم که کسی که دوسش دارم یعنی پدر بچم پیشم نیس و انگار قهر کرده و رفته ولی سریع یادم اومد که ما حالا یه بچه داریم و اون حتما پیشم برمیگرده چون پدر بچمه . اون شخصی که دوستش دارم فکر کنم تو دنیای واقعی دوسم داره ولی با کسی دیگه ایی هم در ارتباط هستش . ممنون میشم راهنماییم کنید .

این خواب به مسئولیت های جدیدی اشاره دارد که در زندگی بیداری بر عهده گرفته اید.

سلام
من با یک پسری دوست هستم
و خاب دیدم مجردم و تو خاب هم اگاه ب مجردبم بودم
یه بچه بدنیا اورده بودم که خیلی هم زیبا بود
و همش نگران بودم بچه رو چکارش کنم

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

سلام من دخترمجردم خواب دیدم پسری ک دوسش دارم شوهرمه وازش ی بچه پسردارم خیلی هم پسرمودوست دارم ودارم بهش شیرمیدم میشه بگید تعبیرش چیه؟

درود ، آینده ی شما مطلوب و مشخص خواهد بود.

سلام من دختری مجرد ۱۶ ساله هستم خواب دیدم فرزندی به دنیا آوردم (یادم نیست دختر بود یا پسر)ولی خیلی دوسش دارم ونمیدونم پدرش کیه و نگرانم

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

سلام و درود.
میشه جواب منو بدید.
من دختر مجردم. خواب دیدم یک پسر کوچولوی یکی دوساله دارم که هرجا میرم بغلم هست.ولی پدرش رو توی خواب نمیدونسم کیه. و احساس خوبی از مادر بودنم دارم. و یک روسری حریر نارنجی زیبا و نو بسر دارم.
درضمن خواستگاری دارم که دوساله همو میخایم اما بخاطر مشکل جسمی که براثر یک حادثه پیدا کردن نشده بهم برسیم هنوز.
سربلند باشید. قبلا از پاسخگویی شما تشکر میکنم

این خواب اشاره به مسئولیت ها یا پروژه ها و مطالعات جدید دارد که در زندگی بیداری در حال پیگیری آن ها هستید.

سلام من یه دختر مجرد هستم ک خواب دیدم از عشقم ک یه ساله رابطه داریم دارای پسر میشم ولی چون این اواخر یکم بینمون شکرابه تو خواب هم همین احساس رو میکنم و نسبت به بچه بی تفاوت میشم حتی به بچه لباس هم تنش نمیکنم خواهرم و مادرم هم بهم میگن بچه چه گناهی کرده ک لباس تنش نمیکنی فقط یه پتوی نوزادی سفید دورش میپیچم وبچه رو میخام از آژانس بفرستم خونه باباش ولی پشیمون میشم و یهو میبینم مادر عشقم ک ازش بچه دار شدم میاد و بچه توهین میگه و اجازه هم نمیدم مادر عشقم به بچه ام چیزی بگه و اصلا صدای بچه هم در نمیاد خیلی آرومه و گریه نمیکنه

درود ، پس این رویا نیز توصیه میکند که نهایت احتیاط را در بعضی از روابط عاطفی خود داشته باشید چرا که ممکن است زیان های روحی جدید را تجربه کنید !

سلام من دختر مجردم و با کسی رابطه عاطفی ندارم. چند شب پیش خواب دیدم حاملم بعد انگار چند روز گذشت و بچم رو به دنیا آوردم جنسیتش رو نمیدونم ولی همه ی لباساش صورتی بود و از روی صورتش حدس میزنم دختر باشه . تو خونه ی خودمون بودم و انگار خانوادم خیلی خوشحال نبون انگار هیچ حسی به بچم نداشتن

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده می گیرید.

با سلام من دیشب خواب دیدم که یه پسری که شبیه پسری هستش که دوسش دارم میخواست باهام رابطه داشته باشه اونم تو استخر بود و بعد تو همون خواب دیدم چند روز بعد یه نوزاد دختر تو بغلمه رفتم خونه یکی از فامیلامون احساس میکردم اون بچه حرومه همه اهالی خونه نسبت بهم بی توجه بودن ولی میدونستم بچه رو دوست دارن دو بار بچم رو برداشتم و فرار کنم که نمیدونم چرا دوباره تو همون خونه بودم و بعد دیدم که رفته بودم جلو آینه داشتم با بچم بازی میکردم و اونم میخندید.
میشه تعبیرش رو زود بگین خیلی نگرانم.

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

سلام
من دختری مجرد هستم .خواب دیدم که عمه ام که تازه طلاق گرفته بچه ای بدنیا اورده .من هم بچه ای بدنیا اوردم وسعی دارم به او شیر بدم اما انگار که سینه هایم برای شیر دادن خشک شده باشن .شیری برای دادن به فرزندم نداشتم….

این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که استرس و خود کم بینی، شما را از رسیدگی به مسئولیت های جدیدی که در زندگی بر عهده گرفته اید باز دارد.

باسلام
من دختر مجردی هستم
دیشب مامانم برام خواب دیده که نوزاد زیبایی پسر چشم ابی هستم ک بایک بار شیر دادن ب او فرزندم اندازه ی یک نوزاد یک ساله بزرگ شده
میخواستم تعبیرشو بدونم

تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که فرد در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کند.

سلام دیشب خاب دیدم خاهرم ک هنوز ازدواج نکرده و نامزد هست بچه بامزه چن ماهه ای دارد. درضمن ایشان عروسیشان در فروردین هست. تعبیرش چی میشه؟ سپاس فراوان

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

سلام من خواب دیدم یه نوزاد پسری دلرم و ازون در بین خانوادم مواظبت می کنم خیلی زیبا بود درضمن مجردم
فقط اصل بچه این بود که من با یه پسر غریبه تو یه خونه بودم ولی اصلن دوسش نداشتم تو دوتا اتاق جدا بودیم بعد اون از یکی دیگه بچه دار شده بود و بچه را به من داد گفت ازش مواظبت کن و گرنه میگم بچه مال تو هست و من این بچه را برداشتم و خانوادمم فکر میکردن مال منه ولی محور خواب من مواظبت از ازن بچه در خانوادم بود یه لحظه متوجه شدم تو خواب این بچه قضیش چیبوده بعد هر چی میخواستم به مامانم بگم بچه مال من نیستا و من دخترم از خواب پاشدم

این خواب اشاره به مسولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر دوش خود احساس می کنید.

سلام خسته نباشید من از بزرگترین ارزوهامه که کاش خواهر داشتم ولی نمیشه ..حال این بماند خوابم رو تعریف میکنم .
.
.
خواب دیدم دوتا دختر اومدن من با اونا خیلی روابط گرمی داشتم تو خواب حس میکردم اون دوتا خواهر منن ولی میدونستم مادرشون به فرد دیگست

میشه بگین ینی چی اینکه من به دوتا دختر غریبه حس خواهر و برادری داشته باشم ینی چی

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زمینه های احساسی بر عهده ی خود احساس می کنید.

سلام خواب دیدم با دوست پسرم نمیدونم شوهرم بود یا ن ی که جایی هرج و مرج بود داشتم توی ی خونه خیلی بزرگ دنبال ی کسی میگشتم نمیدونستم خودم هم کی که در ی اتاقو باز کردم این دختر بچه ۴-۵ساله رو دیدم یه گوشه اتاق غمبرک زده تنها نشسته بود بعد گریه کرده بودو تنها بود ترسیده بود کلا حالش خوب نبود تا دیدمش اومد بغلم هردومون اروم شدیم دیگه اروم شده بودم بعدم بهم گفت مامان

این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید سرکوب احساسات درونی، سلامت و آرامش روانی شما را مختل کند. فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل احساسات خودتان است.

خواب دیدم بچه دار شده بودم ولی بهم گفته بودن ک بچت مرده وقتی بردن خاکش کنن دیدم بچه ی من تو کفن نیست و یه نفر بزرگ هست بعد کلی التماس کردم اما بچمو پیدا نکردم.درضمن من مجردم.میشه کمک کنید

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید.

سلام دوازده سالمه خواب دیدم که من ۲ ماهه باردارم و یک بچه دختر خوشگل تپلم داشتم که یهو چن نفر که کلا تو خوابم جنگ حمله میکنم من بچه مو جا گذاشتم نمیاد یا دست بابام بود میخوام ببینم تعبیر چیه

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید.

سلام من مجردم و 4سال با یک آقا پسری دوست بودم و واقعا عاشقش بودم اما بنا به دلایلی جدا شدیم و ازدواج نکردیم الان با شخص دیگری در ارتباط هستم توی خواب دیدم که آقا پسری که الان باهاش در ارتباطم ،همسرم شده و ازشون باردار هستم و همینطور از آقا پسری که 4سال باهاش بودم یه بچه(فکر کنم دختر بود) یک یا دو ساله داشتم که بغلش کرده بودم ناراحت بودم هراز گاهی با خودم میگفتم مهدی( آقایی که 4سال باهاش بودم)چطور شده نفهمیده بچه داره؟نیومده سراغ بچه اش!ته دلم یه جورایی به فکرش بودم اما از اینکه آقا پسری که الان باش در ارتباطم همسرم بود هم راضی بودم همینطور از اینکه از ایشون باردار بودم راضی بودم…یکم سخت میشه توضیح داد حال و هوای خوابمو اما تمام تلاشمو کردم …میشه لطفا تعبیر کنید خوابمو؟

این خواب از شما می خواهد تا از پذیرش مسئولیت ها و موقعیت هایی که بر خلاف خواسته و اهداف شخصی شما در زندگی هستند خودداری کنید.

سلام وقت بخیر
بنده مجرد هستم با یکی قرار ازدواج داشتم اما الان اوضاع کمی بهم ریخته است،
خواب دیدم دوقلوی پسر دارم در حدود۱۸ سالشون و کاملا شبیه هم بودن به مامانم با خوشحالی می گفتم ببین بچه های مهدی یعنی برگشته
ممنونم از وقتی که می ذارید.

این خواب اشاره به موفقیت های مالی جدیدی دارد که برای شما ایجاد خواهد شد و بخشی از خواسته ها و آرزو های فعلی شما را برآورده خواهد کرد.

سلام. دختر مجردی هست که یه خواستگار دارم اما دو دل هستم از انتخاب اما دیشب خواب دیدم که بچه دار شدم پسر هست و دارم بهش شیر میدادم و در خواب شیرم بسیار شیرین و خوش طعم بود وتعجب کرده بودم ولی در خواب نگران بودم که چرا بچم خیلی خوشگل نیست و گفتم دوسش ندارم اما بلافاصله گفتم که الان خدا قهرش میگیره و بلایی سرش میاد تندی گفتم غلط کردم و دوستش دارم وبغلش کردم در ضمن این بچه بچه من و خواستگارم بود تعبیرش چی هست؟؟؟؟؟

این خواب اشاره به اهدافی دارد که در زندگی بیداری در پیش خواهید گرفت اما محقق کردن آن ها دشوار خواهد بود.

سلام . من مجردم خواب دیدم که یه پسر بدنیا اوردم بعد انگاری زود بزرگ شد اندازه پسر دو سه ساله و حرفم میزد خودم زیاد راضی نبودم از بچه داشتن ازینکه بقیه بگن پدرش کو و تو خوابم انگار پدرش پیش ما نبود یا ترک کرده بود مارو و پدرشم ناشناس بود . بعد پسر بچه بمن میگف دوستت دارم تعبیرش رو میگید لطفا

سلام این خواب اشاره به مسئولیت هایی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید اما ممکن است آمادگی پذیرش یا پرداختن به آن ها را نداشته باشید. این خواب از شما می خواهد تا به شیوه ای منطقی با این نگرانی ها رو به رو شوید.

بنده خواب دیدم معشوقه ام که خیلی وقته باهاش ارتباط ندارم ازدواج کرده و بچه دار شده ممنون میشم کمکم کنید ..

این خواب از شما می خواهد تا از پیگیری اهداف و مسئولیت هایی که کمکی به رشد و پیشرفت شخصی شما در زندگی نمی کند خودداری کنید.

سلام من یک دختره مجرد هستم و خواب دیدم که بچه میخواستم به دنیا بیارم و میترسیدم از بدنیا اوردنش بعد رفتم و ب دنیاش اوردم بدون سختی بعد از اون من خلی ناراحت و بی تاب بودم تو خواب میگفتم من هنوز 16 سالمه و بچه دار شدم!ناراحت بودم از این موضوع و بچه رو دیدم که داره راه میره اما ندیدم پسره یا دختر یادمه شکمم هم درد میکرد یکم تو خواب و بعد با گریه بیدار شدم

سلام این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید و نشان دهنده ی وقوع اتفاق بدی نیست.

سلام.لطفا سوال و جواب سوالم را در سایت قرار ندهید و انرا برایم ایمیل کنید. دختر مجردم و خواب دیذم بچه ای از من دنیا اومده و خانمه دستش نخ و سوزن و میخواد منو بدوزه و من ترسیده بودم. بچه بغلم بود و نه تنها گریه نمیکرد بلکه انگار حرف هم میزد. منم مات و مبهوت به اون وضعیت خودم نگاه میکردم.
باتشکر

سلام. این خواب از شما می خواهد تا از پذیرش مسئولیت هایی که کمکی به رشد و پیشرفت شما در زندگی بیداری نمی کنند خودداری کنید.

با عرض سلام و تبریک سال نو
دیشب خواب دیدم با دخترم رفتم یک جزیره بسیار زیبا که اطرافش دریای بسیار زیبایی قرار دارد و دست دخترم که مجرد هست یک فرزند پسر بسیار زیبا هست طوری که هرکی اونو می بینه تعجب می کنه.و می گن دخترت چه پسر زیبایی داره. تعبیر این خواب چی هست؟
سپاس

سلام. این خواب از شما می خواهد تا از انگیزه ها و اشتیاق درونی خود برای به ثمر رساندن موقعیت هایی استفاده کنید که موجب گسترش منافع شخصی شما در زندگی بیداری خواهد شد.

سلام ..من مجردم و خواب دیدم یه دختر ۶.۷ماهه دارم و خیلی دوسش داشتم بعد یکی از لباسای دختر خالمو تنش میکنم و خالم از تنش در میاره تعبیری داره ایا؟؟؟

این خواب نشان دهنده ی مهارت هایی است که در حال یادگیری آن ها هستید یا علاقه مند به کسب آن ها می باشید و پیگیری این مهارت ها می تواند تا حد زیادی به گسترش منافع شخصی شما در زندگی بیداری کمک کند.

سلام من یه دختر مجردم خواب دیدن که حامله ام و زایمان کردم پسر به دنیا اوردم دکترمم ی روحانی بود من تمام مراحل زایمانمو توی خواب دیدم ممنون میشم که جوابمو بدید

سلام. این خواب از شما می خواهد تا از انگیزه ها و اشتیاق درونی خود برای به ثمر رساندن موقعیت هایی استفاده کنید که موجب گسترش منافع شخصی شما در زندگی بیداری خواهد شد.

سلام. من ی دختر مجردم که خواب دیدم بچه ای بدنیا آوردم بعد خودم و بچه را در جایی دیگه دیدم که تو آب زلال بودیم و بند ناف به بچه وصل بود، منم بچه را برداشتم که بهش شیر بدم.
ممنون میشم جواب بدید

سلام. این خواب از شما می خواهد تا از انگیزه ها و اشتیاق درونی خود برای به ثمر رساندن موقعیت هایی استفاده کنید که موجب گسترش منافع شخصی شما در زندگی بیداری خواهد شد.

من ی دختر مجررم ک خاب دیدم ی بچه پسر ۱ ساله دارم ک چهار دستوپاراه میره ومنومامانم باهاش بازی میکنیم و پدر بزرگم ک فوت شده تو خوابم روب ردم نشسته و حتی توخوابمم فوت شده و لباس سفید پوشیده بود و پسر منو صدامیزد ولی اون نمیدیدش و نمیرفت سمتو اومد سمت من من هرچقد گفتم برو بابابزرگه نرفتو اومد بغلم این ینی چی؟؟؟؟؟

این خواب نشان دهنده ی فرصت ها و مسئولیت هایی است که با شناخت انگیزه های درونی خود می توانید از این فرصت ها برای رشد و پیشرفت خود در زندگی یا گسترش منافع تان بهره بگیرید.

سلام خسته نباشید شرمنده مزاحم اوقات فراغتتون شدم
من خواب دیدم یه پسر بدنیا اوردم خیلی ریز و خوشکل بود و همه جا باخودم میبردمش و از بغلم دورش نمیکردم اما متاسفانه نمیدونستم همسرم کیه و خانوادمم با این موضوع کنار اومده بودن

سلام. این خواب نشان دهنده ی مهارت هایی است که در حال یادگیری آن ها هستید یا علاقه مند به کسب آن ها می باشید و پیگیری این مهارت ها می تواند تا حد زیادی به گسترش منافع شخصی شما در زندگی بیداری کمک کند.

سلام
من مجردم اما با کسی در ارتباطم
خواب دیدم که پسر دار شدیم به پسرمم شیر دادم
و گوشش عفونت کرده بود و چرک خارج میشد با برادرم بردیمش بیمارستان
تعبیرش چیه ؟

درود ، اگر در رابطه ی فعلی تان احتیاط نکنید ممکن است در آینده دچار رنج و یا افسردگی شوید.

سلام مدتی است بطور متوالی خواب یک مردناشناسی را می بینم که همسرم هست و اتفاقات آینده رو که ممکن است بیافتد من با او می بینم که اتفاق افتاده مثلا بچه دارشدن و….. من این شخص رو اصلا ندیدم ونمی شناسم درضمن مجردم.لطفا جواب را به ایمیل نزنید چون من رمز ایمیل رو فراموش کردم ودرهمین سایت جواب بدهید باتشکر فراوان ازحضرتعالی.

درود بر شما ، فراموش نکنید تا مهر تایید خداوند به کارهای شما زده نشود و به لطف او چشم نداشته باشید نمی توانید به سر منزل مقصود برسید

سلام.من خواب دیدم با مردی ک مدتی قبل دوستش داشتم ازدواج کردم و حامله ام .بعد هم صاحب یک پسر میشم.و بخاطر اسمی ک پدرش انتخاب کرده ناراحت میشم و با پدرش صحبت میکنم و اونم قبول میکنه ک اسمشو ی چیز دیگه بذاریم.تعبیرش چیه؟؟

اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد

سلام خسته نباشید دختری مجردم که مدتی هست یه شخصی توی زندگیمه خواب دیدم یه دختر بدنیا اوردم و پدرش هم همان شخصه ولی توی خواب هنوز با اون شخص ازدواج نکره بودم
و بچه همش بغلمه و وقتی اوردمش خونه با نگاه های شماتت امیز رو به رو شدم
خواهش میکنم پاسخ بدین فکرمو خیلی درگیر کرده

بدين معنا است كه بايد بيشتر مراقب باشيد تا مرتكب گناه نشويد

سلام من دختر مجردی ام که دیشب خواب دیدم تو خونه قراره بچه ام بدنیا بیاد و مامانم و خاله هام هستن خونه،مامانم میگه برو دراز بکش یکیو میگیم بیاد بچه رو بدنیا بیاره هر چی دراز میکشم انگار اصلا قرار نیست بدنیا بیاد همین ه میرم دسشویی سر بچه میاد بیرون و خودم بدنیا میارمش و بقیه رو صدا میکنم،یه دختر خوشگل بود و لبخند همش به لبش بود،تو بغلم گرفته بودمش میگفتم اسمشو چی بذارم و خیلی خوشحال بودم،اصلانم تو خواب حواسم به اینکه شوهر دارم یا نه نبود،همش میگفتم بیاین از من و دخترم عکس بگیرین

لامت آن است که در زندگی به‌موفقیت مطلوب و متعادلی دست خواهید یافت.

سلام من ۱۵ سالمه و یه بار خواب دیدم بچه دار شدم دخترمم خیلی خوشگل بود رفتم نشون مادرم دادم گفت خیلی زشته خیلی ناراحت شدم و یه بار دیگه خواب دیدم بچه دار شدم قیافه دخترمم همون قیافه دختری بود که تو خواب قبلی دیدم و خیلی دوسش داشتم با اینکه خواب بود ولی وقتی بغلش میکردم اون حس مادری رو بهش داشتم و خیلی ارامش خوبی باهاش داشتم بعد اینکه من توی هر دو خوابم انقدر از بچه دار شدنم تعجب کرده بودم حواسم نبود پدرش کی بوده یا اینکه شایدم بیدار شدم یادم رفته بود نمیدونم حالا تعبیرش چیه؟

نشان آن است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عیب جویی می‌کنند

سلام خداقوت
من دختر مجردم مادر من خواب دیدن که من سه تا بچه دارم دوپسر که دوقلو هستن وحدود 2ساله ویک دختر. خودمم چند وقت پیش خواب دیدم که یک نوزاد دارم که حس میکنم پسره بغلش کردم وتازه زایمان کردم لطف میکنید تعبیرش رو بگید.

درود ، میتواند خبردهنده از آینده ای مطلوب و همراه با اتفاقات هیجان انگیز باشد.

با سلام..من مجردم اما خواب دیدم که ۶ماهه باردارم..اما نمیدونستم ازدواج کردم یا ن

درود، ممکن است برخی از اتفاقات غیرمنتظره یا هیجانی را در آینده تجربه کنید.

سلام وقت بخیر ممنون میشم اگه جواب منو بدین
من به کسی علاقه ی شدیدی دارم و او همیشه مرا ترد میکند .من خواستم بخوابم و از خدا میخواستم که خوابشو ببینم.قبل از اذان صبح خواب دیدم که صاحب یه پسر 1 ساله یا یخورده بیشتر شدم که من تعجب کردم و به همه میگم که من ازدواج نکردم و رابطه ی نامشروع نکردم این بچه ی من نیست هیچ کس باور نمیکرد تا اینکه ننی دونم زن داداشم یهو یه چیزی گفت که همه یخورده امید وار شدن که بچهی من نیست و پدرم با ناراحتی و ترس از ابرو 2 صیلی به من زد و همراه مادرم به بیرون رفتن و.. ولی من این خواب رو شاید چند ماه پیش یا یک سال پیش دیدم که من مجردم و بچه دار شدم ولی بچم دختر بود ولی خیلی کوچک یعنی کم تر از یک ماه و همچنان به خوانوادم میگفتم که این بچه ی من نیس . میخوام بدونم تعبیرش چیه و چرا تکرار شد این خواب ؟ خواهش میکنم کمک کنید و جواب منو بدین لطفا

درود ؛ نگران سرنوشت و یا اینده تان نباشید هر آنچه که مقدر و قسمت شما باشد بدون شک اتفاق خواهد افتاد ، افرادی که شما را طرد کرده اند هیچ جایگاهی در زندگی تان در اینده نداشته اند.

سلام من مجرد هستم و به پسری علاقمندم ولی هنوز نمیدونم این علاقه دوطرفه هست یا نه. دیشب خواب دیدم بچه دار شدم و توی خواب استرس دارم که چرا بچه دار شدم همش توی خواب به خودم میگم چرا بچه دار شدم حالا با این بچه چجوری با اون پسر ازدواج کنم بچه رو هم مامانم نگه میداره من میرم سرکار همش به خودم میگم حالا دیگه نمیتونم برم سر کار و و باید بچمو نگه دارم توی خواب خیلی حالم بد بود و استرس داشتم وقتی بیدار شدم خوشحال بودم از اینکه خواب بود تو رو خدا برام تعبیرش کنید ممنون میشم.خوابم هم صبح بعد از اذان بود.

نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد.

با سلام. من مجرد هستم خواهرم خواب ديده از فردي كه به هم علاقمند هستيم حامله هستم و فرزند پسر بدنيا مي اورم و بسيار خوشحال هستم. ممكنه تعبيرش رو برام بگيد؟ سپاس

درود ، از جانب شخصی یک خبر مطلوب و یا امیدوارکننده در دریافت خواهید کرد که زمان مشخصی ندارد.

سلام من خواب دیدم که یه بچه پسر بدنیااوردم بغلم بود پدرش نمیدونستم کیه پدر و مادرمم کاری نمیکردن خیلی خوشحال بودن من به پسرم شیر دادم بغلش کردم این تعبیرش چی میشه من واقعا نگرانم ممنون

براحتی در مقابل مخالفان ایستادگی می‌کنید.

سلام من دختر مجردی هستم که خواب دیدم پسر بچه دوساله ای به من میدن و میگن این بچه تو هست، من باور نمی کردم ولی بچه رو گرفتم، وقتی داشتم بیرون غذا می خوردم بچه رو گم کردم. می خواستم بدونم تعبیرش چی هست؟

نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید.

سلام من متاهلم ولی خواب دیدم خواهرم (مجرد هستن)با یک شخص پولدار ازدواج کردن ولی همسرش در خواب نمیدونم کی بود، بعد باردار شده و بچش به دنیا میاد، دختر یا پسرش معلوم نبود، بعد بچش که چند روزش بیش تر نبود دل درد میگیره و یکی از اقوام ما که چند ساله مرده، تو آشپز خانه آشپزی میکرد که چند قطره گلاب روی لبای بچه میزنه بعد بچه شروع به خندیدن میکنه.
بعد من و دختر عموم تو حیاط باقلا سبز به صورت خام پوست میکندیم و میخوریم.
لطفاً تعبیر کنید.
ممنون از سایت خوبتون

سلام بسیار نیک است ونشانه شادکامی و سعادت است

سلام .من مجردم و دوستم خواب دیده که یک بچه ی دختر دارم و خوشحالم ولی پدر مادرم خبر ندارند .تعبیرش چیه؟؟

زندگانی و معیشت خوب و خوش

سلام.من دختر مجردی هستم در شب دوشنبه ۱۶ شعبان خواب دیدم صاحب فرزند دختری شدم که بهش شیر میدم.اما چون در واقعیت عاشق یه پسری هستم که خیلی امید به وصالش دارم توی خوابم خیلی پریشون بودم و نا امید به اینکه چطور من از شوهری که ندیدمش بچه دارم و کی با شخص دیگه ازدواج کردم.اما بچه رو تو خواب دوستش داشتم

مساله مهمی مانع رسیدن شما به اهداف پیش رو می شود و شما ناچار به توقف برنامه های خود می شوید

با سلام و خسته نباشید
من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم یه پسر بچه خیلی خوشگل و تپل با مامانش اومده خونمون ،این پسر بچه منو خیلی دوس داره هی بغلم میکنه و با من بازی میکنه ، تو خواب احساس میکنم پسر یکی از اقوامه ولی با خودم میگم این که اینقد خوشگل و سفید نبود. ممنون میشم تعبیرشو بگید

سلام… ممکن است به عشقی مبتلا شوید که از ابتدا ناپاک است.

من دخترمجردی هستم که دیشب خواب دیدم نوزاددختری رو به آغوشم دادن واون بهم نگاه میکردوشروع به لبخندزدن کردومن احساسی خوبی داشتم وصورتش روبه سینم میفشوردوانگارشیرمیخواست وهم چنان میخندید ودست پامیزدولباسی سفیدوصورتی زیباداشت وپدرش هم نگاه میکردولبخندمیزد ولی نمیشناختمش ولی احساس بدی نداشتم و…

سلام بچه دارشدن درعالم خواب نشانه پاکی و افزون شدن روزی ودربعضی موارد به زیادی ثروت دراینده تعبیر میشود

سلام ممنون بابت تعبیرقبلی تون
من دوباره خواب ۳نوزاددیدم که یکش مال خودم بود.ودوتای دیگه رونمیدونم مال چه کسی بود.مادرگفت ببین شیرداری که بهشون شیربدی سینموفشاردادم وشیرداشت وبه یکی ازاوناروشیردادم ولی تودلم میگفتم پ شیر برابچه خودم چی.وبه مادرم گفتم ماکه این ها نمیشناسیم بدیم پرورشگاه. وبه دخترهفت هشت ساله ای درس یادمیدادم وهمش دلتنگ دخترخودم بودم که بهش شیربدم وکمی گریه کردم.فکرکنم اسم بچه روشنک بود.چندروزپیش هم یکی ازفامیل هامون خواب من روبادختربچه دویاسه ساله دیده که خیلی هم زیبابوده

سلام سعادت و روزی وسود خوبی دراینده به شما خواهد رسید و خوشحال میشوید

سلام . در خواب دیدم مادرم مهمان دعوت کرده بود مهمانها عمه و دختر عمه بودند و زن داییم با همراه برادر شوهرش که دایم میشود انجا بودند که من هم کنار دایم نشسته بودم و انگار کنارم دخل پول بود اسکناس دینار کویت که هر از گاهی مشمردم و در دخل میگذاشتم و زن دایم گفت با این مهمانهای که اینجا هستند اینجا جای ما نیست در همین هنگام دخترش هم آمد که قبلا نامزاد بودیم ولی از هم جدا شودیم با اسم من را صدا کرد و سلام کرد چون مشغول شمارش پول ها بودم اول متوجه نشودم بعد جواب سلام دادم و تقریبا نزدیک من نشست و در دستش توپ کوچک جیله مانندی بود و در موردش با مادرم صحبت میکرد و من هم خیره شوده بودم به دستهای توپل و سفید نامزد سابقم و انگار توپ تو دستهای من بود و من بهاش ور میرفتم که صحبتهای نامزد سابقم تمام شود رفت قدم بزند شب بود انگار در یک وحوطه باز بود و من خواستم که توپ را بهش باز گردانم که مادرم گرفت و به نامزادم سابقم داد

باسلام خواب شما به معنای وصال و شروع یک زندگی جدید و خبر خوش است.

سلام.وقتتون بخیر.من دختری مجرد هستم اما یه خواب تاحدی ترسناک دیدم.تو خوابم با مردی ازدواج سنتی کرده بودم که فقط میدونستم از اقوام دورمه ولی اصلا چنین شخصی رو تو زندگیم ندیده بودم.بعد باردار شدم و سعی داشتم از زندگیم راضی باشم.ولی بهم گفتن باید بچه مرده ست و باید سقطش کنی اما من دلم نمیخواست بچم سقط شه باور نمیکردم مرده حتی اگه خودم بمیرم.بعد درد زایمان گرفتم.بچم بدنیا اومد.یه پسر سفید و قشنگ بود.ولی یهو تند تند بزرگ و چاق شد من ترسیده بودم.اگه ممکنه تعبیرشو بهم بگین.

سلام باید مراقب اعمال خود باشید و نشانه ناراحتی و نگرانی است که ممکن است به شما برسد

سلام روز بخیر
من خواب دیدم با کسی که قبلا نامزد بودم و بعد بهم خورد ازدواج کرده ام و از ان چند بچه دارم من دختری مجردم تعبیرش چیست؟

باسلام تعبیر خواب شما به معنای خبرهای خوب و خوش در آینده است.

باعرض سلام وخسته نباشید.ممنون ازتعبیرهای قبلی.من دوباره خواب بچه دیدم بااین تفاوت که بچه خودم نبودوفکرکنم پسربود.ولباس قرمزرنگی پوشیده بودوبه من مهرخاصی داشت وسرشوروی شونم گذاشته بود.درعالم خواب انگارمشکلی برای پدرومادرش پیش امده بودو بچه روبه من سپرده بودن.وهمینطورکه بچه بغلم بودازبوته ای که گل سفیدداشت یک دسته چیدم وپدرم هم همراه من بود. دراین یک ماه اخیراین چندمین باره خواب بچه میبینم آیانشانه ای یا مطلب خواستی روبیان میکنه.خوابهای قبلی روبه رزق روزی وسعادت درآینده تعبیرکرده بودید

سلام ممکن است ابرویزی و رسواییی به پا شود بهتر است دقت کنید و مراقب باشید

سلام من دوشیزه و مجرد هستم و خیلی دوست دارم مادر بشم
برای چندمین بار خواب دیدم که یک نوزاد نامشروعِ دختر از کسی که قبلا باهاش توی رابطه بودم ولی به تازگی جدا شدیم دارم و خانوادم از این موضوع مطلع شدن و برای حفظ آبروشون سعی میکنن که پنهان نگه دارن همه چیو با این حال خاله ی مادرم قضیه رو میفهمه و خیلی خجالت زده میشیم توی خواب به بچه حس مادر بودن دارم و از جونِ خودم میدونمش و برام عزیزه منتها بخاطر نگرانی برای آبروم و اوضاع بدی ک پیش اومده اگه مجبور شم آماده ام که بچه رو به کس دیگه ای بسپرم
من جایی خوندم بچه دار شدن دختر مجرد تعبیر بدی داره لصفا راهنماییم کنید خیلی نگرانم

باسلام تعبیر خواب شما به معنای وصال و خبرهای خوش است که در آینده دریافت میکنید.

سلام.من دیشب خواب دیدم که بهم خبر دادن دختر خاله ام یه دختر به دنیا آورده که شیش ماهه به دنیا اومده….لطفا تعبیرش رو بگید خیلی فکرم رو مشغول کرده

سلام به دنیا اوردن بچه رزق است و روزی برای کسی که بدنیااورده است

سلام
من دختری مجرد هستم که خواب دیدم باردار هستم و بچه ی دختری رو خودم به دنیا اوردم اونم در خانه ی پدریم ینی خونه خودمون
تعبیرش چی میشه؟

باسلام ممکن است در آینده ای نزدیک خبرهای خوشی دریافت کنید.

سلام من دختر مجردی هستم که خواب دیدم یه دختر بچه 3 4ماه دارم پدرشم همون پسریه که باهم دوستیم قرار ازدواج کنیم بعد بچم شیر میخورد با ولع خاصی میخواستم بدونم تعبیرش چیه

درود ، باید مراقب باشید چرا که مواردی این چنینی می تواند نمادی از غفلت انسان و افتادن در دام باشد.

سلام
من دیشب با پسری که یک سال پیش در ارتباط بودیم وارد گفتگو شدم و میگفتم اگر می خوای وارد رابطه با من بشی باید جدی تر و متعهدانه باشه و اون هم مثل همیشه میگفت اهل ازدواج نیست . شب که خوابیدم خواب دیدم یک فرزند دارم که جنسیتش معلوم نیست و خیلی بوسش می کردم و حس می کردم از اون پسر هست. من نگران بودم چون من باکره ام و این بچه رو داشتم و اون پسر هم نبود .. فکر می کردم حالا باید با بچه چکار کنم یا به پسر خبر بدم که ازش بچه دارم..مادرم هم پیش من و بچه ایستاده بود

باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبتتان نسبت به آن شخص است.ولی بهتر است برای موفقیتتان در زندگی از چنین افرادی دوری کنید .

سلام من دیشب خواب دیدم بدون اینکه بدونم حاملم با استفاده از ی قطره سفید ک مادرم بهم داد گفت ببین حامله ای یا ن ولی من ب مامانم گفتم ک من دخترم و مجردم چطور استفاده کنم گفت اشکال نداره قطره استفاده کردم همون لحظه پا بچه بعد پای بعدی و کامل خود بچه اومد بدنیا ولی بند ناف نداشت کاملا تمیز بود مامانم ی سیلی بهش زد گریه کرد ولی بعد اینکه بچه ب دنیا اومد من دوباره دوشیزه شدم یادم نمباد دختر بود یا پسر ولی موهای طلایی داشت با چشای ابی خیلی ساکت بود تو بغلم داشتم میخوابوندمش ک بیدار شدم

باسلام تعبیر خوابتان به معنای ایجاد روابط جدید و دریافت خبرهای خوش است که میتواند موجب تغیراتی در زندگی شما شود.

سلام من ديشب خواب ديدم يه نوزاد كنارم خوابيده و متوجه نشدم دختر برد يا پسر و تو بغلمه وشوهرمم كنارمه
در واقعيت من بچه ندارم و ٨سال ازدواج كردم

نشانه‌ی غم و ناراحتی است.

سلام ، خواب دیدم توی یه اتاق تقریبا تاریک ک مثل خونه مامانبزرگم بود نشسته بودیم مامانم ، دوتا خواهرام و داداشم بودن، هوا رو ب تاریکی بود و داداشم ک بچس داشت مشروب میخورد و من ی بچه دارم نمیدونم دختر بود یا پسر ولی مامانم اینا هم چیزی بهم نمیگفتن خیلیم دوسش داشتن و همش میگفتن بچه محدثه دیشب نا ارومی کرده الان خوابیده مامانم میگفت پاشو بیدارش کن دختر وگرنه باز شب نمیتونه بخوابه خواهرم هم میگفت وای ن مامان گناه داره بزار بخوابه دیشب تا صبح خوابش نبرده واسم جالب بود هیچکس مشکلی با بچه نداشت حتی نمیدونستم بابای بچه کیه ، اینم بگم من مجردم ولی عاشق یکیم ک قرار بر ازدواج گذاشتیم، لطفا بهم تعبیرشو بگید من خیلی میترسم

نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت

سلام من دختر مجردهستم بعد از اذان صبح خواب دیدم ک حامله هستم و بچه م را ب دنیا اوردم زایمان کردم و اصلا درد نکشیدم. ولی در میان خانوادم بودم خیلی میترسیدم و ناراحت بودم چون نمیداستم ب مادرم چی بگم ک این بچه کیه چطوری من بچه دار شدم برای خودمم جای سوال بود ک این بچه از کجا امده و کلی استرس کشیدم من بچه خودم رو ندیدم
در واقعیت هم من با پسری ب زودی قصد ازدواج داریم و تو خواب هم همش فک میکردم ک این بچه شاید از همین پسر است.
لطفا تعبیر خوابمو بگین ممو

سلام بهتراست در اعمال و رفتارهای خود دقت کنید تا رسوایی بارنیاید

سلام من خواب دیدم که ی بچه پسر دارم بهش شیر میدادم، بعد خیلی ریز شد و گمش کردم،بعد داشتم دنبالش میگشتم زنداییم ی دختر سه چهار ساله خوشکل اورد بهم داد گفت بچت پیدا کردم. در ضمن مجردم

باسلام تعبیر خوابتان به معنای افزایش خیر و برکت و روزی در زندگیتان است.

سلام، میشه خواب من رو تعبیر کنید لطفا؟
من یه دختر مجرد هستم و چند شبی هست که متواتر خواب میبینم که فرزند دارم. وقتی از خواب میخیزم خیلی دقیق یادم نمیمونه ولی معمولا میبینم که بچه دختر دارم خیلی کوچکه. و دیشب خواب دیدم یه بچه پسر رو به فرزندی میگیرم که اونم خیلی کوچک بود مثل اینکه ۲ ماه و یا ۳ ماهی بوده باشه.

باسلام تعبیر خوابتان به معنای خیر و برکت و روزی در زندگیتان است.

سلام
دختر مجردی هستم که خواب دیدم به فاصله یک ماه صاحب دو فرزند شدم بدون اینکه ازدواج کرده باشم. اولی پسر و دومی دختر.

سلام مراقب اعمال خود باشید تا رسوایی بار نیاید

سلام ممنون از پاسخ و وقتی که میزارید من خواب دیدم خونه مادربزرگم هستم و یه نوزاد در بغل من هست اما نمیدونم پسر بود یا دختر فقط میدونم بچه خودم بود و اون نوزاد چند ماهه خیلی منو محکم بغل میکرد جوری که ارامش داشتم تو خواب خیلی اون نوزاد و دوست داشتم و فقط بغل خودم بود حتی تو خواب که خونه مادربزرگم بودم خالم و داییم بودن اما بغل هیچکس نمیرفت تعبیرش چیه

به این معنی است که شما به دنبال پیدا کردن احساس امنیت و حفاظت برای خود هستید.

سلام خواب دیدم‌خواهرم که مجرده هنوز بچه دار شده بچشو اورده‌ پیش ما ولی انگار مخفیانه با شوهرش شوهرش ندیدیم

بیانگر گرفتاری و دردسر است.

سلام
یکی از بستگان خواب دیده که من بچه دار شدم،یه فرزند پسر…خیلی خوشگل و علی رغم یکساله بودنش فوق العاده شیرین زبون و پر حرف…
من مجردم
تعبیرش چی میشه؟

سلام مراقب باشید تا دچار بدبختی و گرفتاری نشوید

سلام من خواب دیدم که رفتم خونه جدیدمون که داریم میسازیم ولی توی خواب خونه امو خیلی بزرگ شده د بزرگتر از اونیکه ما داریم میسازیم یعنی تعداد اتاقاش اضافه شده پذیراییش بزرگ هیلی بزرگ شده و کروکی کلا تغییر کرده..مهمونم داشتم که خاله ام با دختر خاله ام بودن نشسته بودن تو هال بعد گفت خونه رو بهم نشون بده رفتم نشونش دادم اتاق خواب خودم رو که نیمه اماده بود بعد ی حموم دسشویی توی اتاق خواب داریم اون اماده نبود عین خرابه د که تعمیر میخواست ولی اتاق اماده بود تخت هم گذاشته بویدم فرش همچی.. بهش گفتم اسم پسرت چیه گفت عُمِیْر پسرشم خیلی بزرگ نبود شش هفت ماه بیشتر نداشت گندمی بود زیادم خوشگل نبود ی حرکاتیم انجام میداد عین بچه ها ولی اصلا تو دل برو نبود

باسلام ممکن است در امور اقتصادیتان با موفقیت روبرو شوید

سلام من هنوز دختر مجردی هستم یکی هست که خیلی مرا دوست دارد ولی من هنوز در رابطه با احساسم در موردش مطمئن نیستم ولی در عوض یکی دیگه رو دوست دارم دیشب خواب دیدم دختر بچه ای دارم که باباش اونیه که دوسش دارم ولی خودش نیس و دارم فکر میکنم ایا کسی که مرا دوس داشت با این بچه ام مرا میخواهد

باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوش است

سلام خسته نباشید من خواب دیدم ی پسر دارم تپل مپل و.سفید و با چشای درشت داره تو هال راه میره ولی مامانش نیس خیلی تعجب کرده بودم این پسره از کجا امد پس جرا مااامانش نیست.یعنی پسر من بودا ولی مامانش نبود بابا ننه امم بودن ولی ماامنش نبود..من مجردم ی بار ازدواج کردم و طلاق گرفتم

باسلام تعبیر خواب نشانه خیر و برکت و روزی است

سلام من مجردم و خواب ديدم دخترى به دنيا اوردم ولى اصلا مشخص نبود پدرش كيه انگار اصلا پدر نداشت،و وقتى به دنيا اومد منم زود از بيمارستان اومدم بيرون و همش تو بغلم بود و ميخنديد،خيلى خوابم زنده بود الان كه بيدار شدم حسِ خيلى خوبى دارم

درود ، میتواند نمادی از خبرها یا اتفاق های ناگهانی و همراه با منفعت و شعف در زندگی تان باشد.

سلام من دختری مجرد هستم.
خواب دیدم از معشوقم بچه دارم و من خیلی راحت زایمان کردم و به دنیا آوردمش. که یک دختر بود. من چهره بچه رو ندیدم ولی دوسش داشتم و پدرش هم پیشم نبود و من بهش زنگ زدم و اسم فرزندو اون انتخاب کرد.
موقع زایمان هم تنها نبودم دوستم کنارم بود.

درود ، در زمینه ی مسائل عاطفی احتیاط کنید ، چرا که خطا و یا تصمیم اشتباه منجر به زیان های روحی بزرگ در اینده خواهد شد.

سلام
چند شب پیش نزدیکای اذان صبح خواب دیدم که دو بچه دوقلوی دختر که تقریبا شش ماهه بودن به من دادن برا خودم و من اونارو بغل کردم و پدرم خوشحال بود از دیدن بچه ها البته بگم که من مجردم و تو خواب با خودم میگفتم که اگه ازدواج کردم و دو تای دیگه دختر داشتم چیکار کنم ممنونم

افکار بیهوده را از سر بیرون کرده و قدر زندگی خود را بدانید

سلام . من خواب دیدم که بچه ای بدنیا اوردم ولی مادرم من و بچه رو میزد خاله ام میخواست اون رو با قمه بکشه بچه که تو بغل من بود داشت خواهش میکرد که با هاش کار نداشته باشن یعنی بچه حرف میزد اخرم خاله ام بچه رو تیکه تیکه کرد و من خیلی گریه کردم در ضمن من مجردم
لطفا تعبیرش رو بهم بگین? و جنسیتشم پسر بود

درود ، در همه ی امور خود احتیاط کنید تا خدا ناکرده غفلت و هوس سبب گمراهی یا ندامت نشود.

سلام جناب،من ۱۶ سالمه،مجرد و باکره هستم،دیشب خواب دیدم که باردار م و پدربچم رو در واقعیت تا حالا ندیدم ولی قبلا توی یه خواب دیگه دیده بودمش.
زایمانم رو ندیدم ولی در حال زایمان بودم ک بیدار شدم، تعبیر خواب ابن سیرین رو خوندم و نوشته بود رسوایی و بدبختی بزرگی در انتظارمه!!
نظر و تعبیر شما چیه؟

سلام در زندگی خود دقت کنید ممکن است دچار رسوایی و سر درگمی شوید

سلام من دختر مجرد هستم در خواب دیدم که دوست پسر قبلیم که الان با هم نیستیم و او ازدواج کرده شوهرم است و مرا ترک میکند و بعد من دختر بچه نوزاد شیرین دارم دختر م گریه میکند از چیزی میترسد فکر میکنم از چند ارواح نمیدونم چیزی غیر از انسان میترساندش و او گریه میکند و من به سوره الحمد میخونم و نام خداوند رو میگیرم

باسلام تعبیر خوابتان نشانه دوستی و روابط جدید است

سلام خسته نباشید، من دختر مجردی هستم که ۳ سال با آقایی دوست بودم و خیلی همدیگه رو دوست داشتیم ولی ب دلیل مخالفت خانوادشون نشد ازدواج کنیم، الان خواهر من تا حالا چندین بار در خواب دیده که من پسر نامشروعی از اون آقا به دنیا آوردم، تقریبا هر بار من ناراحت میشم ایشون این خواب رو میبینه بدون اینکه من ناراحتیمو بروز بدم، هر بار خواب میبینن که من فرزند پسری از این آقا به دنیا آوردم و هر بار در تلاش هستند که مخفی بکنن و حفظ آبرو بکنن، برام جالبه تعبیرشو بدونم ممنون میشم اگه جواب بدین.

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام
من دختر مجردی هستم، خواب دیدم ی نوزاد دختر بسیار زیبا را بدنیا اوردم بدون اینکه شوهر داشته باشم، خیلی نگران و ناراحت بودم تو خواب و گریه هم کردم که گناهی نکردم. اولش هم میخواستم از همه پنهونش کنم و فقط مادرم میدونست ولی اخر همه فهمیدن.

درود ، این رویا هشدار میدهد تا در همه ی امور مراقب باشید و احتیاط کنید تا دچار دردسر و یا مشکلات جدید نشوید.

سلام من خواب دیدم یکی از دوستان مجردم پسر بچه ای حدودا دوساله و بسیار باادب دارد تعبیر خواب من رو اگر بگید ممنون میشم.

درود ، نشان دهنده ی منفعت و یا خبرهای جدید و مطلوبی است که برای بعضی از دوستان یا آشنایانتان در راه است.

سلام من دختر مجردی هستم ک خواب دیدم دارای ۴ نوزاد شدم و به یکی از اون ها شیر دادم و توی خوابحالم خیلی خوب بود و ارامش فراوانی داشتم.

ممکن است دلالت بر مشکلات و سختی های دیگری در زندگیتان داشته باشد

من مجردم خواب ديدم بچه دار شدم و بچه رو بغلم گرفتم بچه بالا آورد و منم با ديدن بالا آوردنش حالم بهم خورد
تعبيرش چيه

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام وقت بخیر،من دختر مجرد هستم صبح خواب دیدم بدونِ درد زایمان طبیعی انجام دادم و بعد از زایمان هم احساس درد نمیکنم.بعدش هم یه دختر بچه ی حدودا ۸،۹ ماهه تو بغلم هست که دخترمه که حتی وقتی میدمش بغل مامانم گریه میکنه و دوباره میاد پیش خودم.
ممنون میشم تعبیرش رو لطف کنید بگید.

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام وقتتون بخیر..
من خواب دیدم توی یه شلوغی بودم و خواهرم ودختر داییم و دوستم بودن خیلی سر و صدا میومد تو.این شلوغی دختر داییم بهم کفت فقط یه هفته مونده تا یه اتفاق بیوفته این اتفاق یه هفته دیگه میوفته اما نفهمیدم چه اتفاقی. من متاهلم با شوهرم مشکل دارم جدیدا هم همین دختر داییم یه خبری برام اورده که فکرمو بهم ریخته تجاه شوهرم و این خوابو بعد اون خبر ددیدم

باسلام تعبیر خوابتان نشانه تغیرات و اتفاقات تازه ای در زندگیتان است

سلام من يه دختر مجردم كه چند ماهه رابطم با كسي كه قرار ازدواج داشتم به هم خورده. ديشب خواب بارداري ديدم كه دقيق نميدونم خودم بودم يا كس ديگه و وقتي بچه حدودا ١ ساله شدو ظاهرا بچه من از اون اقا بود و چشماش شبيه اون اقا بود و خيلي خوب صحبت ميكرد به اون اقا اطلاع دادم كه بدون رابطه جنسي بچه دار شديم و اون اقا و خانوادم راحت پذيرفتن. اون اقا به كسي كه ظاهرا باهاش در ارتباط بود تماس گرفت كه از من بچه دار شده و نميتونه بره پيش اون. تو اين بين اون اقا يه سفر كوتاه به تهران رفت و من باهاش تماس گرفتم ميخواي چيكار كني… چيزي كه خيلي واضح بود نگراني و ترسش از مسيوليت و بچه دار شدن بود. ظاهرا توي خواب اون اقا با يه خانمي ارتباط داشته كه به خاطر مشكل اقا نتونستن بچه دار بشن و اين موضوع كه بدون رابطه بچه دار شده عجيب بود توي خواب. كلا هم بچه پيش خونواده من بود بخاطر مشغله من و كمتر پيش من بود ولي تو بغل من اروم ميشد.
در ضمن تو اون مدتي كه من با اين اقا در ارتباط بودم هميشه از دختردار شدن حرف ميزديم و توي خواب با اينكه دختر ميخواستم و الان پسر داشتم ولي ناراحت نبودم.
به نظر شما خواب من تعبير خاصي داره؟

باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که در گذشته با آنها روبرو شدید و فکرتان را درگیر خودش کرده

سلام من یه سال عروسی کردم… امروز خواهرشوهرم زنگ زد ک خواب دیدم یه بچه ب دنیا میارم ک خیلی خوووشگلو سفیده.. رنگ چشماشم شبیه منه.. ولی خیلی گریه میکنه. جنسیتشو نمیدونه تو خواب. و اینکه دوبار این خوابو میینه.

باسلام تعبیر خواب نشانه خیر و برکت و روزی است

سلام من یه دختر مجردم . دیشب خواب دیدم یه نوزاد دختر داشتم و بغلش کردم . و پدرش یکی از خواستگارای فعلیمه. میشه تعبیرش چیه؟

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی است

سلام خسته نباشید ممنون میشم تعبیر خواب منم بگید . من مجرد هستم و با پسری قبلا صحبت میکردم که الان چند وقتیه باهم دوست نیستیم. تو خواب دیدم یه نوزاد دختر دارم و احساس میکنم اون دختر از اون اقا پسر و خودم هست اما چون الان قهریم دختر رو ورمیدارم و میبرم تو یه خونه ای به امید اینکه رابطه مون دوباره به واسطه دخترمون گرمتر بشه .تعبیرش چیه؟؟

تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشی برای شماست

سلام خسته نباشید من چندروز پیش خواب دیدم که رفتم تهران واسه مداوا و اونیکه دوستش دارم تهران سه روز مهمونشون بودیم بعد از سه روز دیگه خونشون نبودیم یعنی ازمون استقبال نشد رفتم سرکارش خودشو از من قایم میکرد هرچی نگاش میکردم اشاره میکردم ولی خودشو قایم میکرد مثلا منو نمیبینه.دو روز پیش بهش پیام دادم جوابمو نداد با یه سانروی جوابمو داد که به صلاحم نیست ادامه بدیم بخاطر هینن جدا شدیم میشه تعبیر کنید خیلی حالم بده

سلام ممنون اگر مجرد هستید بیشتر مراقب خود باشید به رسوایی کشیده نشوید

سلام..من خواب دیدم که برای مداوا مادرم رفتم تهران یه سه روز مهمون کسی بودیم که من دوستش دارم..بعد از سه روز اون شخص از من روی گردون.رفتم دم مغازه اش اونجاهم شلوغ بود هرچی نگاش میکردم و اشاره میکردم که منو ببینه ولی اون خودشو به اون راه میزد منو نادید میگرفت..تعبیرش چیه

تعبیر خوابتان نشانه سلامتی مادرتان است

سلام..خسته نباشید…من دیشب خواب دیدم یه نوزاد دختر دارم از کسی ک باهاش ازدواج نکردم و هیشکی از این بچه خبر نداره..و وقتی میفهمن ازم میخان با پدرش عروسی کنم اما من قبول نمیکنم و میخوام به عشق واقعیم ک تو واقعیت زندگیم هست بگم یه بچه دارم و اگه قبولم کنه باهم ازدواج کنیم و بزرگش کنیم…درضمن من 19 سالمه و مجردم…ممنون میشم بگین

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

سلام
من خواب دیدم دختر عمم ک از شوهرش طلاق گرفته و الان مجرده بچه دار شده اما خیلی گریان و غمگین بود تو خوابم
لطفا تعبیرش بگین ممنون

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبرهای خوب است

سلام خسته نباشید من دختری مجرد هستم پریشب خواب دیدم عشقم شوهرمه و دختر دارم دخترمم خیلی خوشگل بود و خیلی دوسش داشتم و بهش رسیدگی های لازم و میکردم و بهش شیر میدادم ولی از اونجایی که عشقم خیلی حساسه اسم پسریو نیارم و من اورده بودم سر همین باهم قهر بودیم و خانوادم از بچه و شوهرم خبر داشتن و بهم میگفتن حرص نخور شیرت خشک میشه ولی اخرش دستشو گرفتم و اشتی کردیم ولی این چند وقت بخاطر همین حساسیتش دعوا کرده بودیم و قبلا خیلی خوب بودیم در حد لیلی مجنون الانم خوبیم ولی نه مثل لیلی و مجنون تعبیر خوابم چیه؟

باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در روابط عاطفی و احساسی است

سلام من دختر مجردم, میخواستم تعبیر این خواب بدونم ممنون میشم.
من ی مدته همش خواب میبینم که باردارم بعد زایمان میکنم دختر بعد ناراحتم انگاری دوسش ندارم این خوابو چن روز پیشم دیدم بخاطر قضیه ناراحت بودم چن شب پیش دوباره خواب دیدم زایمان کردم دختر ولی ناراحتم همیشه تو این خوابم نگار دوسش ندارم. ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین. من یبار فرستادم فک کنم اشتباه شد دوباره فرستادم

سلام مراقب اعمال خود باشید دچار سردرگمی نشوید

سلام خسته نباشید
من دختری مجرد هستم و چند شب پیش خواب دیدم که بچه دوقلو دارم و از آنها مراقبت میکنم و واکنش خاصی نسبت به این اتفاق نداشتم خیلی برام عادی بود
میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید؟

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام من عاشق بچه هستم و همیشه به شوخی میگفتم که حاضرم ازدواج نکنم ولی بچه داشته باشم ولی دیشب خواب دیدم که ازدواج نکردم و بچه دار شدم و دارم کنار خانوادم بزرگش میکنم ولی حس میکردم که پشیمونم
خیلی دوست دارم بدونم تعبیر خوابم چی میشه

سلام رویای حاصل بیشتر به علت پیش زمینه ذهنی شما بوده است

سلام من مجرد هستم چند شب پیش دیدم ک نوزاد پسر دارم و بهش شیر میدم.دیشبم خواب دیدم ک نوزاد پسر دارم….تعبیرش چیه

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام من مجردم و امروز خواب دیدم یه نوزاد به دنیا اوردم و خودم بهش شیر میدم نگهش میدارم حس خیلی خوبیم داشتم تو خواب که بچه حتی تا 4 ماهگی اینام رسیده بود یه چیزی گفتنی واسم میخندید

سلام مراقب باشید دچار ابروریزی نشوید

سلام. من خواب دیدم که دختر عموم که یک بار سابقه سقط داشته و الانم باردار نیست بچه دار شده یک بچه پسر البته که خیلی بانمک بود و شیرین زبون با اینکه یک ماهش بود اما کمو بیش می‌تونست راه بره به نظر شما این تعبیری برای دختر عموم تعبیری نداره یا تعبیرش برای منه. مرسی

باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب است

سلام، میشه خواهش کنم تعبیر خواب منم بگین،
من چندین بار شاید بیشتر از ۱۰ بار این خواب رو دیدم که باردارم یا بچه به دنیا آوردم و خیلی دوسش دارم اما نا مشروع، همیشه هم مادرم ساپورتم میکنه و مشکلی نداره ولی من دغدغه اینو دارم که به بقیه چی بگم، این خواب تعبیرش چیه؟ من مجردم

می تواند بازتابی از مسائل دشوار زندگی شما باشد که صحبت کردن درباره آن ها برای شما دشوار و غیرقابل انجام است

سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم حاملم و قراره دوقلو به دنیا بیارم تعبیر خوابم چی میشه؟

در کارهای خود به موفقیت و کامیابی می رسید

سلام من دختر مجردی هشتم که خواب دیدم سه قولو دارم.تعبیرش چیه؟

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

سلام.من دختر مجردم .و با پسری به مدت یک سال دوستم و خیلی دوستش دارم.خواب دیدم که هنوز ازدواج نکردیم اما من ازش باردارم و سه ماه گذشته .و درخواب ابتدا نگران بودم که بخاطرتغییرظاهرم خانوادم متوجه بارداریم بشن.اما هم من هم دوس پسرم بچه رو میخواستیم. بعد ادامه ی بارداریمو مشکلات ظاهریشو اصلا ندیدم و نداشتم و حتی قطع قاعدگی هم نداشتم ک کسی متوجه بشه و حتی نحوه ی زایمان رو هم ندیدم. ولی دیدم که بچه ام که پسر بود و چشماش زاغ و تازه بدنیا اومده بود رو بغل دارم و بوسش میکنم و شدیدا دوسش داریم هر دو .اما بخاطر اینکه هنوز خانوادم نمیدونسن قرار بود مدتی پیش من باشه گاهی و مدتی پیش دوس پسرم.و اینکه فرایند رشدشو سریع میدیدم.و اسمش رو خودش گفت که میخواد امیرحسین باشه اسمش. یادم نمیاد دقیقا کجا بود دیدم که مادرم قبولش داره پسرمو .اما باز یادم نیس کجای خواب بوده. ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین .

باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبت بین شماست

سلام روز بخیر. من دختری مجرد هستم که ابتدا در خواب دیدم که باردار هستم و بعد بچه ای به دنیا میآورم. بچه یه دختر زیبا بود که داشت از سینه ام شیر میخورد و من از اینکه مادر شدم و اون بچه ام بود خیلی خوشحال بودم. البته تو واقعیت من خیلی بچه دوست دارم ولی تصمیم داشتم که ازدواج کردم زود بچه دار نشم ولی تو خواب از اینکه زود بچه دار شده بودم خوشحال بودم.

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

من مجردم ولی باکره نیستم،خواب دیدم که حاملم،و پدر بچه هم کسی بود که قبلا باهاش دوست بودم ولی رابطمون تموم شده الان،خیلی خواب عجیبی بود واسم،حامله بودم و حاملگی و کاملا حس میکردم،بعد بچم بدنیا اومد و واقعا عاشق بچم بودم،بچمم پسر بود،خود اون شخص تو خواب حضور نداشت،ولی اسمش بود،همشم پیش خانوادم بودم،تو خواب واسم عجیب بود میگفتم کی من با این ازدواج کردم،من که اصلا با این حرفم‌نمیزدم الان چجوری ما اازدواج کردیم و بچه دار شدیم!!!حسی که تو به اون بچه داشتم خیلی قشنگ بود،حس حاملگی که داشتم،حتی دردی که حس میکردم،حس عجیبی بود
میخواستم ببینم تعبیر خوابم چیه

می تواند از تحولات و تغییرات بزرگی در زندگی بیننده خواب خبر دهد.

سلام پدر بزرگ من تازه فوت کرده این هفته میشه سه هفتش و دیشب ب خواب پسر کوچیکش اومده و گفته گرمم و دلم هول میکنه
تعبیرش چیه؟

میتوانید برایشان خیرات دهید و فاتحه بخوانید

سلام خسته نباشین,من دیشب خواب دیدم همسر مردی جوان شدم.که زن اولش باردار نمیشد ولی من بچه دار شده بودم,که زن اول نمیذاشت همسرم کنار من باشه,ویا میگفت بچه دیگر مادرش منم,
اگه میشه حتما تعبیرش رو بگید من خیلی ذهنمدرگیر شده

تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

سلام دختر مجرد هستم دیشب خواب دیدم که یه دختر بچه دارم و ازش مراقبت می کنم ولی خب با اینکه می دونستم اون بچه کس دیگه ای هس به اون دختر بچه علاقه زیادی داشتم و نمی خواستم برش گردونم به مادرش تعبیرش چی هس ممنون میشم

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

با سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم.دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم ک یک دختربچه تپل 6 ساله دارم ک میخام بزارمش پیش دبستانی خیلیم مشتاق بود واسه رفتن ب مدرسه و انگار ی پسر بچه 3 4 ساله هم داشتم درست تووخاطرم نیست تعبیرش چیه؟؟

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

چهار ساله با دختری دوست هستم و دیشب خاب دیدم که حامله ست با اینکه هنوز ازدواج نکردیم و منتظر به دنیا اومدن بچه بودیم و متوجه شدیم که دختره اما به دنیا اومدنش رو ندیدم و بیدار شدم…ممنونم از سایتتون

تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

سلام من دختر مجرد هستم دیشب خواب دیدم که من در خواب باعث به هم رسیدن دوستم و عشقش به هم شدم و دوستم در خواب زایمان عجیبی داشت و چهار تا پنج فرزند اورد و بعد من گویی باردار بودم و زایمان من هم عجیب بود و چهار تا پنج بچه اوردم اما نه گویی نه با کسی بودم نه رابطه ای داشته ام و در خواب پریشان بودم میشود البته در خواب یکی از دوستانم را هم دیدم که پسر بود میشود بگویید تعبیر خوابم چیست؟لطفا
?

سلام بیشتر مراقب خود باشید تا دچار رسوایی نشوید

سلام..من دختر مجردی هستم که قبلا کسی را خیلی دوس داشتم و ایشان الان چند ماهی ازدواج کرده و ارتباطی باهم نداریم..من چند وقت پیش خوابی دیده ام که درد داشتم و زایمان کردم و خودم بچه رو طبیعی به دنیا آوردم که جنسیت بچه رو ندیدم و این آقا کنار من بود انگار بی توجه یا بی تفاوت بود..و نمیدونم توی خواب ازدواج کرده بودیم یا نه..قبلا هم خواب حاملگی رو دیده بودم و کمی نگران بودم ولی بعدا حس خوبی داشتم از حاملگی و اون آقا کنارم بود..حتی بعد از بیدار شدن اون حس حاملگی با من بود و حس خوبی داشتم..من خیلی نگران هستم ممنون میشم تعبیر خوابم را بگویید..مرسی

سلام در رفتار و اعمال خود دقت بیشتری کنید ممکن است دچار ابروریزی شوید

من خواب ديدم يكى از اقوام كه هنوز ازدواج نكردن بك فرزند پسر ٢ يا ٣ ساله دارن كه در آغوش پدر دختر بود فقط و من براى بچه كيف كوله به رنگ آبى خريدم كه كيف روى شونه ى كودك بود

ممکن است دچار رسوایی شوند

حدود دو ساله پيش از يكى از خواستگارام جدا شدم كه قرار ازدواج داشتيم با اصرارش باز هم جواب من منفى بود تا اينكه دو شبه پيش خواب ديدم اين آدم اومد دنبالم منو به رستوران برد و اونجا خوابيد منو بغل كرد من بلند شدم بعد ازمدتى و رهاش كردم تنها اوىدم بعدش بچم كه نوزاد بود توى بغلم بود كه نمى دونم پدرش همون بود يا نه

ممکن است مراسمی شادی بخش برایتان ایجادشود مراقب اطرافیانتان باشید

حدود دو ساله پيش از يكى از خواستگارام جدا شدم كه قرار ازدواج داشتيم با اصرارش باز هم جواب من منفى بود تا اينكه دو شبه پيش خواب ديدم اين آدم اومد دنبالم منو به رستوران برد و اونجا خوابيد منو بغل كرد من بلند شدم بعد ازمدتى و رهاش كردم تنها اوىدم بعدش بچم كه نوزاد بود توى بغلم بود كه نمى دونم پدرش همون بود يا نه
لطفا تعبير خوابو بگين

در روابط خود با دیگران محتاط تر باشید

سلام لطفا خواب منم تعبیر کنید
من دختر مجردی هستم و با کسی تقریبا دو ساله دوستم و قرار ازدواج داریم
خواب دیدم از اون پسر یه دختر خیلی خوشگل و باهوش دارم و شدیدا دوسش دارم ولی بدون رابطه.بچم یه روزش بود ولی می تونست چند کلمه حرف بزنه و جسش مثل بچه های 2_3 ساله بود.کسی هم خبر نداره وقتی مادرم بچه رو دید بهم تهمت زد منم با گریه می گفتم که بچم حلال زادست

تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما نسبت به ایشان است

سلام من دختر مجردی هستم که با کسی قرار قطعی ازدواج داریم .دیشب خواب دیدم زایمان کردم و زایمانم و کامل دیدم و یک فرزند دختر به دنیا اورد.نمیدونستم به خانواده چی بگم و از طرفی هم میدیدم که شناسنامه بچه دستمه و اسم منو و نامزدم تو شناسنامش بود.خیلیم دوسش داشتیم.ساکت و مهربون و خوشگل بود

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

درود. خواب ديدم باردارم از كسي كه باهاش قول و قرار ازدواج گذاشتيم و در حال زايمان هستم
در خواب خانوادم ناراضي بودند از اين اتفاق و پسرى به دنيا اوردم كه نديدمش
نامزدم اومد و به عنوان هديه مادرشدنم بهم يه انگشتر طلاى سفيد نگيندار و يه النگو بهم هديه داد
ميشه لطفا تعبيرش كنيد؟

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

سلام من دختر مجردم و دیشب خواب دیدم باکسی ازدواج کردم که اصلا دوستش ندارم بعد یهو بچه دار شدم یه پسر زیبا و سالم. ولی من بچم رو هم نمیخواستم و همش فراری بودم هم از بچه هم از شوهرم. انقدر خوابم واقعی به نظر میومد که وسط خوابم یکی دوبار از خواب پریدم و خداروشکر میکردم که بااون شخص ازدواج نکردم (چون طرف رو میشناسم و همیشه ازش بدم میاد) و بچه ای هم ندارم و همش خواب بوده. میشه لطفا تعبیرش کنید؟

سلام در کارهایتان دقت کنید تا دچار رسوایی در انجام دادن کارهایتان نشوید

ببخشین من دختری هستم که چند سال هست با پسری رابطه دارم همدیگرو هم خیلی دوست داریم .خواب دیده که پیش همدیگه بودیم و من بچه به دنیا میارم یه پسر بجه ی خوشگل تعبیرش چیه؟

تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما نسبت به همدیگر است

ببخشید من خواب دیدم که یک خواستگاردارم وبدون جواب دادن به ایشونون بدون هیچ نردیکی پسری از ایشون دارم درحالی که خودم الان قصدازدواج بایک شخص دیگری رو دارم وباهم درارتباطیم اماکسی جزدوستم خبرنداره واصلااون مرد توخواب که خواستگارم بود روندیده بودم

مراقب ارتباطات خود با دیگران باشید تا دچار رسوایی نشوید

سلام من دخترمجردی هستم و خواب دیدم که ازدواج کردم ویک دختر ناز وکوچولو به دنیا آوردم وبهش شیرمیدم و هنوز چشماشو باز نکرده بود و خانوادم هم خیلی دوسش داشتن.اما شوهرم رو داخل خواب ندیدم فقط بچم رو دیدم و میدونستم که ازدواج کردم و شوهرمم میشناختم.

سلام در روابط خود دقت بیشتری کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام من مجردم خواب دیدم دختر و پسری نوزاد دارم و داشتم مدفوع دخترم رو میشستم که جاشو عوض کنم و انگار میخواستم بعدش بچه ها رو پیش کسی بذارم تعبیر این خواب چی میشه؟

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

سلام من دختر مجرد هستم که خواب دیدم ی پسر بچه چهار پنج ساله دارم و با مامانم رفتیم خرید من جدا شدم ازشون که خرید کنم وقتی برگشتم دیدم پسرم داره گریه میکنه فک کرده من گمش کردم بعد بغلش کردم اروم شد میشه تعبیر این خوابو بگید؟

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم نوزاد دختر دارم که خودم به دنیا اوردم به سرعت بزرگ شد از حالت نوزاد دراومد و پسر بود خیلی دوستش داشتم اگه میشه تعبیرشو بگید

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

خواب دیدم که پسر در حدود ۲ ساله دارم که میتواند راه برود زمانیکه بغلش میکنم خیلی سنگین است و چهره زیبای هم دارد

درود ، نشان دهنده مسائل جنسیتی و زنانه است

خواب دیدم که پسر در حدود ۲ ساله دارم که میتواند راه برود زمانیکه بغلش میکنم خیلی سنگین است و چهره زیبای هم دارد این پسر گویا اولاد من و یکی از دوست هایم است

درود ، احتمالا در مورد موضوع یا شخصی ناراحت هستید

سلام..لطفا جواب منم بدید
من مجردم و 18 سالمه و با یه نفر تو رابطم،خواب دیدم بچه ای رو به دنیا اوردم که پسره،اما اصلا نسبت بهش علاقه ای نداشتم و فقط بهش شیر میدادم و مراقبت میکردم ازش
تعبیرش چیه؟

سلام در روابط خود محتاط تر عمل کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام وقتتون بخیر .من مجرد هستم دیشب خواب دیدم تمام خواهر و برادرام خونه پدری هستیم و من ی دختر خوشگل داشتم که بغلم گرفته بودمش و از داشتنش ی حس شدید ارامش و خوشی داشتم وقتیم به چشماش نگاه میکردم لذت میبردم چون چشماش شبیه چشمای کسی بود که دوستش دارم .خیلی دخترم رو دوست داشتم ی حس شدید مادرانه بهش داشتم .ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید

درود ، نوید رسیدن ایام مطلوب و همراه با خبرها یا اتفاقات جدید در زندگی را میدهد.

سلام من خواب دیدم خواهرم که متاهله دوقلو حامله اس و بعد زاییده یه دختر و یه پسر ،یهو دیدم شوهرش امد بهش دست بزنه بهش گفتم خجالت نمیکشی تازه زاییده سزارینم شده قبلش درد نداشت ها ولی تا این بهش دست زد دردش گرفت داشت داد میزد بعد نکا کردم. دیدم.دخترش فوت کرد ولی پسره زنده بود

تعبیر خوابتان نشانه روزی و خیر برکت در زندگیشان است

سلام.من دخترمجردهستم.چندوقت پیش خواب دیدم که بامادرم به دکترزنان رفتم…یادم نیست که بارداربودم یاقصدبارداری داشتم،فقط یادمه وقتی ازمطب برگشتم ونشستم توی ماشین ،مردی که سالهاست دوسش دارم اومدجلووپیشانی ام رابامحبت زیادبوسید.درضمن من توی خوابم وقتی توی مطب دکتربودم میدونستم که ازهمون مردموردعلاقم باردارشدم.ممنون میشم بگیدتعبیرخوابمو.

سلام بهتر است سلامتی خود را چک کنید

سلام. من دختر مجردی هستم که خواب دیدم از پسرعموم که ازش متنفرم و باعث مرگ پدرم شده یه پسر و یه دختر به دنیا اوردم (نامشروع). و در طی خواب تا بیست سالگی اون هارو دیدم. بچه هارو دوست داشتم وبا خانوادم زندگی میکردم.(در خواب پدرم فرد دیگری بود که نمیشناختم با وجود اینکه پدرم فوت شده). قبلا خواب هارا نتیجه پرخوری و …میدانستم ولی الان به قدری در من تاثیر عمیقی گذاشته که دنبال جواب تعبیر اومدم. باتشکر از شما

تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

سلام من دختر مجردم.دیشب خواب دیدم بچه چند ماهه دارم که از داشتنش خوشحال نیستم.هی بهش محبت میکردم ولی بازم چون در حال حاظر از ازدواج و بچه دار شدن بدم میاد توی خواب هم از اینکه تو این سن مادر شدم ناراحت بودم

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

سلام من مجردم و تا حالا ازدواجی نداشتم کسی هم تو زندگیم نیس ک قرارمون ازدواج باشه. دیشب خواب دیدم بدون اینک ازدواج کنم از کسی بچه دار شدم. اون مرد هم کاملا واضح صورتش رو میدیدم .خیلی هم پولدار بود تو خوابم هی ب خودم میگفتم اینو. بچه رو خیلی دوست داشتم اما از اینک بدون ازدواج بچه دار شدم ناراحت بودم اما بچه و اون مرد رو خیلی دوست داشتم اون مرد هم همینطور اما نمیدونم چرا باهام ازدواج نمیکرد. تعبیرش چیه ؟؟؟خیلی نگرانم.

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگی شماست

من یه دختر مجرد 16ساله هستم ک خواب دیدم بااینکه مجردم یه پسر5ساله دارم و بهم می گفت مامان وبه دوست پسرم که خیلی دوستش دارم می گف بابا ومن سرکلاس داشتم تدریس می کردم ک دوست پسرم بچه رو اورد و گفت بهونتو گرفته اما خانواده ام از این جریان خبر نداشتن وما این بچه رو ازشون قایم می کردیم

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگی شماست

سلام. من خواب دیدم یه دختر به دنیا اوردم ولی توی خواب خبری از حاملگی نبود. پدرش هم مشخص نبود و اینکه نوزاد بانمک و قشنگی بود

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت است

سلام
من دیشب خواب دیدم ۱ دختر بچه ی خیلی خیلی خوشگل و کوچولو و آروم دارم که همش حواسم بهش هست با اینکه مجردم ولی تو خواب کاملا احساس مادر بودن داشتم دقیقا یادم نیس از چی ولی داشتم ازش محافظت میکردم که اتفاقی براش نیفته از دیشبم که بیدار شدم همش دارم بهش فک میکنم و واقعا وابستش شدم حس میکنم واقعی بود همچی

خوابتان بیانگر وصلت و ازدواجی در میان دوستانتان است

سلام.من دختر مجردم خواب دیدم یه نوزاد رو بزرگ میکنم ک سر راهی هس,بچه خیلی باهوشیم بود با اینکه خیلی کوچیک بود هر کلمه ای ک بهش میگفتم صداهای شبیه اونو در می اورد.خیلی دوسش داشتم اما بابت بزرگ کردنش نگران بودم چون داشتم ب مادربزرگم میگفتم ک کمکم کنه برا بهتر بزرگ شدنش

اشاره به انجام کار حلال دارد.

سلام من دختر مجردی ام که دیشب خاب دیدم یهو ی درد زایمان گرفتم و چند زن کمکم کردن برای زایمان طبیعی ی بچه تپل به دنیا اوردم که خیلی راحت به دنیا اومد اما جنس بچه رو نفهمیدم و یادمه اصلا نگرانی بابت وجود اون بچه نداشتم ینی تو خواب بچه حاصل ازدواج بود اما نمیدونستم شوهرم کیه و اینکه یادم نمیاد خونی دیدم یا نه
توروخدا بگید که تعبیر خوبی داره

سلام مراقب روابط خود با دیگران باشید تا دچار رسوایی نشوید

سلام وقتتون بخير من خواب ديدم كه با دختر و پسرم تو هال بابام اینا نشستیم، دخترم یه گوشه داشت بازی میکرد و پسرم (بغد تولد فوت کرد)هم تو بغلم داشت میخندید و بازی میکرد ومن خیلی خوشحال و خدا رو شاکر بودم که ی دختر و یه پسر دارم .وپسرم نگاهش سمت بابام بود که بغلش کنه هرچی از بابام خواستم که یکم بغلش کنه نکرد الا هیچی نکفت فقط با نگاهاش عصبانیتشو نشون میدادچون ازدواج مجدد کردم (توی دلم میگفتم خوب این بچه چه گناهی داره بچه این نیس که بغلش نمیکنی)هردوتاشون از شوهر اولیم بود.و شوهر جدیدم هم ی گوشه نشسته بود و خیلی غمگین بود.(من متاهلم اما بخاطر مشکلاتی که دارم در استانه طلاق گرفتنم

ممکن است کرم و بخشش خداوند شامل حالتان شود

سلام میشه لطف کنید تعبیر خواب منم بگید.من دختر مجردی هستم ک یک پسر و دوست دارم و بهم قول ازدواج داده خواب دیدم نوزادی بغل دارم ک مال منه خیلی دوسش داشتم و قشنگ بود از همون موقع هم حرف میزد و وابسته خودم بود شیرش دادم نخوردپدر مادرمم بودنو براشون عجیب نبود ک بچه دارم . در خواب پریشان بودم ک حالا اون پسری ک دوسش دارم نبینه بچمو ک کار ازدواجم بهم نخوره

سلام مراقب رفتارخود باشید ممکن است دچار رسوایی شوید

من دختری مجرد هستم ک سالهاس با پسری درارتباطم اما با وجود مخالفت های خانوادش هنوز نتونستیم ازدواج کنیم
دیشب مادرم خواب دیدن ک من یک دختر یکساله ی خیلی زیبا و دوست داشتنی دارم و هردویمان خیلی اورا دوست داشتیم
میسه بگین تعبیرش چیه؟

ممکن است شخصی در میان اقوامتان ازدواج کند

با سلام.من دختر مجردی هستم که یه خواستگار دارم که از هر نظر خوب هستن و فقط موی بلوند دارن و به خاطر همین برای جواب مثبت مردد هستم .دیشب خواهرم در خواب دیدن که من از همون آقا صاحب یه دختر شدم که نوزاد هم بلوند هستن و شبیه پدرشون و خواهرم هم با خودشون میگفتن پدرش که اینقدر ارومه این بچه چرا اینقدر پر صدا هست و گریه میکنه.

ممکن است در میان اقوامتان شخصی بزودی ازدواج کند

با سلام.دختری هستم‌۲۱ ساله.دوسال هس که عقد کردم.دیشب خواب دیدم دوقلو دنیا اوردم خونه پدرم بودم داخل آشپزخونه.و من خیلی خوشحال بودم.و جالب اینکه هر سه شون به راحتی دنیا اوردم طبیعی بود.دوتا پسر و یه دختر.تعبیرش خواهش میکنم‌بگید خوبه یا بد؟

سلام بیانگر به وجود امدن رزق در زندگیتان است

سلام لطفا تعبیر خواب منم بگید خیلی مهمه برام
من ۱۷ سالمه و مجردم و دیشب خواب دیدم که پسری رو بدنیا آوردم و بسیار خوشحالم و نمیدانم پدر بچه کیست
ولی در خواب قصد شیر دادن به بچرو داشتم که نوک سینم تو بود واسه همین صرف نظر کردم و شروع کردم به حرف زدن با بچه که اول گفتم بگو بابا و اون گفت و…

ممکن است بزودی خبر ازدواج شخصی را در میان اقوامتان بدهند

سلام خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم ک یه نوزادی بدنیا اوردم و پسره من خیلی ازاین خوابا میبینم هردفعه هم پسره و فقط سنش تو خوابام تغییر میکنه ایندفعه توخوابم نوزاد بود و هردفعه هم ک میبینمش توخواب حس خیلی خوبی دارم بهش تعبیرش چی میتونه باشه؟

خوابتان نشانه ازدواج یکی از افراد فامیل است

سلام . من با دوس پسرم کات کردم و الان فقط دوست معمولی هستیم گهگداری بهم پیام میدیم . دیشب خواب دیدم که انگار اون شوهرمه و من ازش حامله شدم و زایمان کردم منتها اصلا بچه رو ندیدم بعد زایمان . لطفا تعبیرش رو برام میگید

سلام در روابط خوددقت کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام درخواب دیدم پسربچه ای بدنیااوردم من باکره ومجردم وخاب دیدم خاهرمم دوتابچه داره درعالم خاب میگفتم بازاون شوهرداره منکه ندارم وخیلی درخاب اصرارداشتم بچموببینم ونازبود تعبیرچیه لطفابگین

در خانه شما اتفاقات خوشحال کننده ای پدید می آید و یکی از اقوامتان بزودی ازدواج میکند

سلام خواب دیدم خودم زایمان کردم و پسر به دنیا آوردم یعنی بچه رو خودم از شکمم دراوردم و از سینه ی خودم بهش شیر دادم .من مجردم ولی پسری تو زندگیمه که منو خیلی دوست داره

سلام در رفتار خوددقت بیشتری کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام. من دختر مجرد هستم که خواب دیدم زایمان طبیعی سختی دارم که به دلیل اینکه در بیمارستان نتونستم بچه به دنیا بیار فرستادن خونه تا اماده زایمان بشم و برگردم .به دنیا اومدن بچه رو ندیدم و بیدار شدم ولی میدونستم که بچه پسر دارم.

ممکن است شخصی از اقوامتان صاحب فرزندی شود

سلام من نزدیکای صبح خواب دیدم دختر دار شدم از کسی که قراره باهاش ازدواج کنم و خیلی دوست دارم دختر ازش اونم همینطور اگه شرایط زندگی و تحصیل من بزاره میخوایم دختر دار بشیم خواب دیدم بچه ام تو پارچه سفید بغلمه و سفیده و زیبا و خوابیده انقدر شوکه و خوشحال بودم که هیچی نمیگفتم و نگاهش میکردم و خوشحال بودم که همسرم مواظبمه و حس آسایش و رضایت و خوشبختی داشتم یهو دخترم چشماشو باز کرد و من دیدم چشماش سبز پسته ای و نقره ای هست یه رنگ خاص.. چون انتظار نداشتم بچه ام چشم رنگی باشه شوکه شدم ولی زیبا بود میترسیدم همسرم خوشش نیاد و در همین حال بچم چشماشو بست و همسرم اومد بغلم و گفت کاش چشماش نقره ای باشه و من گفتم هست دخترم چشماش رو باز کرد و باباش هم دید و بعد من از خواب بیدار شدم

خوابتان نشانه بچه دار شدن یکی از آشنایان نزدیک شماست

سلام.من مجرد هستم ولی دیشب تو خواب دیدم هم خودم هم مادرم باردار هستیم و بعدش من یه دختر به دنیا اوردم.چند ماه پیش هم تو خواب دیده بودم که چند تا بچه ی چند قلو به دنیا اوردم.میشه لطفا تعبیرشو بگین

سلام در رفتار خود دقت بیشتری کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام,من دختر مجرد هستم خواب دیدم باردارم و وقتی دارم از درخونه میام بیرون که برم برای زایمان بچه دم در بدنیا میاد یادم نییس جلوی کیا اما مادرم بود حتما,واینکه بچه بدنیااومد جنسیتو نفهمیدم اما توبرگه سونوگرافی توخواب زده بود دختر,واینکه بچه پدرنداشت توی خواب و حتی نمیدونستم پدرش کیه و به فکر پدرشم نبودم,تعبیرشو لطف میکنین?

سلام بهتر است در روئابط خود محتاط تر باشید تا دچار ابروریزی نشوید

سلام و خسته نباشید؛ من دختر مجردی ام که با آقایی در ارتباطم قصدمون هم ازدواجه.دیشب خواب دیدم با همون آقا ازوداج کردم و صاحب دختری زیبا شدیم.تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

خوابتان نشانه ازدواج یکی از اقوام نزدیکتان است

سلام،دختر مجردی هستم که حدود چهار پنج ماه پیش از سوی یکی از دوستان دختر صمیمی و مجردم ضربه روحی شدیدی خوردم و رابطه ما بهم خورد و الان از او به شدت بیزارم ،مدتی است خواب مراوده با او را میبینم و دیشب خواب دیدم که نوزاد پسری دارد و میگوید ازدواج کرده و من نیز به او تبریک میگویم،تعبیر خواب من چیه؟؟

خوابتان نشانه وصلت و خبرهای نیک است

سلام .من دختری مجرد هستم چند روز پیش با کسی آشنا شدم و قرار آشنایی داشتیم اما من به دلایلی آن فرد را ترک کردم.دیشب خواب دیدم که نوزاد دختری زیبا و آرومی دارم که با شیر خشک به او غذا میدهم و از اطرافیان از ترس آبرو قایمش میکنم و نمیدانم که پدرش چه کسی بود اول خجالت می کشیدم به پدرم نشان بدم اما بعد به همه نشان دادمش.قرار با کسی که از اطرافیان ازدواج کنم بخاطر اینکه نگویند پدرش چه کسی بود مجبور به ازدواج شدم..میشه بگید تعبیر خواب چیه؟

خوابتان نشانه ازدواج یکی از اقوام نزدیکتان است

سلام وقتتون بخیر
من یک دخترم ک خواب دیدم بچه دار شدم زایمان کردنو تو خواب ندیدم ولی بچه م نوزاد و دختر بود
وقتی بغلش کردم بهم زل زده بود و لبخند میزد
در حدی دوسش داشتم ک وقتی از خواب بیدار شدم ازین ک خوابم واقعیت نداشت گریه کردم

سلام در روابط خود با دیگران دقت بیشتری کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام وقتتون بخیر من یک دختر مجردم ک خواب دیدم بچه دار شدم زایمان کردنو تو خواب ندیدم ولی بچه م نوزاد دختر بود و خیلی خوشگل بود بعد ازاینه با هم به یه جایی رفتیم اول نوزاد استفراغ کرد و بعد من

سلام در زندگی مراقب باشید دچار ابروریزی نشوید

باسلام و عرض ادب.من دختري مجرد هستم و ساعت 5 صبح امروز خواب ديدم روي يك زمين يخي، سوار سورتمه در حال حركت هستم و يه نوزاد بغلم بود،دختر يا پسر بودنش رو نمي دونم فقط يه پارچه ي سفيد دورش پيچيده بودم، اونو محكم كردم كه باد سرد به صورتش نخوره.

سلام در روابط خود محتاط تر باشید تا دچار ابروریزی نشوید

سلام خسته نباشید !دختری چنین خوابی دیده ک من از زبان خودشون میگم !خواب دیدم ک در مجلسی شبیه ب تولد ک آش نذری هم پخته بودن من و مادرم و مادر بزرگم و مادر و مادر بزرگ عشقم همگی صاحب ی بچه پسر بودیم ضمنا حس میکردم پدر بچه خودمم عشقم هست!ممنون میشم تعبیرشو بگید

درود وقت بخیر ، نیکوست و بیانگر رزق ، روزی ، دلخوشی ، و سعادت خواهد بود.

سلام دختری مجرد هستم ک خواب دیدم دختری زیبا ب دنیا آوردم ودرخواب هم شوهری ندارم و ازبی آبرویی میترسم چون کاری نکردم و بچه دارشدم قبلن هم این خوابو دیدم

خوابتان نشانه بچه دار شدن یکی از دوستان نزدیکتان است

سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم برادرشوهرم که مجرداست یک نوزاد خیلی زیباداشت که حرف میزد تعبیرش چیه ممنون میشم

سلام ممکن است مسئولیت های جدید بر عهده ایشان گذاشته شود

باسلام من مجردم خواب دیدم مادرشدم دوتافرزنددارم یه پسرسه چهارساله ویه نوزادداشتم که نمیدونم دختربودیاپسرشوهرموندیدم اگه هم بودزیادواضح نبودفقط اینومیدونستم دوتاهوو دارم یکیش دوتافرزند داشت ولی سنش خیلی بالابودیکی دیگه هم کمی ازاون جوانتربودفرزندنداشت وهردوتاش خیلی بزرگت ازمن بودن همشون غریبه بودن یه خونه ای بودباراول اونجامیدیدم غیرآشنا بودمنم هیچ کدوم آدمایه دوربرم رونمیشناختم خیلی شلوغ بودانگارعزادار بودیم یاشایدم عزادارشوهرمون بودیم مرده بودیاکشته شده بود ولی مطمئن نبودم ازکسی هم نپرسیدم که واسه کی عزاداری میکنیم همه لباس مشکی برتن داشتن پسرم هی بهونه میگرفت بغلش کردم وگونه هاش بوس میکردم که آروم بشه هوو هام رفتارشون بامن خوب بودن نوزادمنونگهداری میکردن چه تعبیری داره؟

ممکن است خبر بچه دار شدن یکی از دوستانتان را به شما بدهند

سلام
من خواب دیدم یه دختر تقریبا دوساله بچه من شده و من مادرشم و ازش مراقبت میکنم.
مجرد هستم
لطفا تعبیر کنید…

ممکن است بزودی خبرهای خوشی بشنوید

سلام
سایتتون عالیه
خالم خواب دیده که من یه نوزاد پسر دارم و دارم بهش شیر خشک میدم و خیلی هم دوستش دارم.
تعبیرش چیه؟

سلام ممکن است وصلتی برای شما یا یکی از اطرافیانتان ایجاد شود

سلام..من خواب دیدم که با دوتا خواهرام و دخترم داریم بارون و تماشا میکنیم بارونش خیلی عالی بود تگرگم میریخت درشت گفتم نگا چقدی درشته یهویی دیدم سقف ترک برداشت باز شدکلی گل و خاک ریخته شدولی رو ما اصلا نریخت هیچ اسیبی بهمون نرسید خیلی ریلکس عقبتر امدیم

سلام ممکن است وصلتی در بین شما یا اشنایانتان ایجاد شود

سلام من و دوست دخترم اسم دختر ایندمونو گذاشیتم عسل ومن تو خواب ی دختر بچه ای رودیدم که نشسته بود و عسل صداش میکردم و خوب خوب میدیدمش ی دختره سبزه با موی مشکی چشمای قهوای که وقتی میرفت جلوی خورشید عسلی میشد وچهرش الانم یادمه

سلام نشان دهنده وصلتی بین دوستان و اشنایانتان است

سلام .من دیشب خواب دیدم از کسی که قول ازدواج داریم وخونواده هامون هم میدونن یه بچه دختر بدنیا اوردم اما هنوز ازدواج نکرده بودیم.بچه رو خیلی دوست داشتیم ولی میترسیدیم بگیم که هنوز ازدواج نکردیم.تعبیرش چیه.

سلام ممکن است وصلتی در بین دوستان و اشنایانتان ایجاد شود

من یه دختر مجردم خواب دیدیم که ازدواج کردم و یه پسر خوشکل و زیبا دارم و خیلی دوسش دارم و باهاش شادم و پدرشم سر کار بود

ممکن است خبر بچه دار شدن یکی از خویشاوندانتان را بشنوید

سلام من دخترم و كم سن و مجرد هستم خواب ديدم يه بچه دختر كه نوزاد هست دارم ،بغلش ميكرم دوسش داشتم اما از درون ناراحت و نگران بودم كه چرا از اين سن كم بچه دار شدم ، همش ميگفتم در اينده بهش بگم مادرت كيه در صورتي كه خودم بودم ، اصلا نفهميدم يعني چي! هر چند نديدم كي زايمان كرده ولي انگار بچه ي من بود ولي توي خواب خيلي نگران بودم ..

سلام نشان دهنده وصلتی درمیان شما و یا اطرافیانتان است

سلام ممنون میشم جواب بدید،دختری مجرد هستم!در خواب دیدم نوزادی در آغوش دارم که متعلق به خودم هست و وارد مجلس دوستانه ای شدم،جایی رو برای بچه ها در نظر گرفته بودن اما گفتم این نوزاد هست و نسپردمش،در حالیکه در آغوشم بود یه لبخند کوچیک زد و خودش رو بسمت من کشید و گونه ام روبوسید و من متعجب از اینکه چطور نوزاد چنین توانی داشت

سلام ممکن است اخبار خوشایندی به شما برسد

من دختر مجردی هم ک خواب دیدم یه پسر بچه دارم اما مدتی بوده ک ترکش کردم و این پسر بچه رو خیلی دوسش دارم و اون نمیدونه من مادرشم و من ارزومه بهم بگه مامان و باهاش بازی میکنم و ازش خواستم بهم بگه مامان.و اینکه پدرش هم بودهم از وجود من رضایت داشت.و همه میدونستن که من مادر این پسر بچه ام.

ممکن است اتفاقاتی هیجان انگیزی در زندگیتان رخ دهد

سلام، من در گذشته دو تا رابطه نامزدی داشتم که متاسفانه به علت مشکلات خانوادگی من شرایط ازدواج و مراسم پیش نیومد و جدا شدیم، حالا من خواب دیدم که به من گفتن در گذشته من دو تا زایمان داشتم و یک پسر و یک دختر به دنیا آوردم، در صورتی که من اصلا خبر نداشتم و از اینکه هر چی به گذشته فکر میکنم یادم نمیاد زایمان داشتم و یادم نمیاد این فرزندان مال کدوم نامزدم هستن بسیار پریشان هستم، از طرفی به بچه ها مهر دارم و از طرفی ترس از بی آبرویی در خواب دارم.‌لطفا منو راهنمایی کنید در رابطه با این خواب، ضمنا این خواب حدود ۹ صبح دیده شده. ممنونم

سلام ممکن است وصلتی برای شما و یا یکی از اشنایانتان ایجاد شود

سلام توروخدا جواب مو بودید من چند ماهه با دوس پسرم کات کردم اما دیشب بهم تبریک تولدبهم داد و دیگه چیزی ندادودیشب که خوابم برد خواب دیدم بچه نوزاد دارم مادرم پبشمه و همه فامیل بهم تیکه میندازه چطور بدون ازدواج بچه دار شدی و تو خواب بااون اقاهم دوست شدم دوباره وبچه رو خیلی دوست داره

سلام ممکن است اخبار خوشایندی به شما برسد

سلام من قبلا نامزد کردم عقد هم نکردیم وبهم خورد، جدیدا خواستگار دارم که هنوز جواب ندادم بهشون، دختر هستم، خواب دیدم که همسری ندارم ولی دختر چند ماهه ای با پوست سفید وچشمای سبز ازش نگهداری میکردم خیلی دوستش داشتم ولی نمیدونستم که من این بچه رو از کجا آوردم واول فکر میکردم مال خودمه بعد یه نفر آشنا بود نمیدونم کی بودگفت بچه مال من هست واز من گرفتش میخواستم ببینم تعبیر خواب چیه

سلام نشان دهنده به وجود امدن وصلتی در اطرافیانتان است

من خودم متاهلم و خواب دیدم ک خواهر مجردم بچه ای دنیا آورده ک یکم لاغر و نحیفه. تعبیرش چی میشه؟

خوابتان نشانه اتفاقات خوشایندی برای شماست

سلام من دخترمجردی هستم دیشب درخواب دیدم دوتا دختردارم که یکی ازدخترهام شبیه دخترخالم بود ومن هرچی بهش میگفتم حرفم گوش نمیکرد وسرش و انداخته بود پایین

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی است

سلام.من خواب دیدم با شخصی که به او علاقمندم صاحب یک فرزند دختر ناز و زیبا شدم.توی خواب خونواده ی اون از این وصلت راضی نبودن و ما به پشتی خونواده خودم وصلت کردیم و یک دختر کوچولوی خوشگل داریم..ضمنا من مجردم..میشه تعبیرشو بگید

تعبیر خوابتان نشانه غم و اندوه و ناراحتی است

سلام .خسته نباشید.همکار من یه دوست دختر داره در حد نامزدی بعد من خواب دیدم که از خواهر خودم که ایشون هم همکارشون میشن یچه دارند یه دختر ولی تو خواب متوجه هستم که خواهرم همسر همکارمون نیست و دوست دختر همکارم میاد پیشش یعد بچه رو که میده دوست دختره بغل کنه بغل میکنه ولی اصلا رفتار خوبی با بچه نداره و همکارمم میبینم که رفتارش با دوست دختره مساعد نیست تعبیر چی هستش که بچه از خواهر منه برای همکارم؟؟

تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات تازه ای در زندگی ایشان است

سلام، من خواب دیدم دوستم که مجرده دوتا دختر خوشگل داره که همراهشه و باهم رفتیم جایی، اما بعد مدتی من هم ایشون رو گم میکنم هم گوشیمو که زنگ بزنم پیداش کنم و تو خواب همش دنبال پیدا کردنشم، اما زیبایی دختر بچه ها تو خواب پر رنگه چون تو خواب از ذهنم رد میشه که چه دخترای زیبایی داره دوستم، حالا این خواب برای من تعبیر داره یا دوستم؟ و چه تعبیری داره

سلام خوشحالی کردن شما برای این نوزاد به معنی رنجور شدن نومیدی و از دست دادن روحیه در یک دوره زمانی کوتاه است

سلام یکی از دوستانم مدتی با ی پسر دوست بود ک بعد از چن ماه جدا شدن و الان خواب دیده ک از اون پسر یه نوزاد پسر داره حتی اسم نوزاد هم مشخصه و اینکه خودش تو خواب یادش نمیومده کی این پسرو باردار شده و خودش نوزادو شیر نمیداده و اونو ب دست کس دیگه ای میداده تا شیرش بده و وقتی تو خواب با پسره وجود نوزادو در میون میزاره اول زیر بار نمیره اما بعد قبول میکنه ک این نوزاد از اونه

سلام نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید کرد

من خواب ديدم عشقم كه ازش جدا شدم برگشته پيشم و بهم گفت بيا بغلم گفتم نميام گفت چرا برنگشتي پيشم ! ؟ گفتم براچي برگردم دلم به گيت خوش باشه به اخلاقه نداشتت؟ بعدش بغلم كرد منم هيچي نگفتم گفت بخاطره پسرمون بايد برميگشتي گفتم ما كه بچه نداشتيم گفت چرا داشتيم پشت سرتو ببين نگاه كردم يه پسر بچه شش ماهه بود بغلش كردم نازش كردم حس كردم پسره منه بعدش عشقم گفت بده پسرمونو منم بغلش كنم بعدش كلي قربون صدقش رفتو هي ميگفت پسر بابا تو خوابم چند لحظه حس كردم يه خانواده دارم و خوشبختم تعبيرش چيه

با کسی اختلاف پیدا می کنید و ممکن است کار به مشاجره و درگیری بکشد. سعی کنید مشکل خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنید و از دعوا پرهیز نمایید.

سلام دختر مجردی هستم درخواب دیدم بچه
کوچکی دارم که بالحن کودکانه وشادصداش میکنم مامانی بچه کثیف بود رفتم بشورمش چندی پیش هم خواب دیدم دارم بچه شیر میدم در هردو خواب احساس مادری داشتم احساسم بدون گناه بودجنسیت بچه را هم نمیدانم

تعبیر خوابتان بیانگر اتفاقات خوب و خبرهای خوشایند و امیدوار کننده است

دخترمجردی هستم در خواب دیدم بچه کوچکی دارم سفید وتپل بالحن کودکانه وشاد بهش میگفتم مامانی روی لباس ودست پای بچه از غذا کثیف شده بود منم رفتم که بشورمش چندی پیش هم خواب دیدم دارم بچه خودمو شیر میدم من در هردو خواب احساس مادری داشتم وحس گناه نمیکردم ضمنا جنسیت بچه را نمیدانم

تعبیر خوابتان نشانه بهتر شدن اوضاع و احوال زندگی شماست

با عرض سلام!
در نخست باید یاد آور شوم که دختری مجرد و ۱۷ ساله هستم!
خواب دیدم بچه دار شدیم اون طفل پسر بود و خیلی ناز و شیرین است اما من به خود میگم من از خدا دختر میخاستم نه پسر اما وقتی به صورت پسرم میشینم خیلی لبخند زیبا بهم میزنه و منم به خود میگم حالا که تو پیروی من باید مراقبت باشم!
خواهشا زود پاسخ بدین!

یکی از دوستانتان بزودی صاحب فرزند میشود

با سلام دختری مجرد و ۳۰ساله هستم که چند وقتی است خیلی به ازدواج ام فکر میکنم و نگرانم و دعا میخوانم تا اینکه چند شب است سه دفعه متوالی خواب میبینم نوزادی دارم در خواب اول نوزاد دختری داشتم که در بغلم بود و سینه ام را میمکید ولی شیر نداشت در روز بعد خواب دیدم همان نوزاد در بغلم بود و خیلی دوستش داشتم اینبار از سینه ام شیر می‌خورد. روز بعد خواب دیدم که پسری به زایمان طبیعی به دنیا آوردم در صحنه ای از خواب دیدم نوزاد. پسر در پتویی در جلوی مادرم برعکس شده بود و داشت خفه میشد که من بلندش کردم و خیلی دوستش داشتم نوزاد بزرگ و هوشیار بود.اما در خواب در این فکر بودم که شوهرم کجاست و کیست. در خواب دیدم که دخترخاله ام که به تازگی از همسرش جدا شده و پسری دارد صاحب دختری شده بود و مثل این بود که دوباره ازدواج کرده بود چون مرد جدید ی را در کنارش دیدم تعبیرش چیست باتشکر

سلام این رویا نشان میدهد حال روحی شما بسیار خوب است هم اکنون دوران بسیار خوب و لذت بخشی را شروع کرده اید و جای نگرانی وجود ندارد

دوستم خواب دیده من یه نوزاد تو بغلم و ی پسر بچه دستش تو دستم هستم و دو تا پسر ۱۹ و ۲۳اونجان اونی که ۱۹ سالشه خیره شده به من و من دنبال یه ماشین میدوم و اون به من توجه ای نمیکنه و میره بعد من برمیگردم و میزنم زیر گریه اون پسر ۲۳ ساله از گریه من میزنه زیر خنده و پسر ۱۹ ساله میخاد بیاد پیشم که من وارد خونه میشم و یهو اون پسربچه ام غیب میشه !
من یه دختر مجردم و تعبیر این خواب چیه؟

بزودی شخصی از نزدیکانتان صاحب فرزند میشود

من دختری مجرد هستم،و یکی از دوستانم خواب دیده که من بچه زیبایی داشتم ولی اون رو به کسی که بچه دار شده دادم و دوستم میگفته تو چقدر مهربونی چرا اینکارو‌کردی،و‌من گفتم خدابه اون بچه نمیداد.تعبیرش چیه؟

ممکن است یکی از دوستان نزدیکتان بجه دار شود

سلام. من چند هفته پیش خواب دیدم با کسی که دوستش دارم و اونم دوستم داره ازدواج کردیم و بچه دار شدیم.
یه پسر بود و اسمشم انتخاب کرده بودیم
چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

سلام این رویا نشان میدهد حال روحی معشوق سابق شما بسیار خوب است و او هم اکنون دوران بسیار خوب و لذت بخشی را با دختر جدیدی شروع کرده است و شما را به کلی از یاد برده

سلام من خواب دیدم با کسیکه دوستش داشتم و الان مدتی از هم جدا شدیم بهم تلفن میکنه و من تو ی مکان بسیار شلوغم و بهم میگه که با کسی آشنا شده و خانوادش نمیزارن و من مدام داد مززدم و گریه میکردم و بهش بدو بیراه میگفتم و اون میگفت که باید بپذیری من دیگه دوست ندارم و صداش قطع و وصل میشد بعضی جاها.

سلام با کسی اختلاف پیدا می کنید و ممکن است کار به مشاجره و درگیری بکشد. سعی کنید مشکل خود را از طریق گفتگو حل و فصل کنید و از دعوا پرهیز نمایید.

من یه دختر مجردم تو خواب دیدم یه بچه دارم مامانم اومد پوشکشو عوض کرد من گرفتم بغلم بعدم بردمش بیرون اونجام دوستامو دیدم نشونشون دادم گفتم ببینین کوچولومو،اصن نه برا خودم نه بقیه غیر عادی نبود منکه ازدواج نکردم بچه از کجا اومده.میشه تعبیرشو بگین

بزودی شخصی از آشنایانتان صاحب بچه میشود

ب مدت 4 سال دختری را دوست داشتم و با هم قول و قرار ازدواج گذاشته بودیم ، چند وقت پیش از هم جداد شدیم در خواب دیدم این دختر مجرد از سفر برگشته بلافاصله زایمان کرده است لطفا اگه میشه بگین تعبیرش چی میشه

ممکن است روزی برایشان در زندگی ایجاد شود

سلام من دختر مجردم دیشب خواب دیدم یه بچه دختر بدنیا اوردم خیلی زیبا..همه اهل خانه شاد بودن وحس خوب مادرشدن اون لحظه داشتم

سلام مراقب کارهای خود باشید دچار رسوایی نشوید

سلام من دختر مجرد هستم خواب ديدم يك پسر تقريبا ١-٢ ساله داشتم و بچه رو بردم دستشويى التشو گرفتم كه ادرار كنه ولى مقدارى روى سرو و صورتم ريخت.چند وقت قبل هم خواب ديدم خودم الت مردانه دارم و خيلى زياد ادرار كردم

سلام ممکن است سودی مالی در زندگی به شما برسد

سلام من دختری مجردهستم خواب دیدم فرزند دختر که چندروزشه توبغلم هست وخیلی زیبا .‌دوسش داشتم وحس قشنگ مادر شدنو داشتم
خونوادم مرتب بهم میگفتن چقدر شبیه خودته و چقدر قشنگ وتپله صورتش ..وخیلی شاد بودن خودم هم خیلی شاد بودم
اما اصلن پدر بچه مشخص نبود ..ممنون تعبیر بفرمایید

سلام باید مراقب باشید تا در انجام دادن کارهایتان دچار گمراهی نشوید

دختری ۱۵ ساله هستم و بر خلاف این که تا ب حال ازدواج نکردم دیشب خواب داشتن فرزندی در آغوش خود ک گویا فرزند خودم بود را دیدمتعبیر این خواب چیست؟

ممکن است شخصی از اقوامتان بچه دار شود

سلام پسربچه ای سبزه بر روی پایم گداشتم که مال خودم بود سه چهار ماهه هم بود و مو هم زیاد داشت .مجرد هستم

سلام بهتر است در روابط خود کمی بیشتر احتیاط کنید

سلام من مجردم ولی تو خواب انگار با کسی عقد بسته بودم و فرزندی پسر داشتم وتو خواب یه نوزاد خیلی کوچولو اندازه انگشت دست میشد داشتم و فکر کنم پسر بود ممنون میشم تعبیرش بگین

سلام کمی بیشترمراقب رفتار خود باشید تا دچار رسوایی و ابروریزی نشوید

سلام.من قرار است با آقايي ك هر دو طرف خانواده ها مطلعِ هستن چندماهي بعد ازدواج كنم.صبح قبل از اذان خواب ديدم دختر بچه ي خيلي زيبا توي بغلمه و من خيلي بوسش ميكنم ،پدرش هم همان آقا بود…
طبعا من هنوز مجردم
و نميدانم خوابم تعبير خوب دارد يا بد.

ممکن است یکی از دوستان و یا آشنایانتان بزودی صاحب فرزند شود

سلام من دختر مجردی هستم دیشت خواب دیدم یه دخترکه ۲_۳سالش بود فقط میومد کنار من در اغوشم اروم میشد نمیدونستم پدرش کیه ولی دوست پسرم که یه مدته جداشدیم اونجا بود در اغوش اونم اروم میگرت دراغوشش میگرفت بوسش میکرد در ضمن صدای شلیک گلوله هم میومد تو رو خدا تعبیر منم بگید

سلام باید مراقب باشید تا در انجام دادن کارهایتان دچار ابروریزی نشوید

سلام
تقریبا من همه ی سوال های که بالا بود رو خواندم
و ندیدم وقتی پسری خواب ببینید یکی‌ از دوستانش(دوست دختر معمولی) که با کره هم هست بچه دار بشه و جنسیت شو ندیدم . ممنون میشم تفسیرش بگید .

سلام ممکن است دچار ابروریزی در زندگی شود

سلام من یه دختر مجردم ،خواب دیدم که همسر و فرزند پسر دارم ،پسرم گم شده بود و همش شوهرم میگفت اینقد گریه نکن اما بعد از کلی گریه کردن پسرم پیدا شد و شوهرم هم به کسی که بچه امو رو پیدا کرده بود و اتفاقا از فامیل بود یه چک پول 50 هزار تومنی هدیه داد. شوهرم هم بسیار آدم خوب و خوش اخلاقی بود،میشه تعبیرش رو بگید.ممنونم

سلام وقت بخیر ، نمادی از برخی از اتفاقات مطلب و خوشایندی است که در آینده آن ها را تجربه خواهید کرد و ارتباط با مسائل عاطفی دارد.

مادربزرگ من خواب دیدند که من یک دوقلو دختر به دنیا اوردم که خیلییی سفید و خوشگل هستن و به من تو خواب گفتن با اینکه پسر دوست داشتی خدا بهت دو تا دختر داد.من مجردم هستم،ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

سلام وقت بخیر ، نوید بخش اتفاقات زیبا در زندگی تان و همچنین تحصیل منفعت و یا رزق و روزی بیشتر است.

سلام. من مجردم و خواب دیدم یه فرزند پسر دارم که تقریبا دو سه سالش بود و تو بغلم خوابوندمش و بهش شیر خودمو دادم اما اون خودشش نیومد و از دهنش بیرون ریخت. میشه بگید تعبیرش چی میشه؟

سلام. وقت بخیر. تعبیر خواب شما به شروع بالقوه برخی تصمیمات در زندگی مربوط می شود. خانه جدید یا مسائل مادی بخش از این شروع است.

سلام.من 20 سالمه.خواب دیدم بدون اینکه با کسی ازدواج کنم یه بچه به دنیا اوردم.یادم نیس دختر بود یا پسر..داشتم غذا میخوردم.یکی از اشناهامون یواشکی تو نوشابه ام یه قرصی ریخته بود..بعد بچه ام کمتر از یک ماهش بود.داشتم بهش شیر میدادم.ولی خیلی سخت بود شیر دادنش.تعبیرش چیه

سلام شما باید دقت داشته باشید که در زندگیتان مراقب رفتار خود باشید تا موجبات رسواییتان نشود

سلام من دختر مجردم و یک خواب تکرار شونده در این سالها میبینم که پسری دارم به اسم حسین و در همه خوابها هم اسمش حسینه. دوبار به شکل نوزاد دیدمش و یک بار چهار پنج ساله. تعبیرش چیه بنظرتون
ممنون

سلام. وقت بخیر. احتمال داشتن رابطه ای رمانیتک و عاشقانه در بیداری وجود دارد.

سلام,من دختر مجردی هستم دیشب خواب دیدم پشت سر هم 3بار زایمان کردم که 3قلو بودن ,درد زایمان لحظه ای میگرفتم و به راحتی زایمان میکردم و خوشحالم بودم تعبیر چیه؟

سلام بهتر است در کارهاو رفتار خودتان کمی دقت بیشتری کنید تادچار رسوایی نشوید

سلام
من دختری مجرد هستم که دوشب پیش خواب دیدم که دارم زایمان میکنم و یک دختر دنیا آوردم و اسمش هم گندم گذاشتیم و همه خوشحال بودن منم منتظر شوهرم هستم که بیاد و بهش دخترمونو نشون بدم و وقتی میاد چهره اش نامعلومه ولی هیکل و قیافه اش مشخصه ولی ما با هم حرفی نمیزنیم
میشه لطفا تعبیر خواب منم بگید؟

سلام بهتر است در اعمال و روابط خود بادیگران کمی محتاط تر رتار کنید تا دچار ابرویزی نشوید

سلام، وقت بخیر، پسری مجرد هستم، خواب دیدم دختری رو ک دوسش داشتم و میخاستیم باهم ازدواج کنیم،اما نشد و اون رفت با یکی ازدواج کرد، از یکی میشنوم ک الان حاملس و بچه داره، من ناراحت شدم اما ب روی خودم نیاوردم از اینک ب راحتی منو دور زد و رفت حالام بچه داره….

سلام این رویا بیانگر نوید و خبر یک وصلت بین دوستان و یا آشنایان نزدیک خودش میباشد

سلام وقت بخیر وشادی.
من مجردم خواب دیدم ازدواج کردم ویه دختر چندماهه دارم که خیلی نازه ویه دختر باردارم از داشتن بچه ها خیلی خوشحال بودم ولی از ازدواجم نه ومثل اینکه میخواستم جدا شم و البته ناگفته نماند که توی خواب داشتم به کسی که بهش علاقه دارم پیام میدادم در صورتی که در واقعیت رابطه ی با اون شخص ندارم

سلام باید دقت خود را در انجام دادن کارهایتان بالا ببرید و مراقب روابط خود باشید تا دچار رسوایی نشوید

سلام. وقت بخیر.
دیشب خواب دیدم که صاحب فرزند پسری شدم که نوزادی بسیار آرام بود. من مجرد هستم و مدتی پیش خواستگاری رو جواب رد دادم اما توی خواب خونه پدرم بودم ولی انگار همه میدونستن که این بچه از من و اون خواستگاره. خیلی دل آشوبه دارم میشه تعبیر فرمایید.
چند شب قبل تر هم خواب دیدم باغچه خونمون پر از سبزه و گلهای چسب زیباشده اما وقتی نزدیک شدم انگار خاکی در باغچه نبود و از زیر خالی شده بود.

سلام باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید تا دچار رسوایی و دردسر در زندگیتان نشوید

سلام من دختر مجردی هستم خوابم دیدم یه پسر بچه به دنیا اوردم و همه فامیل و آشنا خوشحال ودن ک بچم خیلی خوش خنده و خوشگل بود ولی باباشو ندیدم کیه

سلام در رفتار خود باید کمی بیشتر دفت کنید تا دچار ابروریزی نشود

سلام من یه دختر مجردم چن بار تو خواب دیدم ک حاملم و بچه دار شدم دیشبم خواب دیدم ک حامله هستم و یه دختر بچه خیلی خوشگل بدنیا آوردم و بهش شیر میدادم خیلیم دوسش داشتم ولی هر از گاهی رو دست و پاهاش میزدم میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟؟

صوت سوره ی بقره رو هر روز گوش بدین و هر غروب اسپند دود کنین

سلام
من یه دختر مجردم خواب دیدم یه دختر به دنیا اوردم که خیلی خوشگل بود و اروم خوابیده بود موهاش طلایی و فر بود من هنوز تو تخت بودم تو خونه امگار تازه زایبده بودم پدر بچه هم کسی بود که خیلی وقته بهش علاقه دارم ولی چون حس میکنم یه طرفس بروز ندادم .پدر بچه فقط به بچم نگاه میکرد بهش گفتم بچه رو دوس نداری گف چرا نزدیک تر شد و دوباره نگاش کرد و بهش دست نزد . قبلا هم خواب دیده بودم از این فرد یه دختر ۱۰ ساله دارم با موهای طلایی که ۳ نفری کنار دریا بودیم و اب بازی میکردیم اونا منو خیس آب کردن بعد یه ماشین اومد دنبالشون سوار شدنو رفتن منم تنها موندم شب بود کنار دریا یه جنگل ترسناک بود که سمتش میرفتم و خیلی سردم بود

سلام باید کمی مراقب رفتار خود باشید و در روابط خود احتیاط کنید تا دچار دردسر و ابروریزی نشوید

سلام من یه دختر مجردم دیشب خواب دیدم کنار دریا با شوهرم که اصلا چهرشو ندیدم و سه تا دختر بچه که توی خواب بچه های منن هستم بچه ها هی میخوان برن تو اب ولی من نمیذارم مبگم خطرناکه. تعبیرش چیه؟ ☹️

سلام این رویا نشان دهنده ارامش و اسایشی است که در زندگیتان به دست خواهید اورد

سلام روزتون بخیر
من یک دختر مجرد بودم و هستم. معشوق من چند وقتی است که فوت کرده.
خواب دیدم که از هم بچه داریم و تا الان ازش نگهداری می کرده، تصمیم داشتم که من هم برای مدتی بچه رو پیش خودم ببرم تا ازش نگهداری کنم و کمک اون باشم خسته نشه.
بهم می گفت مطمئنی میخوای ببریش پیش خودت؟ میتونی؟
و قرار شد بچه پیش من باشه و به من بچه رو بده.
برای من یک شعر عاشقانه هم سروده بود و میخوند.

سلام در رابطه با کارهایی که انجام میدهید بهتر است که دقت عمل خودرا بالاتر ببرید

سلام . من خواب دیدم که هوا برفیه و من با پسری که الان باهاش دوستم ازدواج کردم و صاحب یه پسر شدم و داریم میریم ب مسافرت و تو مسیرمون هوا برفیه و من یه پسر خوشگل دارم
تعبیرش چیه ؟

سلام این رویا بیانگر موفقیت های مالی است در زندگی در صدد کسب ان هستید

سلام من دختر مجردی هستم که سه سال پیش با یک پسر دوست بودم و دیگه با هم در ارتباط نیستم
دیشب خواب دیدم یک بچه ازش دارم که خودش هنوز ندیده بودش و بهم پیام داده بود که میخواد بیا ببینش ولی همون زمانم با یک دختر دیگه درارتباط بود از روی لج من

شما در حال انجام فعل اشتباهی هستین

سلام من دختری مجردم خواب دیدم یه دختر بچه خیلی خوشگل که انگار ماله خودم بود بچه خودم بود هی میخواست بیاد بعلم و من کلی دوسش داشتم و بعلش میکردم ک خیلی خوشحال بودم از این قضیه

سلام این رویا نشان دهنده روزی در زندگیتان است

سلام توروخدا جواب بدید
من دختر مجردی هستم 19 ساله
ی پسری رو خیلی دوس داشتم و دارم اما خامواده هامون تموم کردن هنوزم دوسش دارم و دوسم داره
خواب دیدم ک با زور دارن منو میدن ب ی پسره دیگه و ی بچه هم دارم از همونن پسر ولی درس متوجه نشدم پسر بود یا دختر فکر کنم پسر بود مطمعن نیسم…تمام تو خواب گریه میکردم و ب مادرم میگفتم ک خودمو میکشم…یکم دور از واقعیت بود بعد از روزه اوله زندگیمون بچه اورده بودم …تو خواب خیلی حالم بد بود توروخدا کمکم کنید🙏

سلام این رویا حاصل ناارامی ها و درگیری های ذهنی شما از موضوعات اخیر است

سلام با عرض احترام
من دیشب خواب دیدم که خواهر ام که هنوز مجرد است بچه به دنیا اورده و ما احساس خجالت میکنم یکی از بستگان میپرسند که بچه کی است من برایش میگویم از مادرم است.

سلام خواهرتون مرتکب اشتباه و گناهی میشن

سلام،خاهش میکنم جواب بدید،خواب دیدم که یه پسر خیلی خوشگل وشیطون دارم که میتونه راه بره تقریبا نزدیکای 3سالش اینابود،ب دلایلی که یادم نمیاد،ازشوهرمو پسرم دور بودم،که وقتی اومدم دیدمش شده نزدیکای 3ساله،ولی دختر خالم که ازدواج کرده و دوتام پسر داره اون ازش نگه داری میکنه که عروس همون خونه ای بود که من عروسشون شده بودم.وپسرم ازمن میترسید و هی میرفت پیش دخترخالم،بعد دیدم که پسرم خابه و من مواظبشم هی دستمو میزارم طرفش ک ازرو مبل نیوفته،بعدتو خواب دیدم یهو تو ماشین با پدرم هستم که ازجلو در خونه ای که بامادرشوهرمینا میشستم گذشتیم پارچه سیاه زدن.اونجافهمیدم که من مردم،شروع کردم به گریه کردن که من مردم ودلم واسه شوهروبچم میسوخت واینکه نتونستم بیشتر پیش بچم بمونم.پیاده شدیم رفتیم تو همه سیاه پوشیده بودن،وقتی پرسیدیم کی مرده جواب ندادن ولی اصلا منو هم نمیشناختن انگار نمیدیدن،من دختر مجرد 17سالم.

سلام در آینده دختر دار میشین و ممکن مشکلاتی براتون بوجود بیاد

سلام من دختر مجردی هستم ک دیشب با دوس پسرم کات کردم میدونم ک دوسش ندارم ولی اون دوسم داره اما دیشب خواب دیدم ک ازش ی بچه بدنیا اوردم ی پسر ک حدودن ی ساله بود و وقتی میخواستم بهش شیر بدم گاز میگرفت و منم بهش شیر نمیدادم اما خیلی دوسش داشتم و نگران بودم ب خونوادم چی بگم در ضمن اینکه تو خواب با دوس پسرم قهر بودیم

سلام این رویا نشان دهنده ان است که درزندگیتان برایتان ابروریزی ایجادشود مراقب باشید

سلام خسته نباشید دختری ۱۹ ساله هستم خواب دیدم نوزادی دارم زیبا اونو میخواستم ببرم مدرسه گذاشتم جای بچه بعد که برگشتم ساعتها بعد وقتی که دارم اسم پسر براش انتخاب میکنم که به خاستگار سابقم که عشقم بود بگم یادم اومدازش بی خبرم برش داشتم اونو با گریه زیاد بردم طرف مادرم که ببینه زندس بچه کبود شده دهنشو میزد بهم خشک شده بود لباش خودمم خیلی حالم بد بود ممنون میشم جواب بدین

سلام خبری می شنوین که باعث ناراحتیتون میشه

سلام من دیشب ی خواب عجیب دیدم.ک تو خواب انگار حامله بودم قرار شد سزارین بشم.همینجوری هوشیار بدون درد سزارین شدم بچه یهو مرید بیرو از شکمم ولی جای زخم اصلا درد و خون نداشت خیلی خوب بسته شده بود.ی دختر خیلی خیلی خوشگل بود ولی من هی فکر میکردم کس حامله شدم چون مجردم و اینکه قبلش علایم حاملگی نداشتم ولی خانواده م و مادرم خیلی راحت بچه بردن خونه ک بزرگش کنن ولی من هی میگفتم ب کسی چیزی نگین.اونا اهمیت نمیدادن.خیلی ذهنم درگیره

سلام این رویا نشان دهنده ان است که باید دررابط با رفتارهای خود باشید تا مشکلاتی برایتان ایجادنشود

باسلام من دختری مجردم و خواب دیدم بچه دار شدم بچه دختر بود خیلی خوشکل بود چشا رنگی لبخند میزد و دندون هم داشت خیلی ناز بود وخونوادم هم میدونستن و کمکم میکردن واسه مراقبتش و از کسانی که چشم شور دارن حفظش میکردم ممنون میشم تعبیرشو بگید باتشکر

سلام خبر خوبی بهتون داده میشه سعی کنین اشتباهی نکنین که باعث پشیمونیتون شه

سلام من دختر مجردی هستم که تا حالا ازدواج نکردم ولی با یکی ۳ ساله دوستم
دیشب خواب دیدم صاحب دو فرزند پسر شدم‌که یکیش یه سال بزرگتر از اون یکی بود
منم‌ زیاد راضی نبودم میگفتم چجوری بزرگ کنم
تعبیرش چیه

سلام دغدغه های فکری پیدا می کنین

سلام وقتتون بخیر میشه لطفا خوابم رو تعبیر کنید🙏
من دختر مجردی هستم که تا حالا ازدواج نکردم ولی یه خواستگار خیلی سمج داشتم که بعد از یکسال رفت و آمد سر یه موضوع جزئی شرایطمون جور نشد دیشب خواب دیدم یه پسر بچه خیلی دوست داشتنی از همون خواستگارم دارم و چشمای قشنگ آبی رنگ مثل تیله داشت و با ذوق بهش شیر میدادم و خیلی دوسش داشتم و تو خواب متوجه شدم پدرش که همون خواستگارم بوده منو رها کرده و رفته و من موندم با پسر بچه ام و متعجب که خانواده ام چطوری من و پسرم رو قبول کردند و دور هم به بچه رسیدگی میکردیم
ممنون میشم کمکم کنید برا تعبیرش واقعا برام مهمه🙏

سلام ممکن است مسئولیت های جدیدی در زندگی برای شما به وجود بیاید و جایی برای نگرانی وجود ندارد

سلام چند شب پیش خواب دیدم یکی‌ از بستگانم که دختر باکره ایی هست بچه دار و صاحب دختر شده است. پدر نوزاد مشخص بود اما روابط عاطفی بین پدر و مادر کاملا قطع بود. مادر از بچه دار شدنش بسیار خوشحال بود و نبود پدر بچه نگرانش نمیکرد و میخواست که بچه را تنها بزرگ کند. همچنین به دنبال فزصتی بود که وجود دخترش را برای تمام فامیل عیان و توجیه کند.

سلام مشکلی براشون پیش میاد

سلام وقتتون بخیر
من دختر مجرد هستم وتاحالا ازدواج نکردم چند شب پیش خواب دیدم نوزادی تو بغلمه و دارم بهش شیر میدم.
دیشب مجدد خواب دیدم فرزندی دارم یه دختر بسیار زیبا و من خیلی اونو دوست داشتم اما پدرش منو ول کرده بود و من تنها داشتم بزرگش میکردم.پدرش کسی بود که در واقعیت زتدگیم به تازگی منو ترک کرده

سلام سپاس شب ها قرآن بذارین بالا سرتون بخوابین و در طول روز هم سعی کنین به تلاوت سوره ی بقره گوش بدین

سلام من دیشب خواب دیدم نوزاد پسری دارم که خیلی دوستش داشتم و نامش هم محمد امین بود…در خواب متاهل بودم اگرچه که ک نمیدونستم پدرش کیه و و انگار که در سفر بود…دختری مجرد هستم

سلام خبر خوبی بهتون میرسه

سلام.اگر یه پسر مجرد دختری که در واقعیت مجرد هست را در خواب ببیند که بچه دارد تعبیرش چیه؟ ممنون.

سلام باید مراقب روابط خود باشید دچار رسوایی نشوید

سلام من دختري مجردم كه با يه پسري ارتباط دارم و قصد ازدواج داريم ولي هنوز اقدامي نكردين خواب ديدم كه يه نوزاد پسر به دنيا اوردم ازش تو دوران عقد و خونه پدرم بودم و بچه رو نگه داشتم ولي خودش نميدونم كجا بود انگار سفر بود من حالم خيلي بد بود انگار همش خواب بودم تو اتاقم و مامانم فقط بچه رو ميورد هرازگاهي شير بهش بدم ولي آخراي خواب كم كم باهاش حس مادري گرفته بودم رفته بودم يه مهموني تو اتاق خوابونده بودمش از دور ديدم بيدار شد داشتم ميرفتم سمتش بچه چرخيد و از دشك اومد بيرون نزديك بود صورتش بخوره به زمين و من دوييدم سمتش و بغلش كردم و كلي قربون صدقش رفتم از خواب پاشدم يهو

سلام این رویا بیانگر ان است که باید در روابط خود محتاط تر عمل کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام خواب دیدم نوزاد پسری دارم که موهای مشکی بانمکی داره و منم دختر مجرد هستم و مادرم درون خواب بهم میگه که بچه رو بزار زمین گناه داره و بعد یکی از اقوام با تعجب بسیار زیاد به من میگفت که این بچه چقدر شبیه پدرت هست

سلام خیری بهتون میرسه

با سلام من مجردم خواب دیدم..سزارین کردم… داداشم گفت من عملت کردم..پاشو دم نگاه کردم دیدم اره شکمم خط عمل جراحی هست..بعد گفتم الان دردمیگیره اما دردی نداشتم..بعد گفتم پس بچه کو..گفتن انوره تو پلاستیک رفتم اوردمش خیلی کوچلو بود..خواستم شیر بدم بهش یجوری بودم..حالتی که نمیدونستم شوهر داشتم انگار اما اختلاف بود بینمون و دقبق نمیدونم جریان چی بود..بعد رفتم اتاق بهش شیر دادم..بعد دیدم من از بیرون میام بچه دست فامیل هامون هست دارن باهاش بازی میکنن..گفتن کجا بودی گفتم رفته بودم ارلیشگاه سر راهم..بچه رو گرفتم شیر دادم..بچه بزرک شده بود راه میرفت و حرف میزدیم با هم..یکی بود گفت چقدر زود زود بزرگ میشه..از من در موردپدرش پرسید گفتم بعدا بزرگ شدی بهت میگم..الان بگم درک نمیکنی..
ممنون

سلام اتفاقی براتون می افته که خودتون باعثش هستین و فکرتون رو درگیر می کنه

سلام خسته نباشید من با پسری دوست بودم ک الان دو ماه تقربیا میشه ک از هم جدا شدیم خواب دیدم دختری داشتم ک پدرش همون پسری بود ک باهاش دوست بودم ولی متاسفانه خودش نبود و فقط من و این بچه و ی خانم دیگه باهم بودیم یعنی من این بچه رو بدون پدر داشتم ک خودمم نمیخواستم برم سمتش ولی درعین حال دوسش داشتم ممنون میشم تعبیرشو بگین چند وقته مدام خواب میبینم ازش بگه دارم ولی خودش نیست

سلام سپاس اشاره داره به تاثیری که روی شما گذاشته و شما هنوز بهش فکر می کنین

سلام وقت بخیر دختر مجرد هستم قول و قرار ازدواج با شخصی داشتیم که بین مدتی که در ایران زندگی نمی‌کرد و فاصله افتاد با شخص دیگری تا مرحله نامزدی پیش رفتن و جدا شدن، و وقتی به ایران برگشتن مجدد با هم برگشتیم ولی به توافق نرسیدیم و جدا شدیم،خواب دیدم از این کات باردارم و با اشتیاق بهش میگم و دوست داشتم بچه پسر باشه ولی بچه دختری زیباو سالم بود، ولی اون آقا کنار من بچه نبود توی کل خواب، و توی خواب دیدم که شخص قبلی زندگیش به من ایمیل زده و کلی بد و بیراه گفت و من با افتخار میخواستم از بچمون عکس بگیرم واسش بفرستم که ما بچه داریم و برو دنبال زندگیت و…

سلام سپاس به تاثیرات و عواطفی که هنوز برای شما وجود داره اشاره می کنه سعی کنین این مسائل رو برای خودتون حل کنین

سلام وقتتون بخیر من دختر مجرد هستم که خواب دیدم نوزاد پسری دارم.خیلی دوسش داشتم مدام بوسش میکردم باهاش بازی میکردم و بهش شیر میدادم.زمانی که بچه تو بغلم بود هرکس میرسید دماغشو به شوخی میکشید(چون بینیش یک مقدار بزرگ بود و من تو دلم میگفتم این به کی رفته…)
قبلا هم خواب دیده بودم دختر ۵ساله دارم که دارم وسایلشو جمع میکنم که بریم مسافرت.

سلام ممکن است خیری از جانب شما به دیگران برسد

سلام
من دیشب خواب دیدم از کسی ک ۳ ساله باهاش در ارتباطم و دوستش دارم ولی قول ازدواج ندادیم به هم فرزند دختری دارم و بغلش کردم دخترمو..پدر دخترم هم اونجا بود ولی با کسای دیگ حرف میزد و چاق شده بود صورتش خیلی من ب دوستم میگفتم درسته الان ب من توجه نداره ولی با این حال خیلی خوشحالم ک ازش ی بچه دارم:)

سلام از خوشحالی شما نسبت به ارتباطتون با اون شخص حکایت می کنه

باسلام.دخترمجردی هستم،دیشب خواب دیدم صاحب یک نوزادپسر شدم وانگار ازدواجم شرعی وقانونی بود اما نمی دانستم همسرم کیه وکجاست وپسرم بسیار شبیه به برادرم بود وهرچه بزرگ ترمی شداین شباهت بیشترمیشد.

سلام سعی کنین زندگی سالمی داشته باشین و از مواردی که روی شما تاثیر منفی میذاره دوری کنین

سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم که دخترخالم که عقده و چند وقت دیگه عروسیشه یه پسر شیرخواره ی کوچولو رو اورد و گفت بچه امونه و ازش ی مدت نگهداری کن منم بغلش کردم باهاش بازی میکردم ک‌نزدیک بود از روی صندلی ک روش نشستم بیوفتم
بعد هم خوابِ کسی ک دوسش دارم و نمیدونه رو دیدم
خواب دیدم مدام تو جاهایی ک انتظارش رو ندارم میبینمش ولی اون حواسش ب من نیست
تعبیرشون چیه؟؟
پیشاپیش سپاسگزارم بابت تعبیر

سلام و سپاس مسولیتی به عهده ی شماست که باید متوجهش باشین

سلام وقتتون بخیر …من مجردم و خواب دیدم که دخترخالم که عقده و چند وقت دیگه عروسیشه یه پسر شیرخواره ی کوچولو رو اورد و گفت بچه امونه و ازش ی مدت نگهداری کن منم بغلش کردم باهاش بازی میکردم و حسابی میخندید نزدیک بود از روی صندلی ک روش نشستم بیوفتم بعد هم خوابِ کسی ک دوسش دارم و نمیدونه رو دیدم خواب دیدم مدام تو جاهایی ک انتظارش رو ندارم میبینمش ولی اون حواسش ب من نیست تعبیرشون چیه؟؟ پیشاپیش سپاسگزارم بابت تعبیر

سلام باید در زندگی خود کمی بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید تا دچار زحمت در زندگیتان نشوید

سلام وقتتون بخیر من خواب دختر خاله ام رو دیدم که یکبار ازدواج ناموفق داشته و مدتها ست مجرد هست و در خواب یک نوزاد پسر بسیار زیبا و خنده رو بغل داشت و من فقط بوسش می‌کردند دوسش داشتم لطفا تعبیرش بهم بگین ممنون

سلام ، نمادی از برخی از ناراحتی های روحی و یا فکری است که احتمالا این شخص (دختر خاله) با آن دست و پنجه نرم میکنند.

سلام. دختری مجرد هستم که نزدیک سحر خواب دیدم که فرزندی پسر به دنیا اورده ام و در اغوش دارمش و دایماً بوش می کنم و از در اغوش داشتنش لذت می برم ولی در همان روز پدربزرگم که ۵ سال پیش فوت شده، ولی در خواب من در اون روز فوت شدن و من به شدت گریه می کردم و ناراحتی هم برای مرگ پدربزرگم و هم برای اینکه بچه ام در همان روزی که پدربزرگم مرده به دنیا اومده، ولی مادرم به من دلداری می داد. یک نفر در خواب از من پرسید که فرزند پدرت کیه و من با گوشی تماس گرفتم و به صورت تصویری با پدر فرزندم حرف زدم. در خواب فرزندم به دلیلی ۱-۲ روز در بیمارستان بود و من داشتم می رفتم که از بیمارستان بیارمش. باید بگم که من در زندگی واقعی هیچ وقت با کسی ارتباط نداشتم. به پسری علاقه مندم ولی او نمی داند و به من هلاقه ای ندارد. در حال حاضر سعی در فراموش کردن او دارم. مردی که در خواب پدر فرزندم بود را نمی شناسم و چهره اش هم در خاطرم نمانده. ممنون می شم اگر تعبیر خواب مرا بگین.

سلام باید کمی بیشتر مراقب باشید دچار اشتباه در زندگی نشوید که باعث ابروریزی شما خواهدشد

سلام من خواب حاملم و بدون این که اتاق عمل برم یهویی یه بچه دختر با مژه های بلند به دنیا اوردم و بعد به مامانم میگم وای من که زایمان نکردم چطوری شد ؟ بعد هم داشتم ماه ها رو میشمردم و می گفتم مهر ابان تازه دو سه ماه شده چقد زود به دنیا امد ولی ماشالله چقدر درشت و بزرگه بعد هم رفتیم پیش یکی از دایی هام و با خوشحالی بهش گفتم این بچه منه ولی اون هیچ عکس العملی نشون نداد و من توی خواب تو دلم گفتم تو چقد حسودی راستی من دختر مجرد هستم

سلام خوشحالی تان را بر پایه ی سستی بنا کردین

سلام
من دختر مجردهستم. دیشب خواب دیدم 7 فرزند دختر و 7 فرزند پسر دارم که داشتم بهشون شیر میدادم. حدود یکساله بودن و خیلیم قشنگ بودن.توی خواب به پسرها داشتم شیر میدادم
میشه تعبیرش رو بهم بگین

سلام باید مراقب باشید در زندگی دچار اشتباهات نشوید که موجب رسوایی خواهد گشت

سلام
من مجردم.دیشب خواب دیدم ک توی بیمارستانم و بچه ای دارم .بچه زیبا بود و خاهرم خیلی خوشحال بود و میخندید.
لطفا‌ تعبیرش رو بهم بگید.

سلام اتفاق خوشحال کننده ای براتون می افته

سلام من دختر مجردم . پسر مورد علاقم بهم قول ازدواج داده بود ، ولی زد زیر قولش.شب جمعه ای خواب دیدم که ازش بچه دار شدم ولی نمیخاسم خانوادم بفهمن.بچه پیش آبجیم بود و به آبجیم میگفتم بهش بگو بیاد باهام ازدواج کنه تا آبروم نرفته..تعبیرش چیه

سلام به دغدغه فکری ناراحتی تون از این شخص اشاره داره

سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم ک یه پسر رو بطور طبیعی ب دنیا اوردم ک خودم میدونستم ک پدرش کیه ولی خانوادم ن و اصن نگران نبودنو خوشحال بودن خودمم حالم خوب بود

سلام درگیری های ذهنی تون رو کنترل کنین تا فکرتون نظم پیدا کنه

سلام من یک دختر مجرد ۲۲ ساله ام ک دیشب خواب دیدم از پسر داییم ک از من ۵، ۶ سالی کوچیکه بچه دار شدم و خ شبیه ب خودش هس و مادرمم هم با من بچه دار شد بعد بچه رو دادن ک من شیرش بدم و من ندادم و میخواستم شیر خشک بدم بهش ! بچم پسر بود
ممنون میشم تعبیرشو بگین

سلام مراقب باشید در زندگی دچار اشتباهات در زندگی نشوید

سلام و وقت بخیر
من خواب دیدم حامله هستم و بقیه مثل مادرم میدونن و ولی نمیدونستم بچه برای کی هست و مجردم هستم، بعد مدتی زایمان کردم و یه پسر به دنیا اوردم و خیلی زیاد دوستش داشتم. بهم گفتن ممکنه بمیره اما روز به روز بزرگتر میشد و من بیشتر عاشقش میشدم. تعبیرش چی میتونه باشه

سلام و سپاس درگیری فکری دارین

سلام من مجرد هستم خواب دیدم یه پسر دو ساله دارم که بغلش کردم و نشوندمش روی پام و هی میبوسمش و با یه چنگال مشترک دوتایی کیک میخوریم، توی خواب میدونم که ازدواج کردم اما نمیدونم اون شخص کیه. در ضمن فقط مادرم میدونه که من بچه دار شدم و هنوز به پدرم نگفتیم ولی تصمیمشو داریم که بگیم…ممنون میشم تعبیرشو بگید

سلام بخاطر یه مسئله ی احساسی و یا ارتباطی ذهنتون مشغول اما خوشحالی و خوش یمنی براتون در پیش است

سلام روز بخیر من دیشب خواب دیدم که در حالی که مجردم و با اطلاع همه از پسری با لقاح مصنوعی سه تا بچه به دنیا آوردم که خیلی هم دوسشون داشتم اما باید میدادمشون به خانواده دیگه میشه بگید تعبیر خوابم چیه

سلام کمی باید بیشتر مراقب رفتار خود در زندگی باشید

سلام من خواب دیدم که یه نوزاد دختر دارم که خیلی نازه و شبیه خودمه و منم نمیخواستم یک لحظه هم تنهاش بزارم

سلام ممکن است اتفاقی باعث شادی شما شود

سلام . بنده بعد طلوع آفتاب خواب دیدم زایمان کردم و ی دختر به دنیا آوردم البته در واقعیت من ی دختر دارم که تو خواب می گم ایکاش بچم پسر میشد من ی دختر دارم . و ی سوزشی در بخیه های شکمم داشتم و بعد دست ی دختر چند ساله و سفید و زیبا رو می گیرم و می رم طبقه پایین که مهمان داشتیم و تعدادی با حسرت به من نگاه می کردن و حرف می زدن و من تنهایی از خونه بیرون رفتم . خواهرم هم به یکی از خانمها که در خواب برام آشنا بود گفت شما هم ی بچه بیار که انگاری طرف خودش ی پسر داشت برگشت گفت دیگه از ما گذشته . می بخشید در خواب دختر به دنیا اومده و دختر واقعیمو در یک سن در حدود سه چهار ساله حس می کردم .ممنون و سپاس از تعبیرتون

سلام ضعف و حسرتی دارین که باید حلش کنین

سلام من دختر مجردیم ودر خواب دیدم که به تازگی زایمان کردم البته حاملگی وزایمانمو ندیدم ویه نوزاد دختر بانمک و دوست داشتنی دارم که هم من هم مادرم خیلی دوسش داریم پدرش رو توی خواب ندیدم ولی احساس میکردم با کسی که در واقعیت دوسش دارم ازدواج کردم وصاحب فرزند شدیم

سلام دلمشغولی و درگیری فکری دارین

سلام ،من دختر مجردی هستم دیشب خواب دیدم یک پسر نوزاد چند ماهه دارم خیلیم دوسش دارم و همه ام میدونستن ،اما نمیدونستم پدر اون بچه یا همسرم کی بوده ،،تعبیرش چیه؟خیلی ذهنم درگیره

سلام افکارتون درگیر و نگرانی دارین

سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که ازدواج کردم و بچه هم دارم
بچمم دختر هست،شوهرم خیلی دوسم داره،ولی نمیدونم چرا رفت یه زن گرفت دقیق یادم نیست
ولی بعدش گفت من فقط تو رو میخوام و اون زنم رفت از خونه
بچه ای هم که بدنیا اوردم دختر بود و دوتامون عاشقش بودیم
اما در واقعیت من مجردم
یعنی خواب زایمان ندیدم فقط دیدم بچه دارم و دارم بزرگش میکنم
و شوهرمم کنارمه
ولی در واقعیت اصلا ازدواج نکردم
معنی این خواب چیه؟؟

سلام سپاس به افکار و آرزوهایی که دارین اشاره داره

سلام
من درخواب دیدم که صاحب دو فرزند شدم یکی دختر و یکی پسر و در بیمارستان بودم و جفتشون رو دادن بغلم و براشون اسم انتخاب کردیم و داخل اتاق که بودیم پدر مادر خودم و چند نفر دیگه رو دیدم که تبریک میگفتن
ولی من مجرد هستم و

سلام اشاره به خبری دارد صدقه بندازین

باسلام، من مجرد هستم و خواب دیدم یک نوزاد دختر بدنیا اوردم که این نوزاد باکره نیست. تو خواب خیلی آشفته بودم و سعی میکردم این موضوع رو به هرطریقی پنهان کنم. ممنونم.

سلام ممکن است مورد کینه ای شخصی قرار بگیرید

سلام وقت بخیر بنده مجرد هستم خواب دیدم از معشوقه ام دختر بچه ای زیبا دارم ک معشوقه ام نیز او و من را خیلی دوست دارد این بچه ب قدری شیرین هست ک همه او را دوست دارند و در خواب معشوقه ام او را هی بوس میکرد و حتی پدر معشوقه ام نیز او را در آغوش میگرفت و بوس میکرد و در جایی میدیدم ک نوزاد خودش را خیس کرده و لباسش را برایش عوض کردم و گویا خانوادگی در اتوبوس و تاکسی ب جایی مسافرت کردیم خواب خیلی قشنگی بود میشه تعبیر بفرمایید ممنونم

سلام مراقب باشید دچار اشتباهات در زندگی نشوید که موجب ابرویزی خواهدشد

سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم با پسری که دوستش دارم ازدواج کردم وازش پسر دار شدم خواستم ببینم تعبیرش چیه

سلام ممکن است روزهای خوبی برایتان ایجادشود

سلام ،چندوقت پیش خواب دیدم بابای فوت شده دوستم داره قلیان می کشه البته جوان تر شده بودن و کت و شلوار پوشیده بودن دوست من توی خوابم بود بهش باباش و نشون دادم ولی اون باباش و ندید تعبیرش چیه ممنون

سلام برای ارامش روحشان قران بخوانید

سلام وقت بخیر بنده مجرد هستم خواب دیدم از معشوقه ام دختر بچه ای زیبا دارم ک معشوقه ام نیز او و من را خیلی دوست دارد این بچه ب قدری شیرین هست ک همه او را دوست دارند و درخواب معشوقه ام او را هی میبوسید و حتی پدر معشوقه ام نیز او را در آغوش میگرفت و بوس میکرد و در جایی میدیدم ک نوزاد خودش را خیس کرده و لباسش را برایش عوض کردم و گویا خانوادگی در اتوبوس و تاکسی ب جایی مسافرت کردیم خواب خیلی قشنگی بود میشه تعبیر بفرمایید ممنونم

سلام بیانگر افزونی رحمت و برکت در زندگیتان است

سلام خسته نباشید
من دختر مجردی هستم که چند وقته خواب میبینم باردارم
اما اخرین بار خواب دیدم دختر بچه ای بسیییار زیبا به دنیا اوردم جوری که زیبایی او حد و اندازه نداشت
لطفا جواب بدید ممنون.

سلام مراقب باشید به رسوایی کشیده نشوید

سلام من یه دختر مجرد هستم خواب دیدم یه نفر که قیافه اش رو ندیدم باکرگیمو ازم گرفت و مقدار کمی خون کم رنگ دیدم ،بعد که این خون رو دیدم بهش گفتم چرا با من این کارو کردی باید اونی که دوسش داشتم این کارو میکرد،تعبیرش چیه ،ممنون

سلام هنگام خواب قرآن بالای سرتون بذارین و چهار قل بخونین

سلام من دختری مجرد و باکره هستم و کسی راهم حدود ۱ سال است ک دوست دارم او نیز همینطور. خواب دیدم بچه ای دارم که جنسیت آن معلوم نیست حتی معلوم نیست که پدرش کیست و کجاست و در این باره هم کسی از من سوال نمی کرد هنگامی که گرسنه میشد به جای شیر چیز های عجیبی شبیه به آب رنگ به او میخوراندم و او در لحظه ای بازیگوش بود و در لحظه ای دیگر توان راه رفتن هم نداشت به علت نوزاد بودنش در عالم خواب خانه ی مادر بزرگم بودم(مادرِ مادرم) این خواب را هم صبح دیدم تعبیرش چی میشه؟

سلام به درگیری و دغدغه ی ذهنی اشاره دارد به خدا توکل کنین و از او کمک بخواین

سلام خسته نباشید من دختری مجرد هستم خواب دیدم از کسی که دوستش دارم ولی خودش نمیدونه بچه دارم وجنسیت بچه هم انگار مشخص نبود ولی بچه خیلی زیبایی بود

سلام بیانگر زیبایی های زندگی است

سلام وقتتون بخیر.من دختری مجردی هستم که خواهرم شب پیش خواب دیده که من داخل یه خونه دوبلکس زیبام و یه نوزاد پسر زیبا داخل بغلم هستش.لطفا تعبیرش رو به من بگید.ممنونم

سلام سپاس تغییرات مثبتی براتون پیش میاد

سلام خدا قوت
من دختری مجرد هستم که خواب دیدم بچه پسری رو به دنیا اوردم در حالی که شکم من برامدگی نداشت و از به دنیا اومدنش ناراحت نشدم بلکه خوشحال شدم و نمیدونستم پدرش کیه و برادرم اونو توی کمد گذاشت و من برش داشتم و بوسیدمش و بچه سفید و نازی بودو میخواستم بهش شیر بدم که از خواب بیدار شدم
میشه لطفا سریع تعبیرش کنید

سلام سپاس از خطا و اشتباه دوری کنین و نمازهایتان را سروقت بخونین

سلام
دختر مجردي هستم كه خواب ديدم حامله هستم و شكمم بزرگ شده و پسري به دنيا اوردم كه اسمشو گذاشتم ايليا بنا به يكى از نام هاي امام علي
تعبير اين خواب چيه

سلام این رویا نشان دهنده ان است که بایدمراقب باشید دچار اشتباهات در زندگی نشوید

سلام من دختر مجردیم خواب دیدم پسر چند ماهه دارم و به خواهرم میگم که چرا بدون رابطه زناشویی بچه دار شدم ، بعد دیدم بچم بزرگتر شده و من دوچرخه بزرگی را براش گرفتم و باهاش بازی میکنم
پسرمم هم که بزرگتر میشد گردن درد گرفته بود
تعبیرش چیه

سلام خواهشن جواب بدید خیلی برام مهمه من مجردم 1ساله با یک آغاقرار ازدواج داریم.الان اون قراره برای ادامه تحصیل بره اروپاو ازدواجمون منتفی شده.امروز صبح خاب دیدم تو بیمارستان زایمان کردم بدون درد و خیلی زود و راحت اومدم خونه ی پسر خیلی درشت بدنیا اوردم ک پدرش همون آغابود توخابم وقتی فهمید بچه دار شدم خیلی خوشحال شد و تو خونه مهمون میومد ک بچرو ببینن و ایشون از خوشحالی عقدم کرد میشه لطف کنید جوابشو بهم بدین خیلی برام مهمه

سلام،خسته نباشید.من دختری مجردم۲۱سالمه نزدیک دوساله ک عاشق یه اقایی هستم ولی چندروزه که کات کردیم.خواب دیدم بااین اقا ازدواج کردم و باردارم.دربیمارستان بودیم برای زایمان که من بهش گفتم من میترسم طبیعی زایمان کنم منو بوسید گفت باشه و منو ب بیمارستان خصوصی برد و سزارین زایمان کردم،مادرمم هم بود..وقتی خواستم ب نوزاد شیر بدم شیرچندانی نداشتم به مادرم گفتم بهش شیر خشک بده.میشه تعبیرشو بگین مهمه برام.ممنون

سلام خسته نباشید من دختر مجرد هستم که دیشب خواب دیدم ازدواج کردم با یه اقای که نمیدونم کی یه بچه ی پسر به دنیا اوردم ولی یادمه که از اون اقا جدا شدم و با یه شخص دیگه ی ازدواج کردم که دندان پزشک بود و از اون اقا یه دختر نوزار به دنیا اوردم و فهمیدم که اون اقا منو گول زده و من از دستش فرار کردم با دخترم تا بیام پیش پسرم و توی خیابون که بودم دخترم که نوزاد بود از سینه ی من شیر میخورد اگه میشه خوابمو برام تعبیر کنید مهمه ممنون.

سلام من دختر مجردی هستم که خواب دیدم یک بچه پسر از یه آقای که نمیشناسم دارم و از اون جدا میشوم و با یه اقای دیگه که دندان پزشکه ازدواج میکنم و یه دختر نوزاد به دنیا میارم و یادمه که اون اقا من گول زده و من از دستش فرار میکم یعنی یکی تو خواب به من میگه که اون اقا ادم خوبی نیست منم فرار میکنم بادخترم که برم پیش پسرم و یادمه توی خیابون به دخترم شیر میدم و دخترمو خیلی دوس دارم ولی حسی به پسرم ندارم و توی خواب خالم و شوهر خالم با متور منو از دست اقای که تو خواب منو گول زده نجات میدهند من پشت متور اون ها میدوم تا سوار بشم اما نمیتونم ووقتی میگم وایستین تا سوار بشم اونها میگن ما نمیتونیم خودت باید سوار بشی و من بلاخره میتونم سوار بشم و از دست اون اقا فرار کنم.

سلام من دختر مجرد ۲۳ ساله هستم ودوساله با یه نفررابطه دارم و همدیگرو خیلی دوست داریم و میخایم ازدواج کنیم دیشب خواب دیدم یه نوزاد پسر دارم که تو بغلمه و بهش شیر میدم ولی اونو ازم گرفتن و من قصد دارم تست دی ان ای بگیرم که ثابت کنم از کسی هست که دوسش دارم و خانوادم هم از این موضوع اطلاعی ندارن و میخاستم اونو خونه ببرم و بگم بچه ی دوستمه.

سلام من درواقعیت قراربود ک با یک پسر ازدواج کنم ک یکساله این اشنایی ادامه داره الان اون اغا میگه میخاد بره اروپا و ازدواج منتفیه.من دم صبح خاب دیدم ک ی پسر خیلی درشت تو بیمارستان بدون هیج دردو خونریزی سزارین بدنیا اوردم ک بچه مال اون اغابود بدون اینکه من هیچ رابطه ای باهاش داشته باشم یا زنش باشم بچرو بردیم خونه مرتبا مهمون میومد پیش بچه اون اغا وقتی فهمید پدر بچس خیلی خوشحال شدو اومد خونمون و منو خیلی دوس داشتو از خوشحالی شناسناممو برد برای عقدوعقدم کرد. موهاشم کوتا کرده بود تو خابم خیلی خوشگل شده بودو ی ته ریش داشت با موهای کوتاه شده چهره خندان .منم خیلی خوشحال بودم و تو خابم عاشقانه دوسش داشتم.میشه بگید تعبیرش چیه چون میگه میخاد بره خیلی ناراحتم در واقعیتم هیچ رابطی غیر اخلاقی باهم ندارین فقط قصدم اشنایی با اخلاقش بود

سلام من در واقعیت دندونمو بخاطر مشکلاتی ارتودنسی میکنم ک بخاطر مشکلات مالی خیلی افتاده عقب ک تموم شه.دم صبح خاب دیدم یکی از سیمای دندونم افتاد پایین و من خیلی تو خاب گریه کردم و همش نگران بودم و میگفتم که من الان چطوری با این مریضی ک اومده ن دکتر بازه ن اتوبوس برم تو جاده پیش دکترم وخیلی گریه کردم.تعبیرش چیه ؟؟ممنون

سلام من یه دختر مجردی هستم که تو خواب دیدم مامانم بغلش یه نوزاد خوشگل داره و با لباسای سبز و چشای مشکی جنسیتشو دقیق متوجه نشدم ولی بچه ی من بود و مامانم بغلش کرده بود و منم داشتم صورت و پاها و دستاشو میشستم میشه تعبیرشو بیزحمت بگین 1234

سلام . مجردم خواب دیدم ی نوزاد پسر دارم تو بغلمه. صدا گریه و ناراحتی میاد میاد میرم بیرون میفهمم که دوستم خود کشی کرده میخوام برم که برادرم میگه نباید بری البته فکر کنم بخاطر بچه میگه میگم زندگی خودمه میخوام برم … میشه تعبیرش رو بگین ممنون میشم…

ادامه خوابم که میفهمم دوستم خودکشی کرده.. و اینکه وقتی بغل یکی از اعضای خانواده ام بود که پشتش به من بود پشت بدنش لباس نبود و من بهش نگاه میکردم میگفتم نکنه پوستش به من بره.. آخه من از نظر پوستی مشکل دارم.. ممنون میشم جواب بدین…

خانمی با سن بالا 50 ساله ومجرد هستم اصلا ازدواج نکردم یک خانم سیده که از دوستانمان است دیشب خواب دیده که یک بچه دارم وداشتم باش بازی میکردم اون خانم گفته اینکه ازدواج نکرده چطوری یک بچه دارد خواهش میکنم تعبیر انرا ب ایمیلم بفرستید خیلی ممنونم خدا نگهدارتون باشه

سلام من یه دختر مجرد ۲۰ساله هستم خواب دیدم که ازدواج کردم وشوهرم درخواب دنبال مادرش میگشت وناراحت بود و ما صاحب یه دخترشده بودیم ک چند ماه بود وآروم وساکت بود .ممنون لطفا تعبیرش رو برای ایمیلم بفرستین

سلام‌ خسته نباشید
من دختر مجرد هستم،مادرم برام خواب دیده که من از یه پسره که در واقعیت هم وجود داره و من قبلا باهاش دوست بودم ولی رابطه جنسی نداشتیم بصورت نامشروع بچه دار شدم و اون بچه دوماهش بوده
مامانم تو خواب خیلی منو میزده و دعوا میکرده،و پدر بزرگ و مادربزرگم هم تو خواب بودن که هر دوشون فوت کردن در واقیت.و بعد پدربزرگم بچه رو میگیره و میبره میگه میخوام بندازمش پرورشگاه.
میشه لطفا تعبیرش کنید خیلی نگرانم.

سلام من دیشب خواب دیدم که یه بچه (جنسیت رو نمیدونم) دارم اون بچه خییییلی کوچیک بود اندازه کف دست بود و من یه دختر مجردم تعبیرش چیه؟؟؟

سلام من دخترم و مجرد
خواب ديدم سه تا بچه دارم يه دختر بزرگ و دو دختر دو قلو و پنج ماهه باردار بودم و شکمم پيدا نبود
و همپاي من مادرم دختراني هم سن دخترا من داشت و مادرمم باز حامله بود پنج ماهه
بچه هام به سني بودن حرف ميزدن ولي اسم نداشتن
من تو خواب از داشتن بچه ها متعجب بودم ولي مادرم خوشحال

سلام روز بخیر دختر مجردی هستم دیشب مادرم خواب دیدن که حامله شدم و شکمم هنوز کوچیک بوده ازم پرسیدن این بچه از کیه و من جواب دادم از دوست پسر سابقم که به علت خیانت دوساله جدا شدیم تعبیرش چیه من واقعا میترسم با اون پسرم فقط درحد حرف بودم

سلام.من دخترم و مجردم و مدتیه خواب میبینم که بچه دار شدم واین خواب تکرار میشه سه ماهه که یک شب درمیون همین خواب برام تکرار میشه.میشه بگید تعبیرش چیه؟!واینکه دلیل تکرار شدن این خواب چی میتونه باشه؟!

ببخشید یکم کامل ترشو الان میگم که خواب میبینم مدام یه بچه خیلی خوشگلو توی بغل گرفتم و پدر بچه عشقمه ک خانوادم مخالف ازدواجمون بودن ولی توی خوابام نبودش وتنهامون گذاشته بود. این خوابو زمانی ک ی مدتی از هم جداشدیم سر ی مسائلی میدیدم و الان ک دوباره رابطمون برگشته کمتر میبینم این خوابو

سلام من مجردم من ازیه پسرخیلی خوشم میومدودوسال باهم درارتباط بودیم یه ماهی میشه ازهم جداشدیم به خاطراینکه من نامزدکردم والانم نامزدیمون بهم خورودمن خواب دیدم که یه پسربچه یه روزه ازنامزدسابقم دارم ولی شبیه عشق قبلیم بودچشمای سبزی داشت وپسربچه هم حرف میزدتعبیرش چی میشه

سلام ،دیشب خواب دیدم حاملم و خوشحال بودم رفتم اتاق عمل بیهوشم کردن سزارین شدم اومدم بیرون بهم گفتن بچت دختره دیدمش بعد ناراحت شدم و نخواستمش و خیلی اشوب شده بودم که چرا من این بچرو بدنیا اوردم چون با اینکه پدرشو میدونستم کیه (قبلا باهم در ارتباط بودیم)ولی ازدواج نکرده بودیم

سلام
من خواب ديدم بچه به دنيا اوردم
ولي زايمان رو نديدم
فقط ميدونم ك خودم ب دنيا اوردمش
يه دختر خيلي ناز و خنده رو ك چن تا دندون هم داشت !
من ولي شير نداشتم انگار ك بهش بدم
ولي اون اصن گريه نمي كرد فقط مي خنديد
من مجردم و شايد توي خواب حس مي كردم اين بچه از دوست پسرمه ولي توي خواب هم انگار شوهر نداشتم چون اصلا نبود

سلام من دختر مجردی هستم ک دیشب البته ساعت 5 صبح خوابیدم تو خواب دیدم ک صاحب فرزند پسری شدم ک دست خودم نی و دست دختر خالم هستش و من رهاش کردم و البته بجه انگار برای برادر اون هم هست ینی انگار من و پسر خالم با هم ازدواج کردیم بچه دار شدیم ولی من راضی نبودم از ازدواج با اون و کلا هیچ سنخیتی هم تو خواب نداشتم باهاش انگار و بچه رو دادم ب خودشون و بچه برا اونا بود و بجرو میدیدم خیلی خوشگل بود دلمم میسوخت کلی اشفته شدم ک چطور ممکنه اصن همچین چیزی من کی ازدواج کردم کی بچه دارم شدم چرا دسن ایناست خیلی عجیب بود میشه تعبیرش رو بم بگین لطفا

باسلام و وقت بخیر خدمت شما خوابگزارگرامی من خواب دیدم ک نوزادی تو اتاق منه ک انگار بچه ی من بوداین بچه خیلی خوشگل وخنده رو وچشم رنگی بود میخواستم که اونو ببرم به مادرم نشون بدم خیلی راحت تو بغل من جا گرفت وانگار خودش مشتاق بود تو بغل من باشه وقتی بردم به مامانم نشون دادم زیاد تعجب نکرد وانگار که خودش هم یه نوزاد داشت ولی تو خواب همش باخودم میگفتم که بچه ی من خیلی بهتر از اون بچه ای ک مادرم داره.لطفا برام تعبیر کنین باتشکر

سلام. من بعد از اذان صبح خواب دیدم که گویا یه جایی بودم که نمیشناختم. بعد خوابیده بودم مثلا. از خواب که بیدار شدم یه نوزاد رو کنارم دیدم و فکر میکنم دختر بود. بعد از اینکه یکم گذشت از خواب بیدار شدم. دوباره که خوابیدم این بار خواب دیدم انگار یک سال و ۱۲ روز بعد از به دنیا اومدن دخترمه و باردارم و منتظرم تا بچه ی دومم هم به دنیا بیاد. انگار یه کم هم درد داشتم. برای چک کردن وضعیتم به مامانم گفتم که انگار دستگاه سونوگرافی آورد و وضعیت بچه رو هم چک کرد(در واقعیت مامانم پزشک نیست اصلا)
بعد از چک کردن وضعیت بچه بهم گفت که تو آماده ی زایمانی. یادم نیست چطوری بچه رو به دنیا آوردم
فقط یادمه بچه ی دوم پسر بود و همه ی اقوام هم جمع شده بودند خونه ی همسرم(من مجردم و اصلا اون کسی که توی خواب همسرم بود رو نمیشناسم و تا حالا ندیدمش. ولی انگار توی خواب میدونستم همسرم کیه)
تعبیر این دو تا خوابِ پشت سر هم چی میتونه باشه

سلام من یک زن مطلقه هستم چند وقتی قصد بازگشت به همسر سابقم را دارم ولی خانواده ام مطلع نیستن شب گذشته خواب دیدم همکارم که مجرد هم هست باردار شده و زایمان زودرس کرده فرزندش نامشروع بود نمی خواست ازش نگه داری کنه من بچه رو برداشتم پیش خودم نگه داشتم فرزندش پسر بود وفوق العاده زیبا ولی باز تو خواب این موضوع را داشتم از خانواده پنهان میکردم

خواب دیدم از کسیکه یه زمانی دوسش داشتم و باهاش ازدواج نکردم ولی پسر بدنیا آوردم و خانوادم پذیرفتن بچه رو ولی من دلم میخواست که بمیره و خسته شده بودم…

سلام من دیشب خواب دیدم ک ی پسر ب دنیا اوردم واونو همش بغل میکردم و میخواستم بخوابونمش در ضمن من ی دختر هستم البته من نامزد کردم هنوز عقد نکردم

سلام من خواب دیدم که همسری ندارم ولی یه بچه پسر دارم که خودمم هی یادم میره بچه دارم و باید بهش شیر بدم و مراقبش باشم.ولی به بچه دختر داییم میخواستم شیر بدمولی هی یادم میرفت که من خودم یه بچه پسر دارم یهو یادم میافتاد دنبالش میگشتم یه جایی به مامانم گفتم چی شد من این و به دنیا آوردم کاش انداخته بودمش از کجا اومد نمیدونستمم باباش کیه و ناراحت بودم که آیندم خراب شد و کلا حس خوبی نداشتم. من مجرد هستم و این خواب رو دیدم ممنون میشم راهنماییم کنین..😞

با سلام من دختر مجردی هستم و دیشب خواب دیدم وقتی بر سر درختی ایستاده بودم و یهو یه بچه رو که نمیدونم جنسیتش چی بود به صورت طبیعی به دنیا آوردم. حس نمی کردم باردارم ولی در زمانی که بچه افتاد انگار اون لحظه متوجه شدم منتظرش بودم و سریع بچه رو گرفتم. دادم خواهرم که کنارم ایستاده بود و گفتم نافشو ببنده. ناراحت نبودم ولی حس می کردم که مجردم و فکر می کردم چطور همچین اتفاقی افتاده. بعدش بچه رو بغل کردم. ممنون میشم تعبیر کنید.
متشکرم

باسلام. پسری مجرد هستم و به دختری علاقه دارم که تقریبا 6 ماه از پایان رابطه دوستانمون میگذره و خواب دیدم به من گفت که از تو فرزندی حامله هستم و منو از این قضیه باحبر کردو رفتم اورا دیدم و خواب تمام شد. تعبیرش چی میشه ممنون؟

سلام دختر مجرد و باکره هستم.در خواب دیدم که درحالیکه توی خواب هم مجردم، باردار شدم و بیمارستان رفتم با مادرمان و زایمان سزارین داشتم و انگار مادرم حین عمل و بعدش منو می دیده وبهم بعد از عمل گفت که حتی به بچه شیر دادی.ولی من بچه رو ندیدم و انگار قبل از به هوش اومدن من برده بودنش یه جایی مثل بهزیستی یا یتیم خونه.بعد از به هوش اومدن هیشکی تعجب نمی کرد که من که با کره بودم چرا باردار شدم.و حتی بعد از عمل جای بخیه هام هم درد می کرد.

سلام من 15 سالمه خواب دیدم با یه پسر هم سن و سال خودم که اتفقا میشناسمش ازدواج کردم و بچه دار شدم و منو اون پسر بعد از بچه دار شدن جدا شدیم
و من تو خواب بچم رو خیلی دوست داشتم اما از اینکه تو این سن بچه دار شدم خجالت میکشیدم و ناراحت بودم و همه میگفتن هیچ اشکالی نداره میشه بگین تعبیر خوابم چیه لطفا ؟

من دختری مجرد هستم در خواب دیدم ترس و اضطراب از زایمان دارم و داریم از قرآن برای پسرم اسم انتخاب میکنیم و حتی اسم بچه رو امیرحسین گذاشتیم تعبیرش چیه

سلام
دیشب خواب دیدم من که دختر مجردی هستم باردارم و داره بچم به دنیا میاد.
توی خواب مدام از خودم سوال می کردم چطور چنین چیزی ممکنه!
و خواب دیدم یکی از اقواممون هم که مرده اون و به دنیا آورد و یه فرزند پسر بود.
با اینکه نوزاد بود ولی خیلی خوش اخلاق بود و مدام میخندید.
و من کاملا متعجب بودم که چطور چنین چیزی اتفاق افتاده.
بعد از اینکه اون پسرکوچولو رو خوابوندم با مادرم رفتیم سمت خونه ی خدا تا دعا و زیارت بخونیم.
درصورتی که من تاحالا حتی مکه هم نرفتم.
ممنون میشم خواب من و تعبیر کنید.

سلام.من دوست صمیمی دارم که اونم مجرده و خواب میدیدم که نوزادی رو ب دنیا اورده و من با کلی تعجب و هیجان نوزاد رو بغل گرفتم…تعبیرش چیه…میشه لطف کنید بگید

ادامه ی نظر بالا
این و فراموش کردم بگم که توی خواب هم با خودم میگفتم مثل حضرت مریم که وقتی مجرد بودند حضرت عیسی رو به دنیا اوردن.

سلام
دختر مجردی هستم که با پارتنرم دو روزه بحث داریم و دیشب خواب دیدم بدون اینکه حامله باشم صاحب فرزند پسر بسیار زیبا و عزیزی شدم که تا انتهای خواب اون بچه همینجور بزرگتر می شد. و یادمه موهای سرش که طلایی رنگ بودن هم در مسیر رشدش بلند شده بود.
ممنون ار شما.

گویا یر سرش شلوغه.

سلام وقت بخیر
من دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم که یک پسر بچه ۷ الی ۸ ساله دنبال من هستش و من ازش فرار میکنم
بعد بهم گفت که من پسرتم و من خیلی جا خوردم و تو خواب همش می‌ترسیدم ک من هنوز ازدواج نکردم این چجوری پسر منه

سلام دختری هستم مجرد وخواب دیدم دختر بچه ای یکی دو ساله دارم و عشق زیادی نسبت ب او دارم و در حال بازی کزدن و غذا دادن به فرزندم هستم
تعبیر آن چه میباشد لطفا راهنماییم کنید

سلام خسته نباشین. من دختری مجرد هستم،دوبار خواب دیدم که بچه ای دارم و بار اول دیدم که مردی قصد داره اونو از من بدزده و من خیلی ناراحت و پریشان بودم و فرار میکردم. بار دوم هم دیدم درحال فرار بودم و ظاهرا بچه نامشروع بود و خانواده خودم بچه رو ازم گرفته بودن و من ازشون پس گرفته بودم و قایم شده بودم خلاصه تو خواب اصلا حال خوبی نداشتم میشه تعبیرش رو بگین ؟؟ خیلی نگرانم😣

سلام من خواب دیدیم که از پسری که دوسش دارم پسر دار شدم پسرمم شبیه باباش بود ولی مجردم ودخترم میشه بگین تعبیرش چیه؟

سلام من دختر مجردی هستم
چند بار است ک خواب میبینم بچه دار شدم
بار اول خواب دیدم از بچه دار شدنم ناراحتم و بچه آرام در بغل من خواب بود و جنسیتش را نمیدانستم و از دست پدر بچع عصبی بودم😐 بار دوم خواب دیدم باردار شدم و شکمم بسیار بزرگ شده
و بار آخر خواب دیدم ک
مهمانانی به خانه من می آیند برای دیدنه فرزندم !
این خواب بارداریی دست از سره من برنمیدارد! حداقل تعبیرش را بگویید ک خیالم کمی راحت شود 😊 مرسی

سلام میشه لطفا تعبیر خوابم رو بگید
پونزده سالمه و دیشب خواب دیدم که توی خونه ی بابابزرگم که توی رستا هست یه بچه هست و من این حس رو دارم که اون بچه ،دختر منه .هوا هم تاریک بود و به نظرم نزدیک صبح بود

من دختر مجردی هستم که خواب دیدم یه بچه شیر خوار دختر دارم ولی بعد نمیدونم چیشدکه گمش کردم تعبیرش چیه

سلام من مجرد هستم خواب دیدم که حامله ام و خودم اصلا راضی نیستم ولی مادرم و کل فامیل بخاطر این بچه خیلی خوشحال اند بعد بدون اینکه متوجه بشم بچه به دنیا اومد و فقط من از دور دیدم که همه دورش جمع شده اند تعبیرش چیه ؟

سلام.من دختری مجرد هستم که با یه پسر دوست هستم وقرار ازدواج گذاشتیم اما مدتی ازش ناراحتم وباهاش حرف نمیزنم و خواب دیدم از همان پسر فرزندی پسر به دنیا آوردم اما کسی به من توجهی نمیکرد و توجه همه به فرزندم بود.

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا در مورد آسمان ابری

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۹

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم نورا برای پروفایل

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۹

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای زندگی بهتر

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۲

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم ایلناز برای پروفایل

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای تقویت روحیه

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته با موضوع شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای بیو اینستاگرام

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات سنگین درباره شیر جنگل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آرمینا برای پروفایل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۵

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته احادیث زیبا از امامان معصوم + متن حدیث

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶

عکس نوشته اسم

عکس نوشته برای تبریک تولد اسم آوا

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۱

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته درباره نماز شب

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۲

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آیسان برای پروفایل

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۲

شعر های ناب

شعر درباره رفیق بی معرفت

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره فرق گذاشتن بین فرزندان

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن های زیبا در مورد افسردگی

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن در مورد کنار گذاشتن آدمها

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن تسلیت به زبان ترکی استانبولی + ترجمه فارسی

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۵

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آرمیتا برای پروفایل

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۲

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم هوتن برای پروفایل

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷

عکس نوشته اسم

عکس نوشته برای تبریک تولد اسم هرمز

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۰

شعر های ناب

شعر در مورد توهین نکردن

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۵

اس ام اس و عکس نوشته

متن پروفایل برای رفتن به مشهد

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن برای رفتن به پیش دبستانی

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۳

اس ام اس و عکس نوشته

متن دعا برای نابودی کرونا

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۹

شعر های ناب

شعر زیبا درباره کمک به دیگران

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹

مطالب انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی در مورد گل + ترجمه

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۷

متفرقه

چگونه برای کنکور ۹۹ شروع کنیم

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۱

متفرقه

چگونه برای کنکور ارشد مکانیک درس بخوانیم

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۷

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته احادیث زیبا از امامان معصوم + متن حدیث

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته با موضوع شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای تقویت روحیه

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن در مورد کنار گذاشتن آدمها

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۰

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای زندگی بهتر

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن دعا برای نابودی کرونا

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۹

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره فرق گذاشتن بین فرزندان

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۰

اس ام اس و عکس نوشته

جملات سنگین درباره شیر جنگل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن پروفایل برای رفتن به مشهد

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا در مورد آسمان ابری

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۹

شعر های ناب

شعر در مورد توهین نکردن

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۵

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم نورا برای پروفایل

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۹

اس ام اس و عکس نوشته

متن تسلیت به زبان ترکی استانبولی + ترجمه فارسی

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۵

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم ایلناز برای پروفایل

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

مطالب انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی در مورد گل + ترجمه

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۷

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

شعر های ناب

شعر زیبا درباره کمک به دیگران

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹

عکس نوشته اسم

عکس نوشته برای تبریک تولد اسم آوا

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۱

اس ام اس و عکس نوشته

متن های زیبا در مورد افسردگی

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰

شعر های ناب

شعر درباره رفیق بی معرفت

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۴

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آرمیتا برای پروفایل

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن برای رفتن به پیش دبستانی

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۳

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آرمینا برای پروفایل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۵

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای بیو اینستاگرام

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۳

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته درباره نماز شب

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۲

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم هوتن برای پروفایل

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آیسان برای پروفایل

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۲

عکس نوشته اسم

عکس نوشته برای تبریک تولد اسم هرمز

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۰

متفرقه

چگونه برای کنکور ۹۹ شروع کنیم

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۱

متفرقه

چگونه برای کنکور ارشد مکانیک درس بخوانیم

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۷

بیشتر

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا در مورد آسمان ابری

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۹

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای زندگی بهتر

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای تقویت روحیه

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته با موضوع شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای بیو اینستاگرام

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات سنگین درباره شیر جنگل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته احادیث زیبا از امامان معصوم + متن حدیث

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته درباره نماز شب

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره فرق گذاشتن بین فرزندان

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن های زیبا در مورد افسردگی

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن در مورد کنار گذاشتن آدمها

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن تسلیت به زبان ترکی استانبولی + ترجمه فارسی

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۵

اس ام اس و عکس نوشته

متن پروفایل برای رفتن به مشهد

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن برای رفتن به پیش دبستانی

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۳

اس ام اس و عکس نوشته

متن دعا برای نابودی کرونا

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۹

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا در مورد کودک آزاری

۲۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره کرونا را شکست می دهیم

۲۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۰


طراحی قالب از PressCustomizr.

عکس,بازیگران,مد و زیبایی,تعبیر خواب,سلامت

نوشته شده توسط

مدیر  

· در۱۱ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۶.

اگر خواب ببینیم که دختری مجرد مادر شده تعبیرش چیه؟تعبیر خواب مادر شدن دخترانی که شوهری ندارند چی میشه در این مطلب از توپ تاپ همراه باشید با پرسش و پاسخ هایی که در این باره انجام شده است

ادوراد میگوید اگر دختری خواب ببینید که مادر شده و فرزندش را در آغوش دارد دلیل بر اینکه صاحب مال و نعمت شود فراوانی نعمت و برکت نیز از دیگر معانی این خواب میباشد

ابن سیرین مادری کردن دختران مجرد در خواب را یا پرستاری از نوزاد در خواب برای دختر مجرد را دلیل بر برکت افزایش روزی و فراوانی مال میداند

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

شیخ طوسی گفته است گر خواب دختری جوانی را که قبلا مرده است را ببینیم در حالی که او بچه دار شده و صاحب فرزند پسر یا دختر شده است دلیل بر اینکه یکی از همسایگان و یا نزدکیان او فرزند خود را در اثر بیماری درد و رنج و یا حادثه از دست میدهد

اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏اید. دیدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است که شما دچار مشکل مى‏شوید، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که بچه‏اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که بچه‏اى را به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏برید. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ها دیدید، نشانه‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏رسید

    یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود.    یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌ای به دنیا آورد، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یابچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند… اگر در خوابتان‌ نوزاد یابچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات‌مهمی‌ دارد… باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در یک‌زمینه‌ به‌ خصوص‌ از زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزادخواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد. گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌،بچه‌ در خواب‌ نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های‌بی‌حد و حصر انسانها محسوب‌ می‌شود. اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ رادیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ وروانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید و بار دیگر تجربیات‌شخصی‌ نگران‌ کننده‌ و گرفتاری‌های‌ فکری‌ تان‌ را که‌مانع‌ از پیشرفت‌ شما در زندگی‌ روزمره‌ می‌شود،مرور نمایید.

سایر مطالب مرتبط را در پایین ببینید

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد

 

برچسب ها:
تعبیر خواب
تعبیر خواب مادر شدن
تعبیر خواب بچه داری کردن

سلام. من دختر مجرد هستم و در خواب دیدم بچه به دنیا آوردم و اصلا دردی نداشتم و بعد از اون حیض شدم . بعدا داشتم با مادربزرگم لباسهامونو به هم نشان میدادیم . مادر بزرگم میگفت چقدر مال تو قشنگتره. مادر بزرگ من فوت کردن.

امکانات جدید و گسترده .انتخابی جدید برای شماست

سلام با تشکر از وقتی ک میزارید
من دو شب ک خواب میبینم خالم که دختر مجردی هستش صاحب یه بچه شده و خیلیم خوشحاله فقط اونو ب کسی نشون نمیده وقتی بچه رو دیدم فک کردم دختره ولی بعد شنیدم ک گفت اسمش محمده و خیلی ارومه

خوب است به این علامت است که در سال های آینده یک اتفاق بسیار هیجان انگیز منتظر خاله ی شماست و ایشان را خشنود و راضی می سازند

با عرض سلام
من خواب دیدم با دختری که دوسش دارم ازدواج کردم وتوی تختی خوابیدیم و بچمون که حس میکنم دختر بود ما بین ما بود من هرچی به عشقم میگفتم بیا پیشم بخواب نمیامد میگفت باید پیش بچه باشم ولی میره دسشویی و وقتی میاد بیرون باهم نزدیکی میکنیم میشه تعبیر اینو بگین

با خوش‌بینی میتوانی بحران مالی که به سراغت می اید را خنثی کنی

با عرض سلام
من خواب دیدم با دختری که دوسش دارم ازدواج کردم وتوی تختی خوابیدیم و بچمون که حس میکنم دختر بود ما بین ما بود من هرچی به عشقم میگفتم بیا پیشم بخواب نمیامد میگفت باید پیش بچه باشم ولی میره دسشویی و وقتی میاد بیرون باهم نزدیکی میکنیم میشه تعبیر اینو بگین

از دوستان ناموافق دوری کنید. خشم خود را کنترل کنید وکمی خونسرد باشید.

شما واقعا خواب تعبیر میکنید؟؟؟
ی تعبیر خوابو دوتا تعبیر گفتین براش

بله فرزندم رویایی که دو تعبیر برای آن ارسال شده همراه با دو معنی و دو تفسیر مختلف بوده

سلام من دخترمجردام توی خواب دیدم که باردارشدم وشکمم بسیاربزرگ شده وازچشمه آب میخورم بعد دیدم که صاحب یه پسری شدم ولی توخواب زایمان وندیدم فقط دیدم پسربچه ای کوچیک وبغل کردم که بچه ی منه خوشحال بودم ومیبوسیدمش بعد دیدم اون پسربچه ۲.۳سالش شده وراه میره به من مامان میگفت ومیخندید وبه بغلم می دوید وهردومون خیلی خوشحال بودیم تعبیرخواب من چی میشه ممنونم

به زودی مشکلات برطرف شده و در کارهایتان پیشرفت می کنید.

سلام من خواب دیدم از بچه ی خالم دارم مراقبت میکنم عین مادر و خیلی مواظبشم هر چیزی که لازم داره خودم میرم میخرم براشو ترو خشکش میکنم و میبرم و میارمش. خالمم وقتی میشنوه انقد دارم خوب به بچش میرسم در تعجبه

کلید موفقیت در دست توست. شرایط می‌تواند چیزهایی را به نفع یا ضرر تو تغییر دهد اما در عین حال برنده نهایی تو هستی چون اراده تو بر شرایط غالب است.

سلام من مجرد هستم و خواب دیدم که یه دختر 7-8ساله دارم و از داشتنش خیلی خوشحالم و همش به خودم میگم خداراشکر که دختر به این بزرگی دارم

تعبیرش صلاح و درستی کار تو می‌باشد.

سلام من دخترعمه ای دارم ک در دوران عقد طلاق گرفت و الان مجرد است.دیشب خواب دیدم ب منزلشون رفته بودیم و دخترعمم زایمان کرده بود و بچه بغلش بود اما معلوم نبود ک دختر بود یا پسر و درخواب هم شوهر نداشت.تعبیر کنین ممنون میشم

خوب نیست تا چند سال اینده اتفاقی تلخ و غم انگیز برای خانواده ی عمه ی شما رخ خواهد داد

دختر مجردی هستم که خواب دیدم از عشقم باردار هستم و هنوز ازدواج نکرده بودیم نوزاد دختری بدنیا اوردم و بسیار برایم عزیز بودو پیدا بود زایمان دردناکی داشتم چون دیر ب هوش امده بودم و خانواده هایمان فرزند مارا با خوشحالی پذیرفتند تعبیر خواب من چیه؟

ممکن است نمادی از موقعیت یا رابطه ی از بین رفتنی باشد

چند سال پيش دوست مجردي داشتم كه از سرطان مرد، ديشب خواب ديدم، دوستم به ديدن من امده در حالي كه صاحب فرزند زيبايي شده بود و البته بچه جز پوشك لباسي به تن نداشت و من بچه او را بغل مي كردم و بچه در كنار من ارام بود
تعبيرش چيست ؟

فرزند زیبایی دوستی که قبلا مرده است میخواهد خبر از آرامش روح ایشان بدهد و این نیکوست

سلام و تشکر از تعبیر خواب …..من دختری مجرد هستم…قرار بود با آقایی که دوستش دارم ازدواج کنم که به دلایلی نشد و من سر این موضوع آسیب روحی دیدم ….ما هنور با هم ارتباط داریم….من پارسال خواب دیدم که از این آقا باردار
شدم و زایمان کردم و در خواب میدونستم که باهاش ازدواج نکردم اما اصلا احساس خجالت نداشتم از اینکه بدون ازدواج بچه دار شدم….. و میگفتم چه راحت سپری شد دوره بارداریم…خونه مون خیلی شلوغ بود اما بچه رو ندیدم فقط میدونستم که بچه دار شدم….ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین

در راه عشق همیشه مشکلاتی وجود دارد که با صبر و شکیبایی حل خواهد شد

سلام. من خواب دیدم مادرم یه بچه خیلی زیبا به دنیا اورده و دختره. مادر بزرگم وقتی میبینتش صورت بچه رو فقط لیس میزد و من در تعجب بودم چرا داره این کارو میکنه. باید بگم ما با مادربزرگمون رابطمون خوب نیست.

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

فراوانی

سلام وقتتون بخیر. من مجرد هستم.خواب دیدم دوتا بچه دارم و توی حرم امام رضا هستم.یه پسر پنج ساله و یه دختر چندماهه که تو بغلم بود.پسره سرش رو رو پام گذاشته بود و متوجه شدم که یکم بیحاله و سرما خورده ،قربون صدقه ش رفتم ومیخواستم ببرمش دکتر.ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

درخشیدن در آینده ، بدست آمدن موفقیت و سعادتمندی از معانی اصلی این رویاست

سلام،وقتتون بخیر
دوستم خواب دیده بود که من صاحب یه بچه پسر شدم، که ۲یا۳سالش بود،و میگفت یه پسر بور و سفید بود،
با اینکه من مجرد هستم ،میخواستم بدونم تعبیرش چی هست؟

نگرانی، دغدغه

با سلام من دختری بارکره هستم و خواب دیدم صاحب سه فرزند هستم ولی پدرش معلوم نبود کی هست ولی پسری که الان باش دوست هستم داشت بچه هاما ناز می کرد و بعد به من گفت تو الگوی خوبی نیستی و بزار من بچه ها را بزرگ کنم و بعد یکی از بچه ها داشت گریه می کرد که رفتم بغلش کردم و گفت بچه هامون بت نیاز دارن،قبلش من احساس کردم حامله هستم ولی بعد حامله نبودم فک کنم بچه ام سقط شده بود لطفا تعبیر خوب منا بگیر ممنونم

شما در یک رویا سه فرزند داشته اید و حتی خبر نداشته اید پدر بچه ها چه کسی است و این خوب و خیر است نشان دهنده ی رونق و رزق فراوان در زندپگی آینده ی شماست

با عرض خسته نباشيد
من دختر مجرد هستم كه ديشب خواب ديدم حامله هستم و تو بيمارستانم
خانوادمم خوشحال بودن با اين موضوع خوب برخورد ميكردن
بعد ديدم كه يه بچه ي خوشگل و سفيد خوابيده كنارم
كه مامانم گفت ببين چه خوشگله بچه ات
ولي موقع زايمان و اينا رو اصلا نديدم
تعبيرش چيه

کاری از شما سر زده می شود که بخاطر آن توسط اعضای خانواده و برخی از دوستان تشویق یا حمایت می شوید

سلام و عرض ادب
من مجرد هستم البته ۲ساله که جدا شدم و فقط مشغول کار و زندگی واهدافم هستم
چند شب گذشته خواب دیدم دختری نوزاد دارم پدرش هم مشخص نبود همش استرس داشتم اگه آقای فلانی متوجه بشه من بچه دارم ممکنه به خواستگاریم نیاد از طرفی هم به بچم علاقه داشتم هی از مامانم میگرفتمش بهش شیرخشک میدادم و دو باره می دادمش به مامانم بعد دیدم دخترم بزرگ شده و بسیار خوب و با کمالات شده به خودم افتخار کردم و آرامش پیدا کردم

اخبار جدید و شادی بخش در آینده ی دور است

سلام و خسته نباشید
من دختر مجرد هستم،دیشب خواب دیدم که انگار شوهر و یه بچه دختر هم دارم که توی خواب سپردمش به باباش و گفتم بخوابونتش،و اینم بگم که انگار با شوهرم تو خونه خودمون زندگی میکردیم یعنی شوهرم دوماد سرخونه بود،تو خواب خونه ی مادربزرگم بودیم انگار که اونجا خونه خودمون شده بود،حتی یادمه تو خواب بوسیدمش،قیافش زیاد یادم نیست،اما مطمئنم تا حالا تو زندگی واقعیم ندیدمش تعبیرش چی میتونه باشه؟

اشاره به چند سال بعد در اینده تان دارد که مسئولیتی مهم و بزرگ را به یکی از خویشان خود خواهید سپرد

سلام. دیشب خواب دیدم باردار هستم و بعد از عمل سزارین پسری به دنیا اوردم که خودم متعجب شدم کوچک وسیاه بود ودو چشمش بسته بود بخیه شده بود دکتر هم به خاطر وضعیت نامناسب بچه بایک چاقو بچه را کشت گفت تنها راه درمانش کشتنه

زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد

سلام. من مجرد هستم و چن روزه پشت سر هم تو خواب میبینم نامزد شدم یا ازدواج کردم.

در روزهای آینده انرژی بیشتری صرف خواهید کرد

سلام من دختر مجردی هستم 2بار است خواب دخنر نوزاد میبینم انگار حس میکنم که بچه خودمه و ازدواج کردم خواب اولیم این بود اون نوزاد خواب بود تا من رفتم پیشش به من نگاه میکرد و لبخند میزد و من حس میکردم که مادرشم خواب دومم این بود که نوزاد دخترم بغل گرفته بودم و می دویدم از دست یک زن میخواست بچم را ازم بگیرد لطفا جوابم رو بدید خیلی سردرگم این خواب شدم ممنون

درود ، معنای بد نمیدهد بیشتر خبر دهنده از آینده ای پربار و پرپیچ و خم در زندگی شماست.

سلام من دختر مجردی هستم ،اما خواب دیدم که ازدواج کردم و یه دختر پنج شش ساله دارم اما شوهرمو دوست نداشتم به بچمم حسی نداشتم همش شوهر اذیتش میکردم اونم خیلی خوب بود تعبیرش چی میتونه باشه ممنون .

درود ، ممکن است با افراد جدیدی سر و کار داشته باشید ک چندان دل خوشی نسبت به آن ها نداشته باشید.

دخترخاله م خواب دیده من که مجردم یه پسربچه دارم.تعبیرش چیه؟ممنون

درود ، منفعت حساب می شود برای دخترخاله خودتان.

سلام
مادر من دیشب خواب دیده من بچه دار شدم.یک پسر سفید و خوشگل با چشم و‌ موهای مشکی.
در حالیکه من هنوز مجردم ولی در یک رابطه ی مرتبط با ازدواجم.
تعبیرش چی میتونه باشه؟

درود ، به داشتن روزگار و آینده ای آرام امید داشته باشید.

سلام..من دختر مجردم خواب دیدم که من نوزادی دارم اما نوزاد دوتا بود یکیش دختر وپسر اما نمیدونستم مال من کدومشه
بعد نوزاد پسررو برداشتم بغلش کردم بهش شیردادم شوهرمم کسی بود که سالهاس دوسش دارم…تعبیرش چی میتونه باشه؟
ممنون…

درود ، در آغوش کشیدن این نوزاد میتواند به علامت منفعت و یا حرکت و تغییرات نو در زندگی تان محسوب شود.

با عرض سلام وادب در خواب نوزادی در بغل داشتم که مال من بود در واقعیت همسرم چند سال است که فوت شده و من مجردم من جلوی خانه پدر شوهرم بودم که اکنون خالی است وبچه بغلم بود یکی از اقوام پرسید این بچه کیه گفتم مال منه موقع فوت همسرم من باردار بودم بعد دیدم که فامیل های همسرم منزل پدر شوهرم هستند ودارند در مورد مسایلی ارثی توافق می کنند من اینطور استنباط کردم ومن جلوی در انها منتظر یکی از فامیل های همسرم که مرد است بودم انگار دوست داشتم من را با بچه ببیند نمی دانم چرا عاقبت هم ندیدمش ولی همش منتظر بودم بعد پسر داییم امد بیرون از همان منزل واچاری را به من داد ودختر خواهر شوهرم هم رفت منزل همسایه دستشوییش را تمیز کند ولی دیگر افراد داخل منزل هنوز بیرون نیامده بودند ومن هم با بچه انجا منتظر بودم ایا تعبیری دارد

درود ، ممکن است احساس‌ کنید که‌ توسط فردی‌ که‌ علاقه‌ خاص‌ و عاطفی‌ نسبت‌ به‌ او دارید یا داشته اید ، مورد بی‌توجهی‌ قرار گرفته‌اید.

من دختر مجردی هستم ک حدود ۲ هفتس رابطم با کسی ک قرار ازدواج باهاش داشتم به طور کاملا جدی تموم شد چند شب پیش خواب دیدم از این آقا صاحب نوزاد دختری شدم و بعد مدتها برای اولین بار دخترمو میبینم وهمش میترسیدم بابام بفهمه ک من دختر دارم و میخواستم فرار کنم ک به منو بچم آسیب نزنه و تو خواب میدونستم اون آقا پسر پدر دخترمه و هر چی زنگ میزدم بهش جواب نمی داد و من هم خیلی عصبی بودم
دیشب باز همین خواب برای من تکرار شد با این تفاوت ک انگار من یک پسر داشتم و حالا باردار شدم و توی شکمم دختر هنوز ازدواج نکرده بودم ولی تو خوابم عادی بودم و ترس اینو نداشتم که خانوادم بفهمن توی خوابم همون آقا پدر بچه هام بود شرمنده طولانی شد اگه ممکنه برای تعبیرش کنید

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده می گیرید.

سلام…من مجردم خواب دیدم که صاحب یه نوزاددخترشدم وحس خیلی خوب وقشنگی داشتم نوزاد روبغل میکردم بومیکردم ومیبوسیدم ومیگفتم که تومال منی دوران خاله به پایان رسیده والان من مادرشدم وهی به نوزادمامان مامان میگفتم،مامانمم خوشحال کنارمم بودودنبال یه اسم زیبا وجدیدبرای نوزاددخترم بودم.امیدوارم تعبیرش .

درود ، نشانه آن است که اگر می‌خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

با سلام ، من دختری مجرد هستم و شخصی رو دوس دارم در خواب دیدم که از اون شخص بچه دختری شیر خواره دارم و بغلش کردم و مادر و خواهرم هم خوشحالن و این بچه رو دوس دارن اما به شخص مورد علاقم نگفته بودم که ازش بچه دار شدم ونمیدونستم که چجوری بگم بهش ، از طرفی تو خوابم قرار بود بیان خواستگاری منتها تو خواب تاریخشو نمیدونستم اون شخص هم بهم گفت که صد درصد با هم ازدواج میکنیم ، و من با خودم میگفتم نهایتش یه آزمایش دی ان ای هست که از بچه میگیرن و اون آقا اصلا بدبین و بدجنس نیست تعبیرش چی هست؟

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید.

سلام صبحتون به خیر من خواب دیدم داریم میریم بعدش یهویی من یه بچه ی بی نهایت زیبا و دوست داشتنی به دنیا اوردم .. من الان مجردم ولی با امسال هفت ساله کسی رو دوست دارم که هنوز نرسیدیم دوبار جشن شیرین خوران گرفتیم تو هفت سال ،،تو خوابم میگفتم هنوز عروسی نکردیم ..دخترم خیلی پاکم .. ارزومم وصالمونه تعبیرش چیه ؟؟

این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید.

سلام ممنون اگر وقت بزارین، من مجرد و 22 سالمه خواب دیدم یه دختر بچه ی 2/3ساله دارم تو بغلم بعد وسط خواب دیدم با وجود اون بچه بازم حامله ام و خواستگار هام از دیدن این وضعیت ناراحت میشن تا اخر خواب این اوضاع ادامه داشت

سلام این خواب از شما می خواهد تا در این بازه ی زمانی از گرفتن مسئولیت های جدیدی که می تواند مانع رشد و موفقیت شما در زندگی شود خودداری کنید.

سلام من دختر مجرد هستم در خواب ديدم كه باردارم و از كسي كه دوستش دارم اما رابطه ي ما تمام شده باهم و خبر نداشت كه بچه دار شديم زايمان رو نديدم ولي بچه ٢/٣ ساله رو ديدم كه زياد از وجودش خوشحال نبودم و چون ازدواج نكرده بودم خانوادم ناراحت بودند توي خواب اون مرد به من زنگ زد و بهش خبر دادم

باید برای گرفتن حق خودتان بحث کنید یااینکه برای تفهیم نظرتان به دیگری صحبت کنید

سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم تو دختر بچه دارم یکیش حدودا ده ساله و اون یکی هم سه چهار ساله بود و بزرگه خوابیده بود و منم روشو کشیدم احساس میکردم دختر بزرگه دختر من نیس و از زن اول همسرمه و دختر کوچیکه برا خودم بغلش کرده بودم و محکم تو بعلم نگه داشته بودم و بهش میگفتم وجود تو برام ارامش میده بعدش باخودم میگفتم این بچه ها هیچ فرقی برام ندارم و من هردوشونو دوس دارم و بعد احساس میکردم همسرم بازیگر بود یکی از بازیگرهای مشهور سپاس تعبیر کنید

زمان شروع کارهای مهمی فرا رسیده که لازم است شک و تردید را کنار گذاشته و با هوشیاری و درایت و سرعت وارد میدان شوید.

سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم ی دختر خ خوشگل و ارام دارم از داشتنش خیلی خوشحال بودم ب او شیر میدادم

ایمان به خدا و تلاش در نهایت شما را به آرزوهای تان خواهد رساند

سلام.من خواب ديدم يه دختر بچه خوشگل و تپل حدود دو ساله اولش مال من نبود ولي همه فكر ميكردن بچه من.با هم رفته بوديم خيابون براش كتاب داستان بگيرم،تو مغازه روسري هم ميفروختن من رفتم واسه خودم يه روسري خوشگل بگيرم ديدم از مغازه خارج شده دويدم دنبالش پيداش كردم ،بغلش كردم و مدام دعواش ميكردم ميگفتم نبايد بدون اجازه من ميرفتي بيرون

درود ، اشاره به رشد و موفقیت های تدریجی دارد که آهسته به زندگی تان افزوده خواهد شد.

سلام من دختر مجردی هستم در خواب نوزادی رو میدیدم که داشتم ازش مراقبت میکردم و در بغل داشتم، اون نوزاد مال من نبود میشه بگین تعبیرش چی میشه؟

سلام دیدن نوزاد ومادرشدن درخواب نشانه فزونی ثروت و مال دراینده برای شما خواهد بود

سلام من دختری مجرد هستم ،خواب دیدم یک فرزند پسر دارم که نوزاده و فوق العاده زیباست و درحال بازیگوشیه و احساس خوشحالیه فراوان داشتم اما شوهری در کار نبود و من سعی میکردم ازش مراقبت کنم اونم تو خونه ای که برای خودم بود…

سلامم ممکن است به رسوایی کشیده شوید درروابط خوددقت کنید

سلام
خواب دیدم که یک دختر بچه ای بغلم بود و یک اقایی کنارم بود…که فهمیدم اقاهه شوهرمه و بچه هم بچه ی خودم بود…به اقاهه گفتم بیا یک عکس بگیریم و اونم با گوشی عکس گرفت و عکس سه نفرمون خیلی خوشگل شد…خیییییییییییییییییییییلی حس خوبی بود این سه نفره بودنمون…و اینکه هم اون اقا و بچه ، هر دو خیلی دوست داشتنی بودن واسه ام…

سلام مراقب خود باشد زیرا ممکن است رسوایی ایجادشود

سلام من دخترى مجردى استم ديشب خواب ديدم كه از دوست پسر قبلى ام يك پسر 3-4 ساله دارم اما دوست پسرم قبول نميكند كه پسر ازو باشد و پسرم هم بسيار مريض است.

درود ، احتیاط کنید ، چرا که ممکن است خدای ناکرده بواسطه ی غفلت و تصمیمات اشتباهات دچار ندامت های تلخ و سنگین شوید.

سلام
من دختر مجرد استم ديشب خواب ديدم از كسى كه دوست دارم بدون عروسى يك پسر ٣ ساله دارم و پسرمو خيلى دوست دارم . من همراه پسرم تو خونه بابام زندگى ميكنيم . وقتى به باباى پسرم ميگم اين پسر تواى باورش نميشى و ميگه من باور نميكنم اين پسره از من باشه.

سلام فرزندبرای دخترمجرد بیانگرجدایی از معشوق است

سلام، دختر مجردی هستم که خواب دیدم نوزادی به دنیا آوردم و در حالی که تقریبا برهنه ام بهش شیر میدادم، در خواب نه پدر بچه مشخص بود و نه جنسیتش، فضای کلی در خواب شادی بود. تعبیرش چیه؟

درود ، در همه ی امورتان لازم است تا دقت بیشتری به عمل آورید.

سلام من دختر مجردی هستم ولی در خواب دیدم که ی دختر 13 14 ساله و ی همسر دارم.و دارم به دخترم کتابایی که برای سنش مناسبن میدم که بخونه.و ی کسایی و میبینم که میان شوهرمو میکشن.

سلام به نظر میرسد مشکلاتی ممکن است در سرراهتان قراربگیرد

سلام من مجردم ،خواب دیدم که حامله بودم و وقت زایمانم بودو باید میرفتم بیمارستان، اما پدرم میگفت که تو خیلی تو راحتی بزرگ شدی باید سختی بکشی و تو خونه بچه رو بدنیا بیاری و بااصرار من رفتیم بیمارستان و من منتظر تولد بچه ام بودم و بلخره زایمان کردم،زایمانم طبیعی بود ولی هیچ دردی نکشیدم و خواهرمو دیدم که میگفت چه بچه تپلی.و من خوشحال بودم که بلخره سالم بدنیااومد

سلام بیانگر به رسوایی کشیده شدن و ابرو ریزی است

من دختر مجردم و خاب دیدم رفتم ی پسر بچه از بهزیستی بهم دادن ولی من اونو دوست نداشتم یه پسر بچه دیگه ایی رو میخاستم اونم از بهزیستی جفتشون کوچیک بودن

درود ، به اختیار و به تصمیم خود کاری مفید و قابل توجه در آینده را به اتمام خوهید رساند.

سلام ،من خواب دیدم بچه دار شدم و بچمو تو بغلم گرفتم اولش گریه میکرد بعدش تاباهاش حرف زدم خوابش برد تو بغلم اما توخوابم هرچی فکرمیکردم باباش کیه نمیفهمیدم بااینک توحقیقت یعنی الان مجردم چندین باره از این خوابا میبینم هردفعه هم بچمو میبینم پسره میدونید تعبیری داره یانه اگ داره ممنون میشم تعبیرشو بگید???

سلام بهتراست بیشتر مراقب اعمال خود باشید تا به رسوایی کشیده نشوید

سلام من خواب دیدم بچه داشتم بچم تازه به دنیا اومده بود یعنی زایمان و ندیدم فقط اینکه بچه داشتم خیلی اروم بود خیلی دوسش داشتم .من هنوز ازدواج نکردم و مجردم.ممنون میشم تعبیرشو بگین?

سلام ممکن است با رفتار نادرست دچار رسوایی شوید

سلام و درود.من مجردم.من خواب ديدم كه توي اتاق عمل هستم و سزارين شدم.كاملا حس ميكردم كه مادر شدم و بعد از اون پدر اون بچه اومد كه من اصلا نميشناختمش وحتي ميگفتم اين اصلا شبيه معيارهاي ظاهري منم نيست.بعد توي خواب كاملا حس ميكردم شكمم جراحي شده چون مثلا خيلي اروم راه ميرفتم و توي خواب همش ميگفتم من جدا ميشم و بچه هم رو به باباش ميدم.بچه رو هرگز نديدم حس ميكردم توي بخش نوزادان هست.

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان استم

سلام من خواب دیدم خالم که مشکل نازایی داره بارداره و می خواد واسه بچش اسم انتخاب کنه حدس می زنه که دختر باشه و اسم دختر انتخاب کنه

سلام بر روزی و نعمت در زندگیشان تعبیرمیشود

سلام ممنون از مدیر سایت که پاسخگو هستید
من یه دختر مجردم خواب دیدم که بچه دار شدم و بچه ی تپل و خوشکلی دارم ،دختر بود در ادامه دیدم که خودم بردمش حموم و آوردمش و دورش حوله انداختم وداشتم لباس تنش میکردم
به نظر توی خواب متاهل بودم و پدرم میخواست با بچه بازی کنه
البته زمان خواب دیدن نمیدونم برای تعبیر خواب مهمه یا نه چون من بعد از ظهر خواب دیدم
ممنون میشم جواب منو بدید

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام
من یک دختر مجرد هستم.و چند شب پیش خواب دیدم که شوهرم یک اخوند هست و یک بچه هم دارم ولی اصلا باردار نشده بودم.و با خانواده اون اقا در یک خانه زندگی میکنیم ولی هیچ حس هم خونه ای به هیچ کسی حتی اون روحانی نداشتم.
(این رو هم بگم من حدود6بار خواب بچه دار شدن خاله ام رو دیدم و بعدش سریعا خبر اومد ک یکی از فامیل باردار هستن)

سلام مراقب خود باشید دچار رسوایی نشوید

سلام من دیشب بعد اذان صبح و قبل طلوع خورشید خواب دیدم میخوام زایمان کنم. در ضمن من مجرد هستم و هنوز ازدواج نکردم

سلام بیشتر مراقب خود باشید دچار رسوایی نشوید

سلام. من پریشب بعد اذان صبح و قبل طلوع افتاب خواب دیدم در شرف زایمان هستم. ولی اصلا تو خواب برام مشخص نبود پدر یچه کیست؟ و اصلا برام مهم نبود انگار همه چی عادی بود. (البته من مجرد هستم و هنوز ازدواج نکردم)

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم ک در خانه مادربزرگم هستم و حامله ام و همه هم مراقب بنده هستن..تا اینکه نمیدونم چی میشه تو دسشویی بدنیا میارمش خودم ندیدم فقط دیدم دست نوزادو گرفتم و خانوادم دورمونن و بچه رو سرامیک دسشویی خوابیده..و مثه اینکه شوهرم ازم دوره و بهش زنگ میزنم خبر میدم..بچه خیلی نازخوشگل بود عاشقش شده بودم واقعا ی حس مادرانه بهش داشتم..تعبیرش چیه

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام من دخترمجرد هستم خواب دیدم فرزندی را باردار هستم ک پدر ندارد .یعنی پدرش رفته است و کسی اورا نمیشناسد فرزند دختراست و بعد بدنیااومدنش به او شیرمیدهم و ازهمه جز خوانوادم قایمش میکنم.حتی بعدش دنبال پدرش هم میروم….

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام
دختر مجردی هستم که خواب دیدم زایمان خیلی راحت و بدون دردی داشتم و مادرم کمک میکرد بچه ها را از شکمم خارج میکرد. فکر میکردیم یک بچه باشد ولی مادرم گفت دوتا هستن…همسرم را نمیدانستم کیست. خیلی مبهم یادم میاید که دو قلو بودن و یکیشون نبود ولی اینکه مرده بود یا اتفاق دیگه ای افتاد بود، چیزی نمیدونستم و چون جو خونه آروم بود فکر نمیکنم مرده بود. در یک صحنه دیگر دیدم یک دختر و یک پسر داشتم. هر دو خیلی زود بزرگ شدند(از صبح که زایمان کرده بودم تا ظهر که خوابیدم بودیم، رشد کرده بودن). یک تصویر در ذهنم مانده، من وسط خوابیده بودم. دخترم سمت راستم خوابیده بود، یک دختر خوش سروزبان بود و پسرم سمت چپم که کمی لاغر بود و کم صحبت ولی قدبلندتر از دخترم بود.. حس مادری داشتم بهشون و وابستگی بطوریکه از خواب که بیدار شدم ناراحت شدم که دیگه پیشم نیستن!

سلام بهتر است بیشتر مراقب اعمال خود باشید تا دچار رسوایی و ابروریزی نشود

سلام من مجردم و خواب دیدم بچه دار شدم (بدون این که حاملگیم رو ببینم) همه خوشحال بودن و بچم دختر بود و من از خوشحالی گریه کردم وقتی بچمو بغل کردم پدر بچه توی خوابم نبود اما من می دونستم پدرش کیه

باسلام تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

من یه دختر مجردم خواب دیدم که یه دختر بچه ۳ ساله دارم که موهاش بلنده و خوشگله و من خیلی دوسش دارم…تو خواب دیدم تو یه ساختمونیم کنار کلی آدم غریبه که قراره زلزله بیاد و دخترمو بغل کردم و یه گوشه پناه گرفتیم

مراقب کارها و رفتارخود باشید دچار رسوایی نشوید

سلام من دختر مجردی هستم خواب دیدم ک پس از چند ماه شوهرم میاد ک انگار زخمی شده من اونو خوب میکنم بعد شوهرم نمیدونه ک من بچه دارم بچمو آوردم بچم ی پسر چاق و تپل بود بعد بهش شیر خودمو دادم و خوابید تعبیرش خوبه یا بد؟

سلام مراقب اعمال و روابط خود باشید دچار ابروریزی نشود

سلام من مجردم اما خواب دیدم یه پسر بدنیا آوردم البته اصلا زایمان و بارداری رو ندیدم فقط یه بچه بهم دادن گفتن مال تو هستش اصلا شیر نمیخورد و من نگرانش بودم پدرشم تو خواب ندیدم اصلا بعد یهو دیدم بچه دوتا دندون داره احساس میکردم بزرگ شده اونم یهویی گفتم این بچه تازه بدنیا اومده چطور دندون داره فکر کنم تو بیمارستان عوضش کردن که از خواب پریدم تعبیرش چی میتونه باشه؟

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی در زندگیتان است

سلام من دختر مجردم. تو خواب دیدم شخصی که دوسش دارم همسرمه و از ایشون باردارم شکمم مث زن پا به ماه بود. تو خواب کسی بهمون میگفتن بچه پسره و دیگه وقتش به دنیا بیاد. همسرم تو خواب مدام این و اون پا میکرد چند قدم راه می رفت و میگفت که پس بچه به دنیا میاد اما من سرجام بی حرکت وایساده بودم و نگاهش میکردم. تعبیرش چه میشه؟ اینو رو بگم که شخص مورد نظر با من رابطه اش رو قطع کرده و از من ناراحت هستن

سلام درزندگی خود دقت بیشتری کنید تا دچار ابروریزی نشود

سلام. من مجردم و خواب دیدم میخوام برم یه شهر دیگه مادرم موقعه بدرقه یه نوزاد پسر بغلش بود که میگفتن بچه من هست و میگفت بگیرش اما من میگفتم نه بچه من نیس و من بچه ندارم. آخرش بچه رو دادن بغلم و من سوار ماشین شدم بچه شروع کرد به گریه و من بهش شیر دادم تعبیر این خواب چی میشه؟ بچه چهره زیبایی داشت

سلام خیری از جانب شما به دیگران خواهدرسید

سلام من یه دختر ۱۵ ساله مجردم من خواب دیدم به یکی از دوستای نزدیکم عکس همسر و بچه خودم رو نشون میدم اونم با این که همسن و مثل من مجرده عکس همسر رچه خودش رو نشوم میده من بچم پسر و بچه دوستم دختر بود و دیدم تو خواب میگفتیم که ما ۱۷ سالمونه و اینا بعد رفتم به خونه مادر و پدرم و اونجا یک نوزاد پسر دیدم که لخت یه گوشه از اتاق افتاده اونو بغل کردمش و بهش نگاه کردم و بعد از چن دقیقه از خواب بلند شدم
میشه بگید تعبیر تین خواب چی بود؟

تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

سلام من دختری مجرد هستم. من خواب دیدم ک شوهری ندارم ولی بچه دار شدم وهیچ کار نا مشروعی هم چ در خواب و چ در واقعیت نکردم تعبیرش چی میتونه باشه حتی خانوادمم هم در جریان بودن.

این خواب ممکن است منجر به درگیری و آشفتگی در زندگی بیننده رویا و در آینده ای نزدیک شود

سلام من دختر مجردی هستم که خواب دیدم در یکی از شهرهای ایران هستم که انگار قراره سیل بیاد آب رودخانه ها بالا اومده بود و ما انگار داشتیم سریع شهر رو تخلیه میکردیم من سریع اومدم خونه و دیدم یه همسر دارم و یه بچه که نوراد بود و مادرم هم کنارشون بود همسرم در خواب پسری بود که در حال حاضر ما ارتباط کاری باهم داریم ما تمام وسایل موردنیازمون رو جمع کردیم و سوار یه جیپ شدیم خیلی حالمون خوب بود همسرم خیلی آدم خوبی بود و پسرم هم خیلی آروم بود تو ماشین ما باهاش سوخی میکردیم و اون میخندید و من وقتی از خواب بیدار شدم احساس خوبی داشتم لطفا تعبیرش رو بنویسید .

سلام ممکن است تغییر و تحولاتی در زندگیتان ایجادشود که باعث مسرتتان خواهد شد

سلام خسته نباشید.دختری مجردم امروز ظهر خواب دیدم ک یه نوزاد پسر دارم ک اسمشم ماهان بود خیلی هم بچه ارومی بود.شیر زیادی هم داشتم جوری ک بافشار میریخت بیرون.

سلام در سخنان و رفتار خود با دیگران مراقبت بیشتری کنید

سلام خسته نباشید من ی دختر مجردم و خواب دیدم ک زایمان کردم و دوتا بچه دوقلو ی دختر و ی پسر بدنیا اوردم ولی اصلا خشحال نبودم و خیلی ناراحت بودم و نمیرفتم سمتشون تعبیرش چیه؟!

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

سلام من مجردم .توی خوابم که دیدم هم مجرد بودم ولی ی بچه دارم متوجه هم بودم ک اون بچه رو من ب دنیا نیوردم ولی نمیدونم از کجا ب من داده بودن ک بزرگش کنم هرچی بود مسئولیتش با من بود تعبیرش چیه ؟؟

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگی شماست

سلام من دختر مجرد ۲۴ساله هستم امروز خواب دیدم که زایمان بدون درد داشتم و یه بچه بدنیا اوردم جنسیتش معلوم نبود و پدر بچه م اونجانبود پدر ش نامعلوم بود تعبیرش چیه؟

تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت در زندگیتان است

سلام من دختر مجرد ۲۴ساله هستم امروز خواب دیدم که زایمان بدون درد داشتم و یه بچه بدنیا اوردم جنسیتش معلوم نبود و پدر بچه م اونجانبود پدر ش نامعلوم بود تعبیرش چیه؟

سلام مراقب رفتار و اعمال خود باشید دچار رسوایی نشوید

سلام من دوران عقد جداشدم و حالا مجرد هستم ، همش خاب میبینم که بچه دختر بدنیا اوردم و خیلی دوسش دارم ، تعبیرش چیه

خوابتان میتواند نشانه خیر و برکت برای شما باشد

سلام من دختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم ک یه فرزند دختر به دنیا اوردم و نمیدونم پدرش کیه خانوادمم ازم حمایت میکردند و میگفتن عیب نداره ولی خودم همش دلم برای بچه میسوخت و میگفتم تنهاست گناه داره چجوری بدون پدر بزرگ شه تعبیرش چیه؟

ممکن است در میان آشنایانتان شخصی بزودی ازدواج کند

سلام خشته نباشید من چندساله ک با یکی آشنا شدم و هم دیگه رو دوست داریم قصدمون هم ازدواجه ولی مادرش راضی نمیشه من خواب دیدم ک از اون پسر صاحب فرزند شدم همه برای تبریک گفتن ب من اومده بودند ولی بچه ی چند روزه ی من خیلی عجیب بود توانایی نشستن و راه رفتن و در چند روزگی داشت تعبیرش چیه

سلام در رفتار خوددقت بیشتری کنید تا دچار رسوایی نشوید

با سلام. من ديشب خواب ديدم برادرم و همسرش يه پسر ٥ يا ٦ ساله دارن. (در حاليكه توي بيداري در حال درمان براي بچه دار شدن هستن) لطفاً تعبيرش رو بفرماييد

ممکن است خبر ازدواج شخصی را بزودی به شما بدهند

سلام وقتتون بخیر،من مجردم، چندشب پیش خواب دیدم که۲ تا دختر بچه دوقلو ۲ یا ۳ ساله دارم خیلی ناز و شیرین بودن و من بازیشون میدادم اونا هم میخندیدن
دیشب هم خواب دیدم که یه پسر بچه ۲ یا ۳ ساله خیلی خوشگل داشتم که خیلی دوسش داشتم اون هم دوسم داشت و سرمو نوازش میکرد

ممکن است صاحب مال و نعمت شوید

سلام من خواب دیدم که داخل مغازه ی سیسمونی و لباس نوزادی کار میکنم و مغازه پر از لباس عروسای بچگونس و بعد یه خانم چادری میاد پیشم و از زیر چادرش یه نوزاد پسر خیلی خوشگل ولی یکم لاغر و ضعیف بیرون میاره و من اون بچه رو ازش میگیرم و مادر بچه میره و وقتی صداش زدم دیگه برنگشت و سریع رفت

تعبیر خوابتان بیانگر ازدواج یکی از اقوام نزدیکتان است

سلام من مجرد هستم و خواب دیدم توی یک مغازه لباس بچه گونه فروشی مشغول به کار هستم و توی مغازه پر از لباس عروسای بچه گونه اس بعدش یهو یه خانم چادری میاد و از زیر چادرش یه نوزاد پسر بیرون میاره و منم اونو میگیرم و بغلش میکنم و بهش نگاه میکنم و میبینم ک پسر بچه خیلی خوشگله ولی یکم انگار کوچولو و نارسه و کلاه و لباس سفید با راه راهای آبی پوشیده و وقتی خواستم بچه رو به مادرش پس بدم دیدم مادرش رفته

ممکن است یکی از آشنایان شما بزودی صاحب فرزند شود

سلام روزتون بخير
من مجردم و خواب ديدم تو خونه مون هستم و يه پسر كوچولوي بامزه و خوشگل دارم خواهر بزرگم وقتي پسرم رو ميبينه ميگه حموم نميبريش و من تو جوابش ميگم نه نبردم و توذهنم ميگم بچه كوچك بردن حموم چه سخته و تو واقعيت هميشه از نگهداري نوزاد هم واهمه دارم .
و به تازگي صحبت يه خواستگاري كه شده خواهرشون تماس گرفتن و هنوز قرار اشنايي نذاشتيم
ممنون كه جواب تعبير خوابم رو ميديد?

ممکن است بزودی خبر بچه دار شدن یکی ازاقوام نزدیکتان را به شمابدهند

سلام من خواب میدیدم دو تا نوزاد دارم پشت هم بودن بزرگه رو زیاد ندیدم ولی کوچیکه قشنگ بود و تمام تلاشم رو میکردم که براشون شیر خشک درست کنم جور نمی شد هر بار یه چیزی میشد که نمیشد بهشون شیر خشک بدم درضمن من مجردم و اینکه یه کلت که تو خونه بود رو زمین اوردم گذاشتمش کنار نوزاد بزرگِ.

سلام ممکن است شما در اینده اتفاقات خوبی برایتان رخ دهد

باسلام من مجردم خواب دیدم مراسمی تویه خونه ای غیرآشناهست بقیه میگفتن تولدپسرمنه که نوزادهست پدرم بودسه تاازخواهرام خواهرزاده هام که دخترهستن بودن وهرکی یه کاری داشتن انجام میدادن مهمون زیادبودمنم بهشون خوش اومدمیگفتم یکی ازمهمونابرام آشنابودیکی ازهمسایه هاخونه پدرم بودباهاش احوال پرسی کردم خوش اومدگفتم بعدرفتم طبقه پایین پیش خواهرزادم وخواهرام که یکیش نوازدمنوبغل کرده بودباهاشون حرفی زدم بعدتویه اتاق دیگ بایکی دیگ خواهرم میرقصیدیم یه جوری شدانگارگذشت بعددیدم توخیابون هستم خواهرامم بودن که ازاوناجداشدم توبغلم یه دختریک نیم ساله بودکه دخترم بودوبادست دیگم پسرسه چهارسالموگرفته بودم بعدپسرم دخترمواذیت میکردمنم دعواش کردم وگریه کرددستشوگرفتم ادامه راه دادم حس کردم یکی داره دنبالم میادنمیدونم کی بودچه تعبیری داره؟

تعبیر خوابتان نشانه بچه دار شدن یکی از خویشاوندانتان است

سلام خسته نباشین من دختری مجرد هستم که خواب دیدم یه فرزند دختر از یه شخصیت مشهور به دنیا اوردم وخیلی زیبا وتپل بود وبهش شیر دادم بعد به مادرم ومادرشوهرم ودایی ام نشونش دادم ودایی ام به شوخی بهش خواست شیر بده ولی بچه نخورد گریه کرد تعبیرش رو میگین لطفا

سلام بهتر است در روابط خود دقت بیشتری کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام من خواب دیدم بچه دار شدم کنارش دراز کشیده بودم و باهاش بازی میکردم و خوشحال بودم از مادر شدن و همش بوسش میکردم و اون میخندید میخاستم بچه رو شیر بدم …من مجرد هستم…

سلام ممکن است مسئولیت هایی جدید در زندگی به عهده شما گذاشته شود

سلام من قبل از اذان صبح خواب دیدم یه پسر چندماه دارم که میخواستم رو پام بخوابونمش کوچیک بود در چهار دست پا راه رفتن در ضمن مجرد هستم وکسی دوست دارم که رابطه ما چند هفته است تمام شده ظاهرا

سلام از دوستان ناموافق دوری کنید. خشم خود را کنترل کنید وکمی خونسرد باشید

سلام.خسته نباشید
من دختری مجردم و خواب دیدم ی دختر داشتم حدودسنش رو نمیدونم حدود ۲،۳ ساله بود تو خواب خیلی دوسش داشتم بوسش میکردم بغلش میکردم اون دختربچه هم قشنگ و تپل بود که مهدکودک میرفت
توی خواب یکی از دوستای مادرم به مادرم میگفت چرا دخترت زود شوهر کرده
ازاین خوابها زیاد میبینم اگه میشه راهنماییم کنید

بزودی یکی از دوستانتان صاحب فرزند میشود

سلام من در حال حاضر عقد کرده هستم و نزدیک به عروسیمه….
خواب دیدم که یه نوزاد چند ماهه دارم ولی نمیدونم دختر بود یا پسر، و من یه کلاه سرش گذاشتم که به بقیه میگفتم این کلاه مال بچگی ها خودمه …لطف کنید تعبیر کلا رو بگید

در کارهایتان گشایش ایجاد میشود و خبرهای خوبی در انتظار شماست

سلام.من مجرد هستم و خواب دیدم ۳ بار جداگانه بچه دار شدم..دو تای اولی دختر و پسر اخری چاق خیلی خیلی چااااق..بعد در خواب بعد از بچه دار شدن خواب دیدم شوهرم ولم کرد و رفت با یکی از انگار اشناهای ما عاشق اون شد و من همش گریه میکردم با این ۳ تا بچه چیکار کنم .بعد از چن وقت ب یه نفر دیگه دل بستم و همین ک دلبستم به جشنی دعوت شده بودم و در جشن دیدم همون که باهاش ازدواج کرده بودم دوباره برگشت سمت من و نمیذاشت پیش کسی ک دوستش داشتم باشم…تعبیریش چیه؟

برکت و نعمت در زندگیتان ایجاد میشود و با اتفاقات خوبی روبرو میشوید

با سلام و خسته نباشید خواب دیدم دختری که دوسش دارم پیشم عریان خوابیده(منم نیمه عریان بودم) و انگار کمی حالش خوب نبود و من سعی کردم بهش دلداری بدم ، بعد بلند شد و یه بچه در بغلش داشت که انگار بچه خودش بود و رفت یه جا نشست در صورتی که این دختر مجرده

تعبیر خوابتان نشانه بهبود روابط عاطفی و احساسی است

سلام.دوست من مجرده و 17 ساله. چند شبه که خواب میبینه باردار شده و بچه از شکمش از یه توده ی ژله مانند، خودشو میکشه بیرون و بدنیا میاد،و میگه که نمیدونسته بچه مال کیه و حتی پدر و مادرش هم نمیدونستن که بارداره.و گفت وقتی می رفتم بیرون میذاشتمش تو یه سبد و یه پارچه میذاشتمش روش که کسی نبینتش
اگه میشه زودتر تعبیرشو بگید چون دوستم چند شبه که این خواب و با همین جزئیات میبینه

شخصی از نزدیکانتان بزودی بچه دار میشود

سلام وقت بخیر
من یه خوابی دیدم که هنوزم حس میکنم واقعیته
ینی اینجور خواب هارو زیاد میبینم
در واقعیت معشوقم منو ترک کرده رفته
ولی همش تو خواب میبینم بهم رسیدیم و ازش یه پسر خوشگل تازه زایمان کردم و بور وتپل اونقدر خوابم شیرینه که نمیخوام تموم بشه .

سلام بهتر است در روابط خود محتاط تر باشید تا دچار ابروریزی برایتان نشود

سلام و وقت بخیر دختر مجرد هستم خواب دیدم یه نوزاد دختر توبغلمه که دختر خودمه وزیبا ..خیلی خوشحال بودم ونزدیکانم چقدر خوشحال بودن ..شوهرم اصلن توخواب مشخص نبود کی هست واصلن نبود

سلام بهتر است کمی بیشتر مراقب اعمال و رفتار خود باشید تا دچار رسوایی نشوید

سلام من در طول دو هفته خواب دیدم که فرزند پسر دو سه ساله ای دارم که خیلی بهم وابسته است.مجرد هستم.لطفا تعبیر کنید

سلام ممکن است نشان دهنده زیاد شدن رزق و روزی در زندگیتان باشد

سلام.من یک دختر مجرد و معلم هستم.یکی از شاگردام گفت دو بار خواب دیدم شما یک دختر کوچیک دارید به اسم هستی و اونو با خودتون به خونه ی ما میارید.میشه تعبیرش رو برام روشن کنید ممنون میشم

سلام این رویا بیانگز افزایش روزی و فراوانی مال در زندگیتان است

سلام.من دختری مجردم.دیشب خواب دیدم ک بار دارم شکم کوچیکی داشتم و دائم نگران بدنیااوردنش بودم ولی یهو دیدم ک بدنیاش اوردم و دادنش بغلم تا بغلش کردم خواب بود و سبزه و لاغر حس میکردم ک پسره اما هرچی میپرسیدم ک بچه چیه نمیگفتن بعدنازشو کشیدم شروع کرد ب استفراغ کردن و شیر بالااوردن بعدم شروع کرد ب خندیدن تو صورت من و همه خوشحال شدن چشماشو انگار سورمه کشیده بودن…بعد نشون بقیه میدادم و ذوق میکردم ولی کسی باورش نمیشد ک بچه من باشه خودمم هم خوشحال بودم هم ناراحت…۲بارم دیدم ک شیرش میدادم تعبیرش چیه ینی؟

بارداری دلالت بر گناهان شخص داره، ممکن شما از طریق گناه موقعیتی برای خودتون فراهم کنید که خوب باشه اما هر چیزی نتیجه ی گناه باشه خوب نیست

سلام من یک دختر مجرد هستم که سه سال پیش با یک پسر دوست شدم و درحال حاضر ارتباطی باهاش ندارم ولی دیشب خواب دیدم ارش یک بچه دارم و اون بهم پیام میدهدکه ببینش اما هم زمان با یک دختر دیگه بود که منو اذیت کنه میشه بگین تعبیرش چی میتونه باشه و اینکه ی حس خوب تو خواب بهم داشتیم ولی بازم با هم صمیمی نبودیم

سعی کنین بجای زندگی کردن با خاطرات واقع بین باشین و سالم زندگی کنین و اوقات بیشتری رو در ارتباط با خدا بگذرونید تا شما رو به چیزی که لایقشید برسونه

سلام. وقت بخیر. بنده دختر مجرد هستم چند روز خواب میبینم مادر یه فرزند هستم (گاهی نوزاد هست و گاهی کودک) که بسیار زیبا و مودبه و خیلی بهش احساس و عشق دارم و اونم همینطوره ممنون میشم اگر تعبیر بفرمایید

آرزویی دارین که برآورده میشه

سلام من در حقیقت ب یه آقایی علاقمند بودم که بینمون بهم خورد، خواهرمم دیشب خواب دیده ک من از اون اقا صاحب دختری زیبا شدم که چون نمیتونستم بچه رو خونه بیارم دادمش به اون آقا ، و اون اقا هم میخواسته بچه رو پرورشگاه بزاره و من تو خواب خیلی ناراحت و غمگین بودم میشه تعبیرشو بگین چی میشه؟

سلام این رویا میتواند نشان دهنده هشداری برای شما باشد در رابطه با کارهایی که انجام میدهید به عاقبت ان نیز باید واقف باشید

سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم از کسی که دوستش دارم بچه دارم اما بهم توجه نمیکنه میشه تعبیرش رابگید

سلام باید کمی در روابط خود بیشتر دقت کنید تا دچار رسوایی نشوید

سلام، من خواب دیدم ک دختر خاله ام بچه دار شده و دریک زیر زمینی زندگی میکرد خودش تنها و فقط من میرفتم بهش سر میزدم و از او میخواستم ک بامن ازدواج کند، ودر اخر قبول کرد ک با من ازدواج کند، لطفا زودتر جواب بدین تعبیرش چیست

سلام باید کمی بیشتر مراقب باشید تا کار اشتباهی از شما سر نزند

سلام من با یکی هستم ک قرارمون ازدواج بود و مامان اون فرد راضی نیست ما خیلی همو دوست داریم ولی ب دلایلی از هم جدا شدیم بعد دیشب خواب دیدم زایمان کردم تو بیمارستانم و بابای بچه ام اون فرده و خانواده ی منم بودن تعبیرش چیه بی زحمت جواب بدین

سلام به نتیجه ی زاید و منفی تاثیرات جدایی شما از اون فرد اشاره داره

سلام …یه پسری که باهاش رابطه دارم خواب دیده که من ازش حامله شدم و خودش می دونست که زنش نیستم نباید کسی بدونه وله وقتی به دنیا آمد خواهر بزرگم اونو بغل کرده و خیلی ازش خوشش اومده بود … تعبیرش چی یه؟؟؟

سلام مراقب باشید دچار ابروریزی نشوید

سلام …یه پسری که باهاش رابطه دارم خواب دیده که من ازش حامله شدم و خودش می دونست که زنش نیستم نباید کسی بدونه وله وقتی به دنیا آمد خواهر بزرگم اونو بغل کرده و خیلی ازش خوشش اومده بود … تعبیرش چی یه؟؟؟

سلام باید درروابط خود محتاطانه تر عمل کنید

من دختر مجردم تو خواب دیدم باردار شدم و انگار تو سونوگرافی گفتن بچت دختره شکمم هم خیلی بزرگ بود ولی قسمت زایمان رو تو خواب ندیدم بعدش دیدم پچمو تو بغلم ناز میکنم بهش شیر میدم ولی پسر هست انگار اشتباه تشخیص داده بودن اولش ناراحت میشم چون من دختر دوس دارم ولی بعد میگم بچه ی اول پسر باشه بهتره بزرگ که شد حمایتمون میکنه بعد به دنیا اومدنش میبینم تو ی جمعی نشستم خودمم گرسنمه از بس به پسرم شیر دادم ضعف کردم توی خواب پسرخاله ای که دوسش دارم شوهرم بود بهش پیام دادم که برام چیزی بخر بیار نمیدونم چرا قبول نکرد بعدش رفتم به مادرشوهرم که خیلی مهربونه ازش گلایه کردم و اون برام ساندویچ خرید.درضمن وقتی که بار دار بودم هم دلم بعضی چیزارو میخواست که هم از شوهرم و هم از مادرشوهرم درخواست می کردم.

این رویا نشان دهنده ان است که در زندگیتان باید مراقب باشید دچار رسوایی نشوید

سلام من یه دختر مجردم ، خواب دیدم از اقایی ک دوسش داشتم و از هم جدا شدیم ، یه بچه تقریبا ۳ساله دارم و اسمش محمد حسن هست…خیلی زیبا بود ولی نمیتونستم ب کسی بگم این بچه منه چون دختر بودم بسیار بد میشد برام ولی خیلی دوسش داشتم و همه کار براش میکردم تو خواب نگران ایندش بودم

سلام خبر خوبی به شما خواهند داد

سلام من خواب دیدم که ی پسر بچه ی 6 ماهه تپل خوشگل بغلمه که باباش دوس پسرمه که جدیدا ارتباطمون کم شده ولی دوسش دارم مثلا شاید چند هفته یبار همو میبینیم یا هفته ای یبار زنگ میزنه تعبیرش چی میشه

سلام در زندگیتون شاهد یه اتفاق خوب خواهید بود

من یک دختر مجردم تو خواب دیدم یه بچه بغلمه درحال شیر خوردن بعد همش پیشمه بهش میرم تعبیرش چیه.ممنون میشم جواب بدید

ممکن است شادی هایی نصیبتان شود

درود برشما .خانمی مجرد هستم .چن وقت پیش خواب دیدم داخل هواپیمایی هستم ،تو خواب ازدواج کردم وصاحب دختری هستم که زیبا وتپل بود،همسرم در ردیف دیگه ایی از صندلی نشسته بود به همراه آقایی دیگه ،که به محض رفتن اون آقا همسرم رو برایه نشستن کنار خودم صدا زدم،همین حین دختری که تو خواب بچم بود رو در حال بازی کردن دیدم،همین حین همسرم کتابی تو دستش بود(یادم نمیاد موضوعش چی بود)داخل کتاب با مداد از اینکه با هم هستیم یادداشتی نوشت، منم گفتم پاکش کن ،تا دخترموناون نوشته رو نخونه،بعد ازم خواست که دوباره بچه دار بشیم،که مخالفت کردم.
ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

سپاس، به آرزوتون میرسین.

سلام یکی از دوستان خاب دیدع که من رو یه صندلی نشستم و دخترم رو بغل کردم و ناراحتم و میگم از شوهرم ناراحتم .. (ضمن اینکه من خودم مجرد هستم الیته یه ازدواج ناموفق داشتم)

سلام از وضعیت الانتون ناراضی هستین و همچنین از تاثیرات ازدواج قبلیتون سعی کنین با خودتون کنار بیاین

سلام وقت بخیردختری مجرد هستم دیشب خواب دیدم فرزندی دارم که بنظرم دختربود اما مطمعن نبستم ممنونم

سلام سپاس خبر خوبی میشنوین

سلام دختری مجرد هستم.
خواب دیدم نوزاد پسری دارم و داشتم بهش شیر میدادم انقدر شیرم زیاد بود ک سینه هام بزرگ و سفت و خوش فرم شده بود

سلام مراقب باشید کارهایی نکنید که باعث ابروریزی شود

سلام. وقت به خیر. من خواب دیدم یه بچه داشتم و خیلی ناراحت بودم و همش گریه می کردم با وجود اینکه بچه مشکلی نداشت. بچه پسر بود و بهش شیر می دادم. مادرم و زنداییم همش میگفتن گریه نکن و دلداریم می دادن. بعد از چند دقیقه بچه شکل عروسک شد.ممنون میشم تعبیرش رو بگید.

سلام سپاس نگرانی و دلهره از پذیرش مسولیت دارین

سلام دختر مجردم هفته پیش خواب دیدم که یه بچه ۵.۶ ساله دارم که دختره و همش می خنده و شیطنت میکنه و منم باهاش بازی میکنم چن شب پیشم خواب دیدم که یه بچه ۱.۲ ساله دختر دارم و بهش شیر میدم .همچنین دوستم خواب دیده بود که من بچه دار شدم دوقلو.مادر کسی که دوسش دارم هم خواب دیده بود که ما بچه دار شدیم.تعبیر اینا چی میتونه باشه؟؟؟!!

سلام اتفاق خوشایندی براتون م یافته

سلام .‌‌‌من مجردم ولی خواب دیدم مادر یه پسر بچه چهار پنج ساله هستم و خواهرم هی بم میگه مراقب باشم مریض نشم ک بچم بی مادر نشه . و تو این خواب انگار مریض بودم .ممنون میشم تعبیرش کنید

سلام صدقه بندازین و ختم انعام داشته باشین

سلام من مجردم خواب دیدم یه دختر حدودا ۴تا۵ساله دارم هرچیم بهش میگفتم گوش میکردهمشم خنده رولبش بودخیلی دوسش داشتم توخواب توخواب کلی سرم شلوغ بوداینم همش کنارم بود

سلام روزهای های خوبی در انتظارتان خواهدبود

سلام دختر مجردی هستم که خواب دیدم بچه به دنیا آوردم و یه نوزاد بغلم هستش.تعبیرش چیه؟

سلام ممکن است روزی شما زیاد شود

سلام دختری شانزده ساله هستم دیشب خواب دیدم که فرزند دختری در اغوش من هست که تقریبا کمتر از یک سال داشت و هم من خیلی دوستش داشتم هم اون من و خیلی دوست داشت و فقط کنار من اروم بود بعد اقایی از در وارد شد که توی خوابم میشناختمش ولی الان که خواب و به یاد میارم چهرش اصلا برام اشنا نبود از رفتارم معلوم بود که خیلی به اون اقا علاقه داشتم و در اغوشش کشیدم و اون اقا هم خیلی من و دوست داشت و من و در اغوش گرفت «مرد جوانی بود» ولی با اون بچه نسبتی نداشت. معلوم بود که علاقه ای بین ما بود و پدر بچه هم به بچه علاقه ای نشون نمیداد «بعد از اینکه بیدار شدم و چهره ی پدر بچه رو بیاد اوردم اصلا برام اشنا نبود» و دوستان ما از وجود بچه بسیار خوشحال و بشاش بودند میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه؟

سلام خبر خوبی بهتون میرسه

سلام من دخترمجردهستم خواب دیدم ازدواج کردم بامردی که دوفرزندداردیک دخترتقریبا8ساله ویک پسر2ساله وبچه هاراهم من بایدبزرگ کنم اماچهره ی همسرم رادرخواب ندیدم

سلام به دغدغه های فکریتون اشاره داره

سلام دوستم خواب منو دیده بود که به همراه همسرم با دو. سه تا بچه اومدم خونشون مهمونی در صورتی که من مجردم میگفت توی خواب خیلی خوشحال بودی وبه بچه‌ات میرسیدی

سلام موقعیت ازدواج براتون فراهم میشه

سلام وقتتون بخیر من 6 ماهه عقد کردم امروز صبح خواب دیدم یه دختر خوشگل و باهوش داریم تو بغلمه رفتیم مهمونی تعبیرش چیه؟

سلام بیانگر افزونی رزق است

اگه میشه تعبیر خواب هامو بگید دختر مجردی هستم دفه اول خواب دیدم ۲ فرزند پسر دوقلو دارم ولی پدری در کار نبود بعد بااین وجود توی خواب فکر و خیال عشقم که منو با ۲ بچه بپذیره داشتم و اصلا انگار نه انگار . بار دوم خواب دیدم نوزادی رو دارم شیر میدم و بچه مال خودم بود و بار سوم خواب دیدم بازم یه بچه پیشمه نمیدونم بچه دختر بود یا پسر ولی مال من بود .

سلام من مجردم خاب دیدم باکسی ک یکسال پیش قرار ازدواج گذاشتیم بچه دار شدم زایمان کردم و اصلا درد نداشت ی پسر درشت بدنیا اوردم عشقم خیلی خوشحال شدو باهام ازدواج کرد ولی درواقعیت ماهنوز ازدواج نکردیمو اون میخاد برای ادامه تحصیل بره اروپا قبلا قرار نبود ک بره تعبیر خابم چیه؟؟ممنون

سلام وقت بخیر ممنون میشم بگین تعبیر خوابم چی میشه
خاله ی من خواب دیده ما توی قابلمه بزرگ غذا درست میکنیم و من بچه دارم (مجرد هستم)و گفت وسایل های قشنگی هم داشتم

سلام من دختری مجرد هستم ک خواب دیدم صاحب فرزند ۳ قلو شدم اما زایمان و…. را در خواب ندیدم تو خوابم معلوم نبود مجرد هستم یا متاهل اما همه با اتفاق پیش آمده معمولی برخورد کرده و خوشحال بودند و در خواب دیدم ک ب یکی از آنها هم شیر میدادم و…. ب طور دقیق خوابم یادم نیس… یادمه ک یکی از اون بچه ها تب کرد و من خیلی نگران شدم و گریه میکردم و بقیه رو صدا کردم ولی بقیه خیلی اهمیت ندادن و من پاشویه اش کردم و فک کنم در نهایت حال نوزاد خوب شد در ادامه ی این خواب هم دیدم ک یکی از اقوام دورمون ک دو زن دارد دوتازنش و یک پسرش انگار میخواستند بمیرن ولی یکی از اون زنها انگار داشت میخوند و میرقصید ولی انگار مراسم عذاداریشون بود و بقیه ذکر میگفتند و اینکه اون فرد میرقصید عادی بود برای بقیه و اصلا نفهمیدم اون مرده بود یا زنده ولی آخرش معلوم شد ک اونا مردن و من هم خیلی ناراحت شدم و گریه کردم…. الان ک از خواب بیدار شدم آشفته ام ممنون میشم تعبیرشو بگین ان شالله که خیر است…

سلام من یه دختر مجرد هستم و خواب دیدم یه دختر دارم و کسی که دوسش دارم پدرشه تعبیر این چیه؟

سلام من مطلقه هستم و بچه ای هم ندارم ولی امشب تو خواب دیدم یه نوزاد دختر دارم بغلش میکنم و اصلا گریه نمیکنه ولی ۲ ۳ روزه که شیر پیدا نمیکنم بهش بدم ولی اونم اصلا گریه نمیکنه و روز به روز بزرگتر میشه آخرش آب قند قاطی کردم دادم بخوره . تعبیرش چیه؟

سلام
من خواب دیدم یه نوزاد شیر خوار دارم و دختر و پسرش یادم نیس ولی خیلی دوسش داشتم و خیلی خوشحال بودم بچه ام وقتی میومد بغلم فقط لبخند میزداما پدرشم نمیشناختم اما بعدش استرس و ناراحتی داشتم که اون اقایی که دوسش دارم با وجود بچه نمیاد خواستگاریم.

سلام خسته نباشید
من خواب دیدم که بچه دار شدم با اینکه مجردم و پدر و مادرم اصلا از این وضع ناراحت نبودن و هر کس که ازم میپرسید چجوری تو این سن مجرد بچه دار شدی میگفتم به شما ربطی نداره و خودمم اصلا از وضع ناراضی نبودم و خیلیم خوشحال بودم حس خوبی داشتم

سلام من یه دختر مجردم دیشب خواب دیدم از کسی که ازش واقعا متنفرم یه پسر 3 4 ساله دارم و توی باغ وحش در حال قدم زدن با پسرم بودیم،
توی خواب یه شیر ماده با بچش تو یه قفس بود و جلوتر که رفتیم همینطور که با پسرم حرف میزدم و راه میرفتیم به یه قفس رسیدیم که یه پیرزن برهنه توش بود،رفتم علت تو قفس بودن اون پیرزنو پرسیدم و با صاحب باغ وحش کلی دعوا کردم به خاطرش
خیلی خواب عجیبیه ممنون میشم یه تعبیری داشته باشید

سلام دختری مجرد هستم. شبی در خواب دیدم سه فرزند دارم یک دختر و دو پسر دوقلو.
زایمان یکی از پسر های دوقلو را دیدم که دردی هم نداشت.
فرزندام را خیلی دوست داشتم و برایم عزیز بودن و احساس خیلی خوبی داشتم.و یکی از فرزندان پسرم را در حالت درازکش در آغوش گرفته بودم.
تعبیر این خواب چیست؟

سلام،من دختری مجرد هستم خواب دیدم ی دختر سه ساله دارم،توی این مدت یعنی سه سال،مادرم ازش مراقبت کرده من ازش غافل بودم

با سلام و خسته نباشید .
دختر مجردی هستم که هنگام صبح خواب دیدم وقتی به سمت چپ خوابیدم نوزاد پسر زیبارویی را دیدم که کنار من به خواب رفته بود صورتش میدرخشید و هاله ای نورانی اطرافش را گرفته بود او نوزاد من بود این در حالی بود که من همسری نداشتم.
و تقاضا دارم تعبیر این خواب را که انشاالله خیر است ،به من بگید.

با سلام، من دیشب در خوابم اصلا خواب حامله بودنم رو ندیدم، خوابم اینجور بود که زایمان طبیعی کردم بدون هیچ دردی و یه دختر به دنیا اوردم که خیلی دوستش داشتم و خیلی هم مراقبش بودم، تعبیر خواب من چی میتونه باشه؟ ممنون میشم جوابم رو بدین

سلام من دختر مجرد خواب دیدم دوتا فرزند دارم یه دختر با یه پسر دختر بزرگ بود در حد سه سال پسرم در بغلم بود نگاش میکردم با دخترمم چند کلمه حرف زدم بهش گفتم من مادرتم تعبیرش چیه میشه بگید

سلام وقت بخیر دخترعمه ی من خواب دیده که من یه دختر بسیار زیبا دارم اما من مجردم مفهوم این خواب چیه ممنونم.

سلام وقتتون بخیر
من یه دختر مجردم دیشب خواب دیدم با پسری ک باهاش دوست هستم ازدواج کردم و همو خیلی دوست داشتیم در حالی ک تو واقعیت زیاد رابطه مون خوب نیست ،ویه نوزاد دختر بدنیا اوردم بچه م به حدی زیبا بود ک من فقط بغلش میکردم و بوسش میکردم و اون میخندید،با اینکه نوزاد بود هرچی میگفتم انجام میداد و من ذوق میکردم ازین کارش،چشمای نوزاد به رنگ ابی بود البته چشمای دوسپسرم سبز هست میشه تعییر خواب منو بگید

سلام من دختر مجردی هستم که کسی هم دوسدارم و تصمیممون ازدواجه اما دابطه ای نداریم خواب دیدم از اون اقا دختر دار شدم و دخترم خیلی زیباست و بشدت به من وابستست و من بشدت بهش وابسته ام اما پدرشو تو خواب از دست دادم و به همه میگم این بچه از عشق بدنیا اومده تعبیرش چیه

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا در مورد آسمان ابری

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۹

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم نورا برای پروفایل

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۹

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای زندگی بهتر

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۲

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم ایلناز برای پروفایل

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای تقویت روحیه

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته با موضوع شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای بیو اینستاگرام

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات سنگین درباره شیر جنگل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آرمینا برای پروفایل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۵

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته احادیث زیبا از امامان معصوم + متن حدیث

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶

عکس نوشته اسم

عکس نوشته برای تبریک تولد اسم آوا

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۱

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته درباره نماز شب

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۲

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آیسان برای پروفایل

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۲

شعر های ناب

شعر درباره رفیق بی معرفت

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره فرق گذاشتن بین فرزندان

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن های زیبا در مورد افسردگی

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن در مورد کنار گذاشتن آدمها

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن تسلیت به زبان ترکی استانبولی + ترجمه فارسی

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۵

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آرمیتا برای پروفایل

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۲

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم هوتن برای پروفایل

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷

عکس نوشته اسم

عکس نوشته برای تبریک تولد اسم هرمز

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۰

شعر های ناب

شعر در مورد توهین نکردن

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۵

اس ام اس و عکس نوشته

متن پروفایل برای رفتن به مشهد

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن برای رفتن به پیش دبستانی

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۳

اس ام اس و عکس نوشته

متن دعا برای نابودی کرونا

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۹

شعر های ناب

شعر زیبا درباره کمک به دیگران

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹

مطالب انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی در مورد گل + ترجمه

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۷

متفرقه

چگونه برای کنکور ۹۹ شروع کنیم

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۱

متفرقه

چگونه برای کنکور ارشد مکانیک درس بخوانیم

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۷

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته احادیث زیبا از امامان معصوم + متن حدیث

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته با موضوع شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای تقویت روحیه

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن در مورد کنار گذاشتن آدمها

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۰

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای زندگی بهتر

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن دعا برای نابودی کرونا

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۹

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره فرق گذاشتن بین فرزندان

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۰

اس ام اس و عکس نوشته

جملات سنگین درباره شیر جنگل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن پروفایل برای رفتن به مشهد

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا در مورد آسمان ابری

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۹

شعر های ناب

شعر در مورد توهین نکردن

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۵

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم نورا برای پروفایل

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۹

اس ام اس و عکس نوشته

متن تسلیت به زبان ترکی استانبولی + ترجمه فارسی

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۵

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم ایلناز برای پروفایل

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

مطالب انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی در مورد گل + ترجمه

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۷

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

شعر های ناب

شعر زیبا درباره کمک به دیگران

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۹

عکس نوشته اسم

عکس نوشته برای تبریک تولد اسم آوا

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۱

اس ام اس و عکس نوشته

متن های زیبا در مورد افسردگی

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰

شعر های ناب

شعر درباره رفیق بی معرفت

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۴

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آرمیتا برای پروفایل

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن برای رفتن به پیش دبستانی

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۳

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آرمینا برای پروفایل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۵

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای بیو اینستاگرام

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۳

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته درباره نماز شب

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۲

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم هوتن برای پروفایل

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۷

عکس نوشته اسم

آلبوم عکس نوشته های اسم آیسان برای پروفایل

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۳۲

عکس نوشته اسم

عکس نوشته برای تبریک تولد اسم هرمز

۰۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۰

متفرقه

چگونه برای کنکور ۹۹ شروع کنیم

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۱

متفرقه

چگونه برای کنکور ارشد مکانیک درس بخوانیم

۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۷

بیشتر

اس ام اس و عکس نوشته

متن زیبا در مورد آسمان ابری

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۵۹

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای زندگی بهتر

۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای تقویت روحیه

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۲

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

عکس نوشته با موضوع شکست عشقی

۰۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۶

اس ام اس و عکس نوشته

جملات مثبت برای بیو اینستاگرام

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۳

اس ام اس و عکس نوشته

جملات سنگین درباره شیر جنگل

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۰۴

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته احادیث زیبا از امامان معصوم + متن حدیث

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶

اس ام اس و عکس نوشته

آلبوم عکس نوشته درباره نماز شب

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره فرق گذاشتن بین فرزندان

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن های زیبا در مورد افسردگی

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن در مورد کنار گذاشتن آدمها

۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۰

اس ام اس و عکس نوشته

متن تسلیت به زبان ترکی استانبولی + ترجمه فارسی

۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۵

اس ام اس و عکس نوشته

متن پروفایل برای رفتن به مشهد

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۴

اس ام اس و عکس نوشته

متن برای رفتن به پیش دبستانی

۳۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۳

اس ام اس و عکس نوشته

متن دعا برای نابودی کرونا

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۹

اس ام اس و عکس نوشته

جملات زیبا در مورد کودک آزاری

۲۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۲

اس ام اس و عکس نوشته

متن درباره کرونا را شکست می دهیم

۲۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۰


طراحی قالب از PressCustomizr.

در تعبیر خواب, کد تولز, کدتولز

فروردین 18, 1399
6 دیدگاه
26,102 نمایش

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد امام صادق,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد حضرت یوسف,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد در خواب,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد و شیر دادن به او,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد چیست,تعبیر خواب فرزند دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب دیدن بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن پسر دختر مجرد

ابزار وبلاگ  » عکس » تعبیر خواب تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد :اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

تعبیر خواب بچه دار شدن پسر :اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.

پیش از این نیز تعبیر خواب بارداری  و  تعبیر خواب بچه دار شدن را منتشر کردیم.

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد

ادوراد میگوید اگر دختری خواب ببینید که مادر شده و فرزندش را در آغوش دارد دلیل بر اینکه صاحب مال و نعمت شود فراوانی نعمت و برکت نیز از دیگر معانی این خواب میباشد

آنلی بیتون: اگر دخترى در خواب ببیند كه صاحب نوزادى است، بیانگر آن است كه باید مراقب اعمال خود باشد

کتاب سرزمین رویاها: یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می‌کند.

ابن سیرین مادری کردن دختران مجرد در خواب را یا پرستاری از نوزاد در خواب برای دختر مجرد را دلیل بر برکت افزایش روزی و فراوانی مال میداند

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد پسر باشد ا زدیدگاه کرمانی:اگر دختر مجردی در خواب ببینید فرزند و نوزاد پسری را به دنیا می آورد دامادی درمیان هست زایمان فرزند پسر برای دختر مجرد دلیل بر داماد شدن پسری در جمع خانواده ی خودش دوستان و یا نزدیکان باشد

دختر، اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.

تعبیر خواب دیدن حاملگی خودتان

در اکثر موارد خواب مربوط بـه حاملگی بازتاب جنبه‌ي خاصی از خودتان اسـت کـه در آن لحظه در حال رشد اسـت. ممکن اسـت این خواب‌ها نشانه‌ي برخی جوانب زندگیتان باشد کـه در حال عبور از فرایند تغییرات بزرگ اسـت. اگر در خواب دیدید کـه حامله هستید، می تواند بـه این معنی باشد کـه ایده‌اي جدید یا پروژه‌اي جدید خلق شده‌اسـت.

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد کارل گوستاو یونگ

بارداری: بخش جدیدی از توانایی‌هاي بالفعل یا شخصیت شـما در حال ایجاد و گسترش اسـت، افزایش شناخت از ناخودآگاه کـه محیط جدیدی از تجربه را فراهم میکند – هنوز ابراز نشده ودر حال گسترش اسـت. طرحی نو یا ایده‌اي خلاق. در رویای زنان: شاید بـه تمایل ایشان برای داشتن کودکی اشاره کند، ترس از بارداری. رویای بارداری در زنان باردار: تشویش و اضطراب فرد درباره بارداری و تولد.

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد لوک اویتنهاو 

1- تعبیر دیدن بچه در خواب ( فرزند خود ) خوشبختی است
2- دیدن خواب بچه ای همراه مادرش نشانه اوقات مبارک است
3- تعبیر خواب بچه های کوچک نشانه غم و غصه است
4- دیدن کودکان بی شمار در خواب نشانه فلاکت است
5- تعبیر خواب بچه های زیبا نشانه شادی و سلامتی است
6- تعبیر خواب کتک زدن یک بچه نشانه بی عدالتی است
7- دیدن خواب بچه ای که میدود نشانه نیکبختی استتعبیر کامل خواب بچه : ۴۸ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد کارل یونگ، پرفسور سوئیسی

1- تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
2- اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
3- اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
4- خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
5- اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
6- تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
7- اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد.
8- تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست.
9- تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید.
10- تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است.
11- اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
12- تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.
13- تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.

مرتبط: تعبیر خواب زایمان ❃ تعبیر خواب مارمولک ❃ تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم ❃ تعبیر خواب گاو ❃ تعبیر خواب شکلات ❃ تعبیر خواب عنکبوت  ❃ تعبیر خواب استفراغ ❃ تعبیر خواب کوتاه کردن مو ❃ تعبیر خواب سگ ❃ تعبیر خواب مار ❃ تعبیر خواب بارداری  ❃ تعبیر خواب دندان

5 ساعت پیش

5 ساعت پیش

5 ساعت پیش

5 ساعت پیش

5 ساعت پیش

5 ساعت پیش

سلام وقت بخیر دختر مجرد هستم قول و قرار ازدواج با شخصی داشتیم که بین مدتی که در ایران زندگی نمی‌کرد و فاصله افتاد با شخص دیگری تا مرحله نامزدی پیش رفتن و جدا شدن، و وقتی به ایران برگشتن مجدد با هم برگشتیم ولی به توافق نرسیدیم و جدا شدیم،خواب دیدم از این کات باردارم و با اشتیاق بهش میگم و دوست داشتم بچه پسر باشه ولی بچه دختری زیباو سالم بود، ولی اون آقا کنار من بچه نبود توی کل خواب، و توی خواب دیدم که شخص قبلی زندگیش به من ایمیل زده و کلی بد و بیراه گفت و من با افتخار میخواستم از بچمون عکس بگیرم واسش بفرستم که ما بچه داریم و برو دنبال زندگیت و.

سلام.من مجردم و خواب دیدم باردارم و خیلی میترسیدم.بعد بچه بدنیا اومد اونم دوقلو‌یکیشون خیلی زیبا بود و دوستش داشتم
یکیشون زشت بود و ناراحت بودم از بدنیا اومدنش. بعد اونی که دوستش داشتم یهو کوچیک شد مرد
ولی اونی که زشت بود رو محکم بغل کرده بودم.لطفا زود واسم تعبیرش کنید نگرانم

سلام من دختری مجرد هستم و خواب دیدم تو خواب شوهرم هستند و من یک پسر بچه چند ماه دارم و همش توی بغلم بودم یک لحظه رو زمین نزاشتم بعد خوابید خیلی بچه ارومو بود یبارم صداش درنیومد و گزاشتمش زمین و اون لحظه تونستم صورتشو ببینم توی بقیه خواب واضح نبود و توی کل خواب کنارم نبود جای بودم قرار بود بیاد دنبالمون .خواهش میکنم تعبیر کنید برام

تعبیر خواب بچه پسر در بغل داشتن را مطالعه کنید

سلام من دختر مجردی هستم ۲۳سال سن دارم و با یک آقا که قصد ازدواج داریم که مادرم در جریان هستن من ب این آقا علاقه زیادی دارم ولی مسائلی هست که منودرمورد ازدواج باایشون مردد کرده .مادرم خواب دیدن ک من بااینکه باایشون ازدواج نکردم و تو خواب همه میدونیم ک ما دونفر ازدواج نکردیم بااین حال من از ایشون حامله هستم ولی شکم برآمده ندارم مثل روز های اول بارداری ک شکم صاف هست ومشخص نمیشه بلافاصله میریم بیمارستان و بچه رو ب دنیا میارم حس من خنثی و مادرم نگران و گوشه ایی در حال گریه کردن و دست پاچه بودن تو خواب نه حاملگی نه زایمان و نه حتی بچه رو ندیدن فقط خبرشو شنیدن و علاقه داشتن بچه رو ببینن ک ندیدن .تو خواب نه حاملگی نه زایمان نه بچه هیچ کدوم ظاهرا دیده نشده فقط خبرشو شنیدن و بلافاصله بچه ب دنیا اومده لطفا برام تعبیر کنید تو سایت تعبیری پیدا نکردم ممنونم

خواب شنیدن حاملگی دختر مجرد توسط عزیزان (خانواده)

به دلیل ارزوی خوبی و سعادت توسط خانواده برای فرزندان این خواب نه تعبیر بد و نه تعبیر خوب دارد.
شما دوستان یا عزیزان دیگری دارید که آرزوی فرزند داشتن را ابراز کرده اند. چنین فعل و انفعالات و افکاری که در ساعات بیداری رخ می دهد می توانند وارد احساسات ناخودآگاه شما شوند. این ممکن است در رویاهایتان واقع شود.
خواب خانواده برای فرزندان رد می شود.

تعبیر دیدن زایمان در خواب چیست؟

خواب حاملگی و زایمان ممکن است باهم دیده شود که در این صورت باید دقت کنید که کدامیک از این دو موضوع خواب اصلی شما را تشکیل داده است.

معبرین غربی: اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست.

چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می‌شود همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است.

معبرین غربی:

لیلا برایت: اگر در خواب زايمان حيوانى را ببينيد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

معبرین غربی گویند:

برایت: اگر خواب ببينيد كه دختر زاييده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه در كارى دچار مشكل مى‌شويد.

اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد.

اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌ای به دنیا آورد، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پسر زاييده‌ايد، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.

ابن سیرین گوید: اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.

حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند که بچه پسری به دنیا بیاورد و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است.

لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه بچه‌اى مرده به دنيا آورده‌ايد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

برایت می‌گوید: اگر خواب ببينيد كه زايمان سختى داشته‌ايد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

منبع: setare.com

اگر در خواب‌تان «زایمان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

سلام خسته نباشین
خواهش میکنم که تعبیر خوابم رو بگین
من دختری مجردم خواب دیدم که سه قولو به دنیا آوردم و هر سه مرده حتی دیدم که بند ناف هم داشتن ولی همش میترسیدم که نکنه کسی بفهمه
ولی بابام تو خواب انگار متوجه شد توی خواب میدونستم که پاکم و هیچ کاری نکردم ولی همش به این فک میکردم که چطور به بقیه بگم من هیچ کاری نکردم و نمیدونم این بچه ها چرا به دنیا اومدن برا همین قایمشون کردم میخواستم خاکشون کنم یا یه طوری از دسشتون خلاص شم همش از آبروم میترسیدم
بابام فهمید توی خواب انگار میخواست کمکم کنه
ترسم رو درک میکرد میدونست که کاری نکردم
خوااااااهش میکنم تعبیرش رو بگین خواب ندارم یه مدته

با سلام
تعبیر خواب شما نشان بر این امر دارد که شما مسئولیتی بر عهده خواهید گرفت و از ان عمل را به سر انجام نخواهید رساند و از این مشکل ناراحت خواهید شد و این که در این ناراحتی پدرتان شما را مقصر نخواهد دانست و شما را حمایت خواهد کرد.
سربلند و پیروز باشید.

سلام خواب دیدم همسرم فرزند مرده را به دنیا آورده بود و اجازه دیدن فرزند را ندادند

با سلام
تعبیر خواب خواب شما به گفته لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه بچه‌اى مرده به دنيا آورده‌ايد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.
سربلند و پیروز باشید.

سلام خسته نباشین
ببخشید من یه دختر مجرد هستم و خواب دیدم که باردارم و شکمم بزرگه و بعدش بچه ی من زودتر از وقتش انگار به دنیا اومده بود و من همش نگران بودم که نکنه بچم مشکلی داشته باشه اما انگار مشکلی نداشت و بچم هم پسر بود انگار و بعد آروم بودم کنارش و بغلمم گرد…اما شیش ماهه به دنیا اومده بود و همه میگفتن این بچه مشکل دار میشه ختما و من خیلی ناراحت بودم

با سلام
همانگونه که در متن بالا نیز خوانده اید در تعبیر این خواب باید بدانید که این گونه خواب ها برای زنان بسیار طبیعی هستند و چون روح مادر بودن در انها همیشه زنده است این خواب را دیده اید و بدانید که در پایان خواب شما اگر ایرادی در ان نوزاد دیده اید به این معنا خواهد بود که ترس های موجود در ناخوداگاه شما به این صورت نمایش داده شده است و نباید از بابت این خواب فکر شما درگیر شود.
سربلند و پیروز باشید

مادرم چندین بار دیده در خواب که من بچه شده ام این تعبیرش چیست؟

با سلام
این خواب از جهاتی طبیعی است و دارای تعبیر نیست اما میتوان بر اساس برخی تعابیر ان را به این صورت تبعیر کرد که خیری برای شما در اینده وجود دارد که انشالله به ان دست پیدا خواهید کرد.
سربلند و پیروز باشید

من دوقلو دختر باردارم و خواب دیدم زایمان کردم یکی از بچه هام خیلی درشت و بزرگ در حد بچه 2 ساله بود و حرف میزد و یکی از بچه هام خیلییی ریز و کوچیک بود این خواب تعبیری داره؟

با سلام
تعبیر این خواب از دو حالت برای شما خارج نیست.
اول انکه این خواب را مادران باردار بسیار می بینند و نشان از ان دارد که شما از اینده ترس دارید و برای نوزادان خود نگران هستید که کاملا طبیعی است و دوم انکه میتواند به این معنا باشد که در اینده ی بسیار دور یکی ازفرزندان شما بسیار موفق خواهد شد و دیگری نه.
این خواب اگر شامل حالت اول نباشد تعبیری در این مضمون دارد.
سربلند و پیروز باشید

سلام من دریک شب اول خواب دیدم دختر خواهرشوهر سابقم که اصلا رفت وامدی ندارم باهاشون بارداره ومادرش اش کوفته وعدس پلو ویارونه درست کرده وجمعیت زیادی رو مهمون کرده ومنم برا سفره انداختن کمکش کردم بعدم کنارهم ازاش خوردیم بعدش بیدارشدم دوباره که خوابیدم خواب دیدم زن برادر خودم زایمان کرده وپسر تپل وخوشکلی بدنیا اورده بچه خونه پدری قدیمی بود اما خود زن برادرم نبود چون رفت وامدی هم باما نداره بعد من با بچه بازی میکردم یدفه صدام زد مامان

با سلام
در تعبیر خواب اول میتوان گفت که اشاره ای به ایشان دارد که به خیری و رزقی خیر دست خواهند یافت و ممکن است شما از ان بی نصیب نباشید.
اما در خواب دوم باید عرض کنم که به شخص دیگری که در خواب دیده اید مربوط نیست و به خود شما مربوط است و شاید نشان از واقعیتی عینی داشته باشد که در ان شما دارای فرزند خواهید شد و دور از ذهن نیست اما زمان ان نامشخص است.
سربلند و پیروز باشید

اگر درخواب ببینیم پیرزنی مرده درحال زایمان است وما به او کمک میکنیم تعبیر چیست؟

با سلام
دیدن زایمان به معنای راحت شدن میتواند باشد و این به این معنا است که کسی و یا فردی که میشناسید و فوت کرده است نیاز به کمک دارد تا انچه که را موجب عذاب ایشان است شما برطرف نمایدد و این برطرف کردن میتواند به شکل خیرات باشد.
سربلند و پیروز باشید

سلام
خواب دیدم در زایمان سزارین کودک دختر به دنیا اوردم که نارس است و مرده است و دو نفر از نزدیکانم کودکم را به دنیا اوردن میشه لطفا تعبیرش کنید

باسلام
زایمان کردن در خواب تقریبا تعابیر بسیار متفاوتی دارد اما در خواب شما میتواند به این تعبیر باشد که زایمان به معنای برآورده شدن ارزو باشد و اینکه آن کودک در خواب مرده است ممکن است به این معنا باشد که یکی از ارزوهای شما از دست برود که صواب و ناصواب بودن آن دال بر این نیست و این عمل احتمالا به دست نزدیکان شما رخ می دهد.اما بدانید که ممکن است نزدیکانتان صلاحی در این امر بدانند و این کار را در آینده خودتان هم میفهمید.
سربلند و پیروز باشید

سلام من خواب دیدم یکی از دوستانم که با او قطع ارتباط کردم زایمان کرده دختری به دنیااورده وخیلی خوشحال است تعبیرش چیه؟

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

با سلام
همانگونه که در متن نیز آمده است این خواب به احتمال زیاد به این شکل تعبیر خواهد شد که خدای ناکرده برایشان در زندگی مشکلی ایجاد خواهد شد اما باید نکاتی نیز در این خواب مد نظر قرار گیرد به مانند اینکه ایا ایشان مجرد است و یا متاهل؟کودکی دارند و یا نه ؟
و این ها خود در تعبیر خواب موثر خواهد بود زیرا هر خوابی برای هر شخص به شکل های گوناگون تعبیر خواهد شد.
به ایشان بفرمایید که صدقه بدهن و ایمان خدا را سرلوحه ی کارهایشان قرار دهند.
سربلند و پیروز باشید

سلام .من دختر مجردم ازدواج نکردم.خواب دیدم فرزند پسری را باردارم و میخواستم زایمان کنم ولی نکردم.بعدش دست رو شکمم که میکشیدم شکمم خالی تر میشد انگار بچه ای وجود نداره.لطفا تعبیر این خواب چیه؟ممنون

سلام .من دختر مجردم ازدواج نکردم.خواب دیدم فرزند پسری را باردارم و میخواستم زایمان کنم ولی نکردم.بعدش دست رو شکمم که میکشیدم شکمم خالی تر میشد انگار بچه ای وجود نداره.لطفا تعبیر این خواب چیه؟ممنون

سلام من دختری مجردم خواب دیدم دخترخالم ک زنی شوهرداره و 3تا بچه داره زایمان کرد و پسر بدنیا اورد تعبیرش چیه

سلام من دختر مجرد هستم خواب دیدم که زایمان کردم .البته خیلی راحت. تعبیرش چی می شه؟

خواب دیدم دخترم که مجرداست زایمان کرده و دربیمارستان است ومن میخواستم برم پیشش و همش ناراحت بودم که جرا الان تو وضع اون من اونجا نیستم که اون به کمک من نیاز داره
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

تعبیر خواب
بچه,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بچه گربه,تعبیر خواب بچه
دختر,تعبیر خواب بچه داشتن,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن
دختر,تعبیر خواب بچه شدن,تعبیر خواب بچه مرده,تعبیر خواب بچه خرس,تعبیر
خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن پسر,تعبیر خواب بچه دار
شدن دختر باکره,تعبیر خواب بچه دار شدن مادر,تعبیر خواب بچه دار شدن
دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر خواب بچه دار شدن دوقلو,تعبیر
خواب بچه دار شدن مرده,تعبیر خواب بچه گربه سفید,تعبیر خواب بچه گربه
سفید,تعبیر خواب بچه گربه سیاه,تعبیر خواب بچه گربه در خانه,تعبیر خواب بچه
گربه خاکستری,تعبیر خواب بچه گربه زرد,تعبیر خواب بچه گربه از نظر امام
صادق,تعبیر خواب بچه گربه ی سفید,تعبیر خواب بچه گربه زخمی,تعبیر خواب بچه
دختر شیر دادن,تعبیر خواب بچه دختر داشتن,تعبیر خواب بچه دختر دار
شدن,تعبیر خواب بچه دختر و پسر,تعبیر خواب بچه دختر زاییدن,تعبیر خواب بچه
دختر دوقلو,تعبیر خواب بچه دختر مرده,تعبیر خواب نوزاد دختر داشتن,تعبیر
خواب دختر بچه خوشگل,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن
برای دختر مجرد,تعبیر خواب بچه داشتن دختر,تعبیر خواب بچه داشتن و
شیردادن,تعبیر خواب بچه داشتن پسر,تعبیر خواب بچه داشتن دختر مجرد,تعبیر
خواب بچه داشتن دیگران,تعبیر خواب بچه داشتن و شیر دادن,تعبیر خواب نوزاد
داشتن,تعبیرخواب بچه شیردادن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه شیر دادن ابن
سیرین,تعبیر خواب بچه شیر دادن امام صادق,تعبیر خواب بچه شیر دادن
پسر,تعبیر خواب بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه شیر دادن دختر,تعبیر خواب
فرزند شیر دادن,تعبیر خواب دیدن بچه شیر دادن,تعبیر خواب بچه نوزاد شیر
دادن,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد
ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند دار شدن دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک دختر
مجرد,تعبیر خواب بچه دار شدن نوزاد دختر,تعبیر خواب بچه دار شدن یک
دختر,تعبیر خواب بچه شدن آدم بزرگ,تعبیر خواب بچه شدن مرد,تعبیر خواب بچه
شدن انسان بزرگ,تعبیر خواب جوان شدن,تعبیر خواب بچه مرده زاییدن,تعبیر خواب
بچه مرده در شکم,تعبیر
خواب بچه مرده به دنیا آوردن,تعبیر خواب بچه مرده بدنیا اوردن,تعبیر خواب
بچه مرده دیدن,تعبیر خواب بچه مرده ابن سیرین,تعبیر خواب فرزند مرده,تعبیر
خواب مرده بچه بدهد,تعبیر خواب مرده بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه ! بله ممکن است شما هم در خوابتان بچه دیده باشید.دیدن بچه در خواب تعابیر مختلفی دارد ولی به طور کلی دیدن بچه در خواب خوب است.لطفا برای دیدن تعبیر خواب بچه با ما همراه باشید.

زایمانسلامت به دنیا می آورید

تعبیر خواب دختری که خواب زایمان ببیند رو گردانی از درستی و رفتن به سمت نادرستی است

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

تعبیر خواب زن شوهر داری که زایمان می کند این است که ارثی عظیم به او میرسد

تعبیر دیدن بچه خود در خواب نشانه خوشبختی است.

اگر در خواب ببینید بچه همراه مادرش است دلیل بر اوقات مبارک دارد.

دیدن بچه های کوچک در خواب علامت غم و غصه است.

اگر در خواب بچه های بیشماری دیدید نشانه فلاکت و بدبختی است.

دیدن بچه های خوشگل در خواب نشانه شادی و سلامتی است.

اگر در خواب یک بچه را کتک بزنید دلیل بر بی عدالتی دارد.

تعبیر خواب دویدن بچه این است که علامت نیکبختی است.

اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده اید نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد می شوید.

اگر در خواب ببینید که صاحب پسری شده اید ، شما صاحب یک دختر می شوید.

اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.

تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد

تعبیر خواب دیدن بچه این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید

تعبیر خواب دیدن بچه لاغر این است که شما دچار مشکلات می شویذ

تعبیر خواب دیدن بچه چاق این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید

تعبیر خواب بچه ای که خوابیده این است که زندگی خوبی دارید

اشتباه خود پی برده اید

تعبیر خواب بازی کردن با بچه این است که در همه کارها موفق هستید

تعبیر خواب بچه شیطان و بازیگوش این است که به خاطر زیاده روی در تفریحات به مشکل می خورید

تعبیر خواب بچه نوزاد تازه متولد شده این است که سرگرمی و شادی در راه است

تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه توسط دختر افراط در بی بند و باری است

تعبیر خواب بچه نوزادی که شنا می کند این است که با موفقیت از مشکلات می گذرید

تعبیر خواب بچه تازه متولد شده این است که روزهای شاد در راهند

تعبیر دیدن یک بچه در خواب خوشبختی در خانه شماست

اگر خواب بچه خودتان را دیدید کمک بزرگی به شما می شود

تعبیر خواب دیدن بچه های بستگان یک کمک ناخواسته است

تعبیر خواب دیدن بچه های دیگران آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است

تعبیر خواب دیدن بچه نوزاد قشنگ شادی و آرامش است

تعبیر خواب یک زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است

تعبیر خواب یک زن آبستن خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

تعبیر خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده این است که شادی او بزرگ خواهد بود .

تعبیر خواب یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده این است که عشقش او را ترک می کند .

تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده این است که مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد .

تعبیر خواب یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده این است که موفقیت در همه امور است

تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش این است که خوشی و لذت در زندگی در راه است

تعبیر خواب یک بچه نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار این است که ۱- یک بیماری رنج آور ۲- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید

تعبیر خواب یک نوزاد خنده رو این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند .

تعبیر خواب یک بچه نوزاد زشت این است که بدشانسی در آینده سراغ شما می آِد

تعبیر خواب یک بچه نوزاد در بغل دارید این است که بزودی بچه دار خواهید شد .

تعبیر خواب یک بچه نوزاد در قنداق این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی

تعبیر خواب یک بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود .

تعبیر خواب یک زن از یک بچه پرستاری  می کند این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد .

تعبیر خواب یک بچه نوزاد بیمار این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود می آِد

تعبیر خواب یک بچه نوزاد می گیرید این است که مشاجره در خانواده میکنید

تعبیر خواب یک بچه نوزاد سرراهی این است که ناکامی در عشق دارید

تعبیر خواب یک نوزاد در گهواره این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .

تعبیر خواب بچه  نوزاد اشخاص دیگر این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است

تعبیر خواب تعداد زیادی بچه نوزاد این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد

دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک

بچه های کوچک : غم و غصه

دیدن کودکان بیشمار : فلاکت

کودکان زیباروی : شادی و سلامتی

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

بچه ای که میدود : نیکبختی

اگر در خواب بچه ‏اى را مشاهده نمودید، به این مفهوم است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏ اید.

دیدن خواب بچه ‏ى لاغر
در خواب نشانه‏ ى آن می باشد که شما دچار مشکل خواهید شد، اگر در خواب
بچه‏ ى چاقى را ببینید، به این معنا می باشد که در انجام کارها موفق مى‏
شوید.

اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر قتل رسانده‏ اید،
یعنى به یکى از اشتباهات خود پى خواهید برد. و اگر در خواب خود را سرگرم
بازى با بچه ‏ها دیدید، نشانه ‏ى آن می باشد که در تمامى کارهایتان به
موفقیت مى ‏رسید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب بچه‏ بازیگوش و شیطانى را ببینید، نشانه آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد.

در کتاب سرزمین رویاها :

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

خواب بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

دیدن خواب بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته

دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی

سماتک

تعبیر خواب زایمان کردن و بچه به دنیا آوردن را در این پست برای شما گردآوری کرده ایم اگر به تازگی خواب دیده اید که زایمان کرده اید و یا در حال زایمان کردن هستید در ادامه با ما همراه باشید تعبیر خواب زایمان از دیدگاه معبران مطرح بیان شده است. زایمان کردن در خواب نشانه بر آورده شدن آرزو و فارغ شدن از غم ها است. اگر زنی خواب دید دختری زاییده، ثروتمند خواهد شد و یا گشایشی در کار او و شوهرش پیدا می شود و دنیا به او رو خواهد آورد و اگر دید پسری زاییده، حمایت و رحمت خداوند شامل حال او و شوهرش خواهد شد و بلا از آنان دور خواهد شد.

 

برخی اوقات دیدن زاییدن و بچه دار شدن در خواب هیچ ارتباطی با بارداری و حاملگی ندارد. این خواب ها می توانند نمادی از تولد ایده ها و نقشه ها و برنامه های جدید برای شما باشند. همچنین، اگر خواب زاییدن را ببینید، این خواب می تواند نشان دهنده مرحله جدیدی در زندگی شما باشد که در آستانه شروع قرار گرفته است. تغییرات بسیار زیادی در زندگی شما رخ خواهد داد و به این ترتیب می توان گفت این خواب شما را برای آنچه که در آینده ای نزدیک با آن روبرو می شوید آماده می سازد.

 

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

در بیشتر موارد، خواب زاییدن و بچه به دنیا آوردن معانی و تعابیری مثبت دارد و نشان دهنده آن است که به زودی اتفاق مثبتی برای شما رخ خواهد داد. تغییراتی خوشایند در جریان است و جایی برای نگرانی وجود ندارد. اما برخی اوقات دیدن زاییدن در خواب می تواند نشانه ای بد و ناخوشایند و نمادی از آغاز ترس یا مشکلی جدید در زندگی شما باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از شکمت فرزندی بیرون آمده است، یـعـنـی در نسل تو فرزندی وجود خواهد داشت که حشمت و شوکت خانواده و فامیل تو را افزایش می‌دهد .

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر دختری «دوشیزه» در خواب ببیند که زاییده است، یـعـنـی کار خوبی انجام می‌دهد که به خاطر آن نامش به خوبی و نیکی در جهان منتشر می‌شود.

 

اگر ببینی به جای بچه، تخم زائیده‌ای، یـعـنـی فرزندت کافر خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ… _ … [خداوندا] زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزی… (آل عمران-27).

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، یـعـنـی مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

خواب زایمان از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب زایمان کردن طبیعی و سزارین، بچه به دنیا آوردن و زایمان مرد در خواب چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

 

اگر در خواب خود را در حال بچه به دنیا آوردن ببینید، این خواب به این معنا است که شما در آینده بسیار خوشحال خواهید بود. شاید باید در انتظار خبرهای خوب و اوضاع خوشایندی باشید. شما اعتماد به نفس بالایی دارید و موفقیت های بسیار زیادی را در حرفه خود به دست می آورید. وضعیت مالی شما بسیار خوب است و جایی برای نگرانی وجود ندارد.

 

اما تعابیر دیگری هم برای خواب زاییدن وجود دارد. این خواب برخی اوقات نشانه ای بد و شوم است. اگر دختر یا زن مجرد و تنهایی در خواب ببیند که بچه به دنیا می آورد، تعبیر آن است که در آینده ای نزدیک شایعه هایی در مورد او پراکنده می شود. همچنین این خواب از وقوع مشکلات و گرفتاری های بسیار زیادی در آینده نزدیک خبر می دهد.

 

اگر در خواب ببینید که موجودی غیر انسانی به دنیا آورده اید، تعبیر آن است که شما نگران سلامتی کودک خودتان هستید. این خواب مخصوص زنان باردار است و دیدن چنین خواب هایی در دوران بارداری کاملا طبیعی است. اما اگر باردار نیستید و این خواب را ببینید، تعبیر آن است که شما از تغییرات جدیدی که در زندگی تان رخ خواهد داد می ترسید.

این خواب نشانه خوبی نیست و تعبیر آن است که در روزهای آتی ناراحتی و اندوه بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. اما باید بدانید که پس از آن خوشبختی و سرور در انتظارتان است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که بار دار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست. چنانچه مردی ببیند باردارد بی آبرو و رسوا می‌شود همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسیار شرم آور است.

 

اگر در خواب ببینید که دوقلو زایمان کرده اید، این خواب نشانه ای مبارک است و نمادی از ثروت و آینده ای سعادتمند برای شما است.

 

دیدن زایمان طولانی در خواب نشان دهنده سختی های بسیار زیادی است که در زندگی در انتظار شما هستند. شما برای رسیدن به اهداف خود باید تلاش بسیار زیادی کنید.

 

معبرین غربی گویند:

دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب به موضوعات مختلفی بستگی دارد. شما ترس از تکیه کردن دیگران به خود را دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید. اگر در خواب دیدید که فرد دیگری نوزادی بزرگ به دنیا می‌آورد اشاره به مسئولیتی است که آن شخص برای شما و دیگران درست می‌کند.

 

اگر در خواب زایمانی غیرمنتظره ببینید، تعبیر آن بدشانسی و بد اقبالی است. این خواب مفهوم مثبتی ندارد و بهتر است خودتان را برای اتفاقات ناخوشایندی که در راه است آماده کنید.

دیدن زایمان سخت در خواب نشان دهنده آن است که شما باید برای رسیدن به اهدافتان تلاش بسیار زیادی داشته باشید. مسیر شما به سمت موفقیت مسیر آسانی نخواهد بود و موانع بسیار زیادی بر سر راه موفقیت شما پدیدار خواهد شد. شما مجبور خواهید شد که با این موانع روبرو شوید اما نتیجه این رویارویی به نفع شما خواهد بود. پایان خوشی در انتظارتان است. برایت می‌گوید: اگر خواب ببينيد كه زايمان سختى داشته‌ايد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

 

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد

دیدن زایمان آسان در خواب نمادی از خلاقیت و موفقیتی بزرگ در آینده است. شما فردی خلاق خواهید بود و توانایی ها و استعدادهای خود را به جهان نشان خواهید داد. به همین دلیل جهان نیز به شما پاداش می دهد و شما از تمام چیزهایی که در آینده در انتظارتان خواهد بود لذت خواهید برد. تعبیر خواب زایمان کردن موجودی غیر طبیعی و هیولا

 

معبرین غربی:

اگر در خواب مشاهده کردید که موجودی غیر انسان را زایمان کرده‌اید نشانه ترس شدید شما درباره سلامتی فرزندتان است. این نگرانی در شما وجود دارد که نوزادتان ناقص و یا با عیبی متولد شود. این گونه خواب‌ها را بیشتر زنان باردار و در سه ماهه دوم بارداری خود می‌بینند. به طور خاص اگر در خواب مشاهده کنید که هیولایی به دنیا آورده‌اید دلالت بر این دارد که انرژی خلاقانه‌ای هنوز در شما وجود دارد و می‌تواند رشد و به شکوفایی برسد.

لیلا برایت: اگر در خواب زايمان حيوانى را ببينيد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

 

اگر در خواب ببینید که زایمان را جشن می گیرید، این خواب نمادی از آرامش و سکون است. زندگی شما در مرحله بعدی در صلح و آرامش قرار خواهد گرفت و هیچ چیز شادی شما را بر هم نخواهد زد.

 

تعبیر این خواب آن است که شما در آینده ای نزدیک برای انجام دادن کاری احساس غرور و رضایت را تجربه می کنید. این خواب نمادی از فراوانی و افتخار و خوش نامی است و تعبیر آن است که دیگران به شما احترام خواهند گذاشت و شما را مورد تحسین و تقدیر قرار خواهند داد. موقعیت و ثروت و دارایی های تان موجب شادی و خوشحالی شما می شوند و به این ترتیب باید بدانید که دوره ای سرشار از موفقیت پیش روی شما است.

 

اگر در خواب ببینید که شاهد زایمان دیگری و تولد بچه آن فرد بودید، این خواب نشانه ای مبارک است. تعبیر این خواب آن است که در آینده ای نزدیک موفقیت های مالی بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد. اگر شما در خواب شاهد زایمان دیگری باشید، این خواب می تواند نمادی از صداقت و فراوانی برای شما باشد.

 

اگر در خواب ببینید که فرد دیگری به غیر از شما بچه ای به دنیا می آورد، این خواب نماد شروع هایی جدید و تغییرات بزرگی در آینده است. اگر در خواب ببنید که فردی که در زندگی واقعی خود می شناسید بچه ای به دنیا می آورد، تعبیر آن است که این فرد با تغییرات بسیار زیادی در آینده روبرو خواهد شد. اگر این فرد کسی است که او را در بیداری نمی شناسید، این خواب به معنای آن است که زندگی شما در آینده ای نزدیک با تغییراتی روبرو خواهد شد.

اگر در خواب ببینید که خبر به دنیا آمدن کودکی را می شنوید، این خواب نشانه ای مبارک و خوش یمن است. این خواب نشان دهنده موفقیت های بسیار زیادی است که در آینده نزدیک آن ها را تجربه می کنید.

 

لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه بچه‌اى مرده به دنيا آورده‌ايد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

 

اگر در خواب ببینید که روز تولد خود را به یاد می آورید، این خواب نماد عشق، خوشحالی و رضایتمندی است.

 

دیدن گواهی تولد در خواب نمادی از قدرت های بسیار زیادی است که در آینده به دست خواهید آورد. شما به فردی بسیار خلاق تبدیل خواهید شد و به زودی به موفقیتی بزرگ می رسید.

 

این خواب با شغل و حرفه شما در ارتباط است. احتمالا شما کار جدیدی را آغاز کرده اید که برای آن آماده نبوده اید. به همین دلیل لازم است که تلاش زیادی به خرج دهید و خود را کاملا وقف این کار نمایید. می توانیم بگوییم که این پروژه درست مثل کودک شما است و لازم است که از آن مراقبت بسیار زیادی کنید.

حالا مطمئنا بهتر می توانید معنا و مفهوم خواب به دنیا آوردن بچه را درک کنید. همانطور که مشاهده کردید، این خواب ها لزوما ربطی به بارداری در بیداری ندارند و می توانند تعابیر متعدد و متفاوتی داشته باشند. بنابراین، توصیه ما به شما این است تا جایی که می توانید سعی کنید خواب خود را تعبیر کنید.

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای، یـعـنـی فرزند پسر به دنیا می‌آوری، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند. اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود (دفع بلا و گرفتاری). برایت: اگر خواب ببينيد كه دختر زاييده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه در كارى دچار مشكل مى‌شويد.

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که پسر زاییده است، یـعـنـی غمگین و نگران خواهد شد، ‌‌‌‌‌ و اگر مردی در خواب ببیند که زنش پسر زاییده است، یـعـنـی در مدت خیلی طولانی با رنج و سختی چیزی به دست می‌آورد. ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی صاحب فرزند پسر شده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن «پادشاه» ببیند که پسر زاییده است، تعبیرش غم و اندوه و نگرانی می‌باشد.

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد، یـعـنـی از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که پسر زاییده است، یـعـنـی کار خوبی انجام می‌دهد که به خاطر آن نامش به خوبی و نیکی در جهان منتشر می‌شود.

 

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پسر زاييده‌ايد، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.

 

معبرین غربی: اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: زایمان کردن بر آورده شدن آرزو

 

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب زایمان در خواب، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است. دیدن زنی که زایمان می‌کند: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می‌گردانید و به رفتاری نادرست رو می‌آورید. اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می‌آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

 

اگر در زندگی واقعی خود تصمیم به بچه دار شدن گرفته اید پس احتمالا خواب زاییدن یا بچه دار شدن را می بینید اما بدون شک در پیدا کردن مفهوم این خواب با مشکلاتی روبرو می شوید. در این حالت، آرزوی قلبی شما برای بچه دار شدن در خواب شما نمایان می شود.

تعبیر خواب زایمان زن متاهل، شادی است.

تعبیر خواب بچه دار شدن دختر مجرد، تعبیر خواب زن مجرد این است که عشقش او را ترک می کند.

تعبیر خواب زایمان زن مطلقه ، ثروت بزرگی است که نصیبش می شود.

تعبیر خواب زایمان زن شوهر مرده ، ارتکاب او به اعمال غیر منطقی است.

تعبیر خواب قابله شدن، تعبیر خواب کمک کردن در زایمان شادی و خوشبختی است.

تعبیر خواب زایمان چند قلو، تعبیر خواب کمک کردن در زایمان کسی که چند قلو می زاید موفقیت بسیار بزرگ است.

تعبیر خواب نوزاد مرده، تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست.

تعبیر خواب زایمان سزارین، ابتلا به بیماری خطرناک است.

تعبیر خواب زایمان گربه، تعبیر تولد یک بچه گربه در خواب مرگ یک دشمن.

 

اگر خواب ببینید که بچه‌اى مرده به دنیا آورده‌اید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

اگر در خواب زایمان حیوانى را ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

اگر خواب ببینید که دختر زاییده‌اید، نشانه‌ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‌شوید.

اگر خواب ببینید که زایمان سختى داشته‌اید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.

اگر خواب ببینید که پسر زاییده‌اید، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.

 

تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر، تعبیر خواب زایمان کردن و به دنیا آوردن دختر سلامتی و شادی است.

تعبیر خواب به دنیا آوردن پسر، تعبیر خواب زایمان کردن و پسر به دنیا اوردن این است که دختر به دنیا می آورد.

تعبیر خواب بزرگ شدن شکم، اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود.

 

تعبیر خواب زایمان طبیعی پسر، تعبیر خواب زایمان کردن زنی که پسری میزاید و بچه بلافاصله سخن می گوید این است که مرگ آن زن نزدیک است.

تعبیر خواب زایمان دختر، تعبیر خواب زنی که دختر می زاید این است که از او فرزندی به دنیا می آید که بزرگ عشیره می شود.

 

تعبیر خواب زایمان و انداختن بچه در جایی این است که از جایی به او چیزی می رسد که امید ندارد.

 

تعبیر خواب زایمان خوب است و رهایی از رنج و غم است.

تعبیر خواب باردار شدن مرد اصلا خوب نیست و بی آبرو می شود.

تعبیر خواب وضع حمل مرد، بسیار شرم آور است.

تعبیر خواب قابله در زایمان اصلا خوب نیست به خصوص که مردی خود را قابله ببیند.

تعبیر خواب دیدن قابله توسط زن باردار باطل است و تعبیری ندارد.

 

تعبیر خواب زایمان کردن برآورده شدن آرزوست.

تعبیر خواب زنی که زایمان می کند، عزاداری یا از دست دادن چیزی گرانبهاست.

 

تعبیر خواب به دنیا آوردن بچه، به دنیا آوردن کودکی سالم است.

تعبیر خواب زایمان دختر مجرد، رهایی از درستکاری و روبه رفتار نادرست آوردن است.

تعبیر خواب زایمان زن شوهردار، رسیدن ارث کلان است.

 

اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.

اگر در خواب مشاهده کردید که موجودی غیر انسان را زایمان کرده‌اید نشانه ترس شدید شما درباره سلامتی فرزندتان است. این نگرانی در شما وجود دارد که نوزادتان ناقص و یا با عیبی متولد شود. این گونه خواب‌ها را بیشتر زنان باردار و در سه ماهه دوم بارداری خود می‌بینند.

به طور خاص اگر در خواب مشاهده کنید که هیولایی به دنیا آورده‌اید دلالت بر این دارد که انرژی خلاقانه‌ای هنوز در شما وجود دارد و می‌تواند رشد و به شکوفایی برسد.

دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب به موضوعات مختلفی بستگی دارد. شما ترس از تکیه کردن دیگران به خود را دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید.

اگر در خواب دیدید که فرد دیگری نوزادی بزرگ به دنیا می‌آورد اشاره به مسئولیتی است که آن شخص برای شما و دیگران درست می‌کند.

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد
تعبیر خواب دیدن نوزاد پسر توسط دختر مجرد
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *